Alþýðublaðið - 20.12.1933, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.12.1933, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 20. DEZ. 1933; XV, ÁRGANGUR. 5'l.TÖLUBLAÐ RITSTJÓEI: F. R. VALDEMARSSON DAGBLAÐ 00 VIKUBLAfi ÚTGEPANBl: ALÞÝÐUFLOKKURINN DAQ3LAÐIÐ kamur út alla Vlrka daga U. 3 —4 siSdegts. Askriftagjald kr. 2,00 á mánuði — kr. 5,00 fyrlr 3 tnsnuði. ef greitt er fyrlrfram. f lausasölu kostár blaðið 10 aura. VIKUBLAEMB fcemur út a hverjnm mi&vikudegi. Það kostar aðelns kr. 9.00 á ári. 1 þvi blrtast ailar helstu greínar, er birtast í dagblaöinu. fréttir og vikuyfirllt. RITSTJÓRN 00 AFGRHISSLA Aiþýðu- Uaðsins er vlo Hverfisgötu nr. 8— 10. SlMAR: 4900: afgreiðsla og auglýsingar. 4901: ritstjórn (Innlendar fréttlr), 4902: rltstjori. 4903: Vtlhjálmur 3. Vilhjálmsson. blaðamaður (heima), Magnð* Ásgetrsson, blaðamaður, Framnesvegi 13, 4904: F. R. Vaidemarsson. ritstjórl. (heíma), 2937: Sigurður Jóhannesson, afgreiðslu- og auglýsingastjórl (heima),- 4305: prentsmiöjan. 100 króna verðlaun verða veitt fydr bezt gerða aug- lýs!ngo,sembirt- ist í ALÞÝÐU- BLAÐINUtilný- árs. Niður með mlólkurverðlð! Alpýðufélðgin f Reykjavfk mét- mæla mJólkurhækkuninnL Bsendnr I Mjölknrfélagi Reykjavíknr hafa snúist §egn hœkknninni, végna pess að ágóð- inn af henni rennnr ekki til þeirra, heldar i verzlunarbrask. Einn foóssdl gekk af stjórnarftmdi Mjólkurféla&sins i í gœr í mótmœlaskyni. Stjórm Mjólkurfélags Reykjavífc- ur hélt fumd í gær til pess að ræða mjóikurh'ækkunima. Fundurinin stóð yfir allam seimmi hluta dagsins, og urðu par hafð- ar umræður og miklan deilurmilli framlkvæmdarstjóra félagsins, Eyj- ölfs Jóharmsisiooar, og bæmda í stjóm félagsins. , Fyrir fundinum lá að taka á- kvörðun uta pað, hvernig ráð- stafa skyldi auknum ágóða fé- lagsiins vegna mjólkurhækkuinar- innar, sem eins og kunnugt er nierhur 5 aurum ;af hverjum líter, sem félagið sér um sölu á, eh fé- lagið mun sjá um sölu á nær 2 ímalljónum lítra á átri, svo að hér ier um al'lmifcla upphæð að ræða, Lá fyrjr tillaga um að ráðstafa 5 aura, hœkkuninlni paminig, að 2 aurar af henmi lienjni í sjóð, sem varið verður til pess að gneiða töp, aem Mjólkurfélagið hefir orð- ið fyrir á verzlunanrekstri, sem imjólkursöiu bæmda er algerlega óviðkomandi, en áð eins 3 a'urar af hækkunimmi skyldu remna til bænda. Gegn pessu riau bændur inmajn Mjólkurféliagsstjórnarinnar og mótmæltu harðlega slíkri með- flerð a penimgum féiagsins. Sögðu p.eir að pau maírgvíslegu töp, sem Mjólkurfélagið hefir orð- ið fyrir undanfarið, svo sem töp á útlánum til einstakra matnma í Keflavíik, tap á Kaffi- og mat- söluhúsinu „Vífill" o. fl., sem ekki verður vikið að hér, væru mjólk- ursölu bænda, sem ætti að veía aðaistarf félagsins, algeriega ó- viðtoomandi. Enm freimur mótmæltu peir pví, að látið væri í veðri vaka, til pess að aefa óánægju og mót- mæli bæja'rbúa1 í Reykj'avík gegn mjólkurhækkunimmi, að hún sé framikvæmd eingömgu eftir ósk og kröfu bænda og hagnaður af henmi rynmi aliur til peirra, pegar um leið væri afráðið að miklum hluta bams yrði varið ti'l að giteiða töp á verzlunarbraski. Eftir allimiklar deilur og hark við framkvætodia.'rstjóra Mjólkur- félagsins, latuk fumdinum með pvi, að eimm bómdi í stjórn félagsins gekk af fundi og l'ét svo um mælt, að ef hialdið yrði fast við pessa ráðstöfum á hinu hæfckáða yerði, tmmdit bœndw i félftgl,nu móímœla