Lögberg - 07.02.1895, Blaðsíða 3

Lögberg - 07.02.1895, Blaðsíða 3
LóGBERG, FIMMTUDAGINN 7. FEBRUAR 1895. 3 T a f 1 i ð. I. Filippus konungur II. sat við tafl sitt 1 Eskúríalhöll. Sá, sem við hann tefldi, var Ruy Lopez, trúaður kennimaður, en afbragðs-góður tafl- maður. Fyrir sakir peirrar listar haris og pess annars, að hann var mikill v'n konungs, leyfðist honum að sitja 't-tflborðið. Hinir hirðmennirnir stóðu allir í hvirfing um konung. t>að var að morgni dags. Veður var fagurt. Um hinn glæsilega hall- arsal lagði þægilegan ilm úr aldin- garðinum fyrir utan. Sól skeinfheiði og lagði skæra birtu um salinn, pó að fjólublá tjöld væri dregin fyrir Rluggana. Þessi mikla birta stakk nijög i stúf við hið skuggalega útlit konungs, Ilann var púngbrynn mjög og leit til dyra öðru hvoru með mik- illi ópreyju. Hirðmennirnir stóðu jóðir og litu áhyggjusamlega hvor td annars við og við. Var auðsjeð að peir höfðu hugann við einhvern •nikilsháttar atburð. Enginn hirti Uín taflið nema Ruy Lopez. Hann var opt á báðum áttum, áður en hann Ijek, hvort hann ætti heldur að neyta sfn að fullu við taflið eða draga af sjer af lotningu fyrir konunginum. I^að var steinhljóð; heyrðist ekki nema í taflinu, pegar leikið var. t’á var hurðum hrundið upp í skyndi. Maður kom inn, hrikalegur °g illúðlegur, laut konungi og beið pess, að liann byði sjer að tala. Ilirð- mennirnir hörfuðu til hliðar, er hann bar peim fyrir augu. Hann var tröll að vexti og blár sem hel, ófrjtnn og gfimmúðlegur. ör eitt mikið lá um ^vert andlit honum, par til að skegg- >ð tók við, úfið og úlfgrátt. Maðurinn var Fernando Cala- 'ar, yfirböðull Spánarveldis. ),Er hann dauður?-1 spurði kon- Ungur bystur. „Nei, yðar hátigu“, svaraði Ca- lavar og laut konungi lágt. Konungur fölnaði af reiði. „Mikli Spánard rottinn“, mælti Calavar ennfremur; „fanginn ber fyr- i- sig einkarjettindi sfn, og jeg get ekkert gert peim manni, er hið göf- ugasta spænska blóð rennur í æðum ans, nema jeg hafi ákveðnari skipun rá yðar hátign“; og hann hneigði sig aptur. n Aðalsmennirnir höfðu hlytt með athygii á orð pessi oggerðu í hálfum Ijóðum góðan róm að máli Calavars, ®r hann Þagnaði. Hið mikilláta astilfukynjaða blóð í æðum peirra Þant eíns og elding út f andlit peim; peir stokkroðnuðu. Alonzo D’Ojs una, ungur kappi við hirðina, setti upp ‘öfuðfat sitt til merkis um, að peir tækju undir pað sem bandiuginn hefði mælt og Calavar flutti konungi. Iiinir hirðmennirnir fóru flestir að hans djarflega dæmi og hjeldu pann- ig fram forrjettindum peim, er lendir menn á Spáni hafa jafnan haft: að purfa ekki að standa berhöfðaðir framtni fyrir konungi sínum. Konungur hrökk við. Hann barði hnefanum í borðið svo hart, að taflmennirnir hrukku f ymsar áttir. „Vor konunglegi dómur hefur dæmt hann“, mælti konungur og brjfndi raustina; „hann er dæmdur af lífi. Hvað fer drottinsvikinn fram á?“ „Yðar hátign“, svaraði böðull- inn; „hann beiðist pess, að mega deyja á böggstokknum, og að mega hafa hjá sjer prest síðustu 3 stundirn- ar, sem hann lifir“. „t>að er honum veitt!“ anzaði konnngur. „Er eigi presturinn í fengelsinu hjá honum eptir boði voru ?