Alþýðublaðið - 25.06.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 25.06.1934, Blaðsíða 3
MANUDAGINN 20. júmj 1934. ALpÝÐUBLAÐIÐ Skólasýningln Samband íslenzkra barnafceinm- aia gangst fyri'r skólasýniingu, ,sem verður opnulð í d/ajg; í Austur% bæjariskólanium. Þar eru sýming- armiuniiir frá 32 skólúm á íslanddi, þar á mieðal frá keinniaraslkólamum, gaignfræða'skólúnum á ísafirði, Reyfcjiavík, Viastmainmiaeyjum og Sigliufiirði, kvenlnaskólanum í Reykjavifc og héraðisskolapuni á Núpi. Hitt er frá bairnaskólum víðs vegair að af landinu, bæoii fná kaiupstaðiaskólum, kauptúma- skólum, heiimavistarskólum og ftairakólium. Auk þess er sýnimg á skólavi'nnu úr sænskum skólum Ög dönskum og víðar áð'. I sam- bainidi við þetta er dnnig sýning á bensliuiáhöldum og kenslubókuim frá ýmsium firmum á Norðurlömd- vierða í vinn|ibrögðum skólamma. Það er verið að hwerf a mieir og mielir friá þurru fræðslustagli í Mf- aindi starf, M dauðum bókstafn- lurn ,út í lífiö1 sjálft. Þó erum viö ísleindimgar enm þá mjög á eftjir frændþjóðum vorum. Það sést bezt á sænsku sýndngummi.. Þar er1 miifcill fjöldi af vimmubókum nemienidianna, sem eru hver amuari giæsailegri. Einnig má sjá það á dönsku sýningunni. En þetta er vottur þess, að ný öld er upp runnáln í íslenzkum skólamálum. Skólarniir n«mu leggja mieiri og medlrj srunld á að búa niemendurinia uvndiisr hiirm mikla skóla Mfsins, fremux en vorpróf. Það ættu sem flesti'r að eyða friistumdum símum á sýn:imgunm;i Eiinis og áður befir verið skýrt Trá h&r íblaðimu, er von á norsk- uni dremgjafcór, Stjernegutterme, lilingað með Lynu á morgun. í.kórmium eru 52 dr,engir, álIiiÉ á unga aldri,og 12 fullorðniir. Á meðal himna fulJiorðnu erú óperu- sömgvaramir Cairl Steen og E. Aas, en kórstjóri og fararstjóri:; Norski drengjakórinn. er Joh,a|nmies; ¦ Berg-Hansem. Hefir hainn getið sér mifcið lof bæði sem sömgstjóri og söngvari (bary- ton).' Meðal driengjanma eru margii aifburða-söingsnilldmgar. Nonsik blöð, sem hingað hafa .borist, ljúka miklu lofsorði á sinilli kórailns og eru öll sammája um það, að hann skari fram úr öðiruin slífcum kómm. Kórilnín heldur að eins tvær .sölrigskemtaínir hér. I Gamla Bíó á þrjðjudiagiinn og á miðvikudags- kvöld í frífci.TÍkjunnii'. Frú Katrín ViðaT sér um mót- töku kórsins hér. um. Emn fremur hefi;r Eggiert Briiem bóksali sýndngu á kenslu- áhöldum og - kenslubókum. SýinamgSin var sýnd blaðamönn- um* á föistudagiMn. ~ Það er óhætt að segja, að sýn- iinigiin er mjög glæsiilieg, og á Kennarasiambaridið miklar þafckir skilliið fyrir að gefa íbúum höf- höfuðsta'ðarilns og öðrum, sem staddir ieru, í bænum, kost á að 9já þennain glæsilega árangur af starfi I skólanna. Sá á'rangur er mierkdlega miikill, þiegar tekið ier tiffit tii þess, hve kennarastéttiin á íislandi og íslenzkir skólar eiga við þröagaai kost að búa, bæði hváð sinlertír launiafcjör kennar- ainna og aðbúð alla í skólunum, sem er eins og mienn vita mjög fátækleg víðaisthvar hér á landi siamanbiorið við erlenda skóla. SýniMgÍin ber órækam vott um ábuga fcennar.astéttarin(na|r í starfi 'Siinu. Það leitt út af fyriT sig, að kenniarastéttin hefir laigt það á sig að stofina til þessarar sýniinga^, sem kriefur mikilla;r viinnu og fnik- ils erfiðis, sýnir Ijósllega áhuga hennaji. Nefnd sú, sem sér urn sýnitagunia, hefir líka gert alt, sem í hennaí1 valdi stóð, tifl að gera haina sem bezt úr garði. Þá nefnd sfcipa þessir kðnnarar: Gunmar M. Magnússon, Aðalsteinn SigmundB- sion, Aðalsteinn Eirífcssom, Unnur Briiem og Guðjón Guðjónsson. Þaiin'a eru sýndar vinmubækur í ýmiSum Wámsgreiinum, teikmingat og alls koinar handavinna, svo sem smfðá, útskurður, bófcband, pappírsviinna, saumur, prjóm, ýmsar hannyr.