Heimskringla - 07.09.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 07.09.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? ? T. THOMAS ? ? ? ? ? lslemkur kaupmaOur ? ? selur Kol oe Kldivid Afgreitt fljótt og fullur mælir. ? ? ? ? 537 Ellice Ave. Phone 2620 * ? ? ?????????????????????????? ?????????????????????????» ? T. THOMAS, KALPMAÐUR ? umbodssali fyrir ýras verzlunarfélftg ? í Winmpeg og Austurfylkjunum, af- ? greiöir alskonarpantanir íslendinga ? ? dr nýlendunum, peim aö kostnaðar- lausu. Skrifio eftir upplysingum til J 537 Ellice Ave. - - - Winniþeg J ? ? ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 7. SEPTEMBER 1905 Nr. 48 Arni Egprtssoi 671 ROSS AVENCE Phone 3033. Wlnnipeg. Eg hefi til sölu lot á Beverly St. norðan við Sargent að vestanverðu fyrir $350.00. A Arlington St. fyrir $10 fetið. " Alverstone St. fyrir $10 fetið. " Victor St. fyrir $16 fetið. " Maryland St. fyrir $23 fetið. " Agnes St. fyrir $15 f'etið. " Furby St. fyrir $24 fetið. " William Ave. $14 fetið. A Notre DameAve. 33x198 ft. til Winnipeg Ave. Gjafverð $25 fetið. Nú hefi ég nóg af oeningum að lána út á góð hús. Eldsábyrgð, Lifsábyrgð. Komið og hafið tal af mér. Árni Eggertsson Offlce: Rootn 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. Bretar og Japanar hafa endnr- % n/jað bandalags samning þann, er gerður var fyrir 2 árum, og er Jap- önum með þvf trygður að miklu leyti ágöðinn af sigri sfnum yfir Rússum, þvf engin stórveldi Ev- rópu munu voga, að skipta sér af peim málum meðan Bretar og væntanlega einnig Bandaríkjamenn eru á hlið Japana. — Próf. Garner f rí London hefir lagt upp í aðra ferð til Afrfku til þess að athuga mál apanna þar. Hann hefir áður ferðast þangað f sömu erindum og komist að því, að aparnir tala eins margar tungur og menskir menn. — 30 púsund ekrur af kolalandi á Queen Charlotte eyju í Kyrrahaf- inu hafa verið keyptar fyrir 700 þús. dollara. — Laurier-stjórnin hefir ákveðið að senda 2 eða 3 af ráðgjöfum sfn- um sem rannsóknarnefnd til þess & ný að athuga tollmálin. Fyrsti fundur nefndarinnar á að verða í Winnipeg 7. sept. næstk. — C.P.R. félagið hefir lagt fram mótmæli gegn þvf, að G.T.P. braut- in fyiirhugaða sé látin liggja sam- hliða C.P.R. brautinni hér f Mani- toba og vestar, á nokkur hundruð mflna löngum vegi. A lönguni köflum verður bara Vá míla milli brautanna. Ottawa stjórnin hefir ályktað, að hún geti ekki skift s<'r af þvf máli. — Sir John Forrest, fjármála- ráðgjafi f Ástralíu, sagði f Mel- bourne þinginu þann 22. þ. m., að inntektir rikisins á nýafstöðnu fjár- hagsári hefðu verið 57,333,000 doll- arar, en útgjöldin að eins 21,500,000 dollarar. Hann stakk upp á [>ví, að rfkisstjórnin tæki að sér skuldir allra fylkja f sambandinn, sem eru alls 1170 millíónir dollara, og mælti með að breyting yrði gerð á stjórn- arskránni til þess að koma þessu í verk. Hann bjóst við, að næsti árstekju afgan ur yrði sem næst34 millíónir dollara. — Mælskur prestur Dr. Simpson f rfkinu Maine f Bandarfkjunum