•* „Jú“, svaraði Calavar; „hinn helgi maður er par; en hertoginn af- segir að piggja lausn af nokkrum manni, er eigi hefir biskupstign. Slfk forrjettindi bera aðalsmanni, er dæmd- ur er af lífi fyrir drottinsvik11. „Já, pað eru forrjettindi vor“, tók D'Ossuna einarðlega fram í; „og vjer krefjum pess af konungi, að frændi vor njóti forrjettinda sinna“. Þessi djarflega framkoma jók hinum hirðmönnunum einurð. „Rjettindi vor og rjettvfsi kon- ungs verða eigi sundur skilin“, mæiti Don Diego de Tarracas, greifi af Valenci, aldraður maður mikill vexti. „Rjettindi vor og e!nkaleyfi!“ hrópuðu aðalsmennirnir eins og berg- mál. Við pessa áleitni peirra reis konungur upp úr sæti sínu æfareiður. „Viti pað Jaoob hinn helgi“, mælti hann, „að pess strengi jeg heit, að neyta hvorki svefns nje matar fyr en höfuð Don Gusmans liggur blóð- ugt fyrir fótum mjer. En rjettvísi konungs er ábyrgð fyrir rjettindum pegna lians. Hver er hinn næsti biskup?“ „Yðar liátign11, svaraði Don Tar- raxes í styttingi; „jeg er meira við- riðinn vígvöll en kirkjur. Kapelán yðar hátignar, Don Silvas, er hjer viðstaddur; hann veit betur deili á slfku en jeg“. „Yðar hátign“, mælti Don Silvas hógværlega, „biskupinn f Segovia er hirðbiskup konungs; maður sá, er pví embættf pjónaði, ljezt í vikunni sem leið, og skjal pað, er skipar ept- irmann hans, liggur enn á ráðstefnu- borðinu og vantar enn innsigli páfa“. Það ljek bros utn varir D’Ossuna er hann heyrði pessi orð. Honum var pað eigi láandi. Hann var af ætt peirra Gusmanna, og frændi hans, hinn dæmdi bandingi, var hinn hjart- fólgnasti vinur hans. Konungur sá brosið, og sigu honum brýr. „Vjerórum konungurinn“, mælti hann alvarlega og stillilega, en pó eins og stillingin rissi á stórviðri; „vor konunglega persóna skal eigi verða geið máttvana. Vitið pað, góðir hálsar, að sá, sem smáir veldis- sprota pennan, hann mun flatur liggja fyrir honurn. Mjer er nær að halda, að vor heilagi faðir, páfinn, eigi oss nokkuð upp að inna, og óttumst vjer pví eigi mispóknun hans, pótt vjer gerum pað,er nú höfum vjer í hyggju. Úr pví Spánarkonungur getur skipað pjóðhöfðingja, pá getur hann einnig skipað biskup. Standið upp, Don Ruy Lopez. Jeg skipa yður biskup í Segovia. Standið upp, jeg skipa yð- ur pað, og takið við tign yðar í kirkj- unni“. Hirðmennirnir litu forviða hver á annan. Don Ruy Lopez stóð upp ósjálf- rátt. Hann var eins og utan við sig og stamaði, er hanti ætlaði að taka til máls. „Ef yðar hátign póknast svo“, mælti hann. „í>ögn, biskup minn“, svaraði konungur. „Hlýðið höfðingja yðar. Innsetningarserimóníurnar skulu verða framkvæmáar annan dag. Bisk- up f Segovia! Gangið með Calavar til klefa hin3 dæmdu bandingja. Veit- ið honum syndalausn og seljið að 3 stundum liðnum líkama hans undir öxi böðulsins. En er til yðar kemur, Calavar, pá mun jeg bfða yðar hjer; pjer munuð færa mjer höfuð drottin- svikans. Verði rjettvísinni fram- gengt!“ Síðan sneri konugur sjer að Ruy Lopez. „Jeg sel yður í hendur intisiglis hring minn“, mælti hann, „til pess að pjer getið sýat hann hertoganum til jarteikna“. Böðullinn gekk út og Ruy Lopez á eptir honum. ,.Jæja, góðir hálsar“, mælti kon- ugur og sneri sjer að hinum, „efizt pjer enn ttm rjettvísi konungs?