Alþýðublaðið - 04.10.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 04.10.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 4. okt 1934. XV. ÁRGANGUR. 239. töLUBL. DAOBLAÐ 00 VÍKUBLAÐ CTQBPAMDt. &Jk»fBUFLOKE0BINll ícSií&tetóíeai fec £St é tatmmm — te. &i» íjRt&r 3 seaaasSi, «4 gFem «r %s*»*«bh». ! tSBa~»SSa ksoBK' fez. 8JB ¦ **. i pst ktoetam oaar teaSsSa gMtssr, «r tM»t 1 Sæijfciíiasswí. trteiw «g wtStesyfii-S-. KffST. ss*S*ta «8 mwffsmmqpa, «*•. tfi»i*wí (tBnfsaapr £«tttm. «8- «*MWM. «RS ' Wk«t*<9a>. *. i»í «1 4KM> *> * WwfiÆmmai ¦»111111» oltMMWL ðMftaaw* MSOT ¦ WsmtnAw tetnnMM Tilræði Bændaflokksins £//*> Héðin Valdimarsson. ANDATRÚARMENN aegja, að erfitt sé fyrir þá aö átta sig eÆtir dauðanu, sem í lifanda Jjjfi hafa verið mismdismenm og með hugann fastan við jarðmeska muni. Víst er það, að Sjálfstæðisr flokkurinin og Bændafliokkurinjn uma ilia hinum pólitíska dauða símum við ÞingkDsningarinar og geta lekki slitið huga sinin frá voninni um að geta stjórmað laind- inu í samieiningu, eins og þeir höfðu ráðgert fyrir kosmingarmar, En par sem meirihlutabamdaliag þingsins, sem befir málefuasami- hamd sijn á milli, lekki sleppir völdunum fríviljuglega við minni hlutamn, þá hefir íhaldsflokkmum efcki hugsast annað ráð en að koma þeim glundroða á þingið, áð það verði óstarfhæft, með því að meiri hluti þimgs fái ekki yald til að skipa meiri hluta nema annarar deildarinnar, þvert ofam í ailan tilgang stjórmarsluiár, kosm- ingalaga og þingskapa, sem ætla þimgflokfcumum hlutfallslegian rétt í þinginu, og hvorki meiri né miinmi, og þar af leiðamdi iíka hlutfallslegan rétt í hvorri deild þingslns siem er. Ráð íhaldsflokk- anna voru tekin saman aii-iöwgu fyrir þing, um hveínig mætti háindra lögtega kjörið þinjg í því að koma fram löggjöf með þjóð- arviljanm að baki; var þá ákveðið að svíkjast aftan að þingmeiri- hlutanum með kosningunini til efri deildar, rugla henmi svp, að ómöguilegt væri fyrir meiri hlut- anin að reikma út hvernig amd- stæðingannir kysu tíi afri deildar, og gæti hann því ekki ákveðið tölu sinma eigim þingmawma þang- að, en ætti ávalt á hættu að fá of ' marga eða of fáa, með því að himir flokkarnir létu ekki uppi hvort þieir kysu sína menn til efri deildar eða ekki eða jafmvel andstæðinga sína. — íhaldsílokk- arinir voru þeirraT fámýtu vonar, að nneiri hluti þimgs mundi verða náðþrota við þeninan glundroða, þnátt fyrir fyrirmæli stjórmar- sktiár og kosmimgalaga, og af þvi myndi leiða pingmf. Haft var eftir ýmsium íhaldsimömnum, að þimgnof mymdi veröa næst kom- andi laugardag. Það var ráðið-, að Bæmdafiokk- urinm yrði motaður til þiess aðl Heka hmífinn þammig í bakið á þingnæðin'u í landiniu, með'því að meita að taka hlutfallslegan þátt í mymdun lefri deildar þihgs. Sjálf- átæðisflokfeurimm þóttist of fínn til þess, en á eftir, ef þingrof yrði, skyldu báðir ihaldsflokkarnir ganga sameinaðir til kosninga sem einn ilokkur. Aðalmenn- irnir í ráðabrugginu voru peir Ólafur Thórs og Þorsteinn Briem, sem sátu saman á ráð- stefnu langan tima i fyrradag til þess að reka endahnútinn á fiessar ráðagerðir. Þimgrofs- og valdatöku-„piön" flialdsims hafa misllieppnast að þiessu sinmi. Þessir flokkar höfðu ékki áttað sig á