Baldur - 06.10.1869, Blaðsíða 3

Baldur - 06.10.1869, Blaðsíða 3
71 nú et tekib aptnr (í 7. gr.) samþykktaratkvæbi alþingis í almennnm mál- um; nú er komib inn í frumvarpib grein um nokkurs konar kvittunfyr- ir öllum skuldaskiptum fslands og Danmerkur a"& undanfórnu, áu þess alþingi sje sýudur nokkurn tíma nokkur reikningur fyrir þessnm skulda- skiptum, fyr Dje sííiar, enda þítt miklar mótbárur hafl komib af vorri hálfu móti þessum reikningum. Nú er í 9. grein frumvarpsins ákvebií), ab hin endurskobubu grundvallarlóg skuli 511 vera gildandi á íslandi, Jafnvel \>& enginn mabur hafl sjob þau, hvorki hjer á þingi nje annar- stabar, fyr nje sibar. 1867 var ab eins ætlab svo til, ab nokkrar greinir þeirra yrbi gildandi, og þessar greinir fylgdu frumvarpinu ; slíkt hib sama var 1851. ]iab er nú þar ab anki einkennilegt vií) þetta frumvarp, ab þab er næst um því allt nm sjerstakleg málefni Islands, sem eiga heima í stjórnarskrá vorri, en minnst er um almenn mál. Jeg tek til dæmis 3. grein, þar sem ákvebib er um, hver málefni skuli vera sjerstakleg, ab þetta getur sízt átt undir atkvæbi ríkisþingsins ab ákveba, heldnr undir atkvæbi alþingis ; þab væri þó nær, ef ríkisþingib samþykkti grein nm hver mál skyldi vera sameigiuleg, ab áskildu samþykkisatkvæbi alþingis, l'yr en sú grein yrbi gild; en yttr höfub ab tala getur þá fyrst verib ab tala um samþykki ríkisþingsins, þegar um þau mál er afc ræba, sem snerta konuugsríkib eba þess málefni. (Niburlag í næsta blabi). V. Lók stjórnarmálsins á álpingi. (Framhald). Vjer gátum þess í síðasta blaði voru, hver af- drif fyrra frumvarp sljórnarbótarmálsins (um stöðu Islands í ríkinu) hefði fengið á þingi; hið síðara frumvarpið (um hin sjerstaklegu málefni) kom til undirbúningsumræðu 8. f. mán., en ályktarumræðu og atkvæðagreiðslu um það var lokið á kvöldfundi 10. f. mán. Nefndin hafði einnig ráðið frá, að frumvarp þetta yrði gjört að lögum, en farið því fram, að nýtt frumvarp, líkt stjórnarskipunarfrumvarpinu 1867, yrði Iagt fyrir þingið 1871, og að þvíyrði veitt sam- þykktaratkvæði í því máli. Undirbúningsumræðan í máli þessu gekk hratt í samanburði við umræðurnar í málinu um stöðu íslands í ríkinu, og var ólikur blær á flestum þingræðum meiri hlut- ans þeim, er fyrr hafði verið; vjer skulum einkum biðja menn að bera saman ræður þingmanns Reykvíkinga í báð- um málunum. Minni hlutinn notaði sjer þessa sátt- girni meiri hlutans og bauð þeim á prívatfund til sætta, og var þá stjórnarskrárfrumvarpið tekið og lagað með ógrynni breytingar- og viðaukaatkvæða til vara, til þess að fá það sem líkast stjórnarlagafrumvarpinu 1867. Það varð því ofan á, að nefndin fjekk sinu máli fram komið með ilestöllum atkvæðtim, að neita þessu frumvarpi. En breyt- ingar þær, er einkum þingmaður Árnesinga hafði gjört til vara, voru sömuleiðis samþykktar nálega í einu hljóði. Þannig lyktaði málið svo, að þingið varð allt sátt og sammála. LOK álÞíNGIS. Mánudaginn 13. f. mán. var þingi slitið og stóð það því yfir 49 daga, en hefur þó haft til meðferðar allt að því eins mörg mál og undanfarin ár, sem það hefur staðið lengst, og lokið við flest þeirra. Stjórnin lagði fyrir þingið 8 konungleg frumvörp og 3 álitsmál. Frá landsmönnum komu til þingsins 68 bænarskrár og uppástungur, þar á meðal 18 bænarskrár um stjórnarmálið og 14 bænarskrár um spítalamálið. Út af bænarskrám þessum voru settar 16 nefndir, auk hinna 11 í stjórnarfrumvörpin. 