Lögberg - 13.12.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 13.12.1900, Blaðsíða 1
w I r'<%/%'%v%/%^%/%'%'%>%/%'%/%>%%/%'%.'%>» Gamlir ofuar. Vér hTftim m'kid af t>riiku<J"m hitniiarof um, sem ^ér Mljam fynr Blikk verd þettn em iíg*t r oitmr, nm voru tokuir í nkiftum fjrir iij'jn. Komid 'ok gerid OM bod 1 þ.i. LANDERSON&THOMAS, 538 Naln Str. t,'%%^%>%%^%%r%^%^%>%'%^%^%% »-^%%^%^%^%^%^%V%V-V %,%/% %•% £ Búist vid vetrinurn. Flóka wenther itrlps, rtop'ptir, ríidogler, fkanU »r, eknots ólar, hochey itieks, ákaflegt bUlegax og murgt fletra. ANDERSON & TKOMAS, Hardvvare Mcchants • 518 Main Str. k.-V%-%^%W%V%W%>%W%V% % 13. AR. Winnipeg, Man„ flmtudaginn 13. desember 1000. NR. 40. Frettir. CAN1D4. Samkvffimt áætlunum stjArnar embættismanna, nemur gulltekjin i Klondike-namunum i fyrra vetur og sumar er leið 18 milj. doll. Frjnlslymiir menn ( Ontarin- fylki h»ldu innanr'kisni^gJHfa CHff- ord S'fton afnrmikla veizlu í Tor on»o 11. þ. m. For.sætisra^jrÍHfinn Sir Wilf'id Lnurier og ýmsir tieiri af rtiBgjöí'unum voru vifSstaddir, oj fjöldi af ö'rnm helztu mftnnum frjilslynda rlokk-iins úr hinum fylkjunum. Mr. Sitton hélt agæta ræ<*u, og Sir Wilfrid hélt mikla lof ræ^u um Mr. Sifton. "Vmsir a<Vir h<Hdu ræruir, en vér höfum ekki pltss fyrir neinn útdrátt úr neinni ræðunni. Ko*ning<rnar ( Queb^c fylki 7 þ, m. foru þannicr, ao afturhalds- menn unnu 5—s gi o? skrir'a rimm — "t':n<íNHr'ti at' 74! þtta sýnir hve sterkur frjalslyndi nokkurmn er orftinn þar. Hér var \>n ekkeit Spur«m«I utn kaþolska yfirdrotnan né þjófernis-rtg. Fyrsta sporirí, til ao hrinda Mr. LaTiiviero (-.fturh'lilsm.) nr 8«ti s'nu sem þinemnnni fyrir Provench er-kiördæmið i Mxnit ba, hefur ver- ift stigift, og er litdl vafi á að hann mistir sætið. Hifi nýko^na sand and«HnR n a^ koma samBn 1 Ottawa 6. februar næstk. þa* er búist við að þing- setan ver<M ekki mjHtr föng. þvf gömlu aftnrhalds vindbelgirnir verða ekki á því þingi, Tvenrar sambandaþings kosn ingar fó'u fram ( British Colutnbia 6 þ. m. og vann fiJHÍshndi flokkur inn bnfar, þratt lyrir að Sir Charl^s og Sir Hibbert Tnpper, og ýmsir a^rir helztu „kappir" afturhalds- flokksins, börf u--t þar af öllu afli. BiVKAKÍklM. Fj^rmalarR^pjisfi BandaHkj anna hefur s»nt congressinum hina vannlegu aætlun um útgjo d stjorn- arinnar á næsta ari, osr gerir áætlnn- in rHf> tyrir að útgjöldin verBi i alt $626,741 762, efa mikið minni en fyrir ario sem nu er a<"> lífa. þtð er einnig gert r>4ð fyrir að lækka herko-'tnaðar-skattinn utn 40 milj. dollara. Brezk au*inannnfélög hafa srert tilboo að kaupa Midwale 8t»l*mi'*i nrnar og hhui nafntopaf a Cramps heiskipasmífa garð í Bndankjun- lim, og er alitið að þeísi kaup muni geraBt. VePrfttta befur mfttt heita góð 1 beild sinni ur d-nfarin h4lf*nn mftnuð. Fram að síftastl. laugarde^i var injð(r frostvægt—suma dagana-bér um bil frostlaust—en f>& eneri vindur sé' í norflpeít'ir o; var allhvass. Síðan hefur verið allmikið frost, einkum tvo fyrstu dxga vikunnar, en miklu frost. vægra slðan. Mr B T Bjornson, er vsr ráðs raaður LoybergF.'