Heimskringla - 21.09.1905, Blaðsíða 3

Heimskringla - 21.09.1905, Blaðsíða 3
HEIMSKRINGLA 21. SEPTEMBER 1905 PALL M. CLEMENS. BYGGINGAMEISTARI. - 470 Main JM. Winnipeg BAKEE BLOCK. BILDFELL & PAULSON 505 MAIN STREET selur hús og loðir og anrtast þar að lút- andi storf; útvegar peningalán o. ti. Tcl.: 2685 KJORKAUP Bezta gróðafyrirtæki viðvíkjandi bæjarlóða kaupum í Winnipegborg getið pið fundið út hjá 0. J. COODMUNDSSON €18 Langside St., Winnipeg, Man. Ti'l)0lllÍIIÍ0lll!il!lk Höfuðstóll. *«,GOO,OOÖ Varasjóður, «3,500,000 Allskonar bankastðrf af hendi leyst SPARISJÓDS-DEILDIN tekur $1.00 innlas? og yfir og gcfur hœztu gildandi vexti, sem leggjast við inn- stæouféö tyisvar á ari, 1 lok júní og desember. NÖTRE DAME Ave. BRANCH Cor. Nena St T. W. BDTLER, Manager A. G. McDonald & Co Gas og Rafljósaleiðarar 417 Main Ht. Tel. »14« Þeir gera bezta verk og ódýrt og óska eftir viðskiftum Islendinga THONE3668 ^ÍÖÍiSSS Adams & Main PLUiVIBINO AND HEATINC 473 Spence St. W'peg P.O. Box 514 Skrifstofa: Telephone 8680 W-Sl Sylvester-Willson Charabers 222 McDermot Avc, Winnipeg N. J. MATTHEW, B.A, L.L.B., Lðfffrœðinovr, Mdlfœnhtmaðw Átsalsbrieta semjari, Nvtarius ARNI ANDERSON les lög hjá Mr. Matthews og mun góðfúslegn greioafyrir Isloiuiingum, er þyrftu á malfa^rzlumaniii aö haltla. Giftingaleyfisbrjef selur Kr. Ásg. Benediktsson, 488 Toronto Street Bonnar& Hartley iögí'ræðingar og landskjalasemjarai Roora 617 Union Bank, Winnipeg. R. A. BONNBR T. L. HA RTLBY, Nýir kaupendur Heimskringlu fa sögu í kaupbætir. xí«wfw Stórmikill Afsláttur á. allskouar LJDS- er nú þessa dagana bjá JLimited. PHOTOGRAPH «sTimin Horni Main Street og Euclid Avenue fyrir noröan jftrnbraufc Draugasýningin. e. ÞATTUR Yfirlit yfir bardagann. Satt er það, að sfðan braglist ís- lendinga reis úr rústum með Eggert Olafssyni, hafa allmargar Braga- stjörnur birzt á bókmentahimni Islendinga. Og pótt sumar þeirra hafi óneitanlega s/nst daufar í fyrstu, hafa þær smamsaman orðið skærri, og loks liafa ýmsar af þeim Bragastjörnum,sem daufastar s/nd- ust f fyrstunni, er þær risu, kastað ógleymanlegum ljóma yfir hin and- legu hrjóstur fslenzka f>jóðlffsins. Og minningageislar stjarna þess- ara hafa oft myndað miklu varan- legra ljós á vegum pjóðar vorrar, en geislar peir, er stjörnurnar sendu beina leið frá sér á meðan þær sjálfar sýndust skfna lifandi á himni bókmentanna. Ein af Bragastjðrnum f>essum er Hagyrðingafélagið í Winnipeg,sem litla eftirtekt sýndist vekja á með- an f>að sat á rðkstólum hjá Vestur- Islendingum, sem reyndar var ekki mjög lengi, þvf að nu er æðilangt sfðan það, sem félag, hefir sfð- ast látið til sín taka. Þessvegna skfn nú Bragastjarna sd aðeins á himni minningannaf hug- um og hjðrtum landa vorra. Alt f>að, sem rætt herir verið um Hagyrðingafélagið, nfi á sfðari tím- um, er f>vf aðeins minjamál, f raun réttri (eftirmæli), hin3 sálaða félags. Þessi miklu og margbreyttu minjamál hafa komið lesendum Heimskringlu fyrir sjónir f eins- konar dulrunum, sem lesendur hafa átt erfitt með að rá'ða, eins og eðli- legt er, um alt það, er snertir minn- ingar framliðinna stjarna og fbua þeirra, sem jarðbúarnir áttu ekki kost á að kynna sér f lifanda lffl,' eða gátu ekki skilið. Þegar einhver Iffsstjarnalíður að lokum, hljóta verur pær er bygðu hana að fara sðmu förina, sem ætt- jörð þeirra fór; f>ær hverfa pá sjón- um lifenda þeirra, er byggja aðra híietti og sem íiður kunna að hafa haft eitthvert veður af hinni