Morgunblaðið - 07.03.1942, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 07.03.1942, Blaðsíða 6
6 MOEGÍJ^BLAÐI© Laugardagur 7. mars 1942. K>00<X>000<><><X>00<><><KK><><><XK>^0<X><><><X^ Sjáifctæðisfielögio í Reykjavík ... , ' • .,¦• ¦ •.' : ¦'. •- ¦ . - ¦::' ' ¦'¦' halda fund í Gamla Bíó á morgun (sunnudag kl. 2. Öllum Sjálfstæðismönnum heimill aðgangur meðan .^húsrúm leyfir. A Þetta verður síðasti fundur fyrir kosningar. 0 t >0<X>OOOOOOO^X>000<X>0000<>00000000000000 NOKKRIR 99 TAN SAD RITVJELASTÓLAR FYRIRLIGGJANDI Ólafur Gíslason & Co. h.f. 1 ¦" '"* Sími 1370. éé rætti Háskófa íslands f! Þarfasti þjónninn. ^f m Aðeins tveir soludagar eftir. Heilmiðar og hálfmiðar eru víðast þrotnir. " Kaupið miða strax, meðan eitthvað er eftir. Athugið: Verð fjórðungsmiða er 2 kr. á mánuði. Eftir vísitölu ættu þeir að kosta kr. 2.75. Ef þjer viljið hafa sömu gróðavon, verðið .] ....". ;,'*-'¦, þjer að ná í fleiri miða en áður. Vinningar á ári 1.400.000 kr. Umboifsmeiiii I Reykfayík og Hafnarfirði bafa opiH til kl. ÍO í kwöic! Memi eru beðnir aQ sækja pantaða mlða fyrir kvöldið ÚR DAGLEGA í LlFINU £ Appelsínuhýðið á götunum. „Prifitm" skrifar mjer á þessa leið : Fyrir nokkrum árum, þegar -appel- sínur vqru eins algengar í verslueum og kartöflur, þótti það hinn mesti sóðaskapur að kasta frá sjer hýðinu á göturnar. Voru þeir, sem hentu ávaxtahýði á götu, taldir sóðar og vandræðafólk, sem nauðsynlegt væri að bætti ráð sitt. Síðan þetta var eru liðin mörg | ár — appelsínulaus ár. Og nú eru þær loksins komnar, full 300 tonn. — Nú telst ekki lengur sóðaskapur að kasta appelsínuhýði á götur bæjarins, því egja má, að göturnar sjeu blátt áfram gular af appelsínuhýði. En vonandi stendur sú tíska ekki lengi, að allir hendi appelsínuhýði á goturnar. Það er vel skiljanlegt, að nokkur appelsínuvíma sje á mönnum fyrstu dagana, en vonandi rennur það upp fyrir almenningí áður en langt um líður, að appelsínuhýðið á götun- um er jafnmikill sóðaskapur og það hefir altaf verið. * Brunnvatn til öryggis. Einar Erlendsson skrifar blaðinu, „til athugunar" eins og hann kemst að orði, hvort ekki sje athugandi að grafa upp gömlu brunnana, er eitt sinn voru vatnsból Reykvíkínga, ef ske kynni að aðalvatnsæðar vatns- leiðslunnar biluðu í Ioftárás.Ef brunn arnir yrðu grafnir upp, og þannig frá þeim gengið, að vatnið næðist úr þeím, þá yrði altaf hægt að ná úr þeim neysluvatni til bráðabirgða, ef á þyrfti að halda. • Veíiurfregnir? Á þessum tímum, sém allftr opin- berar veðurfregnir eru strangiega bannaðar, ætti þó að mega segja hjer frá því, að útsprungnir „Craeasar" hafa sjest í görðum hjer í l?