Alþýðublaðið - 12.10.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.10.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGlNN 12. OKT. 1934. XV. ARGÁNGUR. 296. TÖLUBL. DAQBLAÐ OG VÍKUBLAÐ iröEPAKDIi ^A^ÝBUFLOKKÐftlNN Vaitý Stefansspi 08 Jóni RJattansspi er boðið að koma á ritstjórnarskrifstofuAl- þýðublaðsins kl. 5 i dag til að sjá hvernig einka- skeyti líta út! Fyrstn írumvörp skipnlapefndar verða logðlfpír alDingi i dag: Skipulag á bifreiðarekstri. Ferðamannaskrifstofa ríkisins. Eftirlit með rikisfyrirtækjum. Sameining pósts og síma. &KIPULAGSNEFND atvinnamála, sem stofnuð uar *^ samkuœmt samningum stjórnarflokkanna eftir stjórnarskiftin, hefir sent atuinnumálaráðherra fjögur frumvörp, sem uerða lögð fyrir yfirstandandi ping að tilhlutun hans. Þessi frumvörp, sem öll fela ísérstór- feldar skipulagsbreytingar og umbœtur, eru að eins fyrsti árangur af starfi nefndarinnar. Hún hefir nú með höndum önnur mál enn þá pyðingarmeiri, er uerða síðar lögð fytir pingið. Frumvarp stjórnarinnar um heimild handa nefndinni til að heimta skýrslur, munnlegar og skriflegar, af einstökum mönnum og félögum, eru á dagskrá í neðri deild í dag. SKIPULAGSNEFNDIN hefir s$- an hún var skipuð seint í á- gúst haldið fundi dagitega og hef- ir þegar lokið miklu starfi. Fyrstu tillögur heninar, sem nú verða bormar fram á alþingi að tilhlutuin atvinnumálaráðherra, miða að því a& koma nú þegar betra skipulagi á opinberan nekst- W í landinu og efthiiti með honí- um. Aðalverkefmi nefndarininar er eins og kum'nugt er að gera tiil- lögur um skipulag atvininumál- (anma í hieild simni,, jaflnt opinberar framkvæ'mdir sem atvrnmunekstur einstaklinga, og eru því þessar fyrstu tillögur aðeins eimn liðiur i þeirri áætl'un um framtíðar- skipulag atvinnumálanna, < sem nefndin mun síðar gera og leggja fram fyrir þingið og þjóðina. Skipulag fólksflutninga með bifreiðum. Með frumvarpi niefndarinnar er gerð tilraun til þesis í fyr'staskifti hér á landi, að koma skipulagi á bifœiðaferöir og fólksflutninga innanlands. Bifreiðar eru fyrir löngu orðmar aðalsamgöngutækin á landi, en skipulagsleysi og óstjónn hefir Sæsímabilunin, Sæsíminin er enn bilaður, og hafa oirðið sérstakar tafir á a|f- gneiðslu loftskeyta. Alþýðublaðlð hefir þvi engin einkaskeyti feng- 0 í dag. tafið fyrin því, að þær yrðu al- menningi að þvi gagni, sem skyldi, og hefir orðið til þess að rekstur bifreiðianma hefir orðið eigendum þeirra kostnaðansamari en þurft hefði að vera. Frumvarp mefhdarinnar miðar að því, að setja rekstur bifreiða til pósts- og fólks-flutoinga undir opimberi eftMit, ám þess að ein^- staklingsirekstur sé aínuminn. Enginn vafi er á því, að þessu verðra vel tekið af öllum almienin- ingi og jafnvel af mör;gum bif- íieiðaeigendum. Ferðamannaskrifstofa ríkisins. Frv. nefndarinnar um opinbera ferðamaninaskrifstofiu er borið ifram í þeim tilgangi að koma í veg fyrir okur á erlendum feirða- mönnum', sem óhætt er að full- yrða að hefir átt sér stað hér í allmöírgum tilfellum, og til þess að tryggja það, að' fer-ðamenn fái réttar upplýsingar um land og þjóð log stuðla að því á annan hátt, að erlendir ferðiamenn laðist að landinu. ¦ Eftirlit með rikisfyrir- tækjum. Frv. skipulagsnefndar1 gerir ráð fyrir að komið verði á eftir- liti með öllum fyrirtækjum rík- isins, þeim, siem nú eru nekin og síðar kunna að verða stofnuð, til þiesis að tryggja það, að þau séu hagkvæmlega og sparsamlega rekiin. Gert er ráð fyrir að stofniuð verði þrjú ráð, er hvert um sig hafi eftirlit með skyldum ríkis- stofnunum, og geri tillöguí til ríkisistjóTOiarinnar um það, hvern- ig störf þeirra verði samræind. Sameining pósts og sima. Stærsta málið, sem tillögur skipulagsnefndar fjalla um að þesisu sinni, er án efa samieinilng pósts og síma. Nefndin gerir ráð fyrir að samieininguinni, ssm áður hefir verið samþykt á alþingi, verði hraðað meir en verið hefir, og iiggur fyrir álit landssíma^ stjóra og .póstmálastjóra um að það mmni hafa stórkostlegan sparnað í för með sér. Sameining pósts og srma er fyrir löngu framkvæmd í flestum löndum Evrópu, og er enginn vafi á að hún er sjálfsögð bæði vegna þess sparnaðarj, sem af henni leiðiir fyrir, rikið, og hægðanauka fyrir notendur pósts og shna. Æsinsar gegn Itðlnm í Jngoslavín Árásir á italska ræðismannabústaði. Pétur II. hyltur í Belgrad KALUNDBORG í gærkveldi. IBELGRAD var í dag haldinn þjóðfundur Júgó-Slavíu, aðal- lega til þess að hið nýja rík- isráð skyldi vinna embættiseið sinn. Þingsalurinin var tjaldaður svörtum dúkum, og sorgarblæiuin sveipað um mynd hins látna kon- ungs. Mynd hins unga konungs hafði verið hengd upp í þingsaln- um. Þingmenn beggja deilda voru viðstaddir. Páll prins vann fyrstur eiðinn. Athöfnin fór fram mjög hátíðlega. Það hefir nú vitnast, að kvik- myndatökumaður var viðstaddur á staðnum, þar sem konungs^ morðið fór fram> og tók mynd af þvi. ' '. ' í Um alt land hefir hinn nýi komingur verið hyltur, ásamt ríkisistjónunum. I enum bæ eða tvieimiur var. reynt að snha þessn iupp í andmæli gegn ítölum, með því að safnast saman fyrir fraim- an hús hinna ítöisku ræðismanina, en lögneglan kæfði þær, tilraun- ir undin eins. Esleli brsggarar teknir á Aknrevri eftlr intsrannséknlr f gœr. OLL lögneglan á Akuneyri var á ferð og flugi um allan bæ- inn í gær í tveimiur biifneiðíum til að leita uppi bruggara undiír forystu Guðm. Eggierz bæjarfó- getafiuliltrúa, sem nú er, settur bæijarfógeti í fjarVieru Sig. Egg- erz. Þetta er í fyrsta skifti, sem lögnegilan á Akur|eyri gerir gang- skör að því að gera húsrann- sóknir hjá bnuggurum, sem þó ef alkunnugt að eru þar allmargir og 'sielja í stórum stíl. Ellefu brugganar voru teknir í gær, og fanst landabrugg hjá þeim öllum, en bruggunaráhöld hjá 10 þeirra. Þar siem mest fanst af áfengi, í koti skamt frá bænum, sem kallað er Þingvellir, fanst full- komin bruggunarverksmdðja, og hafði þar verið rekin bruggun í stónum stííl og alt útbúið með ný- tíizku rafmagnstækium. Þar