Norðanfari


Norðanfari - 10.11.1869, Blaðsíða 4

Norðanfari - 10.11.1869, Blaðsíða 4
84 — ekki eir.nngis foreldrum lians og nánusfu vantla- mönnum ao því harmasári sem Guc einn er fær uni ab græba, hcldur einnig öllum vinum lians og kunningjum afc þungum sbknubi og eptir- sjá. Barbi 1 september 1869, Jón Norbmann. Nýlega er dáinn Uavío bdndi Jdnsson á Narfastöbum, bdndt á mibjum aldri, einhver uieb hinum uppbyggilegustu í Reykjadal. Atvikabist þab þannig: ab hestur hnaut rneb hann á Ieib til Hiísavíkur, og kjendi Da- víb sál. til fyrir bijíisti, en var brjóstveikur fyrir og dró þessi bilta hann til bana. Seinna mun hans verba freruur getib í blabi þessu. J. A. 27. júlí þ. á. Ijeztab Ytra-Hdlmi á Akra- ncsi frd Sigríbur Oddsddttir Stephcnsen 82. ára giimiil, ekkja kansellirábs Bjainar Stephensen og móbir herra Etatsrábs Oddgeirs Sieplien- sen, forstöbumanns hinnar íslenzku stjdrnar- deildar í Kaupmannahöfn 29. s, m. dó á Bjdfrrahtísinu í Reykjavík, húsfreyja Gubrdn Gubmundsdóttir prdfasts Vigfdssonar á Melótab 30 ára gömul, kona siifursmios Böbvars bónda Böbvarssonar á Svebjustöbum í Mibfirbi. 9. íígúst ljetzt húsfrii Sigríbur Katrin borin Han- sen, kona kaupmanns Hannesar Steingríms- sonar byskups Jónssonar i Reykjavk 55 ára giimnl 14 s. m dó og í Reykjavík, eptir margra ára veikindi, hinn nafnkunni merkis- mabur læknir og dannibrogsmabur Skapti Skaptason, 64 ára gamall. 3 dag september ljetzt ab ísaíirbi kaupmahir Arni Sandholt, er átti heima í Kanpmannaliöfn, 55 ára ab aldri, eptir 7 vikna sjúkdómslegu, er ab sögn byrj- abi meb slagi. 5 sept dd ao Ytii-Bakka á Gálmarströnd, fyrrum verzlunarstjóri Ilans Frib- rik Hjaltalín, nálægt sjötugt ab aldri. 14. sept. andabist ab Kotvogi í Höfnutu nierkis- bóndinn Kctill Jónsson 77 ára garoall. 24 sept. andablst ab IJrafnagili.í Eyjafirbi Magnús Daníelsson prdfasts Halldórssonar á 18. ári, eptir tæpt missirislanga sjúkdómslegu af tær- andi brjóstveiki, sibprtííur, vandabur og vel efni- legur til bóknáms ; hann átti, ef honum hefbi unnizt aldurog heilsa, ab fara í skdla í haust, Abfara-ndttina hins 17. f. m. Ijetzt ab Tjörn í Svarfabardal prestuiinn sjera J. B. Thorar- enscn úr taki og lungnabdlgu, 52 ára gamall, en prestur á 23 ár. Um sömu mundir dd söbla- smiotir Jdnas Gottskálksson á Fornhaga í Uörg- árdal. 29. okt. dó hjer í bænum fyrruin bóndi líögnvaldur Olafsson um sjöiugt ab aldri, ept- ir langvinnan heilsulasleika af brjdstvatnssýki.; hann var rábvandur og sifprúbur, atorkuinab- ur, og meban hann bjó fremur veitandi enn þurfandi ; hann var Ijölhæfur sinifur, og lagbi ílest þesskonar á gjörfa höhnd Meb konu sinni Gubleifu Ólafsdóttur, sem nú liiir hann, cignabist hann 2 böm, Jón bdnda á Leifstöf um og Kristínu gipta Sigurti timburmanni Pjet- urssyni, sem hjer eiga lieima í bænum. Úr brjefid 30- 10-69. „Á þribjudaginn þegar brast á, fdru 3 menn í Möcrudal á Fjalli út í bilinn til þess ab leila ab í'ie; 2 af þeim uppgáfust í hríbinni, og líka hó'fcu þeir allir vcrib villtir ; einn af þessum þremur gróf hina 2 í fönn, sinn í hvorju lagi, og komst heim ab Móbrudal á mibvikudaginn, berfættur og kalin á fdtum, Seinast þegar frjettizt var ann- ar maburinn dfundinn, sem í fönnina var graf- inn, en sá sem fannst var örendur í snjdhds- inu, og haldib víst ab hinn sje dáinn, sem eigi fannst, 100 fjár vantabi þar þá seinast spurbist". 