Alþýðublaðið - 16.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.08.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 16. ág&St 1934. XV. ÁRGANGUR. 247./TÖLUBL.~ 9. m. v&mmm&mwwi DJtOBL&B OO VIKUBLAB OTOBPANDli ALS>ÝÖUPLGKKURENft mmuðm raJ&vflradaat. fes* tactar afctas te. MS 4 •*. f pM Mría« KsfcrSieets ax. »¦— 18. SfeSSSs «SR*t atjiutftiltn ag" «, tam w. tt gSMínsr, «r 6S«s« I tísgfeiaatoa. ti«Ww ag vtoqrDiÍR. 8SY8TJÖKW ÖO AI"QRSH9$LA síí»^4ra {iBBWssaar MMtq, «HB: ctssQcni. 4SS&: Vmgnaaa £ i i.irtt'inípii k A)M98» rs: í! . L_ Borgfarstiérinn gefst iipp við ifflim fJár til afrlnnuböta Hanti snýr "'sér tii ribisstjórnarinnar og biður nne aðstoð Blklsstjórnin leggar fram 85 pns. Irénar og útvegar 100 pés. fer. lán. BORGARSTJÓRINN TÍtiði at- vimraumálaráðraerria bréf 7. þ. tm. umi atvimmubætur í bæmum; ag fjárútvegun tii þeirra. I bréfiiiniu segir m. a., að' áætlaði sé til atvinmubóta á áilnu 450 þús. kr. að þriðjumgur upphæðar- ilranar verði gneiddur af tekjum bæjansjóðs á áni'nu, þriiðjjungur tefciiran að láni og þriðjunigur gneiilddiur siem frjamliag úr ríikis- srjóði!. I bréfinu er ei'wnig :skýrt f!rá því, að' búið sié að ,yinraa fyrliir rúmlega 328 þúsund kr. Atviiraniubótaláinlð (eiran þri'Öj- unjguriiran) beíir ekki verið tekið eran, en fyriírrsjáaniiegt, að síífet lián verðiii að taka.. i BioTgarstjórii fier fnam á það, hvoirt rítoilsstjórniu muni gefa bæj- ar&jóðli toost á láni, er nemi ¦ þess- ari upphæö. Þá skýriir boir|garstjóitL frá því, að bæjarstjórn hafi snúið sér meið lámisbieiðni tii Landshankanis og Útvegsbankams, en íengið raeit- UUi. \ Þ|á iépd þeirri fyriírapuTm beirat til riíkiiiSstjórnariranar hvoírt húin. mlumi leggja fram þniíðjuugjá mót^ bæjansjóði, til þeirtná: atviiranubóta, aem fiamkvæmdar kuhmi að veíða firam yfir áætlum, en boirgiarlsltj. telur senmiilegt, að verja veíðii miejiiriu fé til atviinnubóta á á'riinu tíil að bæta úr atvinnuilieysiiau, en áætlað var. Atvinnumálaráðherra svaraði bréfi borgarstjóra í morgun. I mioiigun svaraðí. Haraldur Guðtaundsision atviininumaliajiáö- herira bréfji borgarlsitióiianis mieið leMlrfaTiandi bréfi: 16. áigúsit 1934. „Ráiðiunieytið sitaðflestir hér með' móttötou bréfisi yðar, berra borg- aristjóri, dagsi. 7, þ. m. s Sama dag var yður girieiiddur; styrkur tiil atvinnubóta* kr. 30 000 — svo unt væri að bef ja ,atvinnu:- bætur þá þiegar. - Samlkvæmt beiðmi yða;r i niefnldu bréfi yðar hefir raðu- meytíið enn friemur lei'tast1 fyrj)r um útvegun lánslfjár handa Rieykjavikiurbiæ tjl aitviinnubóta. Hiefir Landsbanki Islands lofað 100 000 króna lánii í þiessiu skyni, 50 þús. kr. fyrir lok þessa máln- aðar log 50 þúsi. kr» um mánaða- mótiin sieptembier—laktóber n. k. Muln riáðunieytiið halda áfram til- munum til frekari lánsútvegun- ar fyriir Reykjavíkurbæ í þessu iskyni og telur líikur ti:l, að kost- ur verði á alt að 50 þús. kr. láni í byrjun nóvembier. Skilyrði fyrtr lá'nveitingunni eru þau, a^ lánið graiðist upp fyrir árslok 1935, og sé ætlað fé tiil þess á fjárhagsáætlun bæjarins. Ráðiunieytið mun enn fremur greiiða leftirstöðvair af áætluðum 150 þús. kr. atvilninubótastyrk, ca. kr. 54 000,00, til Reykjavíkurbæj- ar. fyriir liok þessa árs, en verðun jafnfriamt