Alþýðublaðið - 30.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 30.06.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 30. jú»í 1934. XV. ÁRGANGUR. 209. TöLUBL. .TSTJOAIt DAGRLAÐ O ÚTGEFANDI: &LPÝ©S7FL©KESJf&INl* «Ka «Sf%» «*jp 61 »—* CB&Xte. AsSu®ea$eia kc ÍS8 á ae&;«s3l — ta. s,«3 fyrtí 3 iafezraSi, sí greltt er Syrtjfmsa,. f fcgataiAa bcssísr iia« n æ». VJSUBLAStl) tefflSBr «J s fersraíjaös miBifJ&uSisgt. Þsé fcssratr e«eS»» fec &4B tt teí. I ptrt Mrfast sllar fesSsta srsíRtEr. er feirtast I dsgblsSinu. (réttir «« rilsayflriit. ESTSTJteN ÖO APORK53SUA AfeýB*. ^iæSsat œr v*8 HNwrfisgega or. •— W. SÍÍS&Si «£»- tógræíSgja «tg-asaTifðagar. «1: rttetjér"! fímnltBúar Srðttir), «993: rfísSJéri. «48: VOfeJáisscr S. Vitítf&ifinsea. blæSamaðtw {hctns}, ». P*aa»æ«Bifaff! 59. «»? P. R. Vts&Siwsiwiwea, rtutiðti. feiæai. 283Í; Sisardur iéhaBsesssa. argraiesís- eg aa«í#s&assaati*r5 feateav «S5: p?saí8lKSílfes&. Kosiligta í Worðorlsafjarðarsýsln. Jóra &. Jóusson koslnn, Kosning linns hef ir engin áhril á heildarifrsllt kosnlnganna. í gærkveldi og í nótt voru at- kvæði talim í Norður-tisafjarðar- 'sýslu. Onslitim urðu þessi og komui tvímælalaust öllum á óvart. Jótn A. Jónsson S. 780 Vilmundur Jónisson, A. 740 Á landldstana féliu atkvæði þanmig: Bændaflokkurcffin 9, Frarn sókniarflokkurinn 4 og Kommún- istaflokkurirm 1. , Við síðustu koshdmgar féllu at- kvæði þianridg: Vilmuradur Jórassom 553 Jóin A. Jórasson 542 Signrður Einarsson er 5. QÐpbótarpInðfflaOnr Alíýðnflókksins. Vijlmumdur Jómsson afsalaðd sér sætd á lamdslista og verður því ekkd uppbótanþingmaður, sem hajnn ammans hefði orðið, þar sem atkvæðatala halras er svo há1, Sína Sigurður Eimarsson er næst hæstur af frambjóðendum Alþýðu flokksims a,ð hJutfailstölu og kem- ur því iinn, sem 5. uppbótariþirag- maðiur flokksáhs. Þieissil úrfeJift í Noröiur-ísafjarðar- sýslu hafa eragira áhrif á heildar- ¦ ¦'' ^ Bruggunarverksm-iðja á Þórsgötu 22, í gær gerðd lögreglam húsrann- sókn í húsí . einu hér í bærii- um. Eftir nokkra lejit fann hún í leynikjallara undir húsinu heila bruggunarverksmiðju og miiikið af láíeujgd' , bæði fullbrugguðu og í ger|u;n. Við yfirhöyrislu hefir íbúandi í húsimu meðgengið að hafa bnuggað áfengi alt frá ársbyrjum 1933. Hanti er nú í gæzluvarð^ haldi. i sí Siídveiðir byrjaðar. AKUREYRI í gær. Veiðfekipin enu nú a& leggja út, og búast til síHdveiða hvert; af öðmi. Farin eru: Björniinm, Mlnny, Nawna, Hrömn, Höskuldur, Erinia, Sjöistjarnan, Olav, Rúna, Krtilstjám, Liv og Brise. Sum hafa þegar komið inn'mieö góðan afla, og lagt hann upp á Siglufirði' í bræðslu. JaríðskjálftakippÍT fundust í Hrjiisey síðast^í fyrradag, fjórij' allis, en vægir. Hinn síðasti kom um kl, 21. FO. úrslit kosnimganna, og ekki önn- ur' en þau, að séra Sigurður kem- ur imn í stað Vilmundar.' Atkvseðamaga llokkanna i dag. AlþýðiUflokkuriton 11140 atkv. 5 þm Bændaflokkiuriinm 31C0 — 1 — Friamsóknarfl. 