Lögberg - 17.07.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 17.07.1889, Blaðsíða 1
Lögberg er genð út af rrenlfjclagi Lögbergs, Kemur út á hvcrjum miðvikudegi. Skiifstofa og prentsmiðja nr. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um árið. Borgist fyrirfram. Einstök númer 5 c. LSgberg is published every Wedncsday by the Lögberg l'rinting Company at No. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Subscription l'rice : $1.00 a year. l'ayable in advance. Single copies ó c. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 17.JÚLÍ 1SS9. NR. 27. Jllfafoabíu; -frá- $5,oo—$i5,oo Allar tcgiindir —nf— STRÁHÖTTUM. INNFLUTNINGUR. að flvta sem mest aö mögukgt er fyrir því a8 I því skyni auSu lðndin í MANITOBA FYLKI bvjro-ist, óskar undirritaður eptir aðstoö við ttö útbrciöa upplýsingar viðvíkjandi landinu frá öllum sveitastjórnum og íbuum íylkisms, sem hafa hug á að fá vini sína til að setjast hjer að. þessar upp- lýsingar fá 'inenn, ef menn snúa sjcr til stj<5rnardeiklar innliutn- ingsmálanna. Látið vini yðar fá vitneskju um hina MIKLU KOSTI FYLKISINS. Augnamið stjórnarinnur er með öllum leyfilegum meðulum að draga SJERSTAKLEGA að fólk, SEM LECGUR STUND Á AKURYRKJU, og scm lagt geti sinn skerf til að byggja fylkið upp, jafnframt þv sem það tryggir sjálfu sjer þægileg heimili. Ekkcrt land getur tek ið þcssu fylki fram að LANDGÆDUM. Með HINNI MIKLU JÁRNBRAUTA-VIDBOT, sem menn bráðum ycrða aðnjótandi, opnast nú ÁRJOSANLEOBSTU NÍLENMJ »1 og vcrða hin góðu lönd þar til sölu með VÆGU VERDI <*> AUDVELDUM BORGUNAR-SKILMÁLUM. Aldrci gctur orðið of kröptuglcga brýnt fyrir mönnum, scm eru að streyma inn í fylkið, hve mikill hagur er við að setjast að í slíkurn hjeruðum, í stað þess að fara til fjarlægari staða langt frá járnbrautum. Við erum staðráðnir í að ná allri verzlun Wlnnipegbæjar — með — Stigvjel, Sko, Koffort og töskur. Miklu er úr að vclja, og að því er verðinu viðkcmur, ]>á et þaC nú alkunnugt i bænum, að VID SELJUM ÁVALT ÓDÝRAST Komið sjálfir og sjáÍB. Viðfeldnir búðarmenn, og engir örðugleikar við aö sýna vörurnar. Oeo. H. Rodgers & Co. Andspxnis Commercial-bankanum. -a=70 BXaln Stj«. 15° JARDARFARIR. Hornið á MAIX & NOTBE DaME E. Líkkistur og allt sem til jarð' arfara þarf. ÓDÝRAST í BŒNUM. Jeg geri mjer mcsta far um, að allt geti farið gem bczt frani ið jarðarfarir. TcZephohe JVr. 413. Opið dag og nótt. IML". HUOHES o Allir okkar skiptavinir sem kaupa hjá okkur upp á $1.00 eða meir, fá frá 5 til 15 c. afslátt á hvorju dollarsvirði. Þetta bo8 gildir aöeins til 20. sigúst nastk. NotiB Vví tækifivrið meðan þnð gefst. Við hófnm a?tið á veiðuni hönd- um miklar bjrgðir af billegum vörum, Og erum æfinlega reiðubúnir að jrjöra elns vel við kaupendur vora og unnt er. DUNDEE HOUSE N. A. horni Ross &. Isabel Streets. BURNS& Co. FRJETTIR. Irlands, þ<5 að ýmsir þeirra hafi verið mótsnúnir aðförum þjcjðarfje- lagsins. Parnell og irski þingmað- urinn Davitt hafa lengi haft myr.d- un þessa nýja fjelags i huga, og hún hefur gengið seint, af pvi nð bera purfti fyrirkoinulngið undir alla leiðtoga Ira áður en fjelagið vreri stofnað. Líklegt er og talið að stofnun fjelagsins hefði enn verið frestað nokkra mánuði, hefðu írsku stóreignaiueniimiir ekki myildað sterkt fit'larr sín á. milli nióti leiV- uliðnum. Nú a þetta nýja varn- arfjelag að koma peiin í opna skjöldu. Fjelagið ætlar nð hnlda sjer strnng- lega iiinan takmarka laganna, en að öðru leyti er enn ekkert upp- skátt látið um það, hverri aðferð pað nmni beita gagnvart auðmönn- unum. Parnell ;i nð verða forseti þess. Blöð frjálslynda flokksins í Lundfimun taka