Alþýðublaðið - 09.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 09.08.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN & ágúst 1934. XV. ARGANGUR. 24L TÖLUBL. DAOBLAB OO VIKUBLAÐ te. J3B* ¦* te. M> « «L ! pM MHM »lto !«»: l%nlUlii 03 13. OMt ». a. «M* — ta. W» tpafr 3 otaoK, eí e»»M «r gMtesr, ar Mrtstt I dagtotaatm, MMtr rtt«r«rB (InnMSMlw Wttfe), «0: rtOSJörí. UTGEFANÐti AL»ÝÐ U P L OKS O 81 fð K i tcautaðte baatar MaM lm VWJBLMHB vtarMtt. MMfJÚBJt OO ANHUO0SLA *. SKIPULAGNING AFURÐASOLUNNAR: Bráðabirgðalög um kjJHsffluna innanlands verða gefin nt í dag. T DAG verða gefim út bnáðah ¦¦¦ birgðalög þau, sem stjórmin hefin iuinnið að undamifaníð um skipulag á fcjötsölunmi Ínnanlainds'. KlðtverðlaQsnefnd í lögunum er gert ráð fyriir pví, að rifciisistjóTnin sikipi 5 mamma fcjötverðlagsniefnd ti;l eins árs til piess að gneiða fyrir innanlamds- vierzlun með siláturafurðiir. Sambanid islenzfcra samvimniufé- lags tiiniefnir einn manm, Slátutf- félag ; Suðurlalnds og Kaupfélag iBorgfiirðiMga tilmefna í sameilniingu löilnn, Landssamband iðn&ðarmamma einm, Alpýðiuisamband Islamds ein|n oig landbúnaðarráðnerra eiinm mamín í iniefndinia, sem jafmframt er f ormaðiur hennar. Nefndin ræður fulltrúa, siem anmast dagleg störf, Kjðtverðlagsnefndin ákveður verðlag á kjöti á innlendum markaði í heildsðlu og smásölu. Enginn má selja eða kaupa kjöt við öðru verði en því, sem nefnd- in ákveður á hverjum síað á hverjum tíma. SiátrunarleyH Enigfen má slátra sauðfé til sölu né verzla með kjöt af því í heiiildi- sökt ám ieyfils kjötverðilagsinieínd- ar. Leyfi til slátnunar sfcal veijtt fyniir eitt ár í senn. Leyfí skal veítia lögskráðium samvinmufélög- iim, -sem mú "eru starfandi, svo og þeim samvinnufélögum, sem stofnluð kunna að verða á við^' slKiiftasvæðum félagia, sem hætta stöiTfum án þess að bæmdur á v;|ð- sikilftasvæðinlu gerist mieðli'mír. amnara félaga. Enn fremuT gietur niefndiin veitt liey.fi þeim verzlun- lum öðrum, siem áirið 1933 áttu eða starfræktu sláturhús, sem full- nægðu -ákvæðum laga um kjötmat io. fl. m 19. júni 1933. 1 leyfi getur nefndiin ákveði(ð fjártölu pá að hámarki, sem leyf- ilihafi má slátra til sölu iinnani- lands. VerðjofnnnartiHag * Greföa skal yeTðjöfnunartiIlag af öllu siliátruðu sauðfé, mema pví sem framlieiðendur mota til heimw ilisparfa. Upphæð tillagsins m:á ^niema alt að 8 aurum á hvert kg. af kjöé, eftir nánari ákvörðiun kjötvieTðlagsniefndaT. Heimilt er niefndiinni að -ákveða mismiunain'di verðjöfniunartiHag eftir kjöttieg- lUindum. Frh. á 4. síðu. . HERMANN JÓNASSON Varalðgreglan lðgð niðnr. Dómsmálaráðuneytið ákvað i dag að fella niður allar greiðslur úr rikissjóði til varalögreglunnar i Reykja- vik frá og með deginum í dag. Jafnframt eru feldar nið- ur greiðslur úr ríkissjúði til 10 varalögreglumanna, er Magnús Guðmundsson hafði sent til Sigluf jarðar rétt áð- ur en hann fór frá. Verði í>eir nú ekki sendir heim, verður bæjarstjórn Sigluf jarðar pví að bera all- an kostnað af dvöl peirra par. Bretar selja sild til Þýzkalands 00 stofna nefnd til eftirlits með aiiri siidaiútserðinni UNDIRRÉTTARDÓMAR: LoBreglnsióri sýknaðm aí krðfnm borgar|ti6ra. " Setniaí WnHal7Íoflíetíluöióna4dæmd öflíld. iééiééé I morgum var kveðinm upp und- iirréttaTdómiuT í máili því, sem bo'rlgarstjóTÍinn í Reykjavík höfð- aði gegn lögœgluistijóra í veíur út af pví, að lögreglustjóri, nieit- aði að taka við 7 lögaegl'uþjónr- ium, isiem.bæjarstjórnin hafði sett gegn tillögium hans. Lögregiustjóri var sýknaður í miáliiniu. Er dómuTÍinin á pá leið, að bæj- arstjóTn sé óheimilt að veita lög- reglupjóinum stöðiur, nema sam- kvæmt tllögum lögreglustjóra. Er pví setning pessana 7 manna al- igeriiega ólögliag. Auk þess er borgarstjóni dæmd- u.t tiil að greiða 100 kr. í máíls- feostnað. LONDON í morgun. (FB.) TALIÐ er vist, að bnezka .siíldarútveginum verði mikil stoð í gjaldieyriiissamkomiulagi því, sem Bnetar og Pjóðverjar hafa gart mieð sér, en aP samtoomu^ lagi þessu leiðir, að þýzkum inn- flytjendium verðirr gert kleift að