hélt nýlega guðsþjónustu i kirkju sinni, og fyrir áhrif mælskunnar fékk hann yfir $45,000 í samskotum við þá messugerð. — 95 ára gö'mul kona f North Dakota réð sér bana f sl. viku með t>vf að kasta sér út um loftsglugga a húsi tengdasonar sfns. Hún hafði verið blind f 25 ár og var orðin leið á lífinu. — Johan Hock, f Chicago, sá cr giftist um 40 konutn og kærður var fyrir að hafa r'iðið mörgum þeirra bana og dœmdar var til hengingar fyrir glæpina, hefir fengið frest nokkurn svo að mal hans verði rannsakaðjað nýju. — Eldur í Point Eclward gerði 125 þúsund dollara tjón fyrir fáum dðgum stðan. — Anarkistinn Jori réð sér bana f fangelsi f Botzen f Austurríki þ. 19. f. m. Hann hafði verið hand- tekinn fyrir að bera á sér morðtól, bæði skammbyssur og sprengikúl- ur, og skjöl, er sýndu, að hann var af félagsbræðrum sfnnm valinn til að myrða Austurrfkis keisara. — Blaðið "Omaha Bee" segir út- gjöld Bandarfkjanna á sl. 13 mán- uðum hafi veriðlO millíónir dollara meiri en inntektirnar, og að nú só alþýðan með ýmsa áhrifamikla stjórnmálamenn f broddi fylkingar búin að hefja hreyfingu til að fá þessu kipt f las* með þvf að krefj- ast þess, að stjórnin gæti þess fraiu- vegis, að láta inntektirnar mæta útgjöldunum — nfl. að minka út- gjöldin. — Sir Frederick Travers, einn af frægustulílæknum & Bretlandi, hofir nylega sagt f skýrslu til stjórnarinnar,2 að f Suður-Afrfku hafi það verið áreiðanlega sannað, að af þeim 30,000 mönnum, sem sendir voru til að hjálpa herliðinu í Ladysmith, hafi þeir uppgefist fyrst á gðngum, sem drukku vfn. Hanu segir að f>að sé áreiðanlcgt, að öll víndrykkja°|dragi afl og þol úr mönnum. — Skógareldar í Nova Scotia hafa eyðilagt miklareignir f tveim- ur bæjuin þar í fylkitm, en mann- tjóu hefir ekki or'ið af þeim. — Járnbrautarslys varð nálægt Innisfail f Alberta pann 2U. ágúst. Atta flutningsvagnar eyðilögðust, en farþegjavagnarnir fóru ekki af brautarsporinu og enginn maður á lestinni meiddist. — Hon. Peter Jansen, suntian úr Bandarfkjum, hefir verið að ferðast nm í Canada, sérstaklega Norðvesturlandið, og segir afdrátt- arlaust. að Quill Plain héraðið í Assiniboia (þar sem nokkrir landar vorir hafa tekið sór bðlfestu), sé það fegursta landsvæði, sem hann hafi scð nokkursstaðar og teiurþað ágætlega'gott til akuryrkju. — Roosevelt forseti vildi sjálfur vera vottur að tilraun, sem nýlega var gerð ffOyster Bay með n/j'an köfunarbát, sem smfðaður liafði verið fyrir stjórnina. Roosevelt var 50 mínútur neðansjávar í bát þessum og lét vel af ferðinni. — Mestajóánægja er sögði f Pét- ursborgar-búum yfir ræktarleysi stjórnarinnar við limlesta hermenn, er fluttir hafa verið þangað frá Manchúríu Mesti f jöldi af slfkum aumingjum, sem annaðhvort vantar hönd eða fót og f sumum tilfellum hvorutveggja, ganga na um götur borgarinnar og biðja beininga. Margir þessara manna bera St. Georgs krossinn á brjóstum sér. En hann er veittur aðeins þeim, sem hafa s/nt framúrskarandi dugnað og hetjuskap. Samt sinnir stjórnin þessum mðnnum