Alþýðublaðið - 20.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.08.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 20. ágúst 1934. XV/ ÁRGANGUR. 250.. TÖLUBL., DÁGBLAÐ OO VIKUBLAÐ ÚTGBPANDIi A4.>fÐUPLOKKDtir3N é«9í! U. &—4 fffllíl»antfa Aau*BBii3«B te. S5B ð eásscSí - fet. S.Ki Éjíjtr 3 «£«»«, «1 greía «r %*bSmhb. I íaaaas&a kmr MaM & cat*. m»8UMB <B ð fevoðssB cniSrflunSB>£. Þs^ 'fcæste? eS«8as ísss. SJð o'«*.' I >M• Irtííæss eiiar SssSRe gwfesíw, «• stafl f dægteíaatera. Ir««5*r »e wfimjrSírttt. »ITISTJÖSS» Q<0 APOKKöBSiA AWflb' Síðasti ípróttadagiir sumarsins í gær íór fram sundmót Haf narfjarðar, Iprottainót drengfa, Hafnarfjarðarhlaœpið og tveir knattspyrnnk&ppleikir* DAGURINNj í gær var eimhver mesti íþnóttadagur á suniirr inu. . Tveir fcnattspyrnukapjþlieikií! vionu þreyttitr á Iþróttavelliniuro mliilli K. R. iog Fram ,óg miil'li Víjk- ilngs og Vals, Hafnar,fjarðiarhlaup- ið var þreytt, Dnengjamótið héfst kff. 2 og Sundmót Hafnarfjarðiar Æór fr|aml í HafnanfiiriðiL Með þieslsum kappimóttim miá. segja að íþróttamótuinum sé lofc- li!ð i siumar, og hefst nú hnáðlega ilnmi-istarfsemi íþTóttiafélaganna. — Þéiir, isiem fcunnugÍT leru íþrótta- lifímu hér, telja, áð meðal unga ifólfcsiims sé að vafcna nýr áhugl fyrár íþróttum. Sundmót Hafnarfjarðar. Sundmótið í Hafnarfirði hófst kl. 1. Settii Hallsteinn Hinrifcssom fcemnari það með stuttri ræðu. Fyrst var þr-eytt 50 mietra sund flrjiális aðfierð fynisr telpur, Fyrst varð Katrin Gís'ládóttsjr á 1 milrí, 0,6 sek. Önmur .Mjnnjie Bneáiðfjöið, 1. mí|n, 0,37 sek., iog þipi'ðja Guðnýi Guðbjartsdóttir, á 1 mí|n. 0,39 sek. Næst vair fcer$ í 50 mietna sundi, friálls aðfierð, fyrir pilta. Fyr,stiur varð Magnús Guð- bjöTnsison, á 1 'mijn. 0,11 sek., ann- ar ÁTnái AgústSiSIOin, 1 mí|n. 0,3 sek. og þríðji Skúli Hansien á 1 míjn. 0,86 sek. Þá var kept í 100 m. suíndíi, Égálls aðfierð, fyriir stúlkur. Fyrst varð Minmie Ölaifsdóttijr, 1 miln. §4 sek., önnur Hallbera PállisdóttiT, 2 mín. 0,39 sek., og þriðja Laiuifey KaTÍsdóttir, 2 mín. 33 siek. 100 m. sundi fyrir, dTenlgi, 14 —18 iára. FyrstuT vaTð Jón Gísl'asíon, 1 míín. 59 siek., aninair Magnús Kjart- anssion, 2 mín. 11,4 sek. og þriðji Jóhannies Norðdal1, 2 míín. 11,5 siefc. í 200 metra sundi, frjiáls aðfieTð, fyrÍT pilta varð fyrsituí Jón Gíislason, 3 mín. 43,8 sek., anni- ar IngóilfuT Eyjólfsson, 3 mí|n. 46,5 sek., og þriðji GunnaT Da- víðisisoin, 4 mín. 0,9 siek. Sá, sem viinnur þetta sund, er sundkóng- ut HafniaTfjarðar. Enn fremuT vaT þneytt 100 metra sitakkasund, og synti Haufc- ur EiinaTsisiou úr K.-R. vegalengd- ílna ái 2 mín. 9,6 sek., og eT það miet. Sigurður Runólfssion synti vögaliengdina á 2 míin. 35,1 sek. ...i ! A Einnig var sýnt 1000 metra sumd, og synti Pétur EMksson út K.-R. vegalengdiina á 19 mín. log 13 sek., og er það bezti tími, sem náðst hafjir í þielsislu sundi. Drengjamótið. Driengjamótið hófisiti í jgiær ki. 2. Kept var í 80 m. hlaupi, sipjót- kastti, 400 m. hla'upi, þrístökkij kúliuvarpi og 3000 m. "hliaupi. Þátttakíendiur voru mjög margir fTá fjóBum félögum: Ármanini, K.