“ En aðalsmennirnir svöruðu engu. Konungur settist aptur og benti einutn vildarmanna sinna að setjast við taflborðið. Það var Don Rami- nez, greifi að Bi caya. „Tíminn mun líða fljótt við taflið og I yðar hóp, góðir hálsar“, mælti konungur brosandi. „Enginn gangi út hjeðan fyr en Calavar kemur. Vjer getum einkis yðar án verið“. Með pessum háðsyrðum tók kon- ungur til að tefla við Don Ramirez, en aðalsmennirnir skipuðu sjer aptur umhverfis konung, pótt varla gætu á fótum staðið fyrir preytu. II. Hiun nýi biskup titraði af ótta og kvíða, er hann kom inn í fangels- ið, en Don Gusman var í rólegu skapi að sjá og alvarlcgur. Hann tók hlý- lega í hönd biskupi. Hvorugur mælti að sinni. Ilertoginn tók fyr til máls. „Við höfum sjezt áður betri heilli“, mælti hin.i brosandi. „Svo er víst“, svaraði Ruy Lopez í döprum róm; hinn var fölur og raunalegur á svip, likari angruðu skriptabarni en skriptaföður. „Miklu betri heilli“, kvað hertog- inn aptur og sat hugsi. „Minnizt pjer pess, er pjer teflduð hið fræga tafl við hann Paoli Boy, Sikileyinginn, í við- urvist konuno-sins o« hirðarinnar, að pá var pað arm’eggur minn hinn hægri, er konungur studdi sig við“. Eptir nokkra pögn mælti hann enn- fr.emur: „Munið pjer líka, faðir, pessi orð Cervantes: lffið er tafl? Jeg man ekki glöggt, hvar pau standa, en hugsunin er sú, að mennirnir leiki sitt hver hjer á jðrðu. Sumir eru konungar, sumir riddarar, sumir peð eða einfaldir liðsraenn, sumir biskup- ar, cptir ætterni, forlögum og giptu hvers um sig, og pegar taflið er böið, leggur dauðinn pá alla í gröfina f einni pvögu, eins og vjer iátum tafl mennina alla í sama stokkinn, pegar vjer hættum taflinu. „Já, jeg man pessi orð hans Don Quixote“, svaraði Don Lopez, forviða á pessari kynlegu samræðu, og jeg man líka svarið hans Sancho: að svo góð sem pessi samlíking væri, pá væri hún samt ekki svo ný, að hann hefði eigi heyrt hana áður“. „Jeg var uppáhaldslærisveinn yðar, jafnvel keppinautur yðar“, mælti hertoginn, og veitti eigi eptir- tekt pví sein Djn Lopsz liafði sagt. „t>að er satt“, gill 'oiskup við. „Djer eruð nresti skákmaður, og mjer hefur opt pótt fremd t að eiga slíkati lærisvein. E.n nú erum annað að hugsa. Lcggizt nú á knjebeð, sonur minn!“ E>eir fjellu á knje báðir, og Don Gusman skriptaðist fyrir Ruy Lopez frammi fyrir krossmarki drottins. Lopez fjekk varla tára bundist meðan hann h'ýddi á framburð skriptabarns síns. Skriptirnar stóðu yfir 2 stundir. Að peim loknum lagði biskup blessan sína yfir bandingjann og veittihonum syndalausn. Friður og rósemi lýsti sjer í ásjóau Don Gusmans, er hann reis á fætur. En pá var enn ein stund eptir til aftökunnar. „Þessi bið er hin versta pynd- ing“, mælti hertoginn. Hvers vegna eru bandingjarnir ekki teknir af und- ir eins, heldur e.n að merja sál peirra pannig með kvalatækjum? Hver mínútan hefur í sjer geymda eilifðar- kvöl“. Bandinginn gekk um góif, hálf- ær af ópreyju, og var allt af að líta fram í dyrnar, livort böðullinn kæmi eigi. o Don Lopez var að veltafyrir sjor, hvað hann ætti að gera til pes3, að hafa ofan af fyrir hertoganum, meðan hann beið dauða síns. Honum gat ekkert hugkvæmzt. llvið var hægt að koma upp með af slik i tagi við mann, sem kominn var að dauðans dyrum? Fyrir vitum slíks manns eru blómin ilmiaus og fagrar meyjar fagn- aðarlausar. t>á flaug honuin allt í einu nokkuð í hug. „Hvernig vær'i að fá sjer eina skák?