Morgunblaðið - 18.04.1939, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 18.04.1939, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 18. apríl 1939. M 0 R G U N B L A ÐI Ð órnin tekur við í dag Samkomulag flokkanna k\ sunnuclag Þ JÓÐSTJÓRN þriggja flokka, Sjálfstæðisflokks- ins, Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins, tekur við völdum í dag. Á sunnudaginn hjeldu þingmenn og miðstjórn Sjálf- stæðisflokksins fundi, um samningana við Framsóknar- flokkinn og Alþýðuflokkinn, og var afráðið klukkan 6 á sunnudagskvöld að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ríkis- stjórninni yrðu þeir Ólafur Thors og Jakob Möller. Símaði Hermann Jónasson þá um kvöldið til konungs lausnarbeiðni fyrir Skúla Guðmundsson ráðherra. Hinir flokkarnir höfðu áður fyrir sitt leyti gengið frá málinu, að Hermann Jónasson yrði áfram forsætisráðhera, en Eysteinn Jónsson yrði viðskiftamálaráðherra og Stefán Jóhann Stefánsson fulltrúi Alþýðuflokksins yrði fjelags- málaráðherra. Skipunartillögur voru símaðar konungi íyrir þessa 4 ráðherra, og fá ráðherraefnin skipun sína frá konungi fyrir hádegi í dag. VERKASKIFTINGIN Puudir hafa verið haldnir um verkaskiftinguna í hinu nýja ráðu- neyti og verður hún í aðalatriðum þessi : Hermaim Jónasson forsætisráðherra fer með dómsmál, landbún-r aðarmáJ, kirkju- og kenslumál. Olafur Thors atvinnumálaráðherra fer með sjávarútvegsmál, þar með talin yfirstjórn Sölusambands ísl. fiskframleiðenda, síldarverk- smiðja, síldareinkasölu og fiskimálanefndar, samgangna á sjó og landi, þar með strandferðir og vegamál, póst og síma og þau atvinnumál i'mnur, seni ekki eru sjerstaklega undantekin. Jakob Möller fjármálaráðherra fer með fjármál, skatta og tolla og iðnaðarmál og hefir yfirstjórn ríkiseinkasalanna. Eysteinn Jónsson viðskiftamálaráðherra fer með viðskiftamál og bankamál. Stefán Jóh. Stefánsson fjelagsmálaráðherra fer með bæjar- og sveitarstjórnarmál, tryggingarmál, heilbrigðismál og utanríkismál. Fundur verður í sameinuðu þingi í dag, þar setn hin nýja stjórn tekur formlega við og flytur yfirlýsingar sínar í því sambandi. Gjaldeyrismálin og verðlagseftirlitið rætt á Verslunar- þinginu Tvær merkar konur látnar Fundur í fulltrúaráði Sjálfstæðisfjelaganna. I gærkvöldi var haldinn fundur í fulltrúaráði Sjálfstæðisfjelag- anna í Reykjavík. Var fundurinn haldinn í Kaupþingssalnum. • Fundurinn var mjög fjölmenn- ur, Þar mættu þeir Ólafur Thors Pg' Jakob Möller, ráðherraefni flokksins. Guðm. Benediktsson bæjargjald- keri stýrði'fundinum. Bauð hann þá Ólaf Tliors og Jakob Möller velkomna á fundiun og tóku fund- armenn undir það með því að hrópa ferfalt húrra fyrir þeim. Lýsti Ólafur Thors því sem gerét liefði innau flokksins í txnd- irbúningi þjóðst.iórnarinnar síð- ustu daga, skýrði frá úrslitum hinnar ieynilegu atkvæðagreiðslu er fór fraiu í fulltrúaráðinu á dögunum, eu þau voru á þann veg, að þvínær allir fulltrúaniir, er voru við þá atkvæðagreiðslu, greiddu Jakob Möller atkvæði sem ráðherra, ef til kæmi að einhver af þingmönmir.