Alþýðublaðið - 31.01.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.01.1934, Blaðsíða 1
mMmsmM&mx m, sm,». XV. ÁRGANGUR. 8ó.TöLtföLAÖ RiTSTJORl: V. R. VALDBMARS30N DAGBLAÐ 00 VIKUELAB ÚTGEPANDI: ALÞÝÐUPLOKKURINN BAQSLABIB keowr ot aUa «fcta aaga U. 3— 4 siettegta. Asfcríftagjafd kr. 2,03 A maaoAl — kr. 3.00 tyrir 3 manuöl. ef greltt er fyrtrfrara. t tausasðlu koatar WafilS tS aara. VIKUBLA©!i2 kemur «f ft bverínm mlSyfkuoeft. t»a* koitar aðetaa kr. 5.80 A árt. I twl btrtast allar helstu grelnar, er blrtast t dagblaðlnu. fréttir og vtkuyflrSit. RtTSTJOBN ÖQ AFOREI0SLA AlbýBtt- llkiflilin or vio ItvornsffOtn or. S— M» StMAR: <S8B- a%aalðaia og atcglfsiogar, 4901: riístjóm (Innleadar frettir), 4902: ritstjórt. 4903: Víinjálmtir 3. VilhJaitBSsnn. btaöamaður (heimak, ¦SagTifH Aagakaaoa, MaSa—SW'. rrainnmrnol tS. 4SM; r ft Votdeiaarssoa. rítiötóri. (hoiraal. 2337: SÍRurður Johannesson. ai«relöslu- ag augtýstngasti&rf Setœsi^ 4905: preaíími3]ac. Irsafmæli Mtlersstjóra- arlonar í Jýzkalaodl. Nazlatar hylla ferf ngfa ¦!¦¦. Sjáltstorrieai oQ eérrétttndl f>ýzku sanibandarfkj&nnn al- gerlega naniln úr gltdf. ESbka&fceyti frá fréttaritara Alþýðuhlaðsimis. KAUPMANNAHÖFN í moiigw I gær var liðið ár síðam að Hitteí var útinefndur sem rikis- ikamzlaxi í Þýzkalamdi. Þessum fyrsta afmælisdegi „þriðja xíkistas" var fagmað uirt alí Þýzkalamd með fámum á Stöing. Hðfðu allax kixkíur, bæði mótinælemida og kaþólsktm majma, fápa uppi Htodetnburrg riklsíorseti semdi bréf skrifað með eigim hemdi og þakkaði þar Hitler og samverfca- möionum hams fyrir starf stjórnax- Iranar á hinu l'iðma áii Lét' forsetimn i l'jós að haran væimti þess, að á næsta ári tækist lemn betur að vinna bug á mesta meájni þjóðarinnar, atvinnuleysinu. (I dezemher fjölgaði atvianuiey®- Jmgjum um 350 þúsund.) Ki. 15 kom ríkisþimgið saman 1 KrolJl-óperumni á þingfund. Hitler hél't þar ræðu og var tekið með afskaplegum fagmaðaillátum. Fumdimum var útvarpað frá öll- um þýzkum útvarpsstöðvum, svö að alljjT gætu fylgst með. Þegar Hitler hafði lokið máli sSnu, bar Frick innanríkismálaráð- heraa fram frumvarp þess 'efmjs, aö þar sem þjóðim hefði með þjóðaratkvæðimiu 12. nóvember symt, að hún væri eim og órjúf- amdi heild, yrðu aérréttindi hinna dmstöku þýzku sambandsríkja af- iniumln, þing þeixra og stjórnir iögð miður og sérréttindi. þeirra og.sérmál lögð umdix innanrikis- málaráðherralnm. Skulu lðg þessi ððlast giidi strax er þau hafa verið birt. . Um þessi mál hefir ríkt mikill ágreimingur mill Hindenburgs rik- teforeeta og HitlersstjórmarinnaK. Hefiir Himdenburg barist mjög á raóti. því1, að him einstöku ríki væru svift sérréttimdum og sjálfs- fiorráðum, og mum hamn þar eink- um hafa borið Prússlaind fyrir brjósti. Görimg hefir gefið út tiiskipun Wm það, að leysa upp öll félög Rinveldissinna og banma þau. Pó var það tekið mjög greiinilbga fmxi^ að ekki væri tilgamgurinn með þeasum ákvæðum að draga á tieimm hátt úr virðimgu þjóðarinn- 'fH fyiir himum g'ömlu komumgum Pruasa. STAMPEN. A ársafmæll Hitlerstjirnarinnar. Þýzkaland er einangrað og yfirgefið. Þýska þióðin er ekki leogur talin meðal menningar- þíóða. Atvinnuleysi hefir aukist um 350 þús- und í dezember mánuði einum. 'i^{:-m0:0^:^ ADÖLF HITLER 4 ARA. Iiealð inetaina „MENN- INGARÁHRIF NAZISM- ANS'* á 3. BÍÖu. Hitler hefir settð að völdum í eitt ár. Sagam um það, hvermig hann koms tál valda, er lítt þektf hér á lamdi. Húm verður ef til yill Hifjuð upp hér í blaðimu síðiar. EJkkert sýoir betur em hún hvaða öfl' það enu, sem inú ráj^a í £>ýzka!- lamdi. Hitler komst til valda með svifcum og prettum, með hjálp þýzkra stórkapitalista og sið- spiltra aðalsmainna. Hann er síð- asta vom kapita'lismiams í Þýzka- lamdi. Hanm hefir haldið völdun- úm í eitt ár, með því áð beita himni hrylilegustu • harðstjórn, sem - veraldarsagan þekkir. Hitlier og flokkur hams höfðu ekkt meirihluta þýzku þjóðarammar á bak við sig, þegar þeir komu tit valda. Hann hefir Jjað ekki fewn, leftár að hafa setið áð vöid- !um í leitt ár,. Þess vagima eru of- sóknir og harðstjórm homum nauð- symlegar til þess að halda völd- uinum. Og hvermig er hag Þýzkalands komið ieftlii þetta eima ár? Þýzkalafad stendur emaiigraið miltlí «*6*vs>H«!iBinft. *e #t *es*rwt meira en nokkru sinmi áður. AlJ- ui heimurimn befir snúið við þvi bakimu. Það hefir brotið af sér alla samúð, sem þáð hafði áður. Ekki eimu sinni fasistarikið Italía hefix treyst sér.tilað mæla bðt framkomu Hitlersstjóiirrarimmar út á við. Imn á við hefir stjómimmi ekki tekis.t að bæ!a miður alla mót- ápynnu, þrátt fyrir allar ofsókmir og kúgum. Mesta vandamálið, at- vtenulieysið, er óleyst. Samkvæmt opimberum skýrslum hagstofunmar þýzku jókst tala atvimmuleysingja t siíðastliðmum dezembeímámuði eámum um 350 þúsund. Á sama tíma var tiikymt, að stjórni^ hefði meyðst til að legg'ja niður vegma fjáristoorts hdinar svoköll- uðu vinnustöðvar, sem áttu að vera aðalbjargráð hemnar viö at- vilnnulleysinu. Fimm mUljónfiH ,rrwrw dð. mtyt&ta kosti em enn atviftn/uktumr í Þýzkaltífndl. Þo hefiir Þýzkaland ekki greitt einn eyri af skuidum simum við önm- ur lömd á þessu ári. En^ mestum hluta af útgjöldum ííkisiins hefir f !»**¦... sÉa#.' W$* vtwft. til.. þeisís ao halda (uppi hersveitum, sem hafa það hlutverk að haldaþjóð- immi umdir oki stjóraawnnax. Sem dæmi þess, hveimig litið ler á stjórm Hitlers og athæfi naz- ilsta af merkustu stjórmmálamönm- um magranmaþlóðamna, skulu hér birtir tveir stuttir kaflar, úr umi- gæðum í brezka þimginu í sumar. Úr figða Ir. Lansbnry's (fbriingja jafnaðarmamna). Ég ætla efcki að biðja Þýzka- lapd né þýzku stjórnina afsökun- ax þótt ég ræði hér himar grimmi- legu ofsóknir, sem nú eiga sér stað í Þýzkalamdi (þingmenn: Heyr! heyr!). Hiinn siðaði heimur getux ekkl horft á það afskifta- 'láus, að komum og bönnum sé 'miisþyrmt, af þeirri eáinu ástæðu að memn þeirra eða foreldxax eru gyðomgaæitar, kommúnistar, sos- ialistar eða anmað, sem herra Hitl- er og fylgifiskum hams líkar ekki s ¦ fir ræða Sir Ansíen Chamber- laiíi's (eims af heiztu mönmum Ihalds- flokksims.) Mx. Lamsibury mælti hér róleg orð, em alvarkg um ástandiö í Þýzkalamdi Fyrveramdi utamrffcisr málaráðherra, eims og ég, á vitam- lega efcki að tala um imnanrffcis- mál amnars rífcis án varúðar og hófsemi í orðum. ESn ég get þó lyst yfir því, að Mr, Lamsbury túlkaði, lekki í ræðu simmJ að eins sboðum ein$ ftokks i málstofumni um þessi