Alþýðublaðið - 25.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.06.1934, Blaðsíða 1
MANUD'AGINN XV. ARGANGUR, 204, TÖLUBL. V ÆL-DSSaAflíiS-OK DAQBLA'Ð OG VÍKUBLAÐ ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLÓKKURINN feasKSr 6* cS» «&tet <«S» **• 3~« sSSfeg^s. A«fc4»agÍa>l ¦*• S® £ sm&mM — to. M8 íjwtr 3 us&aaSi, ef gicítt « tyttrfnua. I tensesðln tœstcr b&bSSS 18 HB. VfKtœLABlS *S ft Uv&lfas. mllhrikadeeL fesS fceste? ttfeiíaa tts. &,Ce A *íí. ! pn btrtast aítar &«3stc greinar, «¦ C&tctt i d&gMaStnu. fcrétttr »s vftaytMlt RITST.ÍÓKH OO APaRBt9SLA Al$#8k- er viA Eí<?erflsff£W at. 8— tð. StMÆ: flttr eígrasíSBia cg o-MelJsSKgsr. tSB: rfts^rn (Iiwlesder fetttlr), 4902: ritsíjóri, 4MB: VftfeJAtair ð. VBhJAtanwaa, MÉðMÉwttM ibiímr;), &<susa*<æeiK3í O, 49Ht ». K. VabE«anicsa&. rtosiéal, feataMt. »87: SSgor&ar Mteaeessea, efertíö»l*j- o-f «tttt$»tugmiéH giaUMl 4001 ALÞINGISKOSNINGARNAR í GÆR: Alpýðuflokkurinn vann fyrsta ilaupið! Fylgi flokksins hefir þegar aukist um 2524 atkvæði síðan í fyrra Alþýðuflokkurinn bætir við sig í Reykjavík 364 at« kvæðum frá bæjar- stjórnarkosningum. Koslhimgu- hér í Reykjavíik var lokið kíl. 121/a- Alis kusu 14 885 af rúraum 18 þúsunidum ,sem á kjörskrá voru. ORSLITIN URÐU ÞESSI: Alþýðuflokkurimn 5039 atkv. Bænidaflokkurimn 183 — Friamísókniarilokkuriinn 805 — KommúlmistaflokkUTCinn 1014 — Sjiálfstæðii'sflOkkuEinin 7525 — Flokkur- þjóðernisisimmia 215 — Kosinár voru af A-lista Héðinn Valdimarissom og Sigurjón Á. Ól- aíssom, em á E-listanum voru genðar svo miklar breyti'ngar áð enm er ekki fullvist um þ'að; hvéfljáir kosinir voru. Kemur kjörstjórn samiau kl. 5 á morigum til að ákveða það, hverjir kosm'ir eru. Við sí&ustu alþimgiskosningarl í Reykjavík, 16. júlí í fyrrasumair, fékk Alþýðuflokkurimm 3244 at- kvæði og hefir pvi bætt við sig siðan 1795 atkvæðum eða 55%- Um 650 kjósendnr sýndu Jakob Mölier f yrirlitningu sina með þvi að strika hann út Óvíst er hvort han verðnr kosinn af lista íhaldsins, nema sem priðji maðnr, en hann var i öðru sæti. Um 650 kjósendur höfðu giert bfleyjtirígaír lá; ISista Sjafifstæð.'&flio'k'kB- ims og lájgu þær næstum aillar í því, að Jakob Möller hafði veri'ð strikaður út, Sumir kjósiemdur hö'fðu til frekari áberziu bætt mergjuoum formælingum aftam vi'ð mafn hans á listanum eftir að pað hafði veriið steiíkað út. Jaíhvel nokkrir kj.oslen.dur úr öðir- ium flokkum höfðu uminið paö tiil &ö gefla ógild atkvæði si,m till' að láta í 1JÓ.9Í áláít sitt á Jakobi Möller, með pvi að strika hamm út af E-Msitamlum. Á lista Alþýðiuflíokksims voflu laðteims gerðar 26 bTieytimgaT. AlÞýðnflokknrlna heffr f englð 5 plngmenn kosna og 7734 atk^æði HÉÐINN VALDIMARSSON AEpýðuflokkuriiBn fsafirði í hreinum meirihluta Koshiingiaþátttakian á ísafir'ði var geysilega mikil eða kringum 92o/o. Úrslit urðu þau, að Fimnur Jóns- som vatr . kosimin með toeimum mieimihlutia yfir báða andstæðing- ama. ¦ ORSLITIN URÐU.