hœkkimwii og krfefjast pess af Mjólkurfélagknh og Mjólk- urþtínd\csl\ag£rtu, a,d hœtl vefbi vid hanq pegm í stoö, WðnfélðDiniReifbiavik mótmæla mjólknrbæhKnninnL Jafnaðaí'mainmafélag íslamds hélt furnd í gærkveldi. Guðm. R. Oddssiom forstjóri Alpýðnbrauðgerðarinmaír hóf um- ræður uim mjólkurmálið iog skýrði ipað, rækilega í mjög fróðlegu er- iindi. Guðmundur sýndi fram á pað með tölum að mjólkurhækkuniin. siem Mjólkurbandaliagið auglýsti mú, miumdd, ef bamdaialgið kæmi henmi fram, mma wn hálfri millj- ón krámi á ári, pótt ekki væri gert ráð fyrir að hækkunin inæði til annalrar mjólkur ien peirrar, sem bandalagið , ræður yfir. En alls mun injólkumeyzla Reyk\ik- inga-iog Hafnfirðinga mema 12—13 imiilljómulm lítra á ári, svo *að hækki mjóikurverðið á allri peirri imjólk, pótt ekki sé nema um 5 aura literimm, pá er p{0 quj&askatitw, sóttur, í vam Reijk- víklftga og HofnffrUwigct, , sem nemur melTi en hálfn milljón> króna á ápL Eftjr miklar umræður, sem all- ar hnigu í pá átt að mótmæía mjólkurhækkuninmi öfluglega, var sampykt eftirfarandi tiilaga: Jafnaðarmammafélag Islands mótmælir harðlega pví gierræði mjólikurhringsins að hækka mú stórtoostlega mjólk og allar mjólk- urafurðir í bænum. Með pessiarj hækkuin á mestu nauðsynjavöru allria;r allpýðu er gerð tilraum til pess að prengja emn 'pá meir koisti peirra manma, sem versta hafa aðstöðuma, fyiir pví skoraír félagið á Mjólkurbandalagið að lækka nú pegar rajólkima niðuir í pað siama verð og áður var. FJABHA6SSTJÓRN MZISTA Útflntningnr Mzkalsnös hefir stórfallið siðan Hitler komst til valda Berlifm í morgum UP. FB. Schmiitt spa'rmaðarráðherra hefir lýst pví yfir, að útflut\rúngivir>, frú Þýzkalandi hafi frá ámmótupi til /, oM,A eða fyrstu prjá fjórStunga qrsins, minkad um 7,1 % mid- afy vtþ sama tima í fyrm. MUNALÆKRW OPINBERM STABFSNMHA sampykt í franska pinginn Normandie í miorgum. FO. Fjárlagafrumvarpið fnanska var aftur til umræðu í fulltrúadeild pimgisinjsi í giær, eftir að hafa kóm- ið til baka frá efri deild, og hafði hún gert talsverðar bneyt- ingar á pví, einkanlega 6. grein, pieirni, er hljóðar um launalækk- anir opinberiia sta'rfsmamna. Þessi greim laganina va'r í gærkvaldi sampykt í fulltrúadeildinni, með 201 atkvæði gegn 58, og er pví gert ráð fyriír að gata fjárl'aganna verði greið pað sem eftir er. í fyrra kvöld fóru nokkri'r op- inberir starfsmenln kröfugömgu til efri málstofunnar og mótmæltu bireyfingum peim, er hún hafði gert á frumvarpimu. Er búist við að peir muni verða látnir gjalda pessa athæfis síns, eða að minsta kosti forsprakkajrmir. Þiessi félðg hafa pegair sent Mjólkurbam'da'liaginu móteæli sín: FLUGMÍLARÍÐHERRA FRAKKA nauðienðir á Spáni, Normandie í morgun. FO. Flugvéi sú, er Pierre Cot flug- málaráðherra var í, á leið heim til Parisar frá Algieiis, vaxð að nauðlienda í gær málægt Bairoe- lona, og skemdist flugvélim aill- mákið, en ekki er vitáð hvort farpegar meiddust. Farpiegar, voru 12 að töliu.Flugmálaráðhern- ann vair að hverfa heim frá.Ali- giers, pangað sem hamm hafði far- ið tíl pess að fagna flugflotamum franska,, er lauk piar hópflugi sínu um Niorður-Afríku-nýliendur Frakka. I fyrradag hófust daglegar flug- ferðjr mil'Ii Ermarsundseyjamina brezku og Englamds. Flugvélin lenti í Portsmoufh í Englamdi síðdegisi í gær míeð 14 farpega'. Vierkamannaféliagið Dagsbrún. Sjómanmaféllag Reykjavíkur. Verkakvennafélagið