Lögberg - 12.10.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 12.10.1905, Blaðsíða 1
Byssur og skotfæri. Takið yður frídag til þess aö skjóta andir og andarunga. ViB höfum vopnin sem með þarf. Við höfum fáeinar hyssur til leigu og skotfæri til Anderson & Thomas, Hardware & Sporting Gi 638Maln Str. Te!ept)one 339. Steinolí uofnar, í kveldkulinu er þægilegt að geta haft hlýtt ' herberginu si'nu. Til þess að geta notið þeirra inda ættuð þér að kaupa hjá okkur steinol- íuofn. Verð $5 00 og þar yfir, Anderson & Thomas, Hardware & Sporting Goods. 633 Ma|n Str, Telephone 339. 18 AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, 12. Október 1905. 11 NR. 41 Fréltir. allmikil landbrot á vesturströnd því þeir voru undirritaðir og sam Maður nokkur ,A .Saginaw aS nafni, frá Detr6if í Michigan-ríki, kom þangaS til bæjarins aftur í vikunni sem leiö eftir tvcggja ára burtuveru. Hefir hann veriS á þeim tima aS koma á fót vélum til þess aís vinna með gullnámu cr hann licfir fundið noröarlega í Ontario. Tuttugu þúsund dollara virSi í gullkíumpum haföi haim roeðferðis.er hann kom til Detrqit, og lct hið bczta yiir auðaefum þeim er í námunni væru falin. Sir Wmi Mul< tmálaráð- gjafi, hcfir tekið sér fyrir hendur, að gera heyrnar- og' málleysingj- um mögulegt aö vinna fyrir sér, á þann hátt, að vcita þeim atvirinu við að lcsa sundur hréf á pósthús- unum í Canada. Öllum heyrnar- nálleysiugjum, sem eru innan þrjátíu ára að aldri og hafa næga þekkingu til þess að geta lcyst af hefidi starf þetta, er béhf á að senda umsóknir urn atvinnu þessa til pósfmálastjórnarinnar. Englands um síðastliðin mánaða- mót. Kvað á sumum stöðum svo mikiS að landbrotinu, aS hús og licimili manna eru í hættu stödd, og á suriium stöSum hafa menn jafnvel ekki þoraS aS eiga undir aS haldast lcngur . viS cn flúið á burtu. Landbrotið á vesturströnd- inni kvað stórum vera aS fara í vöxt ár frá ári. Indíána höföinginn I.ittlc Bear. in hans, nálægt þrjú hundruð Cree-índíánar, sern hafst hafa vis i Montana, síöan Indíána uppreistin var hér í Canada fyrir tuttugu árum síðan, liafa nú sig Dominion-stjórninni á vali biðjast þess i flytja sig til Bankaþjófnaður var framinn i Hensel, N. 1)., aðfaráhótt srðastl. sunnudags, og stoliS þar rúmum þrjátíu og iimm þúsundum doll- ara. Avísanir og verSbréf, miklu mcira virSi en peningaupphæð þessi, höfðu þjófarnir rifis og tætt í stindur, og hirtu ekki annað en peningana, scm fyrir hendi voru. Ekki náðust þjófarnir og engan grun bafa meim unr hverjir þeir séu cSa hvaðan komnir,þó aSfcrS- ir scm þeir hafa haft til þes sprengja upp peningaskáp bank- ans þyki benda á, aS engir sérlegir viövaningar hafi verið þar aS verki. í bænum HáStings í Nebraska vildi það til fyrir skömmu síðan, ao ungur maSur nokkur, sem var staddur við líkbörur móður sinnar dró upp hjá sér skamml skaut á systtir sína, bróður sini þyktir. nninganna er ákvæði um friðhelga landspildu r þcim kapitula skift í níu greinir. Til þess aö tryggja frið- inn milli landanna cr svo ák\ • að beggja megin landamæranna skuli vcra ákveðin landspilda, er jafnan sé íriShelg, og engan ber- búnað megi hafa á, ef til ófriSar kemur milli rikjanna. \ opnafj berliS má heldur ekki bafa þar aS- setur Öðnívísi cn ef nauSsyn kref- ur aS senda þaS þangaS til aS gæta rcttar og regiu. Liggi járn- braut yfir landspitdu .þessa, geta bæði ríkin notað bana til þes llvtja herliö. Landvarnarsk bvilir jai'nt á íbúum þessarar land spildu og öðrum landsmönnum, en burtu þaðan verða þcir aS flytja ; sig jafnskjótt og þeir cru skráSir til herþjónustu og mega ekki flytja þangað aftur fyr en landvarnar- skyldan cr af höndum int. \ ii'ki. iir eða vopnabúf má ekki halda áfram aS nota né byggja aS nýju, innan takmajka landspildu þessarar. Þetta ákvæði má \»> fella burtu um stundarsakir hæSi ríkin eiga sarneiginlegui vin aS verjast, eða anna* I þeirra á í ófriði við cinhverja aSra dinga. Þatt virki, scm nú cru innan marka landspiltlunnar, skulu bafa cngin alvai mæli komið fram gegn neinum af atriS- tlnum i samningunum, hvorki af bcndi Norðmanna né Svía. Ser- staklega má segja það hvaS Svía snerti'r. í Noregi eru sumir alls kostar ánægSir mcS að leggja niður virkin á landamærununi öll merkustu blöð Norðmanna en cindrcgiS á því máli.aS sendimenn þeirra og samningsaðilar ekki hafi gengiS aS neinu oSru cn því er sjálfsagt var og óhjákvæmlega nauