Morgunblaðið - 21.03.1951, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.03.1951, Blaðsíða 2
MORGVISBLAÐIB Miðvikudagur 21. mars 1951 teANIR MÉímM.éMNRjm Bjarnarsosi 1L MUKlULfl MtiNfl ] í GwtaWH Jaií- sunginn í dag Skyldusparnaður og skallar. Irkaupm. Einkaskeyti til Morgunblaðsins. KAUPMANNAHÖFN, 20. mars: — Samkomulag náðist í nótt Knilli þingfiokka íhaldsmanna, vinstri, radikala og jafnaðar- *Aanha um ráðstafanir gegh vaxaridi verðbólgu í landinu og •óha.^stseðum vöruskiptajöfnuði. Frumvarp stjórnarinnar um bein afskipti aí' vísitölu fram- É-Tirslukostnaðar verður ekki samþykkt. En í stað þess verður 'Í, Lpmátturinn minkaður með 200 ftiilljðh krðh-a skýldusþárrialfi. ) VaMARKSTEKJUR Lágmarkstekjur, sem falla undir 'skyldusparnað, eru 6000 I ' Srtúr í hofuðborginni, en 5500 jjfkronur utan Kaupmannahafn- &T. Skyldusparnaðurinn nemur XQ0 krónum á áðurnefndar lág- (raarkstékjur auk 5% á hærri í>':jur og er þó nokkur breyt- ? ng á allra hæstu tekjum. Ennfremur verður dregið úr Vkttwpnuetti ineð nýjum sköttum, Ssm eiga að veita 100 milljóriir "iSróaa. • ÁFENGISSKATTUR 4tæKKAÐWt ¦ j ÍMeðal hinna nýju skatta, efu , ¦¦-' ckun á áfengisskatti og rn.attspyrnuveðmálurn ^ ög íifckktin á sima- og þóstgjöltl áfarn óg járnbrautum. — Hihfrt ííiýju skattar verða ekki reikn jaðir með í útreikningi fram^ "færsluvísitölunnar. Tekjur áí j.k.'ittum og skylduspáfnaði ' V<Jri3a settar á fastán reikning '*!'þíóðbankanum. isiiingaror «1 HINN landskunni bændaöld- ungur, Björn Bjarnarson i Graf arholti verður jarðsunginn í dag ¦'að Lágáfelli í Mosfells- sveit. Ha'nn var á 95. aldurs- ári,- fáeddUr 1856 i Skógarkoti fNÍS'FLUTNINGUR •T-AKMARKABUR Intifiiitningur á vörum Vib'ihdhurn" lista verður 'tak-* inrkaður um 200 milljónif kr. Æeðal aririars verður dregíð úr ^Íftr-fíutningi kola og koks, og verður það bætt að nokkrumeð •^trmlendum eldivið, sem búist «.t við að verði skammtaður. Smjör-, mjólkur-.og svína^- jfcjötsvérð má ekki hækka. ffá *'ivr setn nú er og kjötverð lækk- ' ^r'ijm 50 aura á kiló. . ' VESSBLAGSEFTIRLÍT ; XirJKFB- Aukið verðlagseftiríit og •'^irkkun á aðflutnihgsgjöldum ' <sc akveðið. Afhendingarskylda ,og há- % r • ••.ksverð verðúr sett á kofn tiL að tryggja að brauð hækki •'kl'i í verSi. Upptætur ríkis- .;j<*ðj» á-syJ&tr minnka. ogvið það '?wr :kár sykur nckkuð í verði. ' — Páll. igjö spillir útvarpsþæiti í GÆRKVÖLDI ætlaði Pjetur Pjetursson þulur, að taka upp í útvarpsþátt sinn: Sitt af hverju tagi. nýjan spurningaþátt, sem efléridis á mlklum vinsældum að íagnaenda b'ráðsnjall. — Svo virðist sem þessi nýi þáttur hafi verið kæfður í fæðingunni, og er það sannariega mjög mið- ur, — éf svo skyldi vérða. Þatttifihn er í því fólginn, að í Þingvallasveit. lögð er ;fyfir ötvarpshlustend- ur spurning, ensíðan slegið upp af, 'handahófi. í símaskrá og hringt og sá sem fyrir svörum verðuf á að sváfa spufningunni. Þessu er öllú útvarpað. Leiðigjarht fólk í þessum bæ gat ekki á sjer. setið og var stöð- ugt að hringja og reyna að segja Ijelega ;bráhdara ög pexa og viðhafði það alsköhar ókurtéisi, sjálfu sjer til skammar, en hlustendum til hinha mestu Ifeiðiltda. -•¦'.'.'".' Veramá aS takast mætti að Háf^ ^>enna.n þátt bg vera þá méðsímaiih, sehi notaður yrði, á 'leyhitiúmeri. Þetta ætti Pjet tif Pjetursson að athuga, því ^lménhing'jj: getur vafalaust ;lt*ft - göða skemmtun af þessu nýnæmi. 6tela#ii9i lauk eru v-eSfer sfundaðar í s)aS ffmi • ¦ f Hornafirði, þfiðjudag. *¥'RÁ-því .að söiutregðan kom á 'tjskinha Brétlandi, og hætt vár víð fiskátflutning þangað með ?fcátum hjeðan, hafa róðrar fall- Mt^því nær alveg niður og í þau — .-Aíáu skípti, sem farið hefur ver- 4É i ssjó heíur áfli verið sSra- • tfegttr. ' Upp á siðkastið hafa trátar ¦NÉanð'á handfeeravéiSar. En það or stOiJUÍt, bæði með handafæra ýöiSiyeður og eifts er slík veiði- ^ðflérð mjog'misjöfn kvað afla- 'fcTOgð" snertir. Einstaka bátar r .f^ferð, mjög' misjöfn, er afla- Loðha hefur ekki veiðst hjer I ctí'öJþH, þó hinsvegar sje mikið 'ff. henni á miðunum og hafa Ncaíáí árangurslaust reynt að Hann var einn þeirra Islend-; inga, sem seint á öldirini, sem leið stunduðu bufræðihifh við búnaðarskólahn að Stend í Nor- egi og hóf síðan búskap hjer heima samkvæmt þeirri hag- nýtu þekkingu, er harih áflaði sjer við þessa ágætu merinta- stofnun norskra bændaefna. Nokkru eftir að hanri kom heim, gerðist hánn forgöhgU- maður að stofnun Hvanneyrár- skólans. Á hann hlóðust fjol- mörg trúnaðarstörf, sem of langt yrði upp að telja. Hfepp- stjóri Mosfellshrepps var hann í áratúgi og þátttakandi í flest- um meiri háltar fjelagssáíhtök- um sunrtlenskra bænda, er stofn að var til um og upp úr síðustu aldairtótum. Björn heitinn var fæddur gæt inn umbótamaðUr er Unni þjóð sirtni, velgengni hennar og bar hagsmuni sveitarfjelags síns mjög fyrir brjósti.Um tíma var ÞAÐ eru þung öríög þegar góðir drengir eru kváddir á burtu i ' blöma lífsins, og okkur vinum Bjarna ÞórSar, eins og við jafnan lef'ndum hann, þykir erfitt að 5ætta okkur við það að fá ekki engur að njóta nærveru hans. Bjarni var sjerstakur maður á iína vísu. Hann var gæddur marg jættiim og. óvenjulegum hæfi- eikum, sámfara ytri glæsi- snénnsku ög prúðmensku, sem aðaði menn til hans, enda var íánn ákaflega vinmargur og vildi iverjum gott gera, er við hann lei'di skapi og vináttu. Hann vaidi verslunarstörfin að 'ífsstárfi sínu og naut sín þar vel ->eear heilsa oe. kraftar gáfu hon- um byr undir báða vængi til fram kvæmda og athafna í þeirri grein. Jeg kynntist höritim þó ekki sem slíkufn. — Leiðir okkar • Iágu saman á a!ít öðrum og mjög ó- skyldum sviðum. Þar fannst mjer Bjarni fijóta sin frábærlega vel og skemrhtilega. Á jeg hjer fyrst og f'remst vifi samstarf okkar f je- laganna í M.A.-kvartettinum við Bjáfha, sem ætíð aðstoðaði kvart- ettinri með píanóundirleik, frá þvi er kvártettirin hóf að syngja méð aðstoð undirleiks, og þar til hætt var stöffum. oOo ígegnum þéssi tengsl hóft vin- átta Okkar Bjárha Þórðar, sem jafhán hjelst síSan, og sló aldfei; á hana skugga, jafnvel þó að skoð anir bkkar fjellu ekki ætíð sam- an eða hjeldust í hendur. En við fjelagarnir í kvartettinum kunn- um vel að meta hæfileika Bjarna og áhUga fyrir samstarfi okkar, og það sjerstaklega, hve smekk- vís hann var og oft á tíðum hug- kvæmur, hógvær og kurteis í framkomu og framsetningu þess hlutvefks, ér-'hann innti af hendi til að efla og fjörga söng okkar og samvinnu. Það gat því ekki hjá því farið að við kynntumst manninum, sem í Bjarna bjó, í gegnum þessi