Lögberg - 17.06.1889, Blaðsíða 3

Lögberg - 17.06.1889, Blaðsíða 3
fótum, og honum gerðir tveir kostir, að berjast með drengskap, eða falla með skömm. Stórmikið má það gleðja oss, og mikið eigum vjer guði að fakka, að þessir vorir fáu og fjelitlu lancls- menn, sem í >vílíkt ógnarland hafa inn- flutt, skuli Vegar hafa horio gæfu til, að hrinda ámæli basði af sjer og oss með ráðvendni, drengskap og dugnaði. Nú er þeim borgið. Haldi þeir nú að eins rjett í horfl! Nú eru þeir, o: þorri J>eirra, orðnir ilendir þar, orðnir sjálfbjarga, hafa sigrað í hinni fyrstu atlögu, og fengið gott orð. Ilnldi þeir nú að eins rjettu horfit En — eiga þeir að freista að geyma | jófernis síns og tungu? Já, meðan auðið má verða! Því úr því þeirra (vort) Ijóðerni stóðst hina fyrstu eldraun — úr því vjer eruni þegar á reynir, eigi orðnir meiri ættlerar feðra vorra en það, að annarhvor óval- inn sveitarlimur frá oss getur rutt sjer þar til sætis með gáfum og Jreki: þá mun einsætt 8ð gícta sem lengst og bezt slikra þjóðmenja, sem þeir með sjer tóku. Norömenn hrósa því, að fáar þjóðir gæti jafnvel þjóðernis síns i Ameríku sem þeirra menn, enda hrósa |eir og jafn- framt hinu, aö allar sínar framfarahvatir á þessum tímum og langbeztu lögeggj- anir fái þeir frá löndum sínum í Vest- urheimi, auk stór-auðæfa í peningum. Eins mun verða ireð tímanum hjer á íslandi. En til þess að hugsanlegt sje að íslenzkt þjóðerni geti varizt í Ame- ríku, hljóta samgöngur og viðskipti milli vor og þeirra að halda áfram, og nokkr- ir flutningar hjeðan og þangaö — því við flutningi hingað þaðan þarf siður ráð að gera — sí og æ að vara við. Og — umfram allt, þarf hið fyllsta bróð- erni og hluttekning frá hvorratveggja hálfu ávalt að vera og viðhaldast. .-----------------?¦»»¦?----------------- MUNAÐARVÖRUKAUP Á ÍSLANDI. (Eptir ttafohl). Heldur er það ánregjulegt en hitt, að sjá þar (í Stjórnartíðindunum) hina miklu rýrnun á aðflutningi áfengra drykkja, meiri en nokkur dæmi eru til (íður hjer á landi. Það hefur árið 1887 ekki flutzt tii landsins af brennivíni og víuanda nærri því helmingur á við það, sem fluttist 3 firum áður, eða tæplega 150,000 pottar 1887, í stað 840.000 potta árið 18<S4. Fyrir 5 síðustu árin, sem skýrslur ná yfir, er samanburður þessi á aðflutningi brennivins og TÍnanda: Xr 1883............322,380 pottar — 1884............342,654 — — 1885............250,562 — — 1886............165,517 — — 1887............149,893 — Aðflutningur á öðrum vjnfönguro hef- ur og minnkað »ö sama skapi og meira en það: þokar.t úr 72,000 pottum árið 1885 niður í 27,000 árið eptir (1886) og 26,000 árið þar á eptir (1887). — Bara aÖ ekki sje eitthvað bogið við framtalið (tollsvikT); það er óskiljanlegt hrun Jetta allt i einu á einu ári, um nærri því %. Af öli fluttist til landsins 100,000 potta árið 1885, en ekki nema 43,500 árið eptir, og 60,000 árið 1887. Aptur hefur aðflutningur «'.