2 menn urbu og úti þann sama dag í Iliínavatnssýslu, annar nálægt IJoltastöbum í Langadal, sem hjet þorsteinn Jónsson og átti heimaá Illugastöbum í Fremrilaxárdal. enn hinní Vatnsdalnnm, unglíngsmabur er átti heima á Bitísastöcum. FKJETTíBfi ÚTLJBNDAII. Ab því leyti, sem vjcr hbfum komizt yfir ab lesa hin útlendu blöb, þá hefir vicrab vel ab kalla yfir alla Norbuníll'una, og hotfur á því, ab kornuppskcran muntli verba mikil og gób. I „Folkets Avis" nr. 198, er þannig farib oroum um uppskeruna: Eptir þuirkana sem verib hafa seinustu dagana, eru frjettirn- ar yíir land allt gdbar. A flestum stob- um e>' rúgurinn kominn undir þak. Hald- ist þessi hagstæba vefrátta, sem nú cr, þá verbur uppskerunni lokio á hálfum mán- ubi. Allir eru á einni meiningu um þab, ab uppskeran verbi ab óskum, nema vöxtur á baunum og jarbeplum, sem frcmur heíir brugí- izt, því jaibepiap'öiiturnar liafa orbib svaríar og slæm lykt af þeim. Ur skýi'slu frá verzlunarmibla í Kh, d. 27. ágúst 1869. 1 t af nyjum diinskum rtígi 6 rd. 24 sk. ti! 7 rd., 1 t. af rússneskum nígi 7 rd 24 sk , 1 t. afnýjum austursjdarrúg 8 rd. 48 sk til 8 rd. 80 sk., 1 t. af gulu'm matbaun- um 11 rd., 1 t, af grjónum (B. B) 9 rd. 80 sk. til 10 rd. 72 sk, 16 pd. af hveiti (Flor- meel) 1 rd. 6 sk. til lrtl. 8 sk., 1 pd. Riokaífi eptir gæbum 17|—25skM 1 pd. af púbur- sykri 121 —14 sk., 1 pd. af fínum hvítum sykri 21'—22| sk„ 1 pd. af glærum kandís 25} sk., 1 t. af Ybes salii 1 rd. 88 sk., 1 t af Liverpool salti lrd. 24 sk. tii lrd, 48 sk., 1 t. af fmnskri tjöru 7 rd. 48 sk. til 8 rd., 1 t. al' kolijoru fyrir utan ílát 1 rtl. 48 sk. !il 2 rd. lGsk. 4 vættir af köblum 71 rd. 64 sk. til 75 rd. I s 1 e n z k a r v ö r u r. 1 par tvibands- sokka 28—40 sk., 1 par tvíþumlaora sjóvctl- inga 16—22 sk., 1 pd. tdlgar 18f—-18|sk., 4 vættir af hnakkakýldum saltfiski 30 id. 4 vætiir af dhnakkakýldum sallfiski 20—24 rd., 4 vættir af nýjurn íiski flöttum og hertum 36 rd., 1 t. af tæru hákarlalýsi 27—28 rd , 1 t. af þorskalýsi 22—26 rd. A t h u g a s e m tl. þá" skýrsla þessi var sainin , var lítiö cptir af f. á. upp- skeru og scldist heltlur ekkcrt. Af nýrri npp- skeru var ab cins rúgur og bygg tíl boba, rúgurinn fyrir 6 rtl. 24 sk. til 6 rd. 6 rd 64 sk. enda 6 rd. og 80 sk., sem enginn vildi kaupa. Torgpn's íægstur á rúgi 5 rd. 64 sk., 1 t, af jarceplUm 14—16 mk, 1 pd smjörs, 36—40 sk. FRAMI. Byskup vor Dr. theol. hcrra Pjet- ur Pjetursson R. af Dbr., er sæmdur meb heiburskrossi dannibrogsmanna, einnig Vil- hjáliiiur dbalsbóruli IJákonarsoii ab Kirkjrivogi í Uöfnum, þorsteiim Jdnsson á Brattagerfi í Norburmúiasýslu og herra syslumabnr 0. Smilh kanseHírábs nafnbdt. BRAUÐAVEITINGAR. 