ný- dauðu verold og íbúum hennar. Þ<5 að ég se ekki andatruarmaður á þann hátt, setn það orð er venju- lega skilið, þá veit ég að hugmynd- ir andatrúarmanna geta verið pess verðar að draga af þeim ýmsar lfk- ingar. Andatrúarmenn kváðu halda því fram, að engin lifandi vera geti dáið með öllu, þó að það breyting- arstig, sem vér nefnum d a u ð a, eigi sér stað hjá einstaklingnum, — sem veldur því, að við, sem þykjumst lifa, sjáum hann ekki f kringum okkur og heyrum hvorki mál hans né andardrátt, eins og okkur heyrðist- það áður. Við hljótum allir að kannast við, að minningarlff horfinna hluta eigi sér stað f hugum okkar. Það er þessi líftegund (minningalffið), sem hefir í seinni tfð valdið draugas/n- ingu peirri á Bragastjörnunni ný- nefndu, Hagyrðingafélaginu, sem fyrr eða sfðar hl/tur að verða ein- hver bezta stoð og stytta andatrú- armanna f sönnunum sfnum gegn hinum skörpu augum skynseminn- ar og rannsóknum hennar á heims- spekilegum atriðum. Andatrúin er náskyld draugatrú (trú a upp- risu framliðinna) og f>að er einmitt sú tegund andatrúarinnar, sem við nefnum draugatru, er hlýtur að hafa komið af stað hinum sfðustu umræðum um Hagyrðinga- f 61 a g i ð, er hófust um það leyti, sem Bragastjarna þessi var að byrja að hrapa og hverfa af hinum sýni- lega bókmentahimni Vestur-íslend- inga. Sjónleikur sá, sem Heims- kringla hefir birt í sk&ldlegum dul- rúnum um Bragastjörnu þessa, er þvf í raun réttri draugasýn- i n g; — en svo mögnuð, að hér ganga draugarnir sjálfir fram á rit- vöilinn og berjast með blóðgum höfðum, eins og Klaufi gerði forð- um. Hinn maghaðasti af draugum þessum virðist vera Hjálmur höggv andi úr Flókadal (líkl. kominn af Ögmundi flóka), — s& sem langa orustu hefir háð við Pal Skúrar- skáld frá Reykjum, sem er kominn í beinan legg frá Gilja-Halli, er nafnfrægastur var fyrir fjðlkyngi um daga Húsafells-Snorra. Pall virðist reyndar ekki vita um hið sanna ástand Hjíilms, þvf hann beitir þar oft lfkum vopnum og lif- andi menn beita oft hver við ann- an. Hér Hggur þvf fyrir að spyrja: Er þá Páli ekki "einn af oss" ? — Jú, pað hl/tur hann að vera, því annars mundi hann, þegar f upp- hafi pessara Hjaðningavfga, hafa orðið þess var, að liér voru brögð f tafli; f>vf hér er nú hvorki Ivar ljómi né hamingja Olafs Tryggva- sonar. " Það er svo margt undarlegt, sem við ber f heiminum", sagði Einar gamli útávið. Þetta orðtæki sýnist vera að sannast hér. Páll var annars eitt sinn fbúi Bragastjörnunnar frægu, svo að Þessi atburður er í sjálfu sér ekki eins undarlegur, eins og menn kunna f fljótu bragði að fmynda sér, pvf að það er eðlilegt, að vofa geti dregist að vofu, án pess að gera sér grein fyrir f>vi, livað hún er sjalf eða hverskonar náungi það er, sem hún er að fást við. Til f>ess að geta þekt aðra, er lfkleg- asti vegurinn fyrir hvern einstakl- ing að byrja á að reyna að þekkja sjálfan sig. Ef til vill er þvf einn- ig svo farið f rfki andanna. Ég held lfka, að peir Hjalmur og Páll standi ekki svo mjög ójafnt að vfgi f leiknum. Þó hefir Páll barist við talsverðan liðsmun, þvf að fyrst reðist hann að Þórði Hléseyjar- skalla, sem var hinn mesti ber- serkur og fyrr meir talinn næstur Grfmi ægi, af köppum Eirfks kon- ungs hins málspaka (sbr. Gðngu- hrólfssögu). Þórður var p& skáld mikið. En honum hafði farið eins og Auðuni illskælda forðum, þegar hann stal stefi úr drápu þeirri, er Ulfur Sebbason, frændi hans, hafði kveðið, og þóttist Auðunn sjálfur hafa kveðið stef