áfengra drykkja aukizt nokkuð, en ekki svo aö að neitt kveði að samt: er talinn hjer um bil T/s þús. kr. virði hvort árið, 1886 og 1887, eptir útsöluverði, en ekki nema 4 þús. kr. árið 1885; var aptur um 6 þús. kr. á ári tvö árin þar á undan. Eðlilegar orsnkir hinnar miklu þurðar í aðflutningi áfengra drykkja er fyrst og frerast hin öfluga bindindishreyflng, þar næst harðænð (nyrðra), og loks það, að síldveiðaútvegur Norðmanna hjer við land lagðist niður að mestu þes»i ár, en hann hann hafði tekið vel sinn hlut af brennivínseyðslunni. Harðæri er það eflaust að þakka — cða kenna —, fremur en nývaknaðri spar- semdarstefnu meðal almennings, að kuffl- eyðsla hefur jafnframt minnkað stórum í landinu þessi ár, eins og sjá má í þessum samanburði um aðflutning þeirr- ar vöru: Ár Kafflbaunir Kaffírót m. m. 1883 pd. 544,766 245,547 1884 — 527,379 220,223 1885 — 600,003 211,584 1880 — 441,311 1>S4,023 1887 — 350,075 217,729. Það er ekki lítil þurð, úr 812,000 pund- um árið 1885 niður í 568,000 pund ár- ið 1887. Meðfram stafar það sjálfsagt af hinni skyndilegu miklu vetðhækkun, er varð á kaffinu árið 1887, eins og bent er á í athugasemdunum við skýrsl- urnar. Sykureyðsla hefur og verið litið eitt minni þessi árin en að undanförnu, rúm t milj. pd. hvort árið, en um 1,200,000 á ári tvö árin þar á undan. Það er líka harla einkennilegt, hvað lítið hefur flutzt til landsins af álnavöru þessi tvö ár, sem skýrslurnar ná yflr (1886 og 1887), við það sem áður gerð- ist. Það er fullur helmings munur við það, sem var t. d. árin 1883 og 1884, hafi, sem líkindi eru til, verðið verið heldur lægra síðari árin. Sá varningur nam um og yfir 400,000 kr. fyrri árin (1883 og 1884), en ekki nema 190,000 kr. árið 1880 og 228,000 árið 1887. N. E. Cor. Ross &. Isabel Streets. Ix>gnr Ejer þurfið að kaupa Dry Goods, af hvaða tegund sem er, þú farið beiut til DUNDEE IIOUSE; fcví þar getið jer komizt að kjörkanputn, sem hvergi fást annars staðar í bæmim. Til þess að rýma til fyrir vörum þeim. sem við þegar köfurn pantað, þá bjóð- um við allar þær vörur, sem eptir eru ré verzlan hr. ,T. Bergv. Jónssonar, með mjög niðursettu verði; notið þvi tækifærið meðan það gefst. Burns & Co. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JARNBRAUTiN. Einu vagnarnir Ittefl —F O R S T O F U— OO rULMAXXS SVEFN- OG MIDDAGS- YERDARVÖGNUM Frá Winnipeg og suSur. FARBRJEF SELD BEINA LEID TIL ALLRA STAÐA í CANADA einnig British Columbia og Bandarfkjatina Stendur ( nánu sambandi við allar aSrar brautir. Farbrjef sömuleiðis til sölu til allra staSa i austurfylkjunum El'TIR VÖTNUNUM MIKLU nieð nijög niSursettu verSi. Allur flutningvr til allra staSa f Canada verður sendur án nokkurar rekistefnu með tollinn. Útvegar far meS gufuskipum til Bretlands og NorSurálfunnar, og heim aptur. Menn geta valið milli allra beítu gufuskipafje- laganna. Farbrjef lil skemnitiferða vestur að Kyrra- hafsströndinni og ti! baka. Gilcla í scx mánuSi Allar upplýsingar fást hjá öllum agcntum