ekkert. — C. P. R. félagið hefir lagt fram, cins og áður er drepið á, and- mæli gegn legu G.T.P. brautarinn- ar í hcndnr landsstjóra Grey og beðið hann að skakka leikinn milli sín og Laurier-stjórnarinnar. — Landsstjóri Grey er þannig beöinn að taka fram fyrir hendur stjórnar- innar og banna, að G.T.P. brautin verði bygð eins nálægt C.P.R. eins, eins og nu er byrjað að gera vestur frá Portage la Prairic. Það var f fyrstu sainið svo um og af öllum m&lspðrtum svo skilið, að þessi nýja braut skyldi liggja f ekki minna cn 30 mflna fjarlægð frá nokkurri áð- ur lagðri járnbraut hér í Vestur- landinu. En nú byrjað að leggja þessa nýju braut þannie;, að hún á 275 mflna svæði hér í fylkinu hvergi er meir en 10 mílur frá C.P. braut- inni og sumstaðar aðeins hálfa mflu frá henni. Ut af þessu er C. P. félagið óvægt, og þar eð stjórnin vill engu skeyta mótmælum þess, þá leggur það mál sitt undir lands- stjórann. — Amerfkanskt gufuskip sökk f stórsjó við Florida strendur og 20 manns drukknuðu af þvf. Aðcins 2 komust Iffs af. Skipið flutti kol frá Philadelphia. — Þjóðverjar hafa herjað á 1,000 uppreistarmenn f Austur-Afrfku þ. 25. ágúst og unnið sigur á þeim. Margir féllu fyrir vopnum, aðrir voru reknir út f Refyi ána og druknuðu þar. Aðeins helmingur af uppreistarmönnum var útbúinn með vopnum. — Vindbylur æddi yfir Souris bæ f Manitoba og gerði þar 5 þús. dollara skemdir. Svifti þðkum af húsum og gerði nokkrar skemdir á ökrum norðan við bæinn. Sagt er að storms þessa hafi orðið vart f Pipestone og Virden, en nær þvf engar skemdir urðu f þeim bæjum. — Fyrir nokkrum dögum kom það fyrir f bæ f Ontario, að stungið var upp áað gera manni einum þar f bænum aðsúg og hræða hann. Maðurinn var giftur barnamaður. en var fremur óviusæll þar í bæn- um. Þetta var að ráði gert og eitt kveld, þegar dimt var orðið hélt hópur af mönnum heim að húsi hans. í förinni var maður, s(nn hafði verið í strfðinu í Suður- Afrfku, og bjó hann sig út með riffil hlaðinn mörgum skotum. Þeg- ar að hdsinu kom, lét skrfllinn mjög óðslega til þess að hræða þá er inni voru, og hermaðurinn tók riffil sinn, miðaði á húsið og skaut 3 skotum. Svo hljóp fólkið burtu, án þess að athuga, hverjar afleið- ingar af þessu hefðu orðið. Næsta dag barst sú frétt út, að 11 ára gamall sonur bóndans hefði verið skotinn til bana og dóttir hans hættulega særð. Leit var svo hafin eftir þeim, sem verk þetta hafði unnið og játaði þá Afrfku-maður- inn á sig glæpinn, en kvaðst hafa gert þetta f gáska og það væri 6- viljaverk. Rannsókn var hafin í málinu og kviðdómur settur til þess að ákveða um sekt eða syluvu mannsins. Það var sannað, að ferðin var eingö'ngu gerð til þess að hræða manninn, að hlaðinn riff- ill var af ásettu ráði hafður með f förinni og honum miðað á húsið, er fólkið bjó í, og 3 skotum hleypt úr honum. En samt komst kvið- dómurinn að þeirri niðurstöðu, að maðurinn, sem skaut úr riríilnum og drap eitt barn en særði annað, væri saklaus! Og við það var mál- ið látið falla niður! — En mörgeru blöð þau, sem hafa svo mikla ein- urð og rettlætistilfinningu, að þau hafa farið hörðum orðum um dóm þennan. Enda hefir hneixlanlegri dómur aldrei verið upp kveðinn f þsssu landi eða öðm. — ítalskir vinnumenn f Fort William köstuðu grjóti f kaupa- menn frá Ontario, sem fóru þar um í sl viku, og meiddu suma þeirra hættúlega. Einn af mönnunum, sem fékk stein f höfuðið, varð að flytja á spftaía og búist við, að hann tapi sjón á öðru auganu. — Á fundi, sem 300 menn héldu í Pötursborg á Rússlandi 31. ágúst, var auglýst, að þúsundir bænda f Saratoff og Samara heruðunum séu að vopnast til undirbúnings undir almenna uppreist, sem f ráði er að að gera þar á þessu hausti, sem nu fer í hönd. — Læknir í Kingston, Ont., S. H. Fee að nafni, skaut sig til bana f sl. viku. Hann var að verða blindur og þoldi ekki mótlætið. — Gerðarnefndar þing mikið var haldið í Brussels þann 27. þ.m. Voru þar saman komnir erindrekar frá. öllum lðndum. Frumvarp til gerðar-samninga var lagt fyrir þingið, en ekkert útgert um það, en sam[>ykt að koma saman f Hague að loknu strfðinu milli Jap- ana og Rilssa. Þessi samþykt var gerð í tilefni af skriflegri beiðni í þá átt frá Roosevelt forseta, er les- in var ui>p á fundinum. — Blað eitt f Parfs á Frakklandi leggur til, að John D, Rockefeller. auðmaðurinn mikli í New York, sletti f Japana 500 millíónum doll- ara, eða svo sem svari herkostnaði þeim, er heimtaður var af Russ- um. Blaðið telur gamla manninn geta þetta án þess að taka sér f mein og Japönum komi vel að fá skildingana. Gamli Jón þegir við þessari tillðgu. — Tzar Nikulás hefir persónu- lega sent þakklætisskeyti til Roose- velts forseta fyrir starf hans í þarfir Rússlands. Frá Svfarfki koma og þær fréttir, að ein af Noble verðlaununum muni á næsta ári verða veitt Roosevelt forseta fyrir starfsemi hans f þágu bræðra- íags meðal þjóðanna og alheims- friðar. Verðlaun þau eru talin 40 þús. dollara virði. — Nýlega hafa Bandaríkjamenn hleypt af stokkunum nýsmfðuðu herskipi, sem þeir nefna "Ver- mont". Það er talið með stærstu og öflugustu skipum í heimi, 450 f. langt, 77 f. breitt og hefir 16 þús. tn. lestarúm. Skipið hefir 32 fall- byssur og skipshöfn þess er um 800 manns. — Bretar og Japanar endurn/j- uðu bandalag með sér þann 12. ágúst. Ersvoákveðið að þjóðirnar skuli hjálpa hvor annari á ófriðar- tfmum, jafnvel þó aðeins ein þjó'ð ráðiit á aðra hvora. Þ*að er álit Evrópupjóða, að þessi samningur tryggi framtíðarfrið meðal heinis- ins þjóða um langanaldur. — Það er almenn skoðun stór- veldanna, að Noregur muni setja á stofn hjá sér lýðstjórn, þó þjóðin sé nokkuð tvfskift í þvf efni. — Kóleru s/ki hefir komið upp í Þýzkalandi jókst tala sjúklinganna á 5 dögum um 29 í 12 héruðum. Stjornin hcfir gcrt alt, sem í hcnn- ar valdi stóð, til þess að afstýra út- breiðslu s/kinnar. — Loftfari Baldwin frá Lesanti- ville, Ohio, týndi lífi f loftfari sínu þann 30. ágúst. Hann var að syna. hvað gera mætti mætti með dyna- miti á ófriðartfmum og hafði með sér í loftfarinu