ólngsinB 1 rokkur <ir, en »em nu rekur stóra vwz'iin fyrir sjslfan sig 1 Milton IN. Dk, yifti sip rylptra M'ss Lonu Evford (¦lottir strtrböi dtns Jnkob-t Eyfo-d, að Eyford 1 Prttnbins-oounty), og komu hin ry/tftu hjón hingað norður f vikunri sem leið.M'- A, Friðriksson og Mr. L. L-xdtl, magar Hlr. Bjðrn. «ons, höfðn beimhoft mikift sfftastl. f0^tnd<g8k\ö d f hö-i 3&T.Á. Friðrikss, I tilefai af koau Ji^irra hj<ina hinpaft, og voru J>ar smiankomnir yftr 80 af vinum htnna ry^iftu hjrtn'. Eftir ftgastan k'ö'dve'-ð voru ræðinöld, og "kpmtu gestrnir ré' vnl fram yfir miðnætti. M , Ofj M "¦ Bjornson r>fi- ast við aft fara h-<iml«iftis f d«gr, Vór, og allir að-tanderidut- Loifbergs, ósk- um hiniim r.ysíiftu hjilnum allrar ham iogju f brað og lenyd. R b^'t Strang, einn af frura- bysrpjum Winn;p<i£r bæjar off heiftar. legustu borgurum hans, Jézt bér f r>»»num sfftastl. laugardtg, á áttræðir. a'dri. I>að vildi svo fórlega til, að brófir hnns, Colin Strang, lézt f Ed- moÐton bér um bii ft stimu klukku. stundinni. J. W. C< okhurn og G F. Car- rutbers bæjanáðsm. fyrir 6 kjörd. í skólanefnd voru kosnir: Fyrir 2 kjörd —Mr. Popham, með 6l atkv. mun (h»r>n fékk 437 atkv., eo Mr. Roberts 378). Fyrir 3. kjörd.— Mf. Soroggie, með 105 atkv. mun (haon fékk 437 atkv., eo Mr. Horne 832). Fvrir 4. Trjord—Mr, Winram rneð 379 atkv, nmfrMrn nií>t«»kjepdur sfna(h-nn fé>-k 8f>8 -tkv . Mr. Apple ton 429 oP M . M ff .t 249). Fvrir 5. kjö'd.— M'. McK^'ch«r mef 424 atkf. mim (hann fóik 815 atk., en Mr, White 301) Fvir 6. kjðd —Mr. D ilra»c-°. meft 153 »tl<v. mun (hann fékk 289 atkv., en Mr. Underwood 136). Landeigendur ( bæoum greiddu um leið atkvæði um 3 aukalog (um keyrslugan)? uodir C in. PdOÍfio jarn- br' utina ft M'in strasti, um að crera vift marka^ar torgift, og um eldlifts- stöftvar f útjOftrum bæjarins). en J>hö er óvtst enn hvort nokkur af aukxlÖL." um p»8sum hnfa f«ngið næg atkvæði til að ganga f gildi. lr%/%^%^%^>V^%^^^'%^%^%<%^%>%^^^^%,'%^%^k^%>%%r1 M'- Pétur Tier^esen, kanprnaður ft Gimli, kom birgað t'l bæjarins um ndfja vikunfc Fera leift f verilunar- erirdum. Hann fór beimleiðis & snnnndag, með NyV-ÍHlands sleða Vl'. D okensons, BBnmt konu sinni, sem dvalið hafði hér í bænum dálitin tfma. Bæj arkosnin garnar. Ur bænum °gK rendinni. Hfis Chr. O afssonar er til sals. K»up ft -jfilHfjjniir )kksr bjft H S B»'dal, 557 íClgin ave. H*nn hef Ur mikift af barnagullum, jólaspjö d- um (Christinn8 oards), sem hann selur mjf'g ódýrt, og mtkið af fsletizkum bókum í skrautbat di. Mr. Sifirurmundur Sisrurftí'on, bócdi nftl. Geysir pósthfisi f Ny>.