fjelagsins II. J. BELCII, farbrjefa agent------------285 Main Str. HERBERT SWINFORD, aðalagent------------457 Main Str. J. M, GRAHAM, aSalforstöSumaSur. G. H. CAMPBELL GENKRAL TICKET AGENT, 471 MAH STREET. ¦ WIMIPEG, 111. Headquarters for all Lines, aa undo" Allan, Inman, Domlnion, Stato, Beaver. North Corman, WhlteStar, Lloyd'stBremon-lno> Cuoln, Diroct HamburgLino, Cunard, French Line, Anohor, ItaNan Line, and every other line crossing the Atlantic or Paciflc Oceans. Publislter of CarapbcH's Stoamsliip (iuido." ThisGuideffivesfull partioularsofalllineg.wltli Tlme Tables and sailing dates. Send for it. ACENT FOR TH08. COOK ASONS, the celebrated Touriat AgenU of the world. PREPAID TICKETS, to bring your friends out from the Old Countrj, at lowest rates, also MONEY ORDERS AND DRAFTS on all points in Great Britain and the Con tinent. BACCACE cbecked throuprh, and labeled for tbe shlp br whlch you sail. Write for particulars. Correspondence an- swered promptly. G. B. CAMPBBLL, General Stcamship Agont. 471 Maln St, and C.P.R. Depot, Winnipes. Man. HOUGH & CAMPBELL Málafærslumenn o. 8. frv. Skrifstofur: 362 Main St. Winnipeg Man. J. Stanley Hough. Iöaac Cnmpbell St. Panl Ninnoapolis & HÍANITOBA BRAUTIX. járnbraut.irseðlar seldir hjer í bænuni 376 ittain <Str., EQinnipíg. liornið fi Portajre Ave. .íárnbrautarseðlar seldir beina leið til St. Paul, Chicago, Detroit, Buffaio Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal, New York og til allra staða hjer fyrir austan og sunnan. Verðið það lægsta, sem uu">gulegt er. svefnvagnar fast fjf- ir alla ferðina. Lægsta fargjald til og frá Evrópu með öllum beztu gufuskipalínum. Járnhrautarlestirnar leggja á stað hjeðan & hverjum morgni kl. ö,45, og pær stanrla hvervetna í fvllsta sambandi við aðrar lestir. Engar tafir nje ópæg- indi við tollrannsóknir fyrir f>&, sem ætla til staða i Canada. Farið app í sporvagninn, sem fer frá járn- brautarstOðvum Kyrrahnfsbrautarfje lagsins, og farið með honum beina leið til skrifstofu vorrar. Sparið yður peninga, tíma og fyrirhi)fn með pví að finna mig eða skrifa mjer til. H. C. McMicken, agent. E N N 1) A OSIN CHEAPSIDE FYRST UM SINN bjóöum vi9 eptirfylgjantli vörur fyrir sjer- staklega 1 á g t v e r ð: Köndótt Flannclctte fyrir 10 c, 15 c. virö' Röndótt Chamlircys fyrir 10, c. 15 c. vtrfSi. 1.1 yards fcf J.vi fyrir $ 1 Skozkir Zcphyrs, mjtig ód/rir. Barnasvuntur úr Ijercpti og Musselíni, fram- úrskarandi ódyrar. Enn einn kassinn af nafnfnega hvíta búmull- arljereptinu fyrir 5 c. yanlif!. Hundruð af vörutejundum, sem hjer er ekki rúm til aS teija upp, höfum við á l>oSstólum. Komið með manngrúanum til Cheai'SIDF. TAKIÐ ÞIÐ YKKUIl TIL OG HEIMSÆKIÐ EAT0N. Og pið verðið steinhissa, hvað ódýrt þið getið keypt nj'jar vörur, EI N M I T T N Ú. Miklar byrgðir af svðrtum og mis- litum kjóládúkum. 