Norðanfari


Norðanfari - 27.11.1869, Blaðsíða 4

Norðanfari - 27.11.1869, Blaðsíða 4
— 92 - hlíbilegra þörfum vorum, á prenti, cn þess= konar sögubrót, en liinsvegar & þýbandinh J. 0. vissulcga þökk skilib fyrir alorku sína, og fyr- ir þcfta sý«ishorn af þý'ddu Bkemmtiriti. Ao endingu vil jeg ráblcggja lierra bdknámsmanni E S., a!) vanda betur ddma sína eptirleifis, því þab er ógcrbarlegur ritstarfi ab vilja sverla menn ab gersakalausu. Jeg veit ekki hvab herra E. S. sjer „dbjdbandi" í tjebu rili; hann hefir ekki viljab grafa pund eitt í jörbn, þab 8j'cr mabur á lians velhugsubu grein í Nf sera hann hefbi átt, vinsamlegast ab tileinka tí r h r a k i 1 ý b s i n s. N.-I. FltJETTBES UTIÆND/tn. I seinuslu blöbunum frá Kaupmannahöfn, cr vjer höfum sjeb og ná til 31. ágtíst þ á, er þess getib, ab friðurinn Iiafí þá enn haldizt yfir alla Evrdpu, en hinar miklu þjdbir á meg- inlandinu, eigi ab sítur ab herlýja sig allt ab tönnunum, eins og þá og þá ætti ab blása í herlúbrana. Priíssar og Austurríkismenn, hafa mí í sumar sem leib, ált miklar stjdrriardeilur saraan, og hinar þjóbirnar verib sem á gldb- nm, ab stríbib brytist þar ut, fyrri í dag enn á morgun; en þá seinast spurbist þaban, var ðvefri þessu nokkub farib ab slota. Frakkar og Pitíssar, sitja sem í fyrirsátri hvorir um abra. Allir vænta þess, ab Napoleon keisari blási fyrstur til atlögu, og því heldur sem Prússar meb ýmsu mðti, eins og mani hann til stríbs, en Napóleon kann sjer hdf, og sýn- ist, sem honum þyki cigi tækifærib komib. I sumar scm leib 7 —8. ágúst, dð her- míílarabgjafi Napólcons, marskálkur Niel, fædd- ur 4. okt. 1802, af steinsdtt og bólgu í blöbr- unni, tregabtir mjög af keisaranum og öllum Frökkum. Jarbarför hans fór fram 17. ágúst, á kostnab hins opinbera. 50 þtísund manns fylgdu honum til grafar. Ekkju hans, eru áv- lega ákvefnir 20 þús. frankar til eptirlauna. Hann var einn af hinum mestu köppum Nap- dleons III; hafbi verib í orustum subur á Af- ríku, á Krím og Ilalíu. Síban ab hann 1867 varb heimálaráSgjafi, breytti hann og bætti hermálalög Frakka, einnig hernabar tlt- búnab þeirra, er allt þykir horfa til mikilla umbðta. þab er mörgum kunnugt, ab þegar tipp- reistin hðfst á Krítarey, sem liggur undir Tyrk- land, tðku margir af Grikkjum (Hellenum) þátt í henni gegn Tyvkjum, svo vib borb lá ab Sold- án Tyrkja keisari mundi fara meb her á hend- ur Grikkjum, ef eigi Bretar, Frakkar og fl. hefbu þá miblab málum þannig ab Hellenar minnkubu sig fyrir Tyrkjum. Vib þessi ma'la- lok hafa margír af Grikkjum og Komonduros, fyrr æbsti rábgjafi, unab illa, og segja ab a sjer hafi verib brotin lög, og þeim varnab ab berj- ast fyrir frelsi sínu e,n ktígabir til ab Inta ann- arlegu valdi. Landamæri þeirra skert og hin- um helgustu rjettindum þeirra opinberlega fyr- ir 'óllum heiminum