ðí'r og miargt fleiira. Þáð þótti blaðamönnumum merkiliegt, að börmim skuli nota diagblöðiiin tiil að búa til úr þeim upphleypt liandabréf o. fl. hluti, Sýnimgiin ber hka vott um þá stefnubr|eyti|n,gu, sem nú er að •Eitt hO)\n skóla>sýnmffari\nnflr,. mæstu daga. En það duga ekki nokkrar mínútur til ab skoða hana að gagni, þaið þarf marga klufcku- tíma og jafinvel miarga daga. Sýniingin er kennarastéttinni fe- lienzku til mifcilis sómia. Blóðngir bardagar í Saðnr- Amerikn. Fíegniir frá Ascuncion herma, að mafcið hafi verið barist að und- ainfömu á ófrlðarsvæðinu. Talið er, áð Bolivia og Paraguay hafi samtals mist 5000 mann í omst- unum. (U.nited Pness.) Samband íslenzkra karlakóra tilkymmir: Annað söngmót ís- lemzkra karlakóra hiefst í 'Reykja- vik fimtudagimm 28. þ. m. og stendur yfir til 1. júlí, Þátttakend- ur verða:. Karlakór Reykjavikur, sömgstj. Sigurður Þórðarson, Kariakór K. F. U. M., söngstjóri Jóm Halldórssom, Kariákór iðnað- armanna, söngstj. Páll Halidórs- son, Karlakór ísafjarlðar, söngstj. Jómas Tómassom, Karlakóriinm Víis- ir, Siiglu'firði, söngstj. Þormóður Eyjólfsson, Karlakórinh Geysir, Akuneyri, siöngstj. Ingiimundur Ánnasion, Karlakórimm Bragi, Seyð- isfiirði, sömgstj. Jóm Vigfússon. — Aðalsöingstjóri Jón Halldórssön. — Væmtanlega verða haldmir 3 in'nAikoncertar og eimn útikomoert, ef veður leyfir. Tilhögumim verður þamnig, að hver leinstakur kór syngur sérstaklega og svo allir sarnan (landsfcórinn) og syngur landskórinn leitt lag uindir stjórm hvers söngstjóra. —- Á söng- skrámmi verða 60—70 lög ef'tir imm- Iiemd og erlend tómsfcáid. Kóram þieir utam af landi, er sækja sömg- mótið, leru væntanliegir hingað sí'ðari hMa daigs þrioiudagimm 26. þ. m. (FB.) ísland í erlenduni biöðum. I Völfciischer Beobachter 12. maí er gœim um eldgosin í Vatma- jökli með þrernur myndum og uppdriætti (Die Naturkatastroplhe im Vatnajiökull). I Germania hefir birzt grein^ sem. æfnist: Der Vul- kan iim Eise Islauds og í Kölm- ische Zeitung „Island das Land der Vulkane. — I Haninovercher Kurier birtist 26. apríl fréttabrélf frá Reykjavík með mynd (Islán- isebe Lamdschaft). — I Beriiner Tageblatt og fleiri þýzkurn blöð- ulm og mörgum miezkum birtust sfceyti frá United Press um eld- jgos|in í Vatnarjökli. —* í mokkriuimi þýzfcuni blöðum hefir biM grein, síem nefniist „Sagenreich im Nord- mieer" og ömnur, Islands Vulkane Brjechen auf einnig í mörgum þýzkuim blöðum. — í Der Neue Tag, Köln, er greim um leiðamgur dr. Nielsens upp á Vatnajöku'I. Önnur grein um sama éfrii er birt í Koblenzer Zeitumg. — í Wiest- falischer Kurier, Hammi, birtist grieim, sem nefnist Feuriges Is- lamd Vulkane im Nordem ietc. í Flensburgier Nachrichten: Der ferne Norden iim wirtschaftpoli- tischen Aufrib — Islands Wirt- schaft. -- I enskum blöðum er getið íin hina fyrirhuguðu hita- veitu í Rvík. (FB.) Hallgrímshátiðin í Saurbæ ier áforrnað að vexði að þessu sinnái haldin summudagimn 15. júlí. Bisfcup predifcar, en aðalræðu- menn er talið að verbi dr. Sig- urður Nordal og Guðbrandur Jónsson rithöfundur. Viðbunalður er nú mifcill í Salurbæ og befiir t. d." verjið gerð þar bryggja, sem er í alla staði hið prýðdJiagasta majnnvirfci. Hafa sóknarmiemm sýnt miifcla rausn mieð dagsverkagjöf- um, í bryggjuna, svo a.ð þar hafa emgir skorist úr leik þrátt fyrir mahmfæð á fliestum heimillum. Nú er verj ð <aið reisa eldaskala á sarn- komiustaðnum, og verður í sam- bapdi við hann aninaðhvort skéli eða tjald til veitimga. Koniur úr Saiurbæjar-, Leirár- og Mela-sófcn'* um ætla að amnast allar veitmgar á hátíðinini til áigöða fyrir kirkj- ujna, Akumiesingar eTu beldur eigi1 aðgeiiðarlausir, og svo er sagt af kun'nugum mömmum, að svo rriiegi hieita, að allar hendur séu á; lofti til Mðsomais í suðurhluta Borgar- fjarðarsýsliu. (Landswefnd Hall- grímskirkju í Saurbæ. — FB.) &s £e Fundur verður haldinn í Málarasvéína- félagi Reykjavikur að Hótel Borg (i dag) mánudag 25. júmí kl. - 8 e. h. Áriðandi að allir mæti. STJÓRNIN. Eiríkur Helgason iöggiitur rafyirki, HverSkgötn 90, sírai 4503, pósthólf 566. Tek að mér alls konar raflagnir i skip, hús o. fl. Fyrsta flokks vínna. Sanngjarnt verð. UtanhússmálnÍÐg er komin ásamt mjög fjölbreyttu úrvali af alls kdnar málningavörum. Distemper mattfarfi, lögiið máliing og alls konar lökk, allir litir o. fl. — Allir gera beztu kaupin í Málning ©e Járnv5rgar« Sími 2876. — Laugavegi 25. — Sími 2876. 3ezt kaup fást í verzlun Ben. S. Þórarinssonar.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.