það, ásamt öðrum stefjum í drápu þeirri, er hann síð- an tileinkaði Haraldi hárfagra. En fyrir þetta hlaut Auðunn ónáð konungs og óvirðingu langar stundir. Það var pá talið ljótt, að stela stefjum og enn ljótara sýnist l»að vera & þessum "mentuðu tfmum". En auðvitað fara víkingar ekki að landslögum. Þórður hafði" sftð "vorkvæði" Páls og hann notaði sér f>að líka, aður en kvæðið var prent- að. Svo birtist þossi stolinstefja Þórðar í Heimskringlu, sem ætfð var skjólstæðingur hagyrðinga eft- ir að Dagskra leið. Þetta si Páll, og sveið honum sárið, sem von var að. Hann reyndi svo að græða sárið með þvf að hefna sfn á Þórði, og bauð honam hólmgöngu undir beru lofti. Páll korn fyrr á hólminn, og er þá ekki að spyrja að leikslokum. Skjöld- ur Páls reyndist þá ósigrandi, enda var hann bryddur með stolinstefju Þórðar sjálfs. Og pó að Þórður treysti vel prenningu sinni — "Láka, Friss og Lucifer", — er hann bað að náða Pál, þá féll þó berserkurinn að lokum, sar til ólff- is, ásamt "Láka, Friss og Lucifer". Nú eru þeir 1 heimi minninganna, við góðan orðst/r. Það er ekkert efamál, að Þórður og skjaldsveinar hans gista Valhöll með Óðni. Þegar Hjálmur sá fall vinar sfns, bauð hann Páli á hólm og gerðist nú all ófrýnn. Hjálmur hafði nað í gamlan f a r f u g 1, sem hann sagði að Páll hefði skapað úr drápustúfum eftir Þorstein son Er- lings fr& Jaðri, Steingrim stuðla- meistara og ýmsa fleiri bragaber- serki, sem oflangt yrði upp að telja. Hjálmur hélt um stélið á fuglinum og lét vængina óspart rfða að vðng- um Páls, þangað til flestar fjaðr- irnar voru orðnar að mylsnu og moldviðri, sem ætlaði nu alveg að gera út af við augun 1 Páli. Nu gat skjðldur Páls ekki orðið hon- um að liði, því að fyrst og fremst hafði hann aldrei verið gerður sem regnhlíf; svo var petta ekki neitt venjulegt regn eða snækafald, held- ur illúðlegasta gerningaveður, sem enginn hólmgöngujötun gat verið fær um að mæta hversu öflugur, sem hann og skjöldur hans hefði verið. (Niðurl. næst). Stt/rkár Vésteinn. E f t i r m æ 1 i. Fallvalt er tíest hér á jörðu, sem fljótandi straumur; alt rennur áfram i skyndi með örlaga krafti. Mannsæfin stutt er á stundum, það stendur & sama pó syrgendur sýti og gráti með sviða f hjarta. Dauðinn því gaum ekki gefur, hann gildir það einu hvenær og hvernig á stendur nær kallar oss héðan. Mér finst nú skarð fyrir skildi, þvf skilin er við oss ein minna völd.ustu vina, — það vekur mér harma. Já, Guðlaug Jóhannesdóttir, þú jafnan mér reyndist trygglynd og trúfðst í öllu á tíðum hérvistar Á vegferðar vordegi lffsins þú vanst eins og hetja, þvi starfsemi æ var pér inndæl og öðrum til heilla. En haustnætur helkuldi nísti, fyr heldur en varði; með þolgæði þú tókst við bikar, sem pér var að réttur. Hugprýði hjá þer æ rfkti í hðrðum sjúkdómi, Á sannan guð sffelt pú treystir að síðasta blundi. Eg man ávalt mannkosti þfna og minningu geymi. Við finnumst með fögnuði síðar á friðarins landi. Með siðprýði sælt er að taka pví sem ber að höndum. Það kemur skin eftir skúrir, og skamt er & milli. J. F. ÍB Búðin, sem aldrei bregst. Skóla §kór með góðu verði Skóbúðin, sem aldrei bregst, selur þessa daganameð ÓVANALEGA LÁGU VERÐI ágæta BARNASKÓ af ýmsum tegundum, og SKÓLAGÖNGU-SK() fyrir pilta og stúlkur, sérstaklega tilbúna með tilliti til endingar og úilits. — Foreldrar ættu að skoða skó þessa og kaupa þá. Ádams k Jloriison 570 MAIN STREET Milli Pacifle ob Alexaiuler Avo. íour: Hardy Shoe Store 85 HINN AGŒTI 