talsvert af því sprengiefni. Þegar hann var 2 þús. fet f lofti uppi, þá kviknaði alt í einu f sprengiefninu og splundraði loftfarinu f sundur og tætti mann- inn í smáagnir. Mörg hundruð manna liorfðu agndofa __á þennan atburð. — Sendimenn Japana, sem sátu á friðarfundinum f Portsmouth, hafa fengið.heimboð úr nálega öll- um hlutum Austur-Canada og frá Englandi. Óvfst er ennþa, hvort þeir sinna nokkrum af þeim heim- boðum. Sérstakt heimboð hefir rfkisritari Ottawastjórnarinnar gert barún Komura um að koma til hðfuðstaðarins, og er nokkur von um, að hann þiggi það boð, ef tfmi og hentugleikar — og keisari Jap- ana leyfir það. —• Rússneskir huguliðar f Alex- androvsk hafa gerk samtök til þess að ráða sjálfir hverja leigu þeir gjaldi landeigendum af leigulönd- unum. Alment er að borga fjórð- ung uppskerunnar fyrir afnot af landinu, en nú hafa leiguliðar neit- að að gjalda meira cn einn tlunda hluta uppskerunnar til landeig- enda. Og þeir hafa jafnvel gengið svo langt, að hóta að drepa land- eigendurna, ef þeir gæfu sér ekki PIANOS og ORGANS, Heintzman A Co. Pianos.-----Bell Orgel. Vér seljum med mánaðarafborgunarskilmálum. J, J. H- McLEAN &CO. LTD. S30 MAIN St. WINNIPEG. NEW Y0RK LIFE Insurance Co. "UJK* Árið 1904 var sextugasta aldursár fölagsins. Á þvf ári seldust 185,367 lffsábyrgðar skýrteini að upphæð $342,212,569, fyrsta árgjald borgað. Það er 100 millíón- um meira, en nokkurt annað lffsabyrgðarfélag hefir selt á nokkru undanfðrnu ári. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 6000 dánarkrðfur. . Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út á skýrteini þeirra móti 5 prócent árlegum vöxtum. — Inntektir fél. hækkuðu um 8^ millfón. — Sjóður þess hækkaði um 38 millíónir, er nú $390,660,260,— Lífsíibyrgð í gildi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð í gildi 1. Jan. 1905 $1,928,609,308. CHR. OLAFSSON, AGENT. WlNMPEG J G- MORGAN, MANAGER algerlega þau lönd, or þeir hafa hingað til tekið á leigu af þeim, og að þeir auglfstu þær landgjafir f blöðunum, sem hafandi verið gerð- ar af fúsuin og frjálsum vilja. — Landeigendur eru ráðalausir; þeir hafa leitað aðstoðar hervaldsins og bardagar hafa orðið og manndráp og meiðingar. Tvo landeigendur hafa bændur skotið, sem neituðu að láta af hendi lönd sfn fyrir ekkert. — Látinn er í Indianapolis þ. 23. ágúst Philip Kreigh, talinn stærsti maður í Indiana, Hann var 775 að þyngd og yfir 6 fet á hæð. Leiðrétting' á j'árnbrautarsög-- unni í Lögb. og Baldri. Hr. Gísla Thompson farast þann- ig orð á einum stað í "sðgunni": " Sumir af Gimlimannanefndinni settu sig þvf f bréfasamband við núverandi þingmann vorn í sam- bandsþinginu, Mr. S. J. Jackson, og sömuleiðis er rnér kunnugt um, að Mr. E. Ólafsson ritaði i n n a n - rí kis r á ðgj af anu m í Ottawa og fékk mikilsvarðandi upplýsing ar í málinu". . Nei, nei, þetta er hr. Thompson e k k i kunnugt um, þvf innanrfk- isráðgjafanum hefi ég aldrei ritað um j&i^ibrautamálin & Gimli, en hitt gerði cg, að skrifa