Alþýðublaðið - 22.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.08.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 22. ágúst 1934. XV. ÁRGANGUR. 252. TÖLUBL. kmuu BAQBhAÐ OO VÍKUBLAÐ ÚTQEFANDI. AL»?BI7rLOSSÐfilNN ÍSJ2 M. S-»4 «f*88s®&. Aa&nSiss'^Sí! fa. SSS é ta4asa!» — te. S,S3 6|s&? 3 mttaSi, tó greiK w t&steJw— t iaaaasðs' tmtar Mattð » mm. VSSUBkMHS Þaá DtesSEf «6ísaB3 bc. 6SS 4 öft. I peri bírsœsí 'aHær Mei gweássaT, car fefðtast I ásgMsfitnv. fe«Wr «g nHarayflrlít. BI'ÍSI'iðRK OO AKMSI'M'Ull iUSfíte' 8-" «& StMáftt ®86- oíSsssIS*s3b e« ft*sSf*B**«. «t eJísSfí'wB flanSemlar tastttn, 49C3: tftsQécl. 4S*B: VESg&íansr 3. VðfefilaMsaa. bJBSsœaSas gtesfesK^, 9 S. VtMaaamaat. sSfeSSSrt. SœáæasSL SSffi S^arðar Mbæsaaanaa. (ðanMoSa- ag,aa»t<alaaaajMaltHimniirtt «K»s Utwarpsgf ððln verður stækkuð Eudurvarpsstifð relst á Austurlandl Utyarpsnotendiir ern orðnlr yfir 9 {MSönd Sérstabri dagsbrá verðor útvarpað fyrir íslendinga fírlendis frá níiií talstððinni á Vatnsenda. T TTVARPSNOTENDUR eru •—' pegar komnir á 10. þús- und og eru íslendingar par með að komast i fremstu röð með- al pjóða um útvarpsnotenda- fjölda. Hins vegar er útvatpsstöðin orðin á eftir timanum. Hún er orðin alt of litil og nær ekki til alíra útvarpsnotenda. Alþýðtublaðið átti í gær viíðtal við útvarpsistjóra um þessi mál', ©g fórust homum svo <œðl. „Vöxtur útvarpsins hefir orðilð miklu aneiiii en bjartsynustu menn dneymdi um," sagði útvarps- stjóri. „Þegar eru útvarpsmotendur feomk\Jir á 10. þúsund, og gerum við ráð fyiflrr, að þeir verði or&ln- iir um 10 þúsund, þegar á næsta ári, og þar með verðum við Is- liejidingar komnir í friemstu röð um motkun þessa ágæta mien'n'- ingartækis. Þó er þess :að gæta, að það hlýtur að draga ^iokkuð úr vexti útvarpsins, að Austíirðir, al't fná Axarjf jarðarheiði að niorðíaire og Bneiðamieifcunsandi, hafá orðið fyriir miklum truflunum frá út- lendum stöðvum,. Á öl'l'u þéssu svæði eru|tæpliega 400 útvarpisno'tendur, og hefiir þeim fjöl[gað mjög lítið undan- fariln tvö ár, en á þesisum áTumi hefíiir fjöigunin þó orðið langsan*- iega miest annars staðar á 'laindiinu. Til' þesB að bæta úr þiessiur^ vöndræðium var s. I. vetur haft siéristaikit útvarp fyrir Austfirð- itiga á þeim tímia aem Ausitfi'íðí- iinigar gátu heyrt, en þáð kom þó ekki inema að litlu liði. I vor féllst ráðunieytið á að fella niður þriðjung af afrnotagjaldl fyr- ir útvarpsinotendur á AusturLandi 'fyrir ,áJíð siem lieið, yiögna þess að stöðiln máði ekki til þeirra, en þetta er auðvitað kák. Aðra lieið verður að finna, svo að,Austfirðl- ilngar igeti haft sömu mot af út- varpinu og aorir^.land'smienn1. Stækhnn útvarpsstððvarinnar. Endurvarnsstöð á 1 stfiöíðiim. Að áliiti Gunnlaugs Briem, verk- fræðiilngsi útvarpsins, eru engin úr- ræði til út úr þesisu önnur en þau, að istækka útvarpsstöðiina og1 byggja endurvarpsstöð á Austur- landi. Ríkisútvarpið ætlar sér nu að fara fram á það við alþimgi' og lijlkiisistjórn, að fá heimild til að' auka iorku útvarpsstöðvarinnar úr Wímmu ÍflÍflÍI' JÓ'NAS ÞORBERGSSON útvarpsistjóri. 