“ mælti hann með hálfuin hug. ,,Fyrirtaks-hugmynd!“ ga’! her- toginn pegar við og v ir eins og liann lifnaði allur við, er hann heyrði pessa einkennilegu uppástungu. „Að tefla skák að skilnaðl!“ ,,t>jer fallizt á pað? ‘ „Alls hugir f sgi íti geri jeg pað. En hvar er taflið?“ „Ein3 og jeg gangi nokkurn tíma vopnlaus!“ svaraði 11 ly Lopez broi- andi, og tók upp h,i sjer ofurlitið vasatafl. Hann dró stóiana að boið- inu og lagði taflið á pið og tnennina. „Hin heilaga mær fy irgefi m jer“, mælti hann; ,.jeg eyði opt tómstund- um mínum 4 pvi að hug<a um ein- einhvera leik“. Möanunum var raðið; peir fje- lagar settust við tiílið og gætiu brátt einkis annars. Það var merkileg sjó.i, að sj i mikils liáttar kennimam og dæmdiu Ólífismann eigast pannig við, — mik- leg pess, að einhver l.öfuðsnillingur, svo sem Rembrandt eða Salvator Rosa, hefði gcrt mynd af pví. Dagsbirtan stafaði inn um bogagl igga ín á fang- elsinu og á hinaföluásj 5nu Doa Gus- mans og hið æruverða Löfuð Euy Lopez. t>eir ljcku mjög ólikt. Ruy Lo- pez var svo lirætður í huga og utan við sig fyrst í stað, að hann naut sín hvergi nærri eins og hann átti að sjer. En pað var eins og Don Gusman hsfði aldrei verið betur fyrirkallaður. Það rak sig eigi úr vitni, hið göfuga Kastilíukynjaða blóð í æðum hans; hann hafði aldrei verið skýrri nje glöggsærri. Það er eins og pegar ljós glæðist sviplega rjett áður en pað slokknar eða eins og pigar svan- ur kvakar í hinnsta sinn. Djn Gusman veitti Ruy Lopez svo snarpa atlögu, að hann var rjett búinn að vinna. E 1 pi rankaði Ruy Lopez svo við sjer, að hann fjekk neytt sin og varðist hraustlega. Tafl- ið getðist mjög flókið. Allt annað gleyindist og tíminn ietð svo, að peir vissu ekkert af. Taflbcrðið var al- heimur peiira og peir tefldu cins og með öndina í hálsinum. Loks var tfminn liðinn. Það heyrðist eitthvert hljóð álengdar. Það færðist nær. Ilurðin lau’cst upp og (Niðurl. á G. bls.) 637 'ill sto ael að segja Mr. Turner, að m&ður sje kom- 'nn, sem langi til að tala við hann“. „Sjálfsagt“, sagði ritarinn gamli og einblfudi nnn á Otur; pað var eins og liann töfraðist álíka af útliti hans eins og Otur hafði töfrazt af Vatnabúan- um. „Hafið pjer sammælzt við hann?“ „Nei“, svaraði Leonard. „Segið pjer lionum, ftð jeg komi samkvæmt auglýsing, sem petta fjelag befur sett I 1 imes fyrir nokkrum mánuðum“. Ritarinn glápti á hann og fór að liugsa um h\ ort petta gæti verið Mr. Outram sá er týnzt hafði Mönnum hafði skilizt svo, sem sá maður, er svo mik- ið hafði verið eptir spurt, hefði átt heima í Afríku, sem er heimkynni dverga og annara kynlegra vesn- Jnga. Svo fór hann enn að glápa á Otur og hvarf svo inn um dyr einar með vængjahurð. Ilann kom tafarlaust aptur. „Mr. Turner bfð- ur yðar, ef pjer og frúin viljið gera svo vel og ganga mn til hans. Ætlar pessi — herra — að fara inn með ykkur?