~ R., Víkinlg og í. R. Orsiliit urðu þessi í 80 metra hl'aupi: FyrstuT EinaT Gíslasion (Á), 9,9 sefc., annaT Stefán Guð- mundsson (K. R.), 9,9 sefc., og jafniir Sigurjón Hallbjörlnsson (Á) og Brandur Brynjólfssoin, báðiir á 10 sek. Spjótkastinu lauk með því, að liengst kastaði BjaTni BjöTnsson (Á), 37,32' metra; næstur varð Þórðiuir BjöTnsson (Á), 34.36 m., og þriiðji Óliafur Gamalíielsson, 34 m. I 400 m. hlaupi varð fyrstur Sigurjón HallbjöTnslson (Á), á 60,4 sefc., annar varð Stefáji Guðmu'ndsison, á 60,8 sek., og þriðji Hel|gi Guðjónslson (í. R.), á 61 sefc. Orisdíit í þrístökki urðu þau, að liengst stökk I EinaT S. GuðmundB- son (K. R.), 11,15 metra; næstur vanð Einar Gíslásion (A), 10,63 metra. .; I kúluvaTp.i urðu úrslit þau, að lengst kastaði Kristján V. Jóns- son (K. R.), 12,63 metra; næst- ut varð ÖlafurGamalíjelsson (A), 10,48 m. 1 aukakasti S'etti KrÍstján V. Jónssion nýtt miet, 13,61 metra. 1 3000 metra hlaupi vaTð fyrsitur Þorkiell ÞeTkellSson (Á). Rann hann sifceiðið á 10 míin. 42,1 sek. Annar varð Stefán Guðmundsison (K. R.), 10 mfn. 47,4 sek., <og þriiðji BíanduT Brynjólfsson, 10 min, 50 ' sék. Fjórði varð Helgi Guðjóns- sion (í. R.), 10 mín, 50,1 sek. DrenigÍTniT sýndu miönn áhuga fyriT iþróttum, og voru afrefc þie'irra mjög góð. Mótið heldur áfTaml í kvöld kl. 7,15, og verður þá kept í stangl- arstökki .háistökki, 1500 m. hlaupi, kriingliukasiti langstökki og 1000 m. boðhlaupi. Tveir knattspyrnukappleikir. Knattspyrniukappleiikurinn milli K, R. og Fram. í gæTkveldi var. leinhweT Mnn bezti og drengilieg- Frh. á 4. síðu. 9 gegn HitlerItvof aldast. Mótatkvæðin í gær urðw yfir 4 miljónir Litli hrifning í Þýzkalandi yfir úrslitunum Kosnlui úrslitln samkvæmt opinberrl tilKynn- NAZISTAR A UNDIRRÖÐURSFERÐ ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAIIÖFN í morgun, URSLIT atkvæðagreiðslunn- ar í Þýskalandi í gær sýna, að andstaðan gegn Hitler og nazismanuni hefir aukist stór- kostlega siðan í nóvember í fyrra. Talning atkvæða var ekki að fullu lokið i nótt, en fyrirsjáan- legt er að Hitler fær rúmar 38 miljónir atkvæða, en mótat- kvæði verða um 4,3 miljónir og ógild atkvæði tæp miljón. Við atkvæðagreiðsluna í nóv- ember i fyrra voru atkæðin gegn Hitler 2,1 miljón og hafa mótatkvæðin pví aukist meir en um helming. Þótt það sé samhljóða álit hieimsblaðanna, að atkvæða- gœiðslan í Þýzkalandi í gær gefi engan veginn rétta hugmynd uim viilja þýzku þjóðarinnar og afstöðu hennaT til nazismans og einTæðiisstjóTjnar Hitlers, þá fcem- m öllmn saman um, að tala mí- atkvæðianna í gær, sem var 4,2 miilljónir, siýni, að andstaðan gegn Hitier sé a'ð aukast, og sé hún þegar orðin svo mifcil, að nazistar treysti séT lefcfci til að bffleiða yfii^ hana og fela hana fyrir heimimum. Þrtktt fyrjír hinn geysiilega undiT- róðiur nazistta, og þótt þeir hafií bieitt öllium ráðum,; lögliegum og óilöglegum, til þess að fá kjósíend- ur ^til að greiða atkvæðii, hefir þeim þó lefcfci tekíst að ná því maiiki, ,siem þeiir höfðu fyrir friam tillfcynt að þeir hefðu isiett sér, þ. e. a, s. lað Hitiler fengi 40 milljóniT atkvæða. . Kosniingaathöfnin og talniing at- kvæða er þó aigerlieíga í höindum nazista sjálfra og