6 bænarskrám var vísað forsetaveginn til yfirvaldanna, 8 bænarskrár voru felldar frá nefnd, og 2 mál voru felld eptir umræður og atkvæðagreiðslu. Áður en þingi var slitið var lesið upp til samþykktar Ávarp til konungs, er þeir hófðu samið Halldór Jónsson, Páll Vídalín og Helgi Hálfdánarson, og var það sam- þykkt með 16 atkvæðum; hinir konungkjörnu, og Denedikt Sveinsson, Helgi Hálfdánarson, Þórarinn Bóðvarsson og Grímur Thomsen greiddu eigi atkvæði. Voru síðan upp lesin nokkur álitsskjöl og bænarskrár til samþykktar, og eptir að konungsfulltrúi og forseti höfðu haldið hver sína skilnaðarræðuna, var þingi slitið á venjulegan hátt. PÓSTFERÐIR milli Kaupmannahafnar og lslands 1870. Með siðasta póstskipi kom frá póstmálastjórninni dönsku reglugjörð um flutning á því sem sent verður með pósti milli íslands og Danmerkur að ári komanda ásamt áætlun um fyrirkomlag á ferðunum, skrá um flutningskaup fyrir þá, er flytjast vilja með póstskipinu og flutningseyri á vör- um með því, og skulum vjer skýra frá þeim atriðum, er almenning helzt varða. Herskipið »Diana« á að vera í póstförum milli íslands og Danmerkur 1870, og verða tekin til flutnings með því í póstsekknum brjef, blöð og önnur prentuð rit, peningar og bögglar, sem eigi vega meir en 5 pnd. Konungleg embættísmál verða flutt kauplaust, en aptur er ákveð- inn 8 sk. flutningseyrir fyrir önnur brjef, ef borgun er greidd fyrir fram, en 12 sk. ella; fyrir brjef, er vega frá 3 —50 kvint (1 kvint = V100 punds) er borgaður tvöfaldur flutningseyrir; ekkert brjef má vega meira en 50 kvint. Fyrir brjef þau, sem ritað er á, að þau sje falin á hendur öðrum, eður annað þess háttar, skulu goldnir 8 sk. auk flutningseyris, en ef slíkt brjef tapast, greiðir póstmála- stjórnin hlutaðeiganda 10 rd. skaðabætur. Flutningseyrir fyrir blöð og önnur prentuð rit, með krossbandi um og sem annað er eigi skrifað á, en nafn móttökumanns og þess er sendir eða hvaðan þau sje send og hvenær, skal vera 4 sk. fyrir allt að 8 kvinta þunga, en 8 sk. fyrir meir en 8 kvint og allt að 50 kvinturn. Flutningseyrir fyrir pen- inga og aðra dýra muni verður ákveðinn sumpart eptir þunga og sumpart eptir verði þeirra; þannig skal greiða fyrir allt að 50 rd: 8 sk., fyrir meir en 50 rd. og allt að 100 rd: 16sk. og svo að tiltölu þar eptir. Fyrir böggul, sem eigi vegur yfir 1 pund er flutningseyrir 16 sk., fyrir 1—2 pund 32 sk. o. s. frv. Flutningseyri má leysa með frímerkjum, er gilda 2, 3, 4, 8 eða 16 sk. og fást þau til kaups hjá póstafgreiðslumönnum. Flutningseyrir milli ls- jands og Færeyja er hinn sami og nú hefur getið verið, en helmingi minni milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Póstafgreiðslumaður í Reykjavík er herra Ó. Finsen. Skipið á að fara 7 ferðir milli Danmerkur og íslands

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/90

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.