giíeiða fyrir brezkar vöiiur og af- lurðÍT í sterlingspundum. . Nú er það svo, að varla niofokur síldaTútlutnilngur, sem heitið get- ur, á sér stað frá Bretlandi- til Pýzkalands. Samkomulagið mun leiða af sér, að Bretar geta hagnýtt sér sildarmarkaðinn í Þýzkblandi miklum mun betur en verið hefir. OljgerðarmálaráðhierraWn biðiur nú eftir skýrslu, siem bráðlaga er væntanleg, um sfldarútvieginn, og er jafnvel búist við, að skyrslan Vierðii toomiþj í hiendiur ráðherraps í yfiHstandandi viku. Fullyrt er, að lagt verði til að stofnað verði ráð, sem fái víðtækt vald í hendur til pess að hafa eftirlit með og jafnvel úrskurðarvald um sðlu brezkr- ar síldar, utan lands og innan og útflutning hennar. Eftirlit nefndarinnar á að ná til allra greina sildarútvegsins. Austurríska stjórnin möðgar Hitler voo Papen fær engin sérréttinði í Anstnr- að i tveimnr málam. 1 miorigum var kveðinn upp dómiur í tveim malum, sem höfð- U.ð voru gqgn Alpýðusambandi Islands af firmawu Gunnarsision & Fannberg og eiigendum .E/s. Ölvers. Fyrra málið er höfðað út af því, að þeir Bjarni Fannberg og Högni Giunnarsison telja sig hafa lorðið fyrir viðslkiftatjóni viegha vierfebannis, siem AlþýðuisambandiÖ lagði á firmað. Höfðu þeir Bjarni Fannbarg og Högni þrjózkast við að lundirskrifa kaupgjald&siamm- iinjga warkalýðsifélagsiris í Bol- tungavífe. Hitt máljð er út af verkbaníni, STEFÁN JÓH. STEFÁNSSON varði öll þessi mál fyrir undirrétti. sern lagt var á Ölver á Sigllufirðáj í sömlu deilu. Nú hefiir Alpýðiusambandið ve^ ið syfenað af öllum kröfum og samtöfc verkamanna með pvi fengið viðurkenniingu fyrir dóm^ stólunum. Alpýðublaðið sýknað af krðfem Oddgeirs Bárðar^ snnar. Nýlega hefir verið kveðinn upp dómur í taiáli, siem Oddgair Bárð- Sarision ikiolliumálsvitni höfðaði gegn Alpyðublaðínu í v'etur. — Knafðist Oddgeir þiess, að Alþyðu- blaðið birti graim eítir hann, þar sem hann bar af sér það, siem, Alþýðiublaðið hafði sagt um hann, Alþýðublaðið var sýfenáð EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Frá Vínarborg er símað: Austurriiska stjórnih,hefir geíið út yfMýsingu um, að hún mUni tafea á móti vom Papen sem siendi- herra Þýzfeálands í Austurríki. Yfirlýsinig stjórnarinnaT er mjög kuldaleg i garð nazistastjórnar- innar pýzkm. Segiir í yfirilýsihigiunni berum orðum, að stjórniin taki ekki við von Papen sem sérstökum full- trúa Hiitiers, heldur eingöingu sem vemjulegum föstum semdihierra, án mofckurrar sérstöðu eða sér- néttimda fram yfir það, sem sendi|- herjrar annara erlendra ríkja njóta. Yfirlýsingunni lýkur með þeim OTðium, að amstUTrísika stjórmjin telji lekki rétt eins og nú standa sakir áð neita að veita von Papen viðtöfcu sem sendiherra. MunJ aiustuTjriísika sitjórnin bíða átekta og sjá hversu. vom Papien neynist og hvað honum verði ágengt í, því að sýnla fram á, að þyzfea stjórmin hafi efcki vierið riðin við nazistauppneismina og morð Doll- fiuss. STAMPEN. Starhemberg ræðst á nazista VíNARBORG, FB., 9. ágúst Starhemberg hefiir haldið ræðu í viðiurvist 5000 roamna úr ÆB- jarðarfliokknium, en þeir höfðu fcomið saman til þess að mi|n!ri_ ast Dollifuss fcanzlana. STARHEMBERG Starhembeng fór, miklum lofs- orðum um Habsborgarættima og afnaitaði mazismanlum og fcvað þá stiefnu grumdvallast á „barbar- isma". (Unitad Pness.) Hitler aftur farinn i fri. . BERLIN 8. ágúst. FB. HÖer er lagður af sitað tói Bachtengaden, þar sem hamm var séT tál hrössimgar, er ajtburðirinir i Austurrífci og fráfall Himdenburgs neyddu hanm tiiil þess að fara tíil Berlím. Bútist er við, að hann xmé^ bnáðliega halda eina éða' tvær ræðu'r, áður en þjóðaratkvæðiið fer fram. Hann er ekki væntan-' I^gur til Berlin afitur fyr en 19. þ. m. "vom Papen fer að líkiimdum til Vímarbiorgar til þess að tafca að sér siemdiherrastölnfim í lofc mæstu viku. (United Press.) — Ný hitabylgja gengur nú yfir Bandariikin og hefir húm valdið stórkosfJeigum skemdum og tjómi. í fyiradag vaT hitinn i Kansas-City 42 stig á celsfus i iggan-um. .. _ ,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.