fund- ust 320 lftrar af landa í gerjun'. Ástæðan til þessarar henferð- ar gegn bnuggununum var sú, að maðiurinn, sem komst af, er bát- urinn „Pan" fórst við Siglunies í fyrra dag, Herluf Hansen, sem var eigandi bátsins og vélamaður, sagði frá því fyrir rétti á Siglu- ^fíirði í gær, að hann hefði verið drukkinn af „landa", þegar slysið vildi til. Bróðir hans mun hafa farið til lögreglunnar og kært bruggara, sem hann hafði fengið " áfengið hjá. Réttarrannsókn yfir bruggurun- um hófst kl. 10 í dag. Spánska stjðrnin óttast nppreisn í hernum. LONDON: í gærkveldi. (FÚ.) OYLTINGIN á Spáni virðist nú ¦•*-' aðallega vera staðbundin kringium Oviedo. Hiermálanáðuneytið tilkynti í dag, að 11 uppneisnarmenn befðu verið dnepnir og nokkrir tekniir fastir í gærkveldi. Tfyi púsundum h&rmamm er\ nú sp/ifjwð' \utnhverfis Ovwdo* og, \ ffiugvélar stjórfiartmar varpa sp,iymgjum yfip stödvar uppijetsin- armanna. (Frh. á 4. síðu.) Króötum storkað. Þegar lik konungsins kemur til Júgó-Slavíu verður það flutt fyrst til Zagreb í Kroatiu, og verður þar haldin stutt sorgarathöfn, en síðan verður það flutt til Bel- grad. Þar liggur likið frammi til sýnis á sorgarbönum á mánudag og þriðjudag. Jarðarförin fer fram á miðvikudag. (FO.) Æsingar gegn ítölum í Júgóslavíu. BELGRAD í gærkveldi. (FE) Fregnir hafa borist um það, að miklar æsingar, séu i garð It- 'ála í Sloveniu. Samkvæmt fregn- unum er almenningur sárgramur ítölum og ásakar þá fyrir áð hafa lagt á ráð um morðið og bera siðferðilega ábyrgð á þvi, að konungur landsins féll fyrir morðingja hendi. Aukinn lögregluvörður hefiP verið settur við bústaði ítalska sendiherrans og ítalska næðis^ tmá'ninis.inis í Belgrad og fleiri borgf lum landsins. (United Pness.) Ráðist á bústað ítalsks ræðismanns. BERLIN í morgun. (FÚ.) í Lubljana í Júgó-Slaviu urðu talsverðar óeirðir í gær út af» koraungismiorðinu. Maninf jöldi réð- ist þar á hús ítalska konsúlsins', og tókst lögreg,liunni ekki að stilla til friðan fyr en eftir langa mæðu. Króatar setja Júgóslövum skUyrði. Leiðltogar Kroata hafá tekið þá ákvörðun, að heita ríkisstjónninní stuðning, að því tilskildu, að Kro- atar og Slovénar fái fulltrúa | stjónn landsins. (United Pness.) Frönsku lögreglunni kent um konungsmorðiðé Innanikisráðherrann, Sar- raut, segir af sér. LONDON í gærkveldi. (FO.) ARÁSIR franskra blaða á lög" regluna hafa haft óvænta af*; leiðingu: Sarraut, sem hefir lögreglumál- in með hendi, sem innanrikisrtáov herra, hefir sagt af sér, og er nú mikið um það rætt, hvort þetta leiði ekki til þess að öíl stjórnin segi af sér. Samt er búist við því, að neynt verði að for.ðast það, þar til að aflokinni jarðarför Barthous. Lögneglan handtók í dag tvo menn í Thonon-les-Baim; skamt frá svissnesku landamærunum. Er talið, að þeir hafi verið með fölsuð iagoslavnesk vegabréf, Menn þessir eru sakaðir um að hafa venjið í vitorði með konungs- morðingjanum. (United Press-)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.