-i flokksins er greiddu atkvæði gegn gengisbreyt- ingunni. Eu það var þó ekki fyrri en fulltrúaráðið árjettaði atkvæða greiðslu þessa með því að seuda Jakob Möiler áskorun að hanu Ijet tilleiðast að taka að sjer ráð- herraembættið. Jakob Möller þakkaði fulltrúa- ráðinu það traust sem honum hefir verið sýnt í þessu máli, og gerði A Tregur afli hjá Akurnesingum Síðastliðna viku var afli mjög tregur á línu. 2 bátar, sem hafa þorskanet, hafa aflað dável, og smábátar hafa fiskað allvel á færi. E.s. Sindri kom af saltfisks- veiðum á laugardag með 72 smál. eftir 9 daga útivist. L.v. Olafur Bjarnason kom af veiðum á mánudag með 100 skpd. Skipið hættir nú veiðum í bili vegna fiskileysis. E.s. Selfoss var á Akranesi í gær, lestar þar 100 tonn af fiski- mjöli og 100 tonn af þorskalýsi. grein fyrir því hvers vegna hann hefði verið tregur til þess að taka þetta starf að sjer, og hvers vegna hann hefði látið tilleiðast. Þessir tóku til máls á fundinum auk þeirra sem fyrr segir: Frú Guðrún Guðlaugsdóttir, frú Marta Indriðadóttir, Sigbjörn Armann kaupmaður og frú Guðrún Jónas- Stofnfundur nemendasambands Iðnskólans J^lofnfundur Nemendasambands *-^ Iðnskólans var haldinn í son. Var fundurinn svo einhuga^Baðstofu iðnaðarmanna sem hugsast getur í því að fylgja ráðherrum flokksins fast að mál- um, enda er fulltrúaráð Sjálfstæð- isflokksins hjer í Reykjavík skip- að einvala liði áhugamanna og kvenna. I Arnarhváli. Með t'jölgun st.jórnardeilda verð- ekki rúm fyrir þær í Stjórnar- in ráðshúsinu. Er ráðgert að fjái'- málaráðheri'a og viðskiftaniálará.o'- herra hafi skrifstofu í ArnarhvAli. en þaðan flytji aftur í Stjórnari- ráðið utanríkismálaskrifstofan. En til þess að rýma til í Arnar- hváli verða tollstjóraskrifstofurn'- ar að fara þaðan. Barnadagsblaðið. I dag geta dugleg sölubörn enti fengið blaðið á afgreiðslu Morgunblaðsins, í Grænuborg og Vesturborg frá kl. 8—12. Nauðsynlegt er, að börn þau, sem hafa blöð frá því í gæv, skili í dag. Gestir í bænum. Hótel Borg: Brynj. Sigurðsson, Seyðisfirði; 0. Hertervig, Siglufii-ði. NNAR fundur Verslunarþingsins hófst í Kaup- þingssalnum kl. 2 á sunnudag. Var fundar- salurinn þjettskipaður áheyrendum, enda voru stórmál á dagskránni. Gjaldeyris- og inn- flutningshöftin. Fyrsta málið á dagskrá voru gjaldeyris- og innflutningsmálin og var framsögumaður Björn 01- afsson stórkaupm. Mintist hann þess, að þjóðin hefði nú búið að verslunarhöftunum í 7% ár; þrátt fyrir marg ítrekaðar kröfur um afnám þeirra hefðu valdhafarnir haldið dauðahaldi í þau, til þess að stuðla að framgangi kaupfje laganna og samvinnufjelaganna, með því að veita þeim frekar inn- flutnings- og gjaldeyrisleyfi held- ur en kaupmönnum. Hlutdeild kaupmanna í innflutningsverslun landsins hefði farið minkandi frá ári til árs. Deildi hami þvínæst mjög á höfðatölureglu þá, sem notuð hefði verið við úthlutun innflutn- ingsleyfa; taldi, að höfðatöluregl- an væri bygð á trú, en ekki vissu. Eftir reglu þeirri væri það svo, að ef kaupfjelögin hefðu til samans 35000 