'T. L.' Cigar er laugt á undan, menn ættu ekki að reykja aðia vindla en þá beztu. Búnir til hjá : WESTERN CIGAR FACTORY § Thos. Lee, eignndi. ^TirXl^ri^XJR^íO; ¦arsasas 'J 1 BTJA TIL myndir og m y n d a- r a m m a, Fólk getur myndabrjóstnálar, myndahnappa og háls- og úrmen fengið hvaða ------------ myndir, sem það Aðalumbodsmaður meðal ftlendinga: viii í þessa hluti Wm. Peterson, .ManHi..st, Wpeg. og með Ifflitum. FEEDEEICK FURNHAM. forseti. GEORGE D. ELDRIDGE, varafor>eti op tölfræðinfiur. Mutual Reserve Life InsuranceCo OF NEW YORK. Mikil framfiir f auknum ábyrgðum arið 1904: Abyrgðarsjóður í höndumNew York Ins. deildarinnar (á'hvert ábyrgðar-skýrteini) ;3. jan. 1905. Ny ábyrgð tekin og borguð árið 1903....... Ný ábyrgð tekin og borguð árið 1904....... Aukning borgaðra ábyrgða $ 4,397,988 12,527,288 17,868,353 Aukning trygðra ábyrgða fgildi árið 1904 Aukning trygðra ábyrgðarhafa 1904..... Aukning nýrra ábyrgðar-iðgjalda 1904 .. Lækkun borgaðra dánarkrafa 1904............ Borgað alls til meðlima og erfingja............ $5,335,065 6,797,601 5,833 $128,000 119,296 $61,000,000 Hæfir menn, vanir eða óvanir, geta feugið urBboðsstöður með beztu kjörum. Ritiðtil " AGENCY DEPARTMENT", Mutual Reserve Bldg., 307—309 Broadway, New York . Department of Agriculture and Immigration. MANITOBA Mesta hveitiræktarland f heimi. Óviðjafnanlegir möguleikar tyrir allskonar bdskap. Millfónir ekra af ágætu landi ennþá fáanlegar. Hundrað púsusui:d duglegir landnemar geta strax kom- ið sér upp þægilegum heimilum. Óviðjafnanlegt tækifæri fyrir þá, sem vilja verja fé sfnu f hagnaðarfyrirtæki, sem og fyrir verksmiðjueigendur og allskonar aðra innflytjendur. Fylkisstjórnarlönd fást enn pa fyrir $3 til $6 ekran. Umbættar bvijarðir frá $10 til $50 hver ekra. Upplýsingar um ókeypis heimilisréttarlöDd fást á landskrifstofu rikisstjórnarinnar. ITpplýsingar um kaup á fylkislöndura fist á. landstofu fylkis- stjórnarinnar i fylkisþinghúsinu. Uppljsingar um atvinnumal gefur Provincial Immigration Bureau, 617 Main St., Winnipeg * I ií (Í1T_«___•__|C Allir Islend- i n g ar í A m e riku ættu að kaupa 'Heimir' Kostar $1.00 yfir árið. Kemur út einusinni & mánuði hverjum f stóru tfmarits broti 24 bls. að stærð. Innihald margbrotið og skemti- legt, sögur kvæði, ritgjörðir, kyrkjutfðindi, æfiágrip merkra manna me3 myndum osfrv, Af- greiðslustofa: "Heimii." 555 Sar gent Ave., Winnipeg, Man. DOMINION HOTEL 523 IsÆJ^Xlsr ST. E. F. CARRQLL, Eigandi. Æskir vioskipta íslendinga, cistins ódýr, 40 svofnherbergi,—átrœtar mAitfoar. Petta Hotel er geiiKt City Hail. hefir bestu vlföns og Vindla —þeirsem kanpa rúm. [mrfa ekki nauftsynlega a^ kaupa máltíöar sem eru seldar sérstakar. Woodbine Restaurant Stiersta Billiard Halll Nordvesturlandin Tlu Pool-hor6.—Alskonar vlrj ocvindlar. Lennon & Hebb, Eicendur. Avarp TIL FISKiMANNA. Ég hefi jafnan miklar byrgðir hér í Winnipeg af góðum, þungam blýsökk- um til að selja yður, fyrir 3J cents pd. Ég borga einnig 4 cents fyrir pundið í gömlum rubber-skóm og stígvélum, 8 cents fyrir pundið af koparrusli og 2 cts. fyrir pundið af ullartuskum. Það borg* ar-sig að verzla við mig. B. Shragge, S»6 Princess St., Winnipeg MARKET H0TEL 146 PRINCESS ST. á motí markaöuum P. O'CONNELL, elgandi, WINMPEQ Beztu tegundir af vinföngum og vindl- um, aðhlynning góð og húsið endur - baett og uppbúið að nýju Heimskringla er kærkom- inn gestur á Islandi.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.