storf ár frá ári. Og það leyndi sjer þá ekki, að þar sem Bjarni Þórðar fór, var góður maður á ferð. Hann var óvenjulegur höfð- ingi heim að sækja ásamt konu sinni, sór sig þannig ósvikið í ætt sína, sem er viðkunn fyrir raush ög gestrisni — enda var | heimili hans fagurt og smekklegt, hann þingmaður Borgarfjarðar i jafnt fyrr, þegar rýmið var minná H ÖUKAÖÁRÞÉNGH) hjelt síð- asta fund • simi; fyiir hádegi í gær. Áþesaum fundi var kos- in stjófn Búnaðarfjelags ís- larids fyfir' 'næJtu '4 ár. Bj arni Ásg*éirssoh, "sém Sétið hefur í 24 af í stjórn Öúnaðárfjelags ísíárids ojg veríð fbfmaður þess síðastli'ðin'í'2 ár,:gát ekki tekið endufkosrtingu ,sökum þess að ,, u~—-~„ • i x i í laSs Islands ef tir 50 ara f jelags nann-ffltm annaji skamms taka . , J 5 starf. ' ' sýslu. Er hann hafði látið af búskap arstörfum og flestum trúhaðar- störfUfri fyrir aldurs sakir lagði hann sturtd á ýms íslensk fræði, fhálvöndun og hagnýtan fróð- leik er harih hUgði að kömið gæti bændum og búaliði að gagni. Háhn átti lengi sæti á Bún- aðarþihgi og var árið 1932 kjör ihn heiðursfjelagi Búnaðaffje- við ððfú iriikilvægu st'arfi. STJÓRNIN 11 át jðfh Búftáðarf jélagsiris vóru ^kasnir: Jóh Haririesson* bóndi í Beildartungu, Pjetur Otteseh, alþm!; bóndi á Ytra-i Hólmi og Þofstéirih Sigurðsson; bóndi á Vát.nsléýsu i 'Btákúþs- tungum. Varamenn þeirra voru kosriír ' Cítfh'lfí'áf' Þórðarson, GrænumýrartuiílJb, -Guðmund- ur -ErlSrifeori bVSrtdi á Núpi l Fljótshlíð' ^fKM*tjáh Karlssótt'i skólastjófi á "ríólum. Þá víír Kk&fifo á þessu Bún- aðafpihgi W , sMþa "þriggja' A langri æfi átti hann í fórum sínum meira af lifandi fróðleik ur sögu íslénskrar'bændastjétt ár eh aðfir samtíðarmenh hans. 170 bataúlgerðar- Ijelög hafa leitað fii eins Og nú, eftir að hann byggði hið myndarlega hússitt á Greni- mel hjer í bæ. oOo Tilfinningaríkur var Bjarni með aíbrigðum, og fáir munu hafa líkst honum á þvi sviði. — Greiðviknin og góðvild heldust þár í hehdUr, svo að fátítt var. Þessir víðkvæmu strengir í skap- j höfn Bjarna Urðu ef til vill stund mLwSf mIa|iiMMat1 Bjarna streymdi hugnæmur blær, sem hafði hin ljúfustu áhrif á unga sem aldna. Og þessi ljúf- menska var oftast kfydduð græskulausri gleði, því að Bjarni var gleðimaður, sém naiít sín vel i mánnfagnaði — þó að hann í raun og veru væri hljedrægur, því að í innsta eðli sínu var hann ákaflega friðsæll, friðelskUr og þráði slík samskipti við ménn. En hann var einnig ákveðihh og fastur fyrir, þegar því var aði skipta, hreinskilirin og hisþurs- laus í allri framkomu. oOo Og nú hefur þú kvatt okkur, Bjafni vinur. Kvatt okkur alltof fljótt, því að við, sém þekktUni þig'vel, vissum að þú áttir irtárgt eftir óeert, elskaðir lífið og þráð- ir að lifa. Við, sem eftir stöndum, og skilji um ekki enn hinn mikla leyndar- dóm lífsins, er felst i dauðanum, við þökkum þjer fyrir liðna daga, fyrir hinar mörgu samveru- og ánægjustundir, sem við áttum með þjer. Við f jelagarnir í M.A.