í<l., kom bingað til b»?jarins l byrjun pessarar viku og býðt við að fara béimleiðis & morgua. Ýmsir baendur úr Grunnavatus- bygðinni komu hingað til bæjarins Btðastl. mánudxg l venlunarferð, og fara peir beimleiðis aftur f d*sr. Pei', Bem komu paftan, eru: A M Fiee- man, B. S Lii dal, Sigurður Eyjólfp. bod, Sveinbj. Sigurfsson, B. Hðrdal, Daidel Sigurðsson. Þeir segja alt gott ör sfnu bygBsrldgi. Kosníng f bæjir8tjdrn cg skóla- Btjórn hór f Wino'p-ig fór fram f fyrra- d*2 (11. p. m.), og ntðu eftirfylgj- andi menn !;osoiagu: Sem b'irgarstjóri: John Arbuthnot, með 765 atkv. frara yfir mótsækjend'ir st.ia (hann fé<k 2,i>91 atkv., R si 1,526 atkv., en fyrr. um bor^arstjóri Wilsou einungis 621 atkv.). Sem b»j*rrftftsmenn: Fynr 1 kjf.rdeild— B. C Chaf. fey m*ft 1U8 atkv. mun (hanu fékk 2 7 atkv., en Spear eioungis 129 atkv ). Fyrir 2. kjðrd.—J. Jtuasell, með 31 atkv. roun (hann fómk 434 atkv., en Smith 403 atkv ). Fyrir 8. kjOrd — J. T. Zatimer, með 1Ö0 Mtkv. fram yfir mótsækjeud ur sfnx (h-inn fókk 377 atKV., Suther Und 277 atkv,, en Saook einuogis llöatKV.). Fvri- 4. kjö'd— J. O Harvey, m<íft 66 atkv. fram vfir mAtsæki^ndrír slni. ( íano fékií 690 atkv., B >nn»r 624 atkv., en Waliaoo einungt.s 207 atkv.). Fyrir 5. kjö'd,— D. D. Wond. meft 212 »t«v. m " (h^nn fékk 720 atkv., <-n S'nolair 508 *tkv ). Fvir 6, kjörd.—«7. W. Cochhvrn meft 222 »tkv, mun (hann fékk 325 atkr., eu N ch >lson l03 atkv.) í bæjarstjórniuni fyrir næsta ftr (1901) ve. fts J>vf J>p.-<sir menn: J.,hn A b'>tbnot, borararstjori. B. C Ch ff-y ocr C Campbell bæj*'rftð-menn fyn'r 1. Ujörd, J Ruspell au B. Bnolay bæjnr. rftðs u. fyrir 2 kjö'-u. J T. L«timerog J. W. Eone bæjarrsfsm. fyrir 8 kjft'd. J G. Harvey osr T. Sharpe bæj. arrftftsm fyrir 4 kjörd. D. D Wood og H. Fry bæjar- r&ðsm. fyrir 5. kjörd. Hiíí miklii Ljerefta Kaup sem fáanleg eru fyrir jólin. Vór hðfnm nýlegp. fengið tvo kassa af írskum léreftum. sem hafa að innihalda Borðdúka, Hand-dfika i.Napkins), Tray Cloths, CarvingCloths. Side-horð dúka, og allar tegundir af Doy- leys. Borðdúka. 100 Borðdákar, 2, 2J, og 8 yardg á lengd, úr finu'tvöföldu dama«k sem varð fyrir dálitlum skemd- um, verða seldir 50*/. fyrir neðan vanaveið Þér getið valið úr þeim fyrir «1.25 til $8-50. Napkins. írskar Damask Napkins. 60o., 75o,81.