misbobib, lögin meidd, og allt þetta meb ógnunum og ofurvaldi útlendra vopna. " Menn ðttast eigi einungis fyrir því, ab enn verbi í 17 eba 18 sinni rábherra skipti á Grikklandi, heldur og ab einhver stórtfbindi sje þar fyrir hendi. £>ab þðtti og horfa til stðrra vandræba, millum Soldáns og Ismaíls vicekonungs á Egyptalandi, er vildi komast undan skattvaldi Soldáns og vera sjálfrábur f ríki sínu; en fytir milligöngu æbsta rábgjafa Soldáns Ali Paseha, sem og Breta og Frakka, er sætt á komin. þab þykja nú sannarleg ny- mæli í ríki Soldáns, ab hann hefir leitt í lög, ab allar athafnir Stjðrnarinnar, eigi ab eins í rfkinu sjálfu heldur og vib abrar þjóbir, skuli á preníi verba heyrtim kurinar. I>aS hefir lengi verib orb á því, aSstjdrn Bandafylkjanna í Vesturheimi, vildi ná undir sig frá Spa'nverjum, eyjunni Kúbu, sem er 2,300 £J mílna stór meb meir en miljðn manna, og fullur þriíjungur af þeim svcit- ingjar, en Spánarmcnn hafa færzt undan. I fyrra varS þar uppreist mikil af hendi eyjar- skeggja; var eigi trtílt um ab Bandafylkin ættu þar lilut í, Spánverjar hafa líka í fullu trje ab bæla uppreislina. Blökkumannasala er þar en lögleyfb, sem Spánverjnm hefir verið mjög ámælt fyrir; en nú er^sagt ab hin nýja stjdrn á Spáni, ætli ab nema verzlun þessa úr lögum; Bandafylkin fylgja því fast fram, og vilja nn fá eyjuna keypta, en Spánverjar eru tregir til, a& láta af hcndi þessa gullnámu sína. A Austur-Piússlandi addi í sumar hin skæbasta sdlt í nautpeningi, sem komin var líka til Poscn, Frankfurt, Brandenborgar og ab hlibum Berlínarborgar, þrátt fyrir þab þdtt yfirvöldin beyttu hinum öruggustu vörnum. Hjerub þau sem sykin meb æbandi fiýtir var komin (, voru umkringd meb Iierlibi, og skepn- ur þær sem nokkub voru grunabar, skotnar þegar Sjer f lagi á Austur-Prtísslandi voru komin liin mestu bílgindi, eigi ab eins sem afleiting af pestinni, heldur og af hörku stjórn- arinnar í því vægíarlaust, ab heimta þar inn skuldir, er gjörbar höfbu verib af mönnum fyrir kornlán til títsábs. I Drammen í Noiegi hefir kona ein stung- uppá því, ab konur stofnubu fjelag til þess, ab nema allt hjegdmlest úr búnabi kvenna, sem árlega færi vaxandi. Uppástnngukonan heldur, ab margar konur, sem eigi sjeu enn drukknabar í Svartahafi hjegdmans, mundti meb ánægju ganga í slíkt fjelag og reyna allt mögulegt til ab koma í veg /yrir hina sívax- andi sluautsýki, sem svo vobalega eybileggi efni margra. Mollaherne ebur tyrknesku prestarnir, sem ásamt því ab vera kennimenn, eiga ab dæma í öllum andlegum máluni. Einusinni áttu þeir ab skera dr 3 sptirstnálum: 1. hvort heldur þab hefðu veiib Englarnir eða Djöflarnir, sem hefbu hjálpab Saldmon kongi til ab byggja musterib? 