50 tegundir af allskonar skyrtu- efni, hvert yard 10 c. og par yíir. Fataefni úr alull, itnion og bóm- ullarblandað, 20 c. og par yfir. Karlmanna, kvenna og barnaskór með allskonar verði. Karlmanna alklæðnaður $5,00 og par yfir. Ágætt óbrent kaffi 4 pd fyrir $1,00. Allt odyrara en noJckru sinni aður W. H. Eaton & Co. SELKIKK, MAK JARDARFARIR. Hornið á Main & Notre Ðahs e. Líkkistur og allt sem til jarð irfdra þarf. ÓDÝRAST f BŒNUM. Jeg geri mjer mesta far um, atN illt geti fariö sem bezt frain viS jarðarfarir. Telephone Kr. 413. Opið dag og nótt. TWÍ HUGHES. bú'Sarinnar. Banfiold & McRiechan. 578 og 5SO Main Str. NORTHERN PACIFIC OG MANITOBA JÁRNBRAÖTIN. Koma i gyldi 1. apríl 1889. Dagl. nema sunnud. 1.25eh l.lOeh 12.47eh tl.ððfh 11.24fh 10.5(ifh 10.17fh 0.40fh 8.55fh 8.40fh Expr. No. 51 tiagl. járnbr.stöuv. 1.40eht. Winnipeg f. 1.32eh Portagejunct'n 1.1'Jeh ..St. Norhert. 12 47eh . St. Agathe . 12.27eh!.Silver l'lains. 12.08eh'. ..Morris____ 11.55fh;. .St. lean... ll.SSfh . .Letallier .. . H.OOfh'f.WestLynnet. 10.50f h:frá Pembina til 6.25f h Winnipeg Junc 4.45eh .Minneapolis . 4.00eh:frá St. I'aul. til 6.40ehi. ..Helena___ 3.40eh|. .Garrison .. . l-05fhl. . Spokane.. . 8.00fh;. . .Portland . . 4.20f h'. . .Tacoma.. . Kx))r. No.54 dagl. Dgl. nma s.d. e.h, 4.00 4.15 4.38 .36 D.lOfh. 9.20fh • 9.37f h I0.1»fhl 10.45íhO.Il 11.05fh6.42 11.23f h7.07 11.45f 1)7.45 12.10eh8.30 12.35eh 8.45 8.10ch 6.8«fh 7.05fh 4.00eh 6.3;-.eh 9.55fh 7.00fh 6.45fh E. H. 7.30 E.H 8.15 F. H. 6.10 K. H. 9.05 E.H. 8.50 E.H. 10.50 F. H. 8.15 Skr.iut-svefnvagnar I'ullmans og miSdegis- vagnar í hverri lest. J. M. GRAHAM, H. SWINFORD, forstöSumaður. aSalagent. K.H.I F. II. F. H. E. H. 2;30 8:00 St. Paul 7:30 3.00 K. H. F. H. F. H. F. H. E.H. 10:30 7:00 9:30 Chicago 9:00 3.10 K. H . E. H. F. H. E. II. E. H. 6 :4 5 10:15 600 . Detroit. 7:15 10. 45 F. H. E. = 0. F. 11. 9:10 9: 5 Toronto 9:10 F.H. E. H. F.H. E.H. 7:00 7:50 NewVork 7:30 S.50 F.H. E. II. F. H. E.H. 8:30 3:00 Boston 9:35 10.50 F. H. E.H. E.jH. 9:00 8:30 Montreal 8.15 LJÓSMYNDARAR. McWiíliam Str. West, Winnpieg-, Man. S. P. Eiui ljósmyndastaðurinn í bæn um, serníslendingur vinnur á. 449 pú kannt að hafa legið andvaka a næturpeli, og pjer kami að hafa pótt pi>gnin óviðfeldin, en jeg er sannfærður um, að þú getur enga hug- mynd haft um það, hve sterk og áþreifanleg al- gerð þögn í raun og veru er. A yfirborði jarð- arinnar er ávalt einhver hljómur eða hreyfing, og þó að það ef til vill verði ekki greint sjalft, þá sljófgar það þó þá bitru egg, sem er a al- gerðri þögn. En þar var enginn hljómur og engin hreyfing. Við vorum jarðaðir í innj'-fl- um afarmikils jökuls. Púsundir feta fyrir ofan okkur þaut hreina loptið um hvíta snjóinn, en enginn hljómur frá því nfiði til okkar. Jafnvel frá dauðra-salnum voðalega vorum við aðskildir með löngum göngum og fimm feta þykkum hamri; og dauðir menn gera engan skarkala. 