fjclagimi vel, og fullyrt er að (íladstone og Morley hafi gefið Mmpykki sitt til alls fyrirkomulagsins. HOUGH & GAMPBELL Málafærslumenn o. s. frv. Skrifstofur: 362 Main St. Winnipeg Man. J. Stanlcy Hough. Isaiic Ciimpball —-:o:- um WlXNIPEG, MANITOBA. TÍIOS. GREENWAY ráðherra akuryrkju- og innflutningsmála. WELDON BRO'S. hafa matUTtabÚC á horninu á Itliirket og Millg og á horninu á RoSS og EHoil Strœtlim. far hafa þeir ætíð á reiðum höndum miklar ljyrgðir afvönduðustu viirum meö lægstu prísum sem nokkurstaðar finnast bænum. A. F. DAME, M.D. Læknar innvortis og útvortis sjúkdóma fæst s erstaklega við kvennsjíikdóina NR. 3 MARKET STR. E. Telephone 400. Hilslm STÓRSALA og SMÁSALA. SELUR STÍGVJEL og SKÓ, KOFFORT og TÖSKUR. 492 Main Street. j. E.M. FIRBY. Cor. Kins ojí Markct Str. -SELUB— M J Ö L 00 GRIPAFÓÐV R elnkar-ódyrt Orgel! Piano! % Sú fegursta, dásamlegasta, mest upp lypt- andi og göfgandi náttúrugáfa, sem skaparinn hefur gefið oss, er sönglistin. — pað er skylda or að læra eg œfa oss í þessari list. ÍÍO tímar við kennslu á Piako eða Ouoel....................$10,00 lOt............................. «.<m> 30 t. í söngkennslu (fieiii i einu) 3,00 Finnið sem fyrst söngkennara Andreas Rohne Menn snúi sjer til: Hendersons Block Koom 7, Princesí 8te eða sjera .Tóns Bjiivnasonar. Vinnukona. íslenzk stúlka, mioaldra, getur fengið vist, ef hún kann að búa til almeiman mat, |>vo og straua. Sje vistazt fyrir heilt ár, er kaupið $12 um mánuðinn, Skrifið til Mrs. Adainson Virden, Man. LJÓSMYNDARAR McWilliam Str. West, Winnpieg, N|an. S. P. ,Eini ijósinyndastaðurinn í híi'ii um, semlslendingui' vinnur á. Hver sem kann aí vlta hvar (Jísli (iuðmundsson frá Sauðeyjum á Breiöa- firði, er iiutti hingnð til Ameríku fyrir hjer um bil 5 árum, er niðurkominn, er vinsamlegast beðinn að gera svo vel og ojí láta mig vita )«ið. Seselja ('Uðmundsdóttir 33 Disraeli Str., i'oint Douglas Wlnnipeg, Maa, CREEN BALL CLOTHING IIOUSE. 4»4 Main Str. Við höfum alfatnaC handa 700 manns að velja úr. l'yrir $4.50 getið t'ið key]it ]irýðisfa11egan ljósan suniarfatnað, og fáeinar lielri tegund- ir fyrir $5,50, $ 6,00 Og $7,00. Buxur fyrir $1,2,"), upp að $5,00. John Spriag 434 Main Str. A. Haggart. Jamcs A. Koss. HAGGART k UU. Málaíœrslumenn o. t. frv. DUNDEE BLOCK. MAIN STR. Pósthúskassi No. 1241. íslendingar geta snúið sjer til þeirra með mál sm, fullvissir um, að þeir láta sjer vera sjerlega annt mn, »« BTrf«(» r«« «™ W*»- legast. CHINA HALL. l'ostu frv. i 43o MAIN STR. (Kfinlega miklar liyrgðir af Leirtaui ínsvöru, Glasvöru, Silfurviiru o. s. relöum höndurn. Prisar þeir lægstu i liænum. rvomið og fiillvissið yfiur um ^ettft. GOWA^T KEKT & C0, Frjettirnar um ófriðarhorfur i Noröurúlfunni verða æ íikveðnari og ljósari. pað er Rdsslancl og Austur- ríki, sem fyrst og fremst mtindi lenda saman. Áform lífissakeisara virðist vera að stofna mikið slafneskt riki meðal pjóðanna suður og austur af Austurriki. petta nýja fyrirluip;- aða ríki mun Montenecrro-furstanum vera ætlað til yfirráða. Enginn vafi Jrykir & pvi leika, að ýi'.s af Jiess- uin sináríkjuin, sem hjer cr um að ræða, uiuni tafarlaust snúast í lið með Uússum, pegar til cifriðar komi. Sagt er að æðstu embættis- menn Austurríkis ætli, að Austur- ríki cinu muni vera óhætt móti Ríis v.m. En hjá andstæðingum Au''urríkis-stj<5rnar eralltannað uppi íí tfningunum. Víst er ]><'> talið, að þýzkaland muni fylgjast að málura með Austurríki, og að Ollum líkind- um Italía. Sagt er og að Salisbury lávarður geri ]>að sem hann geti til að koma Englandi inn í þessa deilu. Hann er harðlega mótsm'iinn Rftssum. Frjálslyndi