efmi, og jafnframt get ég llátið þá stooðum mfna í ljósi, að lamd vort getur ekki verið í vimfemgi við þjóð, sem hefir bann- fært r þólitík simni allar þær grumdvallaxhugsjónir, sem vér teljum mikilvægastax. Getum vér vexið í vimfemgi við þjóð, sem ofsœkiT eimn kynflökk eimvörðungu af stjórnmálaástæð- um og neitar borgurum sinum um sama rétt fyrir alla? Er það mögu legt, að Þýzkaland geti náð sarnr vimmu við oss, eða notið aðstoðar vonrax,, meðam að það svívirðix allax þær heilögu tilfimningar, sem gemgið hafa að exfðum fra kymslóð til kynslöðar og eru sam- eigm allra brezkra floktoa? Hið andlega ástand þeiri'a sem nú ráða í Þýzkalamdi, er eftir fram- komu þeinra að dæma, þamnig, að í því felst ógnun og hætta fyrir hverja þjóð og hvem kynþátt, sem Þýzkalamd kynmi nokkúm tíma að iná völ'dum yfir. (Times í júlí 1933.) Bn hér á Islandi gerist aðalmál- gagm stærsta stjómmáTaflokksins opiimbei! málsvari þeirra, og þau . blöð, siem leyfa sér aðbirta samm- ar fregmir af hryðjuverfcunum, em ofsott með málsðfcnum, eftix kröfu Hitler® og fyrirskipumum ís- lletókm ar^ówwwevwJ5**.- Drðg að æfisðgum þýzkra stjórnmála- manna. , <8br, Mgbl), I. fiðring forseii |Mi fíkls|tB«!SliS m ÍHIIB^ rifeiwáöhcrra I Píéss- lanði Fré 1. sept 1925 er til kort' úx spjaldskxá geðveikrahælis- imís í Langbno í Svíþjóð, seét symix, að þamn dag hefir Het> 'mamn Wilhelm Görimg fcap- teinn vexið settux á hæltó siem giéðveifcur maðui. Ljósmymd a$ þesBiu spjaldskrárkorti ®r til . sýmis hjá ritstjórn Alþýðu' blaðsims. Frá 16. apríl 1926 er til §y® hljóðamdi vottorð um Görimg fcapteim fná sænskum xéttai^ lækmi: , „Það vottast hér með, að Göximg kapteinh er sjúkua? sf loínautnmorfíms, óg kona hans, Karim Göring, fædd baromeasa Focfc, þjáist af slagaveiki og vekður því heimili þeirra að teyast óhæfur dvalars^iður fyrir söm þeirra, Thomas Kamt- tzow. Stokkhólmi, 16. april 1926. Kart A. R. Littviberg$ réttarl'ækmir." Þessi sami Göriog, sem fyt- ir. mokkrum árum var sam- kyæmt réttarlæfcnisvot!torði ð* hæfur tjl' að vera forsjárrnaÖ- ur eims dnenghniokka,: ræður nú yfjr liíi og limum 63 miljoma og beitir valdi siteu á þamn h^tt, sem væmta má*tí. eftir' lætoniisvottjorðinu. „llalráðið" mt. 1 gærdag mokkm eftir hádegi fcomu raofckrii menm úr: flokfci. Þjbðemiissinna imn í skrifstofaí, „hxeyfiingarimmar1' í Imgól'fehvolL Hittu þeix fyxir Stúlku, sem eíi þar- í skrifstofummi og spurðu hama um ^ðalxáðið", en þáð hafði ætlað að halda fumd i stell stofummá, en hætt víð það, því að þegar „ráðsmemmirmix" sáu til fexða piltamma, forðuðu þeix sér út um bafcdyr og skildu stúlkuma leftlr einia. Kváðust þeir Helgi og félagar. hans hafa ætlað að h|álpa (iaðalráðii|nu" niður stiga-v Má'.0 s.túlkam svaráði að aðalráðið væri þar ekM, bxá eimm þeirra sét ímm fyifr borðogætlaðiaðs'ímatil „að- glraðisBins" og biðja það að fcoma tií viðjtafe í skrifstofuma, ea stúlk- am vildi ekki leyfa það. Fóru þau eitthvað að glettast pilturimm með síimaáhaldið ogstúlkam, emvÍðþaS slitmaði Bímimm úr sambamdi ; Sfðam fóru þeir félagar, m aðal* íáðið fsemdi tafarlaust kærU-j&l lögreglummax og heimtaol kð þ^t fÆtamSr væm þeger aattáítt í tfpi*

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.