íl.25 $1,50 tylftin. Stærri tegund fyrir $1.50 til $7.50 tylftin. GóO kaup k borðdúkum, þurkum og þurku- efnum alla þessa viku. CARSLEY & co. 344- MAIN ST. ^ExcelsiorLifc Insurance Co. Spyrj'B yður fyrir um skírteini félags ins uppá dánarcj ild efla borguii um ftkveft- iun tlma. Þ»B er hpzta og ódýrasta fyrir- komnlagið, sem boðlft er. Veð bœði hjft sambandsst'órninui og fylkisftji'irniinum, rjina HfsftbyreOarfð 1 .pi<*>, sem ft þann hátt tryggjr SKlrteinis- hafa. PenlnirarlánaBir "egn veBi í bdjðrft nm og bæj <il<S'*um tr^gnðW prct., ge Ufa- íbyri/far-skýrteini lagt iua sem auka trygging. Æskt eftir umbof.sraðrinum allsstaðar þar sera eniíir umboðimenn eru. Góðum umbof s.nönnum verða boðin góð kjðr. Snúlð yöur til Wni. Hapvey, Manager for Manitoha & The North West Territorieg Cor. Main & Notre Dame, WINNIPEC. S. J. JÓHANNESSON, General Ageut, WINNIPEG S. G. THORARENSEN, Special Agent, GIMLI, MAN THE •• HOIYIE |_IFE A8SOCIATION OF CANADA. ^%"V%.%-'%^%^%.-^'%^%^%.'%.-%.'%-'%^.%^%. **************************** * * * *: *: * * •* *: * * * * The Northern Life Assurance Company of Canada. Adal-skkifstofa: London, Ont. Hon- DAVID MILI-S. Q C, DOiuimiUrádtiuH Oanaua, (tcttM. LORD Í-TRATHCONA, •nedridtindi. JOHN MILNE. yflrumíjói.iirniodnr. HÖFUDSTOIX: 1,OOO.OOO. L(fs<byrg*'arskirl<-ini NORTHF.i'N LIFE féhgsins fibyrgja inndhsfum allan þann HAGNAÐ, »11 þau RÉTTINDI og alt þaö UMVAL, sem nokkurt^lag getur ftaCið viS aö veita. FélagiO gefur öllum skrteinisshöfum fult andvirði alls er þeir bórga prí. Á<*ur en b<fr »ryg<iið lTf y^ar settuð þ<ír að biffj'. lagsins og leaa bann gaum^sefilega. uuuskrifaða um ba:k!lng fé- J. B. QARDINER, ProvlnolalMa ager, 507 McIntvrje Blocr, WI.V IPEG. TH. ODDSOlM,0<>n.ra. AB.nt SELKIRrC^ MaNITOBA. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************************** Tlie Trust & Loan Compy OF CANADA. LÖGOILT MKD KOKTJNGLEOU BREri 1845. HOPUDSTOLL: 7,500,OOa F^ag þetta hefur retdð »tarf sltt í Oanidi í hilfa ðld, og í M inítoba i I sestán ir. Peuingar lftnaBir, gegn veBi í b ;]ðrBurn og bsrjjslóðiim, m«ð lmggtu vnxtum aem nd eerast og með hlnum þœgilogmtu kjðrum. MirMr af bœndunum í Isl-nxku nýl-ndunum eru vioHkií'Umjnu féligsins og þeirra vilskilti hafa æflnlega reyugt vel. Ums'iknir um lan me 'a vera stQiðar tll The Trust & Loan Oompany of C»nadi, og aendir til stirfctofu bess » Por-agi A.venue, narri Mim St, Wianipeg, eBa tll virBingamanna þegg út um landið: Fred. Axtord, Glenhpro, Frauk Sohultz, Baldur. J. B. Gowanlock, Cypresa River J. Fitz Bay Hall, Belmont. ^í^mtmm^titmi C. P. BANNING, D. D. S., L. D. S. TANNLCEKNIR. 204 Mclntyre Block, - Wi.NNir-KG. tbíbfók HO, EomiðOK Sjálð hja mé.- Jaok Pine fynr ar3eins $3 75 „korÖið' flutt heim til yflar. Komifl anm fyrst með par.tanir yð*r til P. W . Reimersstable, 826 Elgio ave. A.W.Reimer, Viðfarsali,

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.