Alþýðublaðið - 08.01.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 08.01.1934, Blaðsíða 1
¦MANUDAGJNN A JAN, __34.' XV. ARGAN.GUF., 6$ TÖLUBLAÐ RITSTJÓRI. F. R. VALDEMARSSON DAGBLAÐ OÚ VI ÚTGEFANDIi •'. ALÞÝÐUPLOKKURINN ÐAOBLASI0 fc.m-r At al'.a vlrka daga kl. 3 — 4 siö_._i_. Askrlftagiald kr. 2,00 6 manuOl — kr. 5.00 iyrlr 3 mftnuði. él greitt er fyrlrfram. f iausasðiu kostar blaðið 10 aura. VIE'liSl.ABSÐ komur út & hve-rjum miOvikudegl. Það kostar aðeins kr. 5.00 á drt. í pvl blrtast allar helstu greinar, er birtast I dagb laðintf? fréttir og vikuyfíriit. RITSTJÖRN OO AFGREiBSLA AiþýöU- Mafisins er vífl HverfisgQtu nr. 8— 10. SÍMAR: 4900- afgreiðsla off auglý.ingar. 4901: ritstjórn (Innlendar fréttlr), 4902: ritstjóri, 4903: Vilhjalrnur 3. Vilhjálmsson. blaðamaður (helnut), Maffnuis Ásgelrsson, blaðamaöur. Framnesvegi 13, 4904: P. R. Vaidemarsson. ritstjóri. (heima). 2937: Sigurður Jóhannesson, afgreiðslu- og auglýsingastjórf (heima),- 4905: prentsmiðjan. Fyrstn árslit bæiarstiðrnaTkosninoanna: ilpíðuflokknrlnn vhnnr á Ihaldlð jttrtapar. I Norðfirði mm AlÐýðaffokkarion eltt sœli frá ihaldlnu og ffékh hreinan meirihlata. I Vestminnaeyimn jóksf fylgl Alnýðuflokksins um meira en helming miðað við siðustu alpingiskosningar Trotshyslnnar f RAss- laodl repi ið æsa Raaða herinn gegn Stalln 16 menn handteknir Fyrstu úrslit bæjaretiórnar- kosinilnganma, sem nú fara fram um lamd ailt, urðu kumin í gær. Kosningaúrslitim á Norðfirði og í Vestmiammiaeyjum sýna, að Alþýðu- f.okfcn!um hefir aukist stórkosti- lega fylgi síðanvið alþingiskosm:- íngiaim/ajn' í isuimar, lemda hefir umga jfólfciið í lamdimu ;nú fcoisniTigarrétt, en hafði hairtn ekki þá. . Onslitin sýma, að vomir Sjálf- stæðisflÐkksins um það, að'boin- ¦uma muni aúkast fylgi við þessar fcosrdlngar, hafa algerlega briugðist. ~~UNGAFÓLKIÐ ER A MÓTIt- ______ Petta miun fcoma erun betur ;í Ijós í biæjarstjórna:rkiosin.Í!ngu!num, sem enin eru eftir,. Neest fara kosnimga'r fram í HafnarfjTði, á fcstudagimn, og á Sigliufirði á laugardagi'íi... Alþýðu- Ílokks_memin bíða öruggir úrslit- anina. íhaldð tapar á Norðflrði Onsiitin á Norðfirði urðu ekki kunm fyr en í gærdag. Urðu þau þessi: Alþýðuflokkurinm. 222 atkv. Ihaldið 87 .— Fr_rmsókn 68 — Kommúni-tar 28 — Alfifflufliokkurtnn fékk 5 kosm \og bœtiti pví vid sig elmum bœjar- ftizUtr.ua. Ihaldio fékk 2 kosna, og tupaði ei\num. íhaídið tapar i Vestmannaeyj- um. l'J. 'S hi i í Vestmiajnnacyjttm voru kunm aöíaramótt sunmudags. Þau urðu þessi: Alþýðuflökkurinin 276 atkv. Kommún.iistar 449 — íhafdið 808 — AlþýMUÍ'Iokkuiinn fékkeimn kL_- inin, Pál Þorbjarniarson kaupfé- íágsstjórá,, og vantaði að einls il atkvæði til að fá anm.am fcosinní. KoimmúniiStar, sem . hafa ráðin . í Verkaimaiilnafélaigmu, fexi'gu 3 koBina. íhaldið féfck 5 fcosnia, en áð- ur hafði það 6 og heflr pví tapað ebm sœfí, Hefdu andstödufhokkaf hhalidsþis unnio 44 tatkvœdi af pví, hefM pdö. ofc»0 í minnihl0i%. Alþý'd^fi'\okkmaw hefir msir en tvöfalfkifi alkvœfoatöln sím fcá \því l swnar o,g unníð kmgsam^ga miesí á. Alþýðluflokkurinni hefir biætt við sig um