ænum siðustu daga. Heilabrot. * ^" Lengí vel.. áfctí Jónas Jónss.on heima sólarmegin í Sanmbandshúsinu og fór ssemilega.um hann. Það fer tv%nnum sögum um það, hvort þessi nýi bú- staður hans, sem Sambandið á, sje „luxusvilla" eða ekki. En. mentt eru að velta því fyrir sjer, að aldrei geti svo verið, að „seinni villan sé verri hinni fyrri". Svör: 1. Sjálboðaliðar frá Marseille voru þeir fyrs'tu, er sungu þjóðsöng Prakka og er nafn söngsins runnið af því. 2. Giordano Bruno var brendur fyr- ir það, að hann vildi ekki taka aftur Ktaðhæfing sína um að himingeim.ui'- innværi óendanlegur. S. ítalir þurfa á miklum fiskinn- flutningi að halda vegna þess, hve lítið veiðist í Miðjarðarhafi. 4. Omega er síðasti bókstafurinn í ) sríska stafrófinu. J Giftusöm baráfla ÍSfáilfstællisiiiaiiiia - 6. Viltar kanínur hafa hafst við nú í nokkur undanfarin ár í skógarkjarr- FRAMH. AP I»RIÐJU Sl»U verðlagseftirliti. Eitt af fyrstu verkum Framsóknar, að auka- þínginu loknu var, að hækka stórlega mjólkurverðið með þeim augijósu afleiðingum, að vísitaian hækkaði um mörg stig. • Um áramótin stóðu því juál- irt þannig, að báðir samstarfs- flokkar Sjálfstæðisflokksins höfðu svikið öll loforð og fyrir- heit í dýrtíðarmálunum. Hvað átti Sjálfstæðisflokk- urinn að gera? Auðveldast var, að láta alt reka á reiðanum, leyfa grunn- kaupinu og verðlaginu að hækka eftir vild og hirða ekk- ert um afleiðingarnar. Gerum ráð fyrir, að Sjálf- stæðisflokkurinn hefði látið alt aískiftalaust.. Hann hefði leyft grunnkaupinu að hækka um 20'%. En hverjar hefðu afleið- ingarnar orðið ? Afleiðingarnar hefðu orðið þær, að alt verðlag j hefði hækkað sem svarar hækk- un kaupgjaldsins og innlendu vörurnar miklu meira. Þá hefðu verðjagsnefndirnar vissulega haft gilda ástæðu til að spenna verðið verulega upp. Og þær gátu það, því ekki skorti kaup- endurna í því peningaflóði. sem nú er. Og hver varð svo vinniilgur /erkamanna og iaunþega? — Hann varð sá, að öll kaupgjalds hækkunín var horfin og miklu meira, því aðal-neysluvörurnar voru hækkaðar meir, en kaup- gjaldshækkunin nam. — Hlutur verkamannsins og launþegans yar m. ö. o. orðinn miklu verri en var fyrir grunnkaupshækk- uriina, *. .-. Sjálfstæðisflokkurinn valdi aðra leið. Hann trygði verka- mönnum pg launastjettum fulla dýrtíoaruppbót. Hann fekk því til leiðar komið, að nú er í fyrsta skifti síðan stríðið hófst komið á öflugu eftirliti með verðlagi nauðsynjavara, er- lendra og innlendra. Verðlags- nefndirnar, sem við þekkjum svo vel, geta ekki lengur upp á eigin spýtur ákveðið verðlagið. Handahófsverk þeirra 'verða nú að leggjast undir úrskurð gerð- ardómsina og verðlagið má ekki hækka, nema^ sannað sje, að framleiðslukostnaðurinn hafi hækkað. Sjálfstæðisflokkurinn hefir stýrt dýrtíðarmálunum inn á þá giftusamlegu braut, að nú en afJeiðingarnar hefðu orðið þær, að peningarnir, sem verkamenn og launþegar fá fyr- ir vinnu sína, hefðu rýrnað jafnt og þjett og orðið verðlausir að iokum. Alþýðuflokkurinn veit upp á sig skömmina. Til þess að reyna að breiða yfir verknaðinn, er hann að flytja ýmsar tillögur í þinginu, sem þannig eru úr 'garði gerðar, að þær vekja hlát- vr. Ein tillagan er t. d. sú, að hækka gengi krónunnar