ilokkurinn í Englandi er mótfallinn ]>essari stefnu stjórn- arformannsins með Iífi («' sál. Hon- o um ]>ykir sem Englandi komi ]>essi deila ekkert við, og muni engan hag hafa af 'nenni. ]>ar á ii>6ti valdi ]>essi stefna Norðuríilfunni að likind- um voðalegu tjóni, ]>ví að sje ]>ví i raun og veru svo varið, að Austur- ríki og þý/.kaland hafl fengið loforð um fylgi Englands, þíi hljóti þeim að vera um það hugað að hefjast handa gegn Rússum, ]>ar sem þau mtini aldrei framar fi jafnvænlegt tækifæri til að berja á Rússum. Verzlun Enplands muni biða stór- tjón við þetta stríð, og Rússland muni reyna að launa Englandi lanibið gráa íi landamærum Indlands, jafnskjótt sein ]>að hefði náð sjer apt- ur eptir ófarir sinar. A þessa leið tala leiðtogar frjálslynda ílokksins. En hve mikið eöa b'tið, sem satt kann að vera viðvíkjandi fyrirætlun- um brezku stjórnarinnar, þá er það. víst, að menn hafa litlar vonir 1 Norðuríilfunni sem stendur um ]>að að friður muni haldast ineð ]>jóðun- um til lengdar. Boulanger situr stöðugt í London. Hann fær ]>ar ekkert íy'gi manna; honum er revndar tekið vel, oít ekki brugðið um nð lionum gangi annað en gott til með deilu sína við fri'msku stjómina, en enginn merkur stjVirnmálamaður íi Englandi vill 6- vingast við fiönsku stjórnina með þvi að veita Boulanger neitt póli- tíkst liðsinni. Fyrirætlatiir þær sem Boulanger lætur uppi viðvíkjandi breyting á stjórnarskríi Frakklands miða í ]>á íitt að koma stjómarfyrir- komulagi ]3andaríkjanna á í Frakk- landi. 3íeð því að stjórnin sitji af sjálfsögðu að völdum allan kjörtíma forsetans þykir Boulanger sem kom- ið muni verða í veg fyrir allan glundroðann, sem rýsi af hinuni sífeldum riiðaneytis-byltingum, seni att hafa sjer stað k Frakklandi síðaii þetta lýðveldi hófst.] Sagt er að svissneska stjörnin hafi orðið að láta undan /iskorun- um frá þý/kalandi, Svisslandi og Austurríki um að leyfa ekki út- lenduin sósialistum aðsetur þar í landi. Eins og kunnugt er, hefur Sveiss hincrað til verið <rriðastaður fyrir pólitiska sakamenn, og þeir hafa safna/.t þar liópuin sainan hvað- anæfa, Nú er mælt, að ]>eir hafi orðið að afrfiða nð hverfa þafa!), ojr muin ætla að leita til Lundúna. Englendingar hugsa miður gott til þeirra gesta, margir hverjir, og sum ensku blöðin hafa ]>egar skor- að 'a stjórnina, að gera ráðstafan- ir til þess að sósíalistunum verði ekki viðfeldnari dvölin í London heldur en í Sveiss. Svo er að sjA. sem brottför ]>áf- ans frá Rómaborg til Spánar sje nd að fullu eigi sjer i"ji'>^ af ráðin, og nö bráðlega stað. hím Nýtt fjelag er að myndast á írlandi um þessar mundir, og hefur Parnell að mestu ráðið fyrirkomu- lagi ]>ess. það A. að heita. Tenantt1 Defence League (varnarfjelag leigii' liða), og menn gera sjer VOH »W að það muui fft saweinað alla viui Prcifessor Goldwin Smith rítaði í síðustu viku irrein i Toronto-blnðið Mail um ]>öriina k tolll»usri ver/.lun við Bandarikin, og sýndi fram á hana frá nýrri hlið. Hnnn gengur fit frá þvi sein sjálfsögðu að stríð vofi vlir NoröuriVlfunni, <>g Eng- land lendi áreiðanieoa að einhverju levti i þann ófrið, og það liljc'iti að hafa alvarlega skaðleíj áhrit' á ver/.l- iin ('iinada. V(>rði England við (>- friðinn bendlaÖ, ]>á verður Canada við liann bendluð" se£;ir hann, „og á viðskipti Canada við Xorðurálfuna leggst þegar ábyrgðargjald, sem menn ekki munu fa. undir risið, ef þau viðskipti verða annars ekki ger- samlega ao hætta meðan á ófriðnuni gtendur; af því geta menn ráðið, hverja þýðingu það hefur fyrir Can- ad», að hafa frjálsa vor/.lu,u við Banc^arikiu'•^

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.