“ „Nei“, sagði Leonard, „hann getur beðið hjer“. Sio rjetti ritarinn Otri háan stól, og fór dverg- urinn að húka uppi á honum vandræðalega. Svo au hann upp vængjahurðinni og vísaði Leonard og onu hans inn í prívat herbergi Mr. Turners. 1 ”.^'erer sem mjer veitist sú ánægja að a J1 sagði bllðlegur, feitur maður, sem stóð UPP frá borði einu, er stráð var skjölutn. C-jörið IJ svu \cl að sctja yður niður, frú mfn góð“. 644 aldrei með öllu, Leonard — injer, sem pú elskaðir fyrr en nokkra aðra konu — og engin önnur kona verður alveg pað sama fyrir pig, eins og jeg var cða pað finnst mjer að minnsta kosti 1 einfeldni minni og hjegómadýrð. „Þú spyr að líkindum, hver skýring sje mögu- leg frá minni hálfu, eins og jeg hef farið með pig, °g eptir pá óhæfu, sem jeg hef liaft í frammi gegn mínum eigin tilfinningum. En hvað sem pví líður, ætla jeg að koma með pá skýringu, sem til er. „Það var faðir minn heitinn, sem rak mig út í petta hjónaband, Leonard, og hann gat verið mjög harður, pegar hann vildi pað við hafa. Jeg veit, að pað er sönnun fyrir breyzkleika mínum að kannast við petta — og jeg ætlast til pess. Jeg hef aldrei leynt sjálfa mig pess, að jeg er breyzk manneskja. En trúðu mjer, jeg barðist meðan jeg gat; jegskrif- aði pjer jafnvel, en pau náðu I brjefið mitt; jeg sagði Mr. Cohen alla söguna, en hann var prár ©g geðrík- ur, og vildi alls ekki taka bænir mínar til greina. Og svo giptist jeg honum, Leonard, og pað fór svo vel á með okkur, sem framast varð við búizt, pví að hann var mjer einstaklega góður, en upp frá peirri stundu byrjaði jeg að deyja. „Og nú eru liðin meira en sex ár síðan við skildum í kafaldinu um kveldið, og lífslokin eru fvr- ir höndum, pvf að pað er áreiðanlegt, að jeg er að bana komin. Guði hefur póknast að taka litlu dótt- ur rnína, og sú síðasta raun varð mjcr ofvaxin, og G33 hann við. „Af pví að jeg or ljótur, gatnall, svartur hund- ur, Baas, og get ekki gert pjer neitt. gagn par hin- uin meginn“, og hann kinkaði kolli í áttina til hafsins. „Jeg býst við, að pú eigir við pað, að pú viljir ekki yfirgefa Afríku, ekki einu sinni um stundar sakir“, sagði Leonard, Og átti örðugt með að leyna sorg sinni og gremju. „Jæja, pað er hart að skilja svona við pig. Auk pess“, bætti hann við og hló við dálitið, „er pað ópægilegt, pví að jeg skulda pjer meira en eins árs kaup, og hof ekki peninga af- gangs til pess að borga pjer pað. ()g par að auki hafði jeg keypt far handa pjer með skipinu. „Hvað segir Baasinn?“ spurði Otur; „-------að hann hafi keypt handa mjer stað í gufufiskinum? ‘ Leonard kinkaði kolli. „Þá bið jeg pig fyrirgefningar, Baas. Jeg hjelt, að nú teldir pú okkur skilda að skiptum og ætlaðir að fleygja mjer eins og spjóti, sem notað hefur verið pangað til pað er orðið ónj''tt“. „Svo pig langar til að koma með, Otur?“ sagði Lconard. „T.angar til að koina með!“ svaraði liann undr- andi. „Ert pú ekki faðir minn og móðir mín, og skyldi jeg ekki vilja dvelja hvar sem pú dvelur? Veiztu, Baas, hvað jeg ætlaði einmitt nú að fara að gera? Jeg ætlaði að fara upp í trjátopp og horfa á gufufiskinn pangað til hann væri horfinn út af ver- aldarbrúuinnij svo hcfði jcg tekið ólina pá arna,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.