engin tryggiing fyriir því, að réttur vilji kjósenda feomi fram, HosolíipsthSÍRsn i gær. FréttarjiitiuTum erlendra blaða i Þýzkalandi ber saman um, að hriifningliln í Þýzkalandi yfir þess- um úrsllitum sé mifclu miínni en áðiut hefir tíðkast við svipuð tækifæri, þótt miikið væri uln dýrðir á yfirboíðiniu. Hljómleifcar og ísfcrúðgöngur fóru fram á göt- um úti allian seinni bluta dagsins í gær og biysfarir í gærkveldi. NazisitafiordngjarnÍT voru stadd- ísr víðis vegar um landið til þess að istjórna fcosningaathöfninini og gneiddu atkvæði, þar sem þeír vötu .staddir með mikilli viðhöfn, Dr, Goiebbels og Frick innanrfkils1- ná^ðherra gieidddiu atkvæði í Ifca'ffihú'si í Kiánionerstiiasisie í Bierl- Kin. Rudolf Hess gneiddi atkvæðii í Munchen, en Goering á búgarði isiíMum í Berchtesgadien, þar sem (hann -Ifitgighafr' í Islárfum eftir bílslysilð u:m daginn. Fjöildi nazista söfnuðust sam- an,. þegaT þessir foniingjar komu á kjörstaðina, og heillsuðu peim með hávaða og fagnaðiaTösfcT,!. HlitJer sýndi sig tvisvar ium dag- (inn í gHugga á fcianzlarabústáðlnmn í Wiilhelmstrasse og þiaíkkaði fylg- iismönnium sínum þaðan með nokkTum lorðum, Það vakti mikTa athygli, að þagar hanm kom út í Igluggann í annað sin|n seint um kvöldið, hafði hann von Papen viið hlið sér. Var þeim báðum ¦ BERLIN, 20. ágúst. FB. Samkvæmt opinbeTri tiílkynn- ingu UTðú úiisilit þjóðaratkvæðiþí- jtais þau, að 38124 030 greiddu atfcvæðái með Hitler, en 4275 248 á mótíL Ógild voru 868543 at- fcvæðfli. Ótalið er í Mecklenbiurg og nókkrum stöðhm öðrum. Úrslitin sýna, að fylgi naz- ista hefir rýrnað úr 93,5 °/o í 85—90 %. Nazistar hafa, sem kunnugt er, ætlað að vinna sér svó al- menns fylgi með pjóðinni, að mótspyrnan gegn peim verð alveg bæld niður, en fiessl úrsllt benda dtvírœtt til fiess, að þetta mnnl ebJki takast, par sem lvlfll Hltl- ers ter minkandi-miðað við pað, sem var- er Hitler tók við vöidnm fyrir 18 mán- nðnm síðan, Andstö'ðnma gegn s,tjóTnininii má, að þv| er tailiið ler, að mokferu fcenina ráðstö'funnm sumna naz- jistaliedðtoganna, leilnkum í land-» búnaðar- og fcirkjiurmál'um, aðal- lega Göbbels, Dame og Rosen'r ber,g, og er talið, að bændur og fcaþólkfcaT hafi margir gneitt at- kvæði móti Hitler. — YfiTvöldin siegja, að vegna þess, að kosning- in hafi verxð lieyniteg, hafi allir, sem óiámíægðiir s-éú, getað jöeytt" atkvæði'sréttar stoS- þvingumar-, latuist, og þess vegna hafi svo mörg mótatfcvæði komið fram. (Undted Press.\ teklð með óhemiju-fagnaðarlátum. Pullyrt er þó, að úrslit at- ¦ kvæðagreiðsl:ulnnaa, hal komíð Hitlier á óvæmt og veri'ð mijfcil vonbrigði' fyrir fiann. - - ....... STAMPEN- Aftokomar i Aastor- ríki taifda ðfram. VÍNARBORG, 18. ágúst. FB, Herréttur hefir dæmit nazista- 'lieiðtoigann Johanm Domes til henigingar og tól'f nazista í æíS^ lan|gt fangelBi. Voru þéir'áfcærð-' | 5ir fyitiir þátttöklu í aráisinnl á út- ' varþsstö.ðina í VínarboTg, dagimn ! sem byltiingartilraunin var gerð og Dolifu'ss kanzlari myrtur. Mál tveiggja lögnegliuforingia, sem isakfel'dir höfðu venið, verða tek- 'in til Tannsókniar að n^ju.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.