10220 — 14 — Kommú'niistafl. 2920 Sjálfstæðisfl. 21620 — 16 — Þjóðernissiinmar 363 Utamflokka 506 — 1 — Uppbótasætin skiftast Þannig: Alþýð'uflokkurilmn 5 þm, Bæmdaflokkurilmn 2 -— Sjálfstæðdsflokkurimn 4 — Enm er ótalið' í Suður-Pingieyj- arsýslu, en úrislit eru þar vís fyrár fram og koiamimg Jónasar Jónssomar örugg. Kosireingin þar getur engin áhraf haft á skiftiwgu uppbótarsæta. Heillaðskaskejfti til AlÐýðuIIokkslns frá dðnskamiafpaðarmdnanm. STOhljóðamdi símskeyti' banst formamwi Alþýðusambandsims, Jóni Baildvimssymi, í gær: Danski Alþýðuflokkurinn óskar Alþýðuflokknum isl- enzka til- hamingu með glœsilegan kosningasigur. FREDERIK ANDERSEN. Verzlnnarsamnlnoar Frakkaog fireta birtir. Gagn- kvæmar ivilnananir. LONDON í gærkveldi. (FO.) Texti emsk-frönsku verzlunar- sammiinigamma var birtur í dag'. Auk þess sem afmumdar eru með sammiWgi þessiuin, hömlur þær, sem lagðar hafa verið á iiranflutm-. ing á enskum vörum tii Fraikk- lahds, og aukatolilur á frönskum vönmm í Englandi, er ákveðið að Frjakkar milnki ekki inmflutniirijg silmn á emskum kolum, og að Br|etar dragi úr tolium síinum á frömskum vör'um og endurskoði tollaáikvæðim, sem giilda um, silki og silkivörur. Rumcimamm skýrði frá því í ineðri málstofu enska þimgsims í d-ag, að þessar ráðstafainir rnriindu hafa í för með sér 21/2 milj. sterl.pd. tekjutap á ári, en hanln sagðist vænta þess, að það ynmdst upp á auknum markaði. Roosevelterinægðnr með árangarinn af stefnn sitini og starfi. ^ara Agha, elsti maður heimsins, EtýlátiMH 159 ára gamali. :j | Hann var téifkvœntnr og átti mttrg hnndrnð afkonienáa. víhmíí sfpr - og svelta-máinm ROOSEVELT LONDON í gærkveldi. (FO.) RO'Osevelt for&eti varði „hina nýju stefmu" sína síðustu 15 máin- u&iraa í útvarpsræðu, sem hanm hélt í gænkveldi. Meðal amnars sagði hann að kaup hefði hækk'- að, yinina aukfst, landbúmaðaraf- urðir hækkað í verði, og hefðii alt þetta fengist án nokkurrar rýrnuna.r á frelsi fólksins. EnduTi- ne'iism trausts og velmegumar hefir orðið umdir stjórn fólksins sjálfs. Hamn lýsti tímunum á undan kneppumni svo, að þá befði farið fram æðisgengið kapp til þess að eignast auðæfi, ám þess að viimraa fyriir þeim. O'DUFFY DUBLIN í morgun. (FB.) FuIImaðarúnslit í bæjar- o,g svedta-Etjói'narkosinimgumum eru mú kunn. De Valera-flokkurdmm hlaut 258 sæti, venkamenm, 29, flokkur O'Duffy 344, óháðdr 62. Tuttugu óháðir og að heita má allur vierkamaninaílokkuriinm fyvgja De Valera a.ð málum-, em aðrir óháðir O'Duffy. (Umited Pness). Stórfeid seiafolssn i Rnssiandi. Seðlareir eri í sens falsblr og ðsviknir. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐÚBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í miorgtum. Samkvæmt skeyti frá Moskva til „Aftonbladet" í Stokkhólmi í eærkveldi, hefir seðlaff lsun verið framin í mjög stórum stíl í Rússlandi nýlega. Nazistar ofsælja enn fylgis vonmenn Papens, BERLIN í gærkveldi. (FB.) United Prtesis hefir samnfrétt, að leypilögneglam þýzka hafi giert hú'snaninsókn hjá öðrum náiraum siamvenkamarand von Papens (sbr. fyrra skíeyti um faragelsun Junigisi). Heitir hanm Reimholz óg er r;t- stjóni. Eigi er kumnugt hwort hann vaj1 handtekdimn, en talsvert af iskjölum, sem, í bans vörislu voru, tóku leyn'ilöignéglumemnirndr á brott með sér. (United Press.) Sjö 'Starfsmeran við seðlapnentun í bonginrai Iriwan höfríu stolið mynda.mótumum, sem nota átti við seölaútgáfu rikisins, og gefið út 5 milljómiir rúbla upp á eigin spýtur og stungið í eigin vasa. Seðlarnilr eru því í semn bæði falsaðir og ósvikmir. Starfsmenn seðlaútgáfunnar hafa verið teknir fastir. STAMPEN. Ný siefnd i atvinnn* leysismál^m skipuð í Bretiaiidi. LONDON í gænkveldi. (FO.) Fonsætisráðherna .tilkymti1 í dag, að Sir Hierary Betterton mumdii ven&a skipaður formaður hinm- a,r mýju nefndar, sem skipuð verður til aðstoðar í atvimrau- ley'SÍsmálunuim, en nefnddn er skipuð samkvæmt hinum nýju lögum um atvinnuleysistryggiimg- ar, sem konumgurinn jtaðflestii í gær. Fopsætisráðherranm sagði, að ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Zara Agha, elsti maður heimsins er nýlátinn í Kon- statinopel 159 ára gamall. Hann haf ði verið tólf-kvænt- ur og átti mörg hundruð barna, bamabarna og barna- barnabarna. ZARA AGHA 150 ána gamall. Fynir skörhmu urðu nokkrar diedilur um aldur hans Zara Agha, því að læknar, sem tekið höfðu, geiisl'amyndir af beinum hans, sögðu, að hann gæti alls ekki verið; raema 120 ára. Er talið, að gamli maðuriimn hafi tekið sér véfengingar læknanna svo nærri, iað það hafi flýtt fyrir dauða, hams. En hann hafðj vottorð, semi sýndi, að hann var fæddur 1774. Ein af beztu emdunninm- iingum hams var sú, þegar hamn sá Napoleoin, en hann sagðist þá bafa verið 24 ára, og verið her- maðun í liði Tyrkja gegri Frökk- uiri. Fynir fáum árum fór Agha til Baindarikjamna, og kom við í Eng- landi á heimlieiðinni, þar fór hann í fyflsta, simn í flugvél. Hann hafði abuga á nýjum upppfiriningumt, en að sumu leyti fýlgdist hann þó ekkd með tímamum. Hann var t. d. mjög mótsnúinn kvienfnelsi í Tyridandi og var harðorður í gagnnýni simni á umgu stúlkun- um. Samt varð eiin stúlka til þess áð bdðja bans fyrir fáum mára- ¦um, það var amerísik stúlka fná Milwanbee, sem bauðst tiil þess að gdiftast hoínum og amnast hann í ellinmii, og giftist hann lTenmi skömmu áður en hanm dó. hér væri um mjög mikilsvert starf að næða, og væri velferð margra mil}óma bnezkra þegna umdir því komin, að það væri vel rækt. Vegna skipumar Sir Henrys verða a'Ö fana fram aukakosmingar í kjördæmi hams.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.