23 dag ágústm hafa stiptsyfirvöldin saiiieinab um næstu 3 ár, þiiigmöla og Hallormsstab í SuMirmúlasýsIu. Saubanes á Langancsi, er 9. sept. veitt sett- um prófaeti sjera Vigfúsi Sigurbssyni á Sval- barbi Reynisþing í MýidaÍ í Skaptafellssýslu, veitt 15. septeniber me& fyrírbeitt sjera Snorra Norbfjörb í Gobdölum. Skinnastabir í Axar- firbi, veiitir 21. sept. kantl theol. Benidikt Kristjánssyni, Uof á Skagaströnd 24. s. m kantl theol Eggert Sigfússyni. ÖVEITT BRAIID. Dýrafjarbaiþing metin 1867 335 rd. 34 sk, auglýst meS fyiirheiti 9. scpt. Gobdalir meb dtkirkjunni Ahæ í Skaga- íirii metib 191 rd. 1 sk. auglýst 16. sepL Svalbarö í þistiliirbi, metib 278 rd 21 sk, aug- lýst 9 scpt PRESTVIGDUl. 29. ágúst kand. Benidikt Kristjánsson til Skinnaslaba í Axarfirbi Egg- crt Sigfússon til Hol's á Skagastiöi.d, og Jdn Bjiii'iiíison til abstofaíprests töfur sínum, sjera Bjama Sveinssyni á Stafafelli í Ijdni. ÚTSKRIFAÐIR úr Reykjavíkurskóla 22. sept Guttornmr Vigídsson frá Asi í Fellum meb abra abaleinkunn 75 trdppur, og Helgi Sigurbsson Melsteb meb abra abaleinkunn 63 tröppur SKIPKOMA. 24 f. m nábi bricgskipib Hertha, skipherra J. Erieliscii lijcr höfn, og hafa víst allir undantckningarlaust l'agnab komu hennar. Hún lagbi af stab frá ICaup- uiannahöín 3. sept, meb 450? t. af matvöru og ýmsu fleiru, á leib til Christjánsands í Nor= egi, hvar lnín tók mikib af timbri, lagbi svo þaban á lciö hingab, og var koniin fyrir Langa- nes, þá bilurinn brast á 12. f. m., en varb ab snda þar undan til hafs og subur meb lantli, einar 14 mílur eba meir. Alls kvab hdn hafa verib á leibinni 4J viku írá Noregi og hingab. SKIPBROTSMENNIRNIR 5 talsins af skip- inu „llanne" frá Rudkjöbing á Sjálandi, skip- herra Pctersen, eru hjer komnir 3. þ m. á- samt kaupmanni Sveinbirni Jakobsen, til þess ab fá sjcr far meb Ilerlhu til Danmcrkur. AUOLÝSINGAR. — Af því ab jeg undirskrifabur: sem cr fátækur fjölskyldumabur, o% sem nd hcli búib hjer í þjóbbraut, á næsta bæ vib vei/.Iunar- stabinn Raufarhófn í næstl. 9 ár, og hýst menn hingab til, og veitt greiba borgunarlatist. þá gjöri jcg hjer meb öllum þeim kunnugt, er lcggja leib sína um Iijá mjer, ab jeg rís ekki undir þess leibis absdkn lengur, og liýsi eigi ferba- mcnn framar, og veiti greiba, án sanngjarn- rar borganar, nema þeir cigi þab af mjer skil- ib dkeypis. Hdii á Sljetfu í marzm. 1869. G Sæmundsson. — Á heimteib tír kaupstab næstl. haust, fann jeg skammt fyiir ncban þjdbveginn út meb Blöndu (á Bubltinganesi fyrir utan Geitis- skarb) þunnan og sliiin strigapoka meb ýms- uni falnabi í. Sá scin hefir misst poka þcnna, má vitja hans til mín, og skal fá hann, þá hann licíir sannab eignarrjett sinn á iionum meb þeim hkitiiin sem í honum eru, borgaö fundarlaun og þessa auglýsingu Gunnsteinastfibum, í maím. 1869. Hjalti Ó. Thorberg. — Vcgna þess, ab hamingjan sendi oss nú ó'Iium htníabeigendum lukkuskipib hana IJertlm aptnr heila á hófi , þii fjckk jeg meb henni pappír til ab prcnta á, fyrir þab fyista í vetur , en um leib mjög mikla skuld á b<ik- ib, auk þess sem jeg er skylckigur vib abra. þab cr því eigi ófyiirsynju, ab jeg hjer mef) bib sem inniiegast, alla þá, sem jeg á hjá fyr- ir Norbanf. og fl , ab gjöra svo vel og borga