aí> setja það skilyrði, aö a. m. k. alt það fé, siem rifciis- sjóðiur leggur fram sem styrk eftir 1. ágúst þ. á. og ríkisistjórnin hlut- ast til um að bæriinn fái lámað í þessiu skyni, samtals alt að kr. 234 000,00, verði motað' til beiínna atvilniniubóta og lengu af því vaiið till endiurgriielðslu á því, sem bæj- aitsjóðux hefiir varið til atvinnu-i bóta 'friam stiíl þess tíma sató-i kvæmt fyrí nefndu bréfli yðar. Jafnfnamt ct þess óskað, að þér látiiið ráðU'nieytinu i té sunduííiíðr luri á uppbæð þeimi, fcr. 328 þús., siem 'um ræððr í áðumiefndu bréfi yðiar. Enn 'fremiur óskar ráðuinieytíð upplýs&níga um, hvai"ða veilk verði framkvæmd í atviiinjnubótaviiinnu í haust, og ásfciilur sér rétt tii noikk- unrar íhlutuniar um þau eftifil." Skðlaflokkarlfln sem fór til Danmerkar, er kominn heim Ný ákvæði um sí.dar- útflutning. Atvjilninlumélaráðherna mun í dag gefa út biiáðiabi-'gðarlög til víð- aufca viiði lög um matje|Sis-ld, sem gefím voiiu' út fyrir sifcömmu. Samikvæmt þessum :nýju lögum gíiilda; samskonar ákvæði ogí í fyfr gneimdum löig'um. einnig um talkn- sfcortna og slódregna síld, þó að hún sé söltuð mieir ,en Iéttveir|kuB sií|ld (mieiiir ien 22 kg. salt í 120 líitria tunnu). Það iþarf því leyfi ráðuneytis:- iims tail ab flytja út < alla tálkni- stoorna og slódregna síld, og mun: ráiðheriiiann fela Síldarsiamliagilniu framkvæmdiirnar. Auk þesisi verður ákveðið með þesisium viðaukalögum aö sams tooinar ákvæði ^geti náð tll allrar útfltettnar (sailtsiílidar, ef brýn rianð'b syn iknefur. E$nar Magnúsisoin mentaskóla- kenmarii kom með E.s. Gullfossi í morgun. Alþýðublaðið hitti hann áð máli í: mio.rgun og spurði hann tíðinda. Eilnar lag-ði' af stað ásamt 22 nemiendum úr 5. bekk Menta- skólans mieð E.s. Isíantí 22. júlí .og var föriinni hei'tið til Danmieifcur. 22 danisfcir mientaskólanemiend^ uir isem veriði höfðu hár í fcynnis- för undir leiðsögn • Andensen's nektQns'urðu þeim samferða. Ann- aðiist nektor móttöku'rnar í Dan- mörku og-fórst honum það með afbriigðum vel.. .Daniir sýndu hinum ííslenzku giestum frábæra gestnisni, blaktí Islienzkur fáni við hún, svo að segja hvar sem þeir komu og lífctusit móttökurnar mest því, að veriið væri að taka á mótí.,erliendrí siemdiniefrid. Fjármálabor,giarstjóri Kaup- maniniaihafnar, Hedhol, bauð þeim til veialu, Jón Knabbe tók á ,mótii þiejim í sumarbústað sínum, og PoIIititoen bauð þeim! í sikiemtijflug siýndji þejim pneutsmföju sína og öl húsakynni og efndi svo til kaffiidryikkju. Hópuninn skoðaði ýmlsar helztu verfcsmiiðjur Kaupma|ninahaf|nar og fierðaðiist ví'ðls vegar um Sjáland. Einn hiinna íslenzku niemienda sagSi ferðasöiguto í daraska út- varp'iið, og damskur niejmandi sagði frá fierð dömsku niemendarania hiimg að til lamdsi, og mil'li eri'ridamna surigu niemiendunniir mjofckur lög. Pölltísk eitðaskrá Hlndenbnrgs: „Keisaraveldi er bezta stjórn- skipunin fyrir Þjöðveria" EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgum. voin Papen fór á þniðjudaginn á lejlð til Vínarborgar í flugvél og muin haram íidaig afhenda aust- unrísku stjórninni skilriki sin- Fraoskt fjðrsvikaniái í Pöllandi VARSJA, 15. ágúst. (FB.) Komiiið hefir upp :störfelt fjár- svika- og fölisiuniar-;miájl í Póllandii, seni