meðlimi, þá ættu þau ein að hafa allan innflutning til landsins. Sagðist ræðumaður einnig hafa orðið þess var, að erlendis undruð- ust menn, sem viðskifti hafa við Is- land, að Sambandið gæti altaf stað ið í skilum, en hjá kaupmönnum söfnuðust vanskilaskuldir. Hin op- inberu gjaldeyrisleyfi sem kaup- menn fá, eru engin trygging fyrir greiðslu og eru þau aðeins blekk- ing. Víxlar fyrir vörum eru ýmist afsagðir eða endursendir. Arangur- inn er nú að koma í ljós. Allir finna, að opinbert velsæmi í þess- um málum er á lágu stigi. ITndir- rótin eru hin marklausu gjaldeyr- isleyfi. Knýjandi nauðsyn væri að hætta að gefa út þessi svika- leyfi. Gjaldeyrisleyfin eru orðin einskisvirði, nema í þeim tveim eleariug-löndum, semvið skiftum við. Við getum ekki framvegis flutt inn aðrar vörur en þær, sem við getum greitt. Það sem fyrst þarf að gera er að greiða allar innifrosnar skuldir erlendra manna hjer á landi. Það má gera þannig: I fyrsta Háskólafyrirlestrar. Sænski la^i Þarf að athuga, hvað þær eru sendikenuarinn frk. Anna Oster- miklar. I öðru lagi þarf að útvega man flytur næsta fyrirlestur sinn kvöld kl. S. Emilía Indriðadóttir Emilía Indriðadóttir (dóttir Indriða sál. Einarssonar rit- höf.) andaðist á Landsspítalanum s.l. laugardag, eftir stutta legu, en langvarandi vanheilsu. Hún dvaldi alla tíð í föðurhúsum; stundaði föður sinn með einstakri umhyggju og nú síðast í banalegu hans. Hún tók virkan þátt í ýms- um fjelögum, svo sem Leikfjelag- inu og kom oft fram á leiksviði. a sunnu- daginn, að tilhlutun Málfundafje- lags Iðnskólans. Stofnendur voru milli 80—90. Mai-kmið sambands- ins er meðal annars að vinna að aukinni mentun iðnaðarmanna og velgengni Iðnskólans. I stjórn sambandsins voru kosn- ir: Forseti Ágúst H. PjetUrsson, og auk lians Ingólfur Einarsson .Íárnsmiður, Bjarni Bentsson hús- gagnasmiður, Guðmundur Jóhanns son blikksmiður og Georg Kristj- ánsson forstjóri. , Fyrir stofnun sambandsins ríkti mjög mikill áhugi. Bárust fund- inum brjef frá gömlum nemendum skólans. sem búsettir eru útí á landi. Ljetu þeir í ljós ánægju sína yfir stofnun sambandsins og gerðust stofnendur. Framhaldsstofnfundur mun verð verða haldinn innan skamms. Sigriður Björnsdóttir Sigríður Björnsdóttir (Jens- sonar) kaupsýslukona and- aðist á Landsspítalanum s.l. laug- ardg, eftir li/> mánaðr legu. Hún var rúmlega fimtug. Hafði um lagt skeið verið eigandi Versl. Augustu Svendsen; var dugandi og vel metin í sínu starfi. ENSKUR TOGARI TEKUR NIÐRI 1 HAFNARFIRÐI E fjarðar ens nskin- togari ..Gomander Ev- var á leið til Hafnar- gærkvöldi með veikan tók þá niðri á Helga- PRAMH. Á SJÖTTU SÍÐU. mann skeri. Sendi hann skeyti um strandið og var strax brugðið við og farið fit á hafnsögumannsbátnum. Losnaði togarinn af skerinu og var lagt víð bryggju í Hafnar- firði í gærkvöldi. Það var um kl. 11 sem skipið tók niðri, en klukkan 121^ var það lagst við bryggjuna. Um skemdir er ekki kunnugt, en líkur eru taldar til þess að þær sjeu litlar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.