mjer þab meb peningum eba innskript í reikn- ing iniiin hjá kaupinönniim hjer á Akureyri, helzt Möller eba Steincke, íþessum efa næsta mánubi, efa í seinata lagi fyrir nýár 1870. Jeg vil og enn geta þess, ab Nf. á ao verba þetta árib 25 arkir ebur 50 nr. og kosta 8 mk. ebur 1 rd. 32 sk, árgangurinn. Akureyri 5 dag nóvemberm, 1869 Bjöm Jdnsson. þAKKARAVARP. „þess er getib, seiíi gjó'rt cr", og eigi er þab vant ab liggja í íáginni, scm illa er giört. En þá skyldu menn cigi heldur gleyma, aÖ haltla því á lopt, sem vel cr gjört þannig vil jeg eigi draga dulur yflr þann velf.»jörning sem hinn þjóbfrægi höíbingi amímabur JJav- stein hefir látib mjer í tje nd l'yrir skömniu, þar sem Iiann losabi mig vib hib leifa hrepp* stjdrnar embætti eptir tæpa eins árs þjdnustu. þab er fullkunnugt hve ófúsir ílestir mcnn eru nd orbnir til ab hafa þetta euibætti á hendi. Sumir vilja jafnvel heldur þola sekiir og ab- för ab Idguin, en taka \ib því um lítin tíma, og hve feiginn verlur eigi hver lireppstjóri lausnarstundinni, þogar hann er bdinn ab þrauka í völdunum sín þrjd ár. því má nærri geta, hve ljettbrýnn jeg hafi orbib, þegar mjer allt í einu og ab dvorum barst sá bobskapur, ab háyfirvaldib hefbi sjálfkrafa tekib þungann af herbum mjer. Ef jeg hefbi verif) sá mabur ab hafa ábur gjört amtniaimiiium eitthvab til þægbar, þá hcfbi mig minna furfab á slíkri góbgirni En nd er 'öbiu nær, enn ab svo sje, og jeg veit satt ab seíja ekki hvers jeg á ab njdla, því aldrei ætlabist jcg til umbunar fyr- ir þab, þójcg væri svo lieppinn, abverfaamt- manninum samddma í því, ab mjer kæmi eigi vib ab svara til vegabdiargjalds, sem bdib var ab grciba og hafa til brtíargjörbar í sveitinni nokkru ábur enn jeg varb Iireppstjdri. En þessi heppni mín, ab geta af eínfeldni minni í vonirnar um skilning amtmannsins, er þd, ept. ir því sem mjer lieyrist á lausnarbrjefinu, ab- al. ástæban til þeirrar nábar, sem jeg varb fyr- ir Sökum þess fæ jeg eigi heldur orba bund- izt og verb ab lýsa yfir því, sem maklegt er, afj jcg er sjcrlega þakklátur vib amtmann Hav- slein. Jeg hlýt ab vifurkenna þab, ab hann befir aubsýnt mjer mikinn velgjörning meb því, ab leysa mig löngu fyrir tímann frá hrepp- sjtöriiinni, svo erfib og vandasö'm sem htín er í IJöfbahverfi, eigi slbur enn annaistabar. Og þessi velgjörningur er þcim mun meiri, því síbur scm jeg heli nokkufi til hans unnib. þá ber lika annabeins gdbverk og þetta þab mcb sjer, ab þab er ekki gjört í launaskyni; því hvcrnig ætti jeg ab geta endurgoldib þab í líkri mynd ? en fyrir hib sama er þab þá og einmiit cnn ágætara og þakkar verbara. þessum liinum fáu þakkarorbum frá minni hálfu óska jeg ab hinn heibrabi ritstjdri Norb- anfara veiii iniigiinguleyfi í blab sitt og vona líka ab hinn lofsajli velgjörari minn muni eigi niisvirba, þd þau sjeu miklu stirfari og dfull- komnari, enn þau ættu ab vera. Hdli í Höíbahverfi á Ólafsmcssu hina síbari 1869. Svcinn Sveinsson. Eíijandi og ábyrydarnuiðiir Bjöm JÓHSSOIl. trentabur í prdntsm. á Aknrej-ri. i, Sveiussou.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.