kallað' er „pólska Stavisk'ÍH hnieykisCiið" í biöðunum. Varð kunn ugt um hinieyksili þetta er hand-> tekniir höfðu verlð Jean Yer- mqerch fonstjóri 'o'g Lucien' Paen variafoiisiti óri vef nia"ða'rveritosmið j- amna í Gerardow, sem er eign Fnatoka, en ríkiísstjórnim tók stjórin þieiirna fynir iskömimþii í símar hend- Ur. Fioirstjorarmir ieíu siakaðir um faliska bókfærslu, pólskum hlut- höfum e,r vöiru í miiirani hluta, í Fíh. á 4. síðu. .Hamn læituir i l]*ó,si. öári'ægju sfraa yf&r stefnu Þjóðverja í uitanríkiís- málum; og sam-búð Þýzkalands við önraur ríki. LUTZE. Á liei'ðimmi kom hann í Bier- chtesigaten og hitti Hiítler, siem. þar ier, í siumarleyfi. Afhentl hann honum fyrirhömd soinar Hindenburgs, Oskars von Hiradienburg offursta, hima margi- umtöluðu pólitísku erfðaskná Hiln- diemburgs fíorseta. Reuteiisi-fré'ttastofian ful'lyrðiir að í lenfðaskránni &éu mjög athygl- ásverð ummæli. 1 erfð'askráinni kvartar Himdien- burg mjög yfir þeini óneiðu, aem. ^ílfcilr í fjarmálum Þýzkalands og yfjrlieiltit í öllu .pólitisku lífi.. Herinn Yerðnr aokinn í Anstnrríki með lejrfi störveldanna KAUPMANNAHÖFN í morgun, Ená London er símað, að aust-i Uiiríska stjórniiin. hafi sent Erag; llamdi, Fíatoklandi, Italíu og „Lijtla b;aradalagiinu" málalieltun um aö Austurííki verðii leyft að aukai hér sliinn að miklium mun. ; Stórveldön þrjú, enu samanláiiai um, að hrieyfa engum mótbá|nuim gegm þvi;, sem. kállast getii nauS- synlegan öryg'gisHáiðBtafa:nir fyriír Austuriritoii. StaThiamberg vanakanzlaTÍ' er nú á' Italíu og á tál viið Miissoilini). Ec tálið víst, að ferð hans til fundár við Mussoliini standi m. ,a. I sambamdi við aukningu hersins í Austurríki. STAMPEN. VGNNEURATH.: Himdenburg lætur í ljósi þá stooðun sína, að keisaraveldi sé bezta ;stjómski.pun fynir Þ]<ið- ver;ja og siegir m. a.: „Þýzfcaliand á eftir að verða fce'iisianaveldi að nýju. . Það er bjarg'ið, /sem stairada. mu:p að ei- líífiu Oig .stjónn Þýzkaliands veröur að byggiast á." Atkvæðágreiðslan á sunnu- daginn undirbúin af miklu kappi ATlar þýzkar útvarps'stöðvar út- varpa ræðum um atkvæðagreiiðisl'i-.. una á isunnudagJinn. , ., Lutze foirdngi' stormisveitamniá, heidur xæhu í Könr"|gsbeng. Ráð« hernariniitr Rust, Kerrl og Dacré flytja næður :í útvarpið í Ham>i borg, Frantofuirt og Stutlgiart Mulaokér. Ley atviraraumálafull- trúi taliar í útvarpið í LefÖpzígi. Slys Görings Slys 'Görinjgs virðiist hafa ver- M alvarliegra len í fyristu var skýrt fná. .... Biifnejið hanis, aem hamn styilðij sijálfiur,. lenti milli tveggja bif- neiiða og leyailiaigðlst. Göining miaiddjist hæittulega: á;. batoii og skarst mikiið. - ;.....- STAMPEN.: von Nearath ræðst á Þföða- bandaiaoið LONDON, í !gæilkveldi'..; F. 0; Utannílkiiisirá'ðherna, vom Nieu'nath banóm, flutti í gær næðu urri ut^ ' amirjjkiiismáil Þýzkailands. Harim sa;gðii', að gnundvallaratiiliðið i utianríklismiáilasitefnu Þýzkalands værii þáð, að fá aftuT jafriiTiéititii; „Við höfurri farið.úr .Þjóðabanda* lagiiniu." sagði hanm, „vegma 'þess að 'það hefii.íleyft' sér að gerasif,- venkfiæni; tii viðhalds ieSrihlíða' á- hnilfium og •mitab okkur umíafti1- rsétti við' aðW. þjóðiir." :; :>v';

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.