þeirri miklu bneytingu, sem hin nýja stjórmaii- skrá og kosmimgalög hafa haft í för með sér um r,étt og skyldur^ sfjómmálflflokkanna, og að hrekk- ir og svik gegn andstæðiimgum geta ekki jafnt þróast eftir himu mýja fyrirkomuiagi, sem. lögfestir flokkama. Þegar Bændaflokkurinm ætlaði áð svíkjast umdam skyldu simmi, að láta þriðjung flokksmanma simna til efri deildar, var það sjálfsöffð skulda mekihlwta, pings, áö> sjá wn d& tHmfm efahoem, flvkksmcmn Bœndaflokksim á Hsfa.M újð fylla tölma eg kom ég með lista með mafni Þorsteins Briems i samraði við formnenn Alþýðuflokksims og Framaóknar- flokksims, em lofaði því jafnframt að taka þamn lista aftur, ef flokks- listi fbmgist. Bæmdaflokkiurinn fékst ekki til þess, en tveir memrn úr homuimi komu afítur fram með tvo iista, sem ekki voru flokkslistar, en til þiess eims að valda iiuglimgii um kosmmguma. An|nar listímm nieð míimu mafmi stolnu á, þó að Al- þýðuflokkurimm hefði uppfyit þingskyldu sína um tiimefniingU rétts hluta þingmamma siqna til efri deildar, og hinn listímm meði nafni Magmúsar Torfasoniar, sem hafði .sjálfur lýst sig andstæðan því, að verða kosinn til efri deild- ar, auk þess sem fyrir lá yfir,- lýsimg Þorsteims Briem um að Bæmdafliokkurinm óskaði engan af símium mömnum þanigað kosiinm. Þessir tveir umdambragðialistar hlutu þvi að vera ógildir, esa iist'i sá að vera tekimn gildur siem ég kom með, til þess að sjá um að efri deild yrði rétt skipiuð. ítf- sfcurður forseta Siameimaðs þimgs Jóms Baldvinssoniar var og á þessa lieið og eftir úri$ktMri8$ hans i0/l 'effi deild rétt mynd\uð. efíín ftokkaskift<inff\u: pmgdns. Þimg- mdrihlutimm hefir haft vit fyrir íhaldsílokkunmm og hindrað þá í tilraum þeirra að gera þingið ó- starfhæft, þingræðið tortryggilegt og þjingrof að ástæðulausu. En það sem gerir þessa mierki- legu svikatilraum Bændaflokksins að nwrkwn oiöburU er að hún sýmir og sannar, betur en alt anm- piigræðið. að, hið órjúfanlega samband milii ihaldsflokkanna í þinginu, að Bændaflokkurinn er ekki annað en svikadeild Sjálfstæð- isfiokksins, og að Kveldúlfs- klikan i Sjálfstæðisfiokknum stendur fyrir fiessu ráðabruggi eims og sýndi sig við úrskurð forseta 'er báðir Thorsbræðiur f þimgimu mistu ráð og ræmu. En þaði er rétt að íhaldsflokkaiini'r; viti það elmu sinmi fyrir alt, að Al- þýðUflokkurinin muni gera sitt til aði láta þá ekki komast upp mieð mieimar svikakúinstir í þimgiiniu og að pingrof verður ekki tiema með ósk st|óraarfiokkana að baki. Héðinn Vahdimartmn.. ALÞINGI: tMWMWBI ¦lllfllll Kosningar i efri deild f gær voru kosmir forisetar og pitarar í efxi deild. Var Einar Árnason kosinin for- seti. Sigurjón á. Ólafsaom fyrsti varaforseti. Aninar vaiiaforsieti var kosiinm Ingvar Pálmason. Rit- arar vioitu kosmir Páll Hermanms- som og Jóm A. Jómssion, Fnndar í sameiBRðB öídbí i Fuinduir í sameiinuðu þingi hóf st kl. 1, og hófu íhaldsmenn um-^ ræður um úrskurð foitsieta í gæirT Ólafur Thons bar filam tillögu um, að úrskurðiurimn kæmi til at- kvæða. Urðu aUmiklar umræðUr um hama. Forseti sleit lumræðum, er mofekr;ir höfðu talað. Síðiami fón fram kosmiing fiáweitinganefmdar, og voru þessir kosmir: Frá Alþýðuflokknum og Fram- sókn: Jómas Guðmundsisom, Jóm- as