17 kw. upp í 100'kw. log jafnftamt að mega reisa endurvarpsstöð á Aiuistturlandi. Þessi endurvarpsístöð á að hafa að eins U/2 kw. lorku og ná yfir mjög tafcmarkað svæði, mesta trufilanasvæðið. Hún verður lát- in útvarpa á bylgjulengd, sem silíkum stöðvum er ætlað sam- kvæmt alþjóðareglum. Stvriðld í iofti. Við röfcstyðjum þessa beiðini vora með því, að nú er hafin hin hatramasta styrjöM í taftitnu miilli) þjóða um öidulengdir, og' aið sú stefna er nú uppi hjá útvarps- Istöiðvum í nágra'nnalöndunum, að aufca lorkumagnið meir og mieiií. Á LuoernenTáðstefnunni í fyTra- sumar var okkur úthlutað k- kveðinni ölduliengdl jen hún var jafnskjótt tekin af lokkur mieð yfi'ilgangi Parísarstöðvaiinniar, og fenigum við þá eftir mikið þjark leyfi til að nota aðra öiduliengd, en ,sem ekki reynist heldur not- hæf fyrir Austurland vegna trufl- ana frá sitöðiinni í Miín|sk ,í Rúss- landi', iog ,agerast nú truflanir það- an, eftir því sem daginn styttiír og myrkrið færist yfSir. Bretar hafa eiamig bygt nýja út- varpsstöð i Droitwich, sem út- varpar á mjög miklu meiri ,orku heldur en Daventry-stöðin og liggur svq nærri okkar stöð, .að1 'hætta er á trufl'unum. Ef við fylgjumst ekki Tníeð og aukum lorku okfcar stöðvar verð- tur tvent í sienn: Otvarp okkar kafnar í tnufiunum frá erlend- um stöðvum og við verðum ,efcki teknir til' greina fná erlendum stöðvum um þessi mál. Stækkun stoðvarinnar er lifs- sbi yrði fyrir ntvarpið. Stæfckúm stiöðvarininar upp( í ÍCO kw. og bygging endurvarpsistöðV- ! ar hefir margar breytingar í föir \ með sér fyrir útvarpið og 'út- varpsniotiendur. Austfirðingar gieta ailir hiustað á útvarpið eins og við ' Reykvík- jinigar. . Með stækkuininíni verður unt að niota ódýrari tæki, og v^ð 'vænt- Frh. á 4. siðu. Keisaraveldi í Austarnki innan fárra mánaöa, Starhemberg býzt við nýrri nazistauppreisn. EINKASKEYTl TíL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgMn, AUSTURRÍSKA stjórnin hef- ir snúið sér að pvi, að fá sampykki stórveldaima til pess að gera Otto prins af Habsburg að konungi eða keisara i Aust- urríki. II^^^^M^ Schuschnigg kanzlari er nú á ferð um ítalíu, Frakkland og England, og Star- hemberg vara- kanzlari hefir átt viðtal við frétta- ritara enskra blaða í Vín til þess að . undir- búa málið. SCHUSCHNIGG Grierson nawðlendir við Græn- land en veit ekki hvar hann er Reynt verðar í dag að fá skip héðan úr Reykjavik tii að leita hans Griersloin fliugmaður lagði af istað héðain til Angmagsalik á Grænlandi fcl. 11,15 í gærdag. Var gert ráð fyrir, að hann yrði fcomiinn til Græinlands kl. um 5, eða eftir tæpar 5 klukku- stund'ÍT. Gerði hann eiinnijg ráð fyrir áð sienda sbeyti Mngað til umboðs- manniS sins, er hann væri komiimni til' Angmagsalik. Yfir Angmagsalik. . Rétt fyrir kl. 5 í gær barst, sú 'fre^gn hingað frá AngmagsaMik, að Griierson hefði flogið þar yfir kl'; 4,30, iog var því auðséð, að hann hafðj breytt um lendingar- stað á leiðinni og ætlaði sér að fcomast til vesturstrandarinnar