1><5 að allt ekotlið jarðar og himins hefði farið að braka, þá hefði það ekki getað borizt til eyrna okkar í gröf þeirri, sem við vorum grafnir í lifandi. Okkur var stíað frá öllum hljómum veraldarinn- ar -— það var eins og við værum þegar dauðir. Og þá gat jeg ekki vari/.t hugsunum um þá ktldhæðni, senl ]& j því, hvernig ástatt var fyrir okkur. Darna lágu umhverfis okkur fjár- sjöðir, sero najgt hefðu til að borga hófiega rík- isskuld, eða til að koma upp fiota af herskip- um, og þrj hefðum viö orðið fegnir að mega láta þá alla af hendi fyrir minnsta mögulegleika til að sleppa þaðan. Vafalaust mundum við bráð- Allt í einu blossaði það upp, svo að öll sýningin eins og lyptist upp líkt og upphleypt- ar myndir, miklu kynstrin af hvíta fílabeininu, kassarnir fullir af gulli, líkami Foulötu heitinnar endilangur fyrir framan þá, geitarbelgunnn full- ur af dýrgripum, daufa glætan af demOntunum, og æðislegu, náfölu andlitin a okkur þremur hvitu mönnunum, sem sátum þar og biðum þess að deyja úr hungri. Svo lækkaði Ijósið aptur skyndilega, og slokknaði. XVIII kaptíuU. Vonlausir. •Jeg get ekki lýst svo skelfingum nætur þeirr- ar, sem nú kom, að menn fái neina verulega hugmynd um þær. Við urðum þó fyrir þeirri náð, að þær mýktust nokkuð af svefni, því að jafnvel þegar eins er ástatt fyrir mönnum eins og fyrir okkur var, lætur þrej'tan stundum til sín taka. En að minnsta kosti var mjer ómögu- legt að sofa mikið. I>ó að jeg sleppi skelfing- ar-hugsuninni um þau forll^g, sem yfir okkur vofðu því að jafnvel hugrakkasti maðurinn A jörð- unni hefði vel getað buga/.t af öðrum oins for- lögum, eins og okkar biðu, og jeg hef aldrei látið mikið yfir hugrekki mínu — þa var þognin of inikil til þess jeg gæti sofið. Lesari góður, 445 menn, pem hún af einhverjum astæðum, sem ong- inn vissi nema hún, bafði ávallt hatað, tortfmast hægt og hægt af þorsta og hungri innan nm fjársjóði þá sem þeir hOfðu girnzt. Nfi sA jeg, hvað hún meinti með skopinu að við skyldum eta og drekka demantana. Ef til vill hafði ein- hver reynt að fara a sama hátt með veslings gamla doninn, þegar hann skildi eptir belginn fullan með gimsteina. „f>etta dugar aldrei-', sagði Sir Henry rám- ur; það deyr bráðum k lampanum. Við skulum vita, hvort við getum ekki fundið fjOðrina, sem hreyfir klettinn." Við stukkum fram með örvæntingar-ákefð og sveittumst blóðinu; við fórum að þreifa upp og niöur um hurðina og hliðina á gongunum. En enga örðu nje fjöður gátum við fundið. „Verið vissir", sagði jeg, „að hurðinni verð- ur ekki lokið upp að innan; ef svo væri, þá hefði Gagool ekki Iagt k tvær hættur rueð að reyna að skriða fit undir steininn. t>að var a[ því að hún vissi það, að hún reyndi að komast út, hvað sem það kostaði; fari hfin bölvuð." „Að minnsta kosti", sagði Sir Henrv off hló við dálítið kuldalega, „fjekk hön það skyndile<»a borgað; hennar dauðd»gi var nærri því eins óttalegur, eins og Hklegt er að okkar verði- Við gettim ekkert við dyrnar gert; látum okk- nr aptur fara inn S lierbergið þar sem fjársióð.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.