Jónisisom, Bjarni Bjarnasom, Sigurður Einarsson og Þorbergur Þorleifsson. Frá Sjáifstæðisfl.: Pétuí Ottesen, Jóm Sigurðssom, Þorsteimm Þorsteimssom og Magm- ús Guðmundsson. Stytting vinnutím- ans í bæjarvinnunni Borgarstjóri hefir fyrirskipað, að frá deginiumj í diag skuli vimnu- itím^ í bæjarvimmu og latvimnubóta- vinmu sityttast ofam í 6V2 klst. í atviminubótavimmu (utan bæjar) og ofam í 8 í bæjarvimnun'ni. Þetta þýðir auðvitað, mimmi tekjur verkamanna og versnandi afkomu þeirra. Karlakór Reykjavíkur. 'ÆJfiilnj^ í kvöld í gömlu lands- símastöðimni. Kosnisgar í aðslgl í DMmorkii. Staaning ber fram famvarp í hanst síöm afiiám landlsplngsins. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN miðvikud. RIKISÞINGIÐ kom saman á þriðjudaginn. . Guðsþjómusta var haldin kl. 10 um morguninn í Holmens Kirfee. Síðan fór setning þingsiims fram með mikilli viðhöfm í stóra saln^ lum í Chrastiams'boijg kl. 12 á há- degi. Stauninig las upp boðskap kon- umgsinis og flutti á eftir langa xæðu um hlutverk hims mýsetta ríkisþings. AíBáin efri deildar dasska ÖlHflSÍBS. Forsætisráðherrann ætlar í haust að leggja fyrir þingið frumvarp til laga um breyting- ar á grundvailarlögunum. Ganga pœr fyrst og fremst út á pað að afnema landspingið danska, sem kosið er eftir úreltum kosm- imgalögum og hefir þar af leið- andi fram á þemnan dag verið að- TH. STAUNING alvígi íhaldsflokkanna, hægri og yinstri, sem eru þa,r í meiri hluta, enda þótt þeir séu fyrir löngu búnir að missa hann í fólksþimg- inu. En þennan meiri hluta hafa þeir hvað eftir annað notað til þiess að stöðva umbótalöggjöf dönsku ]'aínaðarmannastjó3inarinpa- ak STAMPEN. Lerr«iix-stÍÖFii á Spáni verðiir s^arað me§ míls* herjarverkfalil MADRID, 3. okt. FB. Lerroux skýrði United Pitess frá því síðdiqgis í dag, að hanm myndi Ijúka við myndum nýrrar stjórnar síðdegis á morgum (mið'- vikudag) og yrði rátjheErjalistinn birtur þá. (United Press.) LONDON í gærkvöldi. (FO.) Ef Lerroux tekst að mynda stjórm með aðstoð kaþólska flokks HatEptmanii se'.tnr Bndir rannsóknir sál- ftæð nga. ims og anmiara skyldra flokfca, elia vinstri flokkarnir við því búmir, að skella á allsheriarverfcfalli. Verkamönnum hefir verið boðið að vera viðbúnir að leggja niður vinnu hvenær sem pess vérður krafist. HAUPTMANN Ákveðið befir verið, að mál Hauptmanns, sem sakaður ér um 'að hafa ræmt barmi Lindbei|ghs, komi enin á ný fyrir rétt lí. þ. m. Dinarof § Eistlandi. Tveir þimgmenm úr flokfci stjórnar,andstæðinga í Eistlandi veittust mjög'að stjórninihi í ijæð'- lUm, er Sþeir fluttu á þimgfundi í gærkveldi og töldu framkværndir heminar ekki benda til,'að hún æti- aði sér að starfa á lýðíæðisliqg- um grumdvelli. Vegna árásar þes'sanar á stjófti- ina befir Paets ríkisforsieti rofíð þingið'. Blöðtmwn Hefir verid. bar^mð^ ab skýra nákuœmliega ffíá pingwf- Hu \eða birta rpsðfin pœr„ sem heidd\u iil pwgmftsiina. ; 1 (United Press.) Hauptmann hefir mú aftur verið j fluttur í famgelsið, þar sem 6 sérfræðimgar hafa verið ráðmir til þiess að gera á honum alls komar sálfræðiliegar ranmsókmir, með það.fyrir augum, að þær mættu verða til þess, að upplýsa þátt-> töku hamís í þessú glæpamáli. (

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.