járnbrautar- málaráðgjafanum í Ottawa, Mr. Emmerson, all-langt bref um þessi mál 7. júnf 1 sumar, og fékk frá honum bréf, dagsett 14. júní (sem var rétt um það leyti, sem Gimli- menn voru að fara í sfðasta leið- angurinn til Winnipeg), þar sem hann segist hafa fengið bréf frá mér, og lofar að svara spurningun- um og gefa þær upplýsingar, sem beðið sé um. Eftir að bréfið mitt frá 7. júní er svo buið að vera í salti hjá honum tvær eða á þriðju viku, skrifar hann mér frá Ottawa 27. júnf, sem er rétt um það leyti sem nefndarmennirnir frá Gimli voru staddir hér f Winnipeg, og voru að skiftast á hraðskeytum við Mr. Jackson, með aðstoð hr. Sig- tryggs Jónassonar, og kom það bréf til mfn sama morguninn, sem nefnd- armennirnir frá Gimli lðgðu af stað heim til sfn, sem nnm hafa verið 30. júnf. Þetta bref sendi ég svo rétt á eftir til hr. Guðm, Christic á Gimli, formanns sjðmannanefndar- innar, sem kosin var í vetur, og sem ög hafði þann heiður að vera í. Hjá honum var bréfið um all-langan tfma og þar hefði Mr. Thompson og aðrir nofndarmenn átt að geta séð það og innihald þess. Enda munu þeir og hafa gert það? Inni- hald bréfsins var vitanlega mikils- varðandi, eins og herra Thomson segir. Aðalatriðið í bréfinu-var svarið upp á spurningu nr, 2 f bréfinu mínu frá 7. júnf, og segir þar, að C. P. R. félagið geti ekki fengið stjórnarstyrkinn, nema svo aðeins að brautin sé lðgð að Gimli, og er það vfst hið sama, sem hrað- skeytin sðgðu, sem send voru frá Ottawa um sama leyti, eða þegar sendinefndin var hér á ferðinni. En svo er bréfið þar að auki sér- staklega mikilsvarðandi fyrir það, að það er sá eini stafur, sem nefnd- in hefir fengið beint frá járnbrauta- inálaráðgjafanum viðvfkjandi þess- utn úrskurði hans í sambandi við styrkinn til C.P.R. félugsins, því ðll ðnnur skeyti viðvíkjandi því máii hafa komið óbeina leið, hafa komið f gegn um Mr. Jackson, þingmann, og fleiri. Svo orðlengi ég þetta ekki meira, en mælist aðeins til þess, að þcgar sagan verður gefin út á prent næst, þá verði ég ekki gerður að þeim skynskiftingi, að hafa skrifað inn- anrfkisráðgjafanum um mál, sem heyra undir deild járnbrautarmála- ráðgjafans. Einar Ólafsson. þakkarorð Við undirrituð þðkkum hér með af hjarta ðllum þeim mörgu, er á einn eða anuan hátt auðsýndu okk- ur hluttekningu f hinum langvar- andi veikindum barnsins okkar, er við mistum nú nýlega úr hinni svo nefndu og altof alkunuu sumar- veiki. Sérstaklega eru það tilfinn- ingar móðurhjartans, sem knfja fram þá bæn, að allir þeir, sem sýndu okkur hluttekningu f þeim kringumstæðum, verði aðnj'ótandi sannrar hluttekningar í ríkum mæli í ðllum þeirra mótgangi, — "það sem þer gerðuð einum af mfn- um minstu bræðrum, það hafið þér mér gert". Selkirk, Man. 3. srpt. IMS. Jlm l{/<i!i KristínJ. Hjálmanson. Nyir kaupendur Heimskringlu fa skemtilegar sðgur f kaupbætir, ef þeir borga fyrirfram. 13. •^.?¦^. MARKUSSON &. BENEDIKTSSON 205 Mclntyre Blk., Winnipca TtUfén ii:>:i

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.