2 hvoit Nimrob hefbi kveikt bálib sem ísaak átti að brennast á, meb eldspítu eba ekki? 3. um þab hvort sdlin hvíldi sig á nóttunni og hjeldi þá bæn sína til Allha eba Gubi til dýrtar? þessir heibarlegu menn bera hvíta Tur- bana á höfbum sjer. FltJKTTin IIVIVLKlIDytn Úr brjefi úr Sleingrímslirfci, dagsettu 20 ágtíst 1869. „Jeg hefi vaila annab abskrifa y?ur enn hörmungar einav Veturinn var ao siinnu gdbur fiaman af og enda fram yfir jól, heyin reyndust Ijett og mikilgæf, svo skepn- ur þrifust eigi á þcim, og hjá þeim er eigi tdku eptir því í tíma urbu skepnumar horab- ar. A eínmánubi rak inn hafísinn, og fylgdu honum mörg bágindi en gæbi engin. 1. apr. kom hjer hib minnilegasta norbanvebur eba fellibilur meb snjdkomu, ab elztu menn muna eigi annab verra1. I því urbu miklir fjárskab- ar helzt í Isafjarbarsýslu. pá var jeg úti meb fdlk mitt, er cigi var í veibistöbu, yfir fje mínu hjerum 2—300 fabma frá fjárhústtnum, var samt enginn kosturáab koma því heim. held- ur urbum ab standa yfir því þab eptir var dags og langt fram á nótt, og samt misstijcg í sjdinn 7 kindur, sumt slengdizt nibur og rot- a?ist. Víbast annarstabar var fje inni, þd misstu nokkrir af því. þ>á varb úti drengur frá Bæ í Árneshrepp millum fjárhúsa og bæj- ar, en bdndinn þar, sem nú er hreppstjdri og heitir Dagur, var þá á átiræbing illa menntur út í reginhafi, en komst í bilnum á undrunar- legan hátt í gegnum stdrsjd boba og blindsker upp á Drangavík í sandvík eina meb hcilu og hóidnu, nema ab skipib laskabist lítib eitt. Næstlicin veíur og vor, var fdlk orbib afl- 1) þenna sama dag var hjer á Akureyri, fyrst um morguninn allgott vebur, eu snjó- koma eptir fullbirtuna og fram yfir mibjan dag ; skall þá allt f cinu blindhríb meb ofsa- vebri landnorean, svo ekkert sást allt fram á iiótt, og dagitin cptir var hrífearvcour noiban. vana fyrlr bjargarskort, sem var svo stdr- kostlegur, ab enginn munur var orbinn á þeim efnabri og hinum fátækustu. Nokkrir brutust í ab sækja korn vestur á Isafjörb, nieb ærn- um kostnabi, svo tunnan kostabí þá heim kom um 20 id , en þeim sem fdru í fjelagi vestur, varb hún nokkru ddýrari, og allt varb ab taka tilláns; eigi var nema um tvennt ab tefla, þenna koslnab eba fjöldi fdlks hefbi brábhungrab; ab soiinu fengu menn hjer dálítib af gjafa- korninu, cn lítib í samanburfi vib þab sem abrar sýslnr fengu, þab hrökk þvi skammt á leib. þetta daubabungur tdk heldtir ekki cnda fyrr en 22. júní ab skip kom á Reykjarfjörð meb á sjötta hundrab tunnur af mat, og var þab eigi nema gdbur þribjungur vib þab, sem vanalega hefir gengib hjer út, þá bclur Ijet í ári. cn þetta litla var þd hrein og gdb mat- vara, enda sðttti menn þangab eigi ab eins hjer tír sýsltinni, heldur og líka vestan tír Barbastrandarsýslu. — Noibanpdstnrinn kom ab sunnan híngab í bæinn 25. þ, m., hafbi hann verib 17 daga á leibinni subur, 5 daga um kjurt í Rv., og 22 daga á leibinni norbur. Sybra hafbi veb- uráitan verib óstillt. Mikill snjór um efra- hluta Horgarf.. en áfrebi hib nebra. Fiski- tregt, 250 fiskahlutur hæstur á Selljarnarnesi af stútungi og ísu. Miklar jaibbannir um alla Húnavatnssýslu, af snjdþýngslum um vcstur- hlutann, en áfreba um austurhlutann, I haust hafbi verib mikill fiskafli á Miðfirbi. 