- kvartettinum þökkum þjer sam- starfið um marera ára skeið. Við, vinir þínir lifum í þeirri einlægu trú, að fundum okkar eigi eftir að bera saman á æðri þröskastig- um í ljósi hins hæsta höfuðsmiðs, oddvita guða og manna. Það er djúpur harmur kveðinrt að fallega heimilinu þínu og yfir því hvílir nú blæja sárrar sorgar. Við sendum hinum öldruðu for« eMrum þínum og systkinum þín- um kveðjur okkar. En innilegusta og dýpstu samúðarkveðjUr sérid- um víð kónu þinni og Sif, litlu dótturinni, og biðjum góðan guð að gefa þeim trú og styrk og þjer, Bjarni minn, kraft til þess að vaka yfir þeim frá landinu, sem við ekki eygium. Vertu sæll, ljúfi vinur! Jakob Hafstein. Skíðaferðir ferða- veftk h;'ina í háf. Gunnar. í LÖGÉntTÍNGABLAÐINU,: s'érn kom út þann 17. mars.er mahna Rí5?Iiþing-,iHefhd til að tilkynning fra stjorn Skulda- skilasjóðs útvegsmartna. Getið er fitnm bátaútgerðarfjelaga, sem nýlega hafa sótt umfjáf- hagslega aðstoð sjóðsins. Þessár umsóknir hafa jafhan verið bift ar í Lögbirtingablaðinu og í þeirri röð, sem þær hafa borist. stað og Asgeiri Bjarnasyni al- Samkvæmt þessari tilkynningu þm. Íitrifta. i Á&garði. hafa 170 bátaútgerðarfyrirtæki Frh. Á bls. 8 leitað aðstoðar sjóðsins. ath.uga-girðí.ngáflö'g','ö'g éndur- kóðun aM"ðaftagá'<ígfl8iri 'mik- ilsverð lartifböftsðarmál. Er nefndin • skiptíS eftirtöldutri mönntim: - Giirth:ari Þórðarsyn i i Grænumýrartuiigu, Jóni Sig- urðssryni albm., bérida á Reyni- Um til þess, að hann gætti lítt hófsi- og vissi þá lítt hin hægri FERÐASKRIFSTOFA ,-,'., hvað hih vinstri gaf, svo sem sagt I „«„• .-, ^___ , .* * * varumBrandörfa.Þettaörlynda'f111^111 margra sklðaferða u« geð hans átti.því stundum til að ^ænadagana og paskahelgina, bregðast til beggja vona í því, baeðl J Hveradali og Lækjar- er verða vildi, þó að okkur vinum . botna (Lögberg). hans væri fUÍlljóst, að hið góða | Sjerstök athygli skal vakin á' vargfunritónhinn í lífi Bjarna, burtfarartíma úr hinum ýmsu enda sáum við svo oft og fundum bæjarhverjum, en Ferðaskrií- i llf ^ ^at Slaðst/nnilega, stof m þá þör n ; þegar hann gat gert oðrum u„n r. ¦ . . K . * ". gfeiða á einn eða ánnan hátt. breytnl a sinum tima að sækjal Fágrár listir voru mesta hugð-: farPega i uthverfi bæjarins. arefhi Bjarha Þórðar. Tónlistinni I Síðustu'bilar fara frá enda- unni hann mest, enda bjó hann stöðvunum, skíðaskála og Lög- yfir miklum hæfileikum á því bergi kl. 17,30 og 18,00, en að svj5i—en þár næst hygg jeg að öðru leyti er heimferðinni þann inaláralistin <myndlistin) hafi ig háttað að bílarnir eru sendir att sæti í huga hans. A þessum til ** , , . . . " oelluu- sviðum var Bjarni ákaflega hrif- llbk 'bæinn Jafnoðum Oá næmUr, hafði hautn af því að peir ^11^- hlýða á fagra tónlist, horfa ál Eftirlitsmaðúr frá Férðaskrif fagurt málverk eða setjast viS stofunni verður í ferðum þess- llaghorpuna og gleyma sjer í urn, sem farþegar geta snúi<S heimi tónanna. Og mjer er nær sjer til í sambandi við upplýs- m halda að fáir hafi orðið til ingar um ferðir og annað. þess aS gleðja jafn marga og i ——---------- BjarnL þegar hann ljek á píanóið MANILA, 17. mats. ¦— Fyrip margháttuð viðfanísefni við nokkrum dögum kom upp mik- flestra hæfi af tilfinmngu og in „ij„„ r , « « # riæmutn skilriingi, eða er hann '" ^"V b~ "°u"° * Ijek uhdír söhg hiima mörgu vina ' ^.'ppfy3um> Ge,sa»t hann í sinna, annað hvort í fámennUm touðarhverfi og ónýttust 7«»0 vinahópi eða á mannfundum. Þá bus- Vm 5000 manns urðu he'un f gætti jafnan þess sama: Frá Hislausir. i

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.