ÞESSI: Fimmiur Jónsson 701 atkv. Torfi Hjariarsom 534 — Eggert Þorbja'rnarsiom 69 — Á laindslista fliokkanina féllu at- kvæði þalnmiig: Alþýðuflokkurimm: 20, Bæmdaílokkuriinin 1, Framsókn- 3, Kommúnáistar 1, Sjálfstæ&!s- fiokkurimm 3. I atkvæðatöölum frambjóðiendan:n;a eru landsiista- atkvæðim talin með. Við síðustu alþimgiskosmingar, 16. júlí í fyrra'sumar, féTlu at- SIGURJÓN Á. ÓLAFSSON kvæði þalnmág: FJInmtur Jómissom, A: 493 Jóhairm Þorsteinsson, S: 382 Jó'n Raifnsson, K: 54 Við bæjaírstjórmarkosnimgarnar í vetur féliu atkvæði þan'njig: AlþýðiUflokkuriinn 561 atkv. Sjálfstæðisflokkurjmn 498 — Kommúimi'star 117 — Frá Bæjarstjórinarkosmimgumum hefi'r Alþýðuf'liokkuKinin því' bætt við ság 140 atkv., Sjálfstæðis- flokkuríínm 36 atkv., en kommún- istar tapa.ð 48 atkv. En M alþingiiiskosniingunum hefir Alþýðiufílokkuriinn bætt við sig 208 atkv., SjálfstæðÍBfliokkur- i'nn 152 og kommúnfistar 15 at- kvæðum. Hrieiinn mjeirihluti Alþýðuflokkis- itós á ísiaflirði er 98 atkv. Viðtal við Finn Jónsson. Alþýðubliáðið átti tal við Finn Jómsson alþingisman'n í morgun. Atkvæðaankninð AlpPnflokksins. Koslninigaúrslitin i ka'ups,tiöðun- um sýma, að. Alþýðufiliokkurinn heíir bætt við sig 2524 atkvæðum frá síðUstu alþingiskos'mngum eða 49%, og er samiamlögð af- kvæðiatala flokksinis í kaupstöð- umum eimum þegar orðiin 870 at- kvæðum hærri en siamiamlögð at- kvæðatala hans varð á öillu land- iiWu í fyrHa, Nú er atkvæðatala flokksinis 7734, en á öllu iandinu í fyrra var húm 68641/2- Sagði haun, að kjörsókn hefðlii verið miikil og óslitin allan dag- imn, aliir flökkar hefðu unnið mjög vel og dregið fram alt fylgi ,sem þéir áttu í bænuml. Alþýðuflokksmlemm þykjast nú ieftirm!iinm)itega, hafa rekið af sér slýðruorðið frá bæjarstjórnar- kosinimgunni. Alþyðuflokkurimm hefiir unmið stórsi'gur á Isafirði, en íhaldið hafð ilagt geysiitega áherzlu á að vinna þetta kjördæmii. AlÞýðufiokkurinn prefaldar fylgi BÍtt í Vestniannaeyiuni Kommiiiiistar tapa í Vestmiainmaeyjum var kosn>- imgialþátttakan meiri en venjulega, em þó nokkru minníi en í hinum kiaup'Stöiðunum. ORSLITIN URÐU ÞESSI: J6ha!nn Þ. Jósefsson (S.) 785 Páll Þorbjamarson (A.) 388 Meifur Högmasom (K.) 301 Óskar Halldórssom (Þ.) 64 Atkvæði féllu þainnig á lands- lista flokkamna: A (Alþfl.) 10, B (Bæmidlafl.) 3, C (Frams.) 18, D (Komm:.) 3, E (Sjálfst.) 