3 karl- menn og 1 kvennmabur frá Isaf. höfbu veriö í vibarferb inn í Hestfjörb en b.íturin ofhlab- inn svo hann sökk, 2 mennirnir komust af en tvennt drukknabi. .4 Sveinseyri vib Patreks- fjörð vestra, hafbi mabur 12 okt. verib í hrfbinni mikluað bera grjdt á skip, sem í því tdk upp og íleygti á manninn, svo hann beið bana af, en skipib brotnabi. 2 menn hölbu 23. sept. drukknab af ferju í fívítá, en 2 varb bjargab. Seint í okt. er sögb dáin htísfrú Sigríbur kona herra biskups og stiptspróf. Á. Helgasonar í Görbum á Álptanesi; htín var jörbub29. s.m, "1- 17 þ. m. ljezt uppgjafa presturinn sjera Jdn Jdnsson á Hrísum í Eyjafirbi um átlrætt ab aldri, og sem um mörg ár hafbi verib blind- ur ; hann var, eins og margir vita, sonur hins nafntogaba og mikla prests júbilkennara sjera Jdns lærba Jdnssonar, er lengi var prestur til Grundar og Möðruvalla f Eyjafirbi, og síbast til Möbruvalla klausturs kkju. í Hörgárdal. AUGLÝSINGAR. — Um mibjan okt. þ. á. hvarf tír heima- högum frá Stdra-Eýrarlandi ljdsraubur hestnr meb stjörnu í ennl aljárnabur hjerum 7 til 8 velra, meb mark, ab mig minnir: tvfstíft apt. hægra; stúfrifab vinstra, og ef til vill und- irbenjum. Einnig hvarf frá sama bæ litlu síbar, brtín hryssa, hjerum 6—7 vetra, ójárnub, fremur lítil vexti, velgeng, mark á henni muna menn ekki ebur önnur einkenni. þeir sem kynnu ab vita hvar annab eba bæbi þessi hross ern nú, vildu gjöra svo vel ab balda þeim til skila ab Stdra-Eyrarlandi, eba segja til þeirra, svo þeirra vetbi vitjab, gegn sanngjarnri borgun. Stdra-Eyrarlandi 25 nóv. 1866. Björn Gubmundsson pdstur. Fjármark. Ólafs Ólafssonar á Espihdli í Eyja- firbi : tvístýft framan hægra ; sneitt fr. biti aptan vinstra. Brennimark: , 0 0. -------Stefáns Olafssonar á samabæ sneitt aptan fjöbur fr. hægra ; gat vinstra. Brennimark: St 0. -------J<5ns Benjamínssonar á Saubanesi í Saubanes8Ókn: hamarskorib hægra; geirstúfiifab vinstra. -------Hans Sigurjdns Gubmundssonar & Garbshorni á þ>elamörk : biti frain. hægra; sneitt aptan vinstra. PRESTAKÖLL. Veitt: 23 oet. þ.á. Svalbarb íþistilfirbi síra Gunnaii Gunnarssyni kapelláni á Saubanesi. 28. s. m. Gobdalir síra Hjörl. Einarssyni í Blöndndalshðlum. Abrir sóttu eigi um braub þessi. Óveitt: Kirkjubæjarklausturbraub í Skaptaf. sýslu metib 374 rd. 17 sk,, auglýst 26. octðb. þ. á. Blöndudalshðlar í Htínavatnssýslu metiö 266 rd. 90 sk. , auglýst 30 s. m. Efgandi og ábyrgdarmadtir BjÖm JÓIISSOII. J?reuUbur f jieiHsm. á Aknreyrl. 3. Kvciusson.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.