upp í það, sem var fyrir gengislækk- unina 1939. En af því að selj- jendur sjávarafurða, sem út eru í'luttar muni tapa (i gengisbreyt ingunni, finna þeir Alþýðu- liokksmenn það snjaliræði, að greioa tapið úr ríkissjóði! Þeir voru ekki að bjóða launastjett- unum upp á ríkissjóðinn, jiegar þeír. lækkuðu gengið 1939 og rýrðu hlut þeirra stÓElega. Nei, " svona tillögur er ekki hægt að ¦íaka alvarlega. Sjálfstæðisflokkuririn hefir f dýrtíðarmálunum sýnt og sárin- að, að hann ér flokkur allra stjetta. Hann leysir málín frá sjónármiði þ jóðarheildarinnar. Hann léýfir engri stjett að ganga á hlut annarar. Hann veit, áð allar stjettir eru þjóðar- heildinni jafnnauðsynlegar, ,og sje gengið á hlut einnar stjett- ar, hitti það fyr eða síðar heild- ina/ D-llttiii er listi Sjálfsteðisfíokksins n12 skipum sökt í Atlantshafi" m%m 9m M* Símar I54Ö, brjár línur. Góðir bflar. Fljót afsrrei'fiMi.* inu í Saurbæjarhlíð á Hvalfjarðar- jhverfur togstreitan milli launa- strönd. Bóndinn á Litla-Sandi ól upp'stjettanna og framleiðenda. — kanínur heima við bæ fyrir einum 10 jSðmU lög ná til beggja þessara árum síðan, en nokkrar þeirra sluppu agila. En Sjálfstæðisflokkurinn frá honum. Hafa kanínurnar síðan|hefir áunnjð meira M&g verg_ t'mgast þar í nágrenninu, os iafnvel i ¦ £, ¦ ,.,. , , , - , . J' , . J ¦ liagseftirhtmu, sem nu er í hendi heyrst að þeirra hafi orðið vart mm I . m., „ , , , , , . . ieins og sama aðilans, er hægt að i Botnsdal, hvort sem þær eru íra '¦ LMa-Sands stofninum, ellegar bær ;^afa hemil á dýrtíðinni. Afleið- hafa sloppið úr eldi frá öðrum bæj- }nS Pess' er aftur SÚ, að komið um. jer' í veg fyrir að verðgildi pen- --------»? ?------- íinganna verði að engu. ! '•ér Vilji menn fá aðstoð, hringið i| " síma 2339, í kosningaskrifstofn | Alþýðuflokkurinn hefir svik- flokksins í Varðarhúsinn. Munið ið launastjettirnar. Hann vildi að listi flokksins er D-listi. ."ieppa dýrtíðinní alveg - lausri, S mikntilkynniiifí'u. sétú [týskif *- st.iórnin gaf út í o'a;i', var skyi'1. frá því, að þýskir kafbátar hefðu siikt 12 skipuaj óviáanna við strendiir Ameríku. samtals 82,500 smál, þar af voru 7 skip olínflutningaskip. Segj'ast Pjóð- ver.jar þar nieS vera búnii' aS sökkva 8!) skipuni. samtals 673,5tX> smál, við strendur Ame.ríku. Af þessuœ skipmi) voru 46 ski|> samtals 1350 ]>iis. smál, olíuflutn- ingaskip. Þýska f'rjetlaslofan ségir afi smá lesta tala þesfii samsvari burðar- magni 632 180 járnbrautarvagna, sem notaðii' eni til oIíuflufn.inga. Til niarks nin það live olíu- • flutningaskipatjón þetta er alvar- legt, bendir þýska frjettastofan á, að skip þessi hafi getaS farið ár- lega 18 ferðir fram og til baka í'rá olíiivinslustöðvivnuni í ('uvarao til BaiKÍaríkjanna. I tilkynningu h^rstjórnarinnar f ííær var sagt, ítð auk hinna 12 ski])a hafi amerískmn tundurspilii verið siikt og- tvö skiji btskiið,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.