21; og eru atkvæðin talin mfeið í atkvæð- um fraimbjóðeihdanna. Vað alþilngiskO'sningarnair í fyrra félliu atkvæ&i þanmig: Jóhainn Þ. JóSefsson, S. 676 Guðmiuridur Pétursson, A. 130 ísteifur Högnasom, K. 338 Við bæjarstjómarkosnimgarnar í vetur féllu atkvæði þammig: Alþýauflokkurinn '276 Sjálfstæðisflokkurimm 808 Kommúmistar 449 Frá bæjarstjórnarkosningiunum hefir Alþýðufliokkuriinm því bætt við.sSg 112 atkv., Siálfstæðisflokk- urimn tapað 13 átkv. og kommúm- istar tapað 148. En fra alþingi'skosnimgunum í fyrrrasumar hefir Alþfl. bætt við sStg 250 atkv., Sjálfstæðiisflokkur- •imm bætt við sig 109 og komniúra- istar tapað 37. Lfur því út fyfliir að mazistar hafi tekið mest af fylgi símtu frá kommúriiistum. En himis vegar er það fullsé&, að umga fólkið í Vestmammaiey|um; fylkir sér um Alþýðuflokkimm. Banatílræðið við Hltler var nppspsMi nazfsta sjðlfra. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Eurisammað er nú, að sagan um hainatilnæðið- við Hitler hefir ekki verilð weitt annað em uppspumi, siem riaziistar sjiálfit hafa koniið af stao, tii þess að vakja umtal um forimgja simn og athygli á homlutn, og fá tækifæri til nýrana ofsókma á hemdur pólitískum and- stæðiingtum. Hitt ©r rétt, áð Hirnimlier ylr- maöur pólitisku leyniliögreglunmar hefir af eámhver|um orsokum mieiðlst á halndtegg, en að öoriu leyti er emgimm fótur fyrir sög-: umum. STAMPEN. Rf kastl maðnr Baiida- rfkjanna fremnr siálfsmorð. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgum. Blmm af rikustu mömmum Bamda- ríkjamma, „kiötkongurilnm", Fmed Reymoldis skaut sig í gær, 58 áma gamall. Frled Rieymolds var forstjóri miiðumuðu'iinnans Armour & Oo. í Chicago. Hamn byrjaðis starfsemii síína hjá firmamu sem ænidisveimm, en varð fonstjóri þegar á unga aldri sökum friábærs . verzlumar- vits og skipulaigmingarhæfiteika. Astæðam til sjálfsmorðsiimis er taliin heiisubilum sökum ofþreytu. STAMPEN. Sjálfstæðisftekkuriinm ier aö tapa í: Vestmammaeyjum. Árið 1931 fékk Jóh. Þ Jósefssom 808 atkv. Alþýðuflokkurinn vinnur Hafnarfjðrð af íhaldinu Kosmfagaþáttitakam i Hafmarfár&i var afarmikiil. Allis kusu 1945 af 2111 á kjörskrá. ORSLITIN URÐU ÞESSI: Emil Jómisson (A.) 1064 Þorteifur Jóngsou (S.) 781 Björn BjarnaSon (K.) 31 Á lalmdislista flokkanma féiilu at- kvæði þammig: A (Alþfl.) 45, B (Bændiafl.) 5, C (Frams.) 7, D (Komm.) 1 og E (Sjálfst.fil.) 62, og eru atkvæðim tali'n rtítiði. i t&l- um frambjó&endamna. Hreinm mieiflihluti Alþýðuflokks- ims fram yfir alla hima flokkama eru 240 atkvæði. ;. Við alpángiskosnimgarmar- í fyrrasiumar féllu atkvæði þamöig: Frh. á 4. sí&u, :

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.