Fraimsókm. Þvottakvemnafélagið Fneyja. • Bakanasveimafélagið. Hdð íslienzka prentarafélag. MZISTAB AFIHl BÆJARSTJORNIR 1^^ GÖHRING. Berlííjn í morgum. UP. FB. Göhrimg hefir tilkynt, að sjálf- stjó:\n i bœjarmMefmm sé af- \mimi\n í Prú$sla,ndi. Bœjcrstfómtt) hafa, veriþ sviftar ré,tti til at- kvceðagnetdslu og borgairstjórar verða hér eftir útnefndir af Gö- hring. RÚSSáR HERVÆÐAST Einkaskeyti frá^ fréttapliam Alpýckubladsins í KmpmrMnphöfn. Kaupmammiahöf|n í mioirgium- Blaðið Echo de Paris skýrir frá pví, að eiinmi og hálfri milljóm: af rússmeskum æskumömmum hafi verið boðið út til herpjónustu, STAMPEN. HEIMSVERZLUNIN GLÆBIST LÍTILSHÍTTAR O^cé í gær. UP. FB. Þjól\iband\c^agi'b hefir tilkynt, afy verzlup \og, viðskifti í heimin- um hafi aufoist um 12o/0 midad við aprílmánuið, s., I. Til samamburðar er pess getið, að verzlun og við- þkifti í fjyrjra vor hafi verið meirii en í fyrra haust. Framieiðsla olin úr kolnm. Normandiíe I mo'rgum. FO. Enska stjórnin hefir undamfairið styrkt tilraunirtil pess að fra'm- leiða olíu úr kolum, til pess að auka koliaiframleiðsluna í Bret- landi, og hefir pessi olía verið notuð til brenslu, bæði í her- skipum Breta og flugvélum. Sam- kvæmt upplýsingum Ernest Brown áðstioðaT-miamumálairáð- heíra hefir tilraUn pessi gefist vel, og er gert ráð fyrif að olíufram- lieiðslan verði aukin á komamdi árii. BARBINDIN Í EíRÖPll Eínkaskeyti frá fréttaíritana Aipýðublaðsins í KatUipm.höfm. Kaupmamnahöfn í morgun. Mikið frost og kuldar eru nú um alla Norður-ítalíu og hefir frostið sums staðar komist upp í 28 stig. Á Spáni eru li'ka frost- hörkur og byljir. Olfar og villisvín hafa leitað í bygðir vegna harðindamma og lagst á fólk, eimkum, böm og fólk, siem hefir verið eitt á ferli. STAMPEN. LÖGREGLUSTJÓR 4R í HÆTTU Einkaskeyti frá fréttiariitaiia Alpýðub'laðsins í Ka|upm.höfn. KaupmainMa'höfn í morgum. Lögreglustjóramálið í Bruisisel hefir vakið mikla athygli, enda var svo að sjá, áð lögregluisitjór- imm hafi ekki verið eihn í náðum. Lögregiustjórinm í Loiuvainis hefir líka pegið mútur og verið hand- iekimm,. Angerhausen lögnegluistj óri í Brussel er líka gru'naður um að hafai verzlaið með heiðursmneriki. Haldjð er, að hamn bafi meðal aninars selt ýmsum mömnum tals- 'vert af fcnoss'um heiðunsfylkingar- innar frömsku. STAMPEN. I DAG Næturlæknir er í mótt Halldór Stefánasioin, Lækjargötu 4, sími 2234. Næturvörðut ein í mótt í Reyfcja- vífcur-Apóteki og Iðunmi. Otvarpið í dag: Kl. 15: Veð- uTfregnir. Endurtefcming frétta o. fll Kl. 19: Tónlieikar. Kl. 19,10: Veðu'rfnegnir.. Kl. 19,20: Tilkynln- ingar. Kl. 19,25: Erindi: öldu- lengdir og útvarpsmóttafca. — (GummL Briem verkfr.) Kl. 19,50: Tilkynraingar. Kl. 20: Klukkuslátt- UTi Frfittir. Kl. 20,30: Erindi. Bökst ur útvarpsins. (Otva'rpisstjóri.). — Dagskránstarf siemi útvarpsi ms. (Formaður útvairpsráðsO Tónleik- ar. (Söngkvartett.) Griammófánm: Nýju íslienzku plötunnar. Nýja stuðentablaðið • kemur út á miorgun, 12 síður áð stærð og fjölbneytt' að efni. jSölubÖrn komii í Háskólanin kl. 10 í fynra máhð. F. U. J. heldun fumd í íðnó uppi anmað kvöld. MÖíg áníðandi félagsmál eru á dagskná ög auk piess fram- hálid 'aðalfundarstanfa. Enn fnem- lur mun Gunmar M. Magnússion fcennari tala um skóla- og menm- ingan-má'l æsku'mman. Félagar! Fjölmennjð! Mætið stumdvistega!

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.