eða til Goodthaab. Grierson sendir neyðarskeyti. Ekfcert fréttist nú af Graiersion í tvær klukkustundir. . En, fcli. Túmlega 7 hámst hinga'ð fnegnir um það, að stöðvar í Grænlaudi hefðu .tekið á móti neyðarskieyti frá hon'um.. I iskeytimu sagði hann frá þvi, að hann hefði orðið að nauðlenda, en hamn vissi ekki hvar hann: værii. Ekkert gat hahíri um, af hvaða orsöfcum hann hefði orð- ið að nauðilenda. Frh. á 4. síðu. 1 viðtali við fréttaritara Daily Heraíd í Vítn, lýsti, Starhemberg yfir þvíi, að hann væri konungs- sinni sjáilíur og austunríiska sitjórh- |n. í heild sinni befði áfcveðið að; beita sér fyrir því-, að Austurríki1 yrð'i aftur konungsiriki. „Ég vona, að Austurríki verði orðið ikonungsriki innan mjög skamms tíma, og ég efast lekki um, að 95"/0 af austurrísku þjóð- inni óski hins sama." Þegar blaðamaðurinin sipurði haran hvort hann áliiti að þetta gæti orðið innan fárjpi mánaða, svaraði Starhemberjg: „Já; ég býst við, að það muni tafcast innan mjög fárra mánaða'. Að vísu er það ekki nóg, að austurr,íisba þjóðin æski þessa. Grierson f undinn Klukkan 10 mínútur gengáin í 3 í dag fékk Geir Zoega, umboðs maður Gniersion, sfceyti fná Ang- magsaKk þess efnis, að Giiersioo væri fundinn og að hann . myndij fljúga til Angmagsalik síðar í dag. Það fylgdi fregninni, að flugvél hans væri ekki skemd og að flugmanniiinum liði vel. Hins vegar var þess ekki getiið, hvar Griierson hefði fundist eða hvað hefði orðið þess valdandi, að hann varð að nauðlenda. , Að líkindum hefir hann, fundisft ©kki mjög langt fná Angmagsa- Kk. i OTTO AF HABSBURG Stórveldin og öll nágrannaríki Austurríkis verða að leggja sam- þykki sitt á það, og þau eru ekki ehn sammála um þietta mál. Ég get fullyrt, að Italía mun láta það afskiftalaust og jafnvel Litla- bandaiagjiði Rúmenía, Júgó-slavía og Tékkóslóvakia, sem hafa stað- ið fastasit á móti því ,til þessa, munu áreiðanlega faeldur 'kjósa koMungsríki Habsborgara en naz- iistastjórn í Austurríki." Þegar blaðamaðurinn spurði . hann, hvort hann byggist þá ,við amnar^i nazistauppreisn, svaráðR Starhembierg: „Við erum viðbúnir að taka ,á mótii annari nazistauppreis'n, og við mu'hum bæla hana niður ^með harðriihendi." Feiðalag Schnsclinigrrs. Ummæli Starhembergsi leru alls staðar sfcillin á þann veg, að hann viilji undirbua almenningsálitið í Englandi, áður en Schuschnigg fcomi þangað- 1 Schuschnigg er nú á ferðalagi um Evrópu, og .þykir enginn .vafi á því, að erindi hans sé að fá samþykki stórveldanna fyrjr valda töku Otto's af Habsburg, ¦,:•¦'**' Hann hitti Musso'Hni í Florenz í gær og talaði við ^ianin í 3 klst. og var ekkert látið uppi um þáð, sem þeim hafði faiið á 'miílli. Hann er nú á leið til Frakklands og íer þaðan til 'Englands. Otto píinz er fehn á iferð u'm Niorðurlömd og er nú í Stokk- hólmi. En móðir hans, Zita,rdvelur í Róm, og er fullýrt ,að húh háfi þegar fengið samþykki páfans fíl þess að sonur hennar verð'i gérðtir fcomunig'ur í Austurríki,. 'stampen';

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.