lll^o/o, bommúTiistar 33«/o og íhaldið að eins 21o/0. Unga fólkið, siem inú hefir feng^ ið fcosningarrétt, veldur þessu tvukna fyigi Alþýðuflokksims. Fraimsiókn fékk eiinn kosinn einrs og áður, en kom.múnistar eingatii Pað er athyglisvert við kos;n- inguna á Norðfirði, að Alþýðu- flokkuriinm hefir stjórtnað bæmum síðustu tvö kjörtímabil og vintn- ur eitt sæti; af íhaldinu. Það er og reyrnsla jafmaðanmaninia, að þeir auki fylgi sitt mjög, er þeiri fá tækifæri til að sýna fram- kvæmdir sínar. Á Norið'iöi var. í fyi.a:dag af- skaplegt ofviðd, eftir þvi sem fréttaTiíaxi Alþýðiublaðsms segir, og gátu margar Alþýðuflokkskoiv ur ekki sótt . kjörfund. Er Al- þýðuflokkurinm þó eini floklíurt- imn, sem bætir atkvæðatöl'u sína frá fcoisniingunum 1930. Þessar tvær kosmiinga'r sýna, að íhal'dið er að stórtapa og að Al- þýðuflokkurinm vinnur á að samia skapi.. Ja&xvel i Viestmainmaieyjum er það að m:ssa völdin. Jhatd0 hefw í pessum tveim hæjum tapað tveim sætum, og AlpýdiiifAokkurMn umffi annað þeirra. Brnnas^ys í ii«*. ^_i_-" nesi í rnorguri kvikmaði í skúr í Biorgarnesi, þar sem geymd eru vegagerðartæki. Elidurimn fcom upp á þanm hátt, að bemzíln skvettiist á logamdi ljós- ker og blossaði þegar upp. Lék eldurimin þegar uim amdlit og bendmr mam'ns þesis, er á ljðs- kerimu hélt. Heitir hamin Jón Þor- stieahiSBiom1, til heimilis i Borgar- niesi, og hefir stjór,nað vegbeflimi- xxm undamferið. Tmisky. Ekikaskt&ijti frá. frétimitara Alpýðubladsins: KAUPMANNAHÖFN í morguin, Ríkisútvarpið í Moskva tiíkynm> 'ir, að í gæTkveMi hafi veitið dreilt út kynistruim af flugmiðum í her- búðum Rauða hersins af fyigis- mö'ninum Trotzkys. 1 flugritum þessum ér herinin hvatiw tfl mótipráa og baréttu Qsgn Sí'_ii)R|. Sextám menn hafa verið hamd- teknir. STAMPEN. HéiTaðslæknirinm, Ingólfur Gísla- som, gerði við sár hams. Telur hanm bnnniasárim ekki svo hættu- iieg að haan verði örkumlamaður né þurfi að fara á sjúkflahús. Skúxlimh sfcemdist og var, brot- inm til þess að ná út vérkfæirum þeiam, ssm þar voru geymd. (FÚ.) Stðrbronl EjffftÉlá Lyfjabúðln hwmm til kaldra kola á langadaos- kvcldiö. Sama sem engn m bjargað. Kl. 7,45 á laugardagskvöldið feomi upp eldur í Týfjabúðimmi' á Eyrarbaklía, og varð eldurimm svo mlagnaður, að ekbert vanð við ráðjð og húsih voru bruinmim tíl kaidra kola kl. lH/a- Fióllkiið; i húsinu vissi ekbert um elidimin, er því var gert aðvart úr mæsta húsi,. Hafði elduriinm fcom- ið frá jólatré og læst sig í gíugga* Frh. á 4 „fðu. Franska stjórnln segir al sér f dag, Mýleridnmál&ráðherrann er bendl&ðar v!H stérkostlega fðlson á rfkissknldab-éfam. Parts í morgun. UP.-FB. Að ölllum líkimdum segir frakk- ríeska rikisstjóflnin af sér í dag, vegna stórfelds hneykslismáls, sém upp hefir fcomist og fjár- málamaðurinm Alexandre Sta- vinsky er við'riðinm. Hér er um skuldabréfafölsum að ræða, og nemiur upphæð bréfainma um sex mi'lljómium sterlingsp'unda. Komst upp um þ'etta þegar bæjarbank- |nm í Bayiominie varð að hætta út- borgumum. — Dalimer mýlendú- máliaráðherra hefir verið ásakað- ur um að hafa skrifað bréf um skuldabréf þessi og talið þau trygg ,em Dalim'er kveðst hafa sagt álit sitt um þau i bréfislnu ám þess að hafa haft mokkuiín gruin um, að um föisuð bréf væni áð ræða. Neitar hanm þvi áð biðjast lausnar. Verður því tekim akvörðum um þajð í dag, er stjórm- iin fcemur samam ,hvort hú» segir af sér eða ekkiw — Borgarstjórmm í Bayomme, Josieph Garat, þimgr maður og róttækur vinstri mað- ur, hefir verið hamdtekton i sam- bandi við þetta mál. ~ Þótt Sta- vimisky hafi þrisvar veifið ákærð- ur fyrir svik'sl.íik sem þessi, héfir hanm aldrei fengið fangelsisdóm.- Lögrelgam lætur mú leita haris um gervalt lamdið í vom um að geta hamdsamáð hamm ininaih skamms. Lomdon ímorgum.' FO. Fjáflsvikim í Bayonne em nú efst á dagskrá í öllumi blöðum landsims, og kemst eitt blaðið svo að orði, að þau hafi komið meira róti á hugi framskra stjórmmála<- marijnia en.allir þeir stórviðbux'ðix, sem gerst hafi á stjórnmáliasvið- iinu immanliands éða utam á síðustu 12 mámmðumi. Chautemps forsætis-. ráðherra hefir farið fram á það yið mýliemdiumalaráðherranm, að hamin segi af sér, vegina þess að nafm hams stend'ur umdir tveta bréfum, sem máii þessu erú við komandi jen nýliemdumáiaráðherrr anm hefiT meitað þvi að segja af sér, og segist alls ekki vera bendl- aður 'við málið, þótt naifm hams stamdi umdir bréfum þessum. Enm er leitað að Stavinsky ,um þvera og emdilainga Evrópu. Síð- asti kvitturí sambatedi við hvarf hams er sá, að hamm hafi kastað sér útbyrðis af hollenzku skipi, en skriifstofa eimskipafélagsins hefir saigt,-að óliklegt sé að-Sta- vimsky hafi verið meðal farþeg- anma. Að vísu sé það satt, að tveír memin, er stolist höfðu um borð í eitt.skip þess, er sigldi frá Rotterdam 30. dez., hafi kast- |að sér í sjóimin, er uppvíst varð um þá, og synt til lamds, em mjög ölíklegt sé, að Stavhnski hafi.verfð ammar þieima. ... Torgler verðnr settnr í fangabúðir þráft fyrir sýknnn hans Dimtroff, Popofí og Taneff verða _endir til Rússianðs bouvii oe pmeun neitaaðframlengja vopnahlés- samningin. London í gærkveldi, FO. Vopmahléssammingur sá, er Bo- Mvia og% Paraguay gerðu með sér fyrir skemstu, var útrummimm á miðitætti síðast liðma nött, og mú hafa þau neitað að fraimlieingja hamn, þótt skorað hafi verið á þau af Pan-AmeriGam-ráöistefmummi og þjóðabamdalagsmefmdimmi, siem imái þeirxa hefir með hömdum. Nefmdin, sem nú er stödd í As- ooumsdom, hefir siemt stjórmum beggja ríkjamina skeytí, og beð- ist þess, að þam hefji ekki stri:& áný. Einkmkeuft frá fréttftritajsa ALpýdubladsíns. -'. KAUPMANNAHÖFN; í .morgu'i?, Frá Berlím er símað, að mú haf i verið tekin ful'lmaðarákvörðiim ;um það, að Búligurumum þremur skmli vís,að úr lamdd. ' j " . „• Að þetta hefir ekki; verfð gert fyr, stafar af því, áð þýzku;.yfir~ völ'din hafa ekki getað gert sér rjóst, til hvaða lamds ætti:, að semda þá. Nú þykir líktegt, að sá endir verðiá þeim boHlaieggingumií að þieir verði alíir fluttír til BúBSr landis,- Torgler verðUT að líkindtun síett- jur í famgabúoiir Nazista, em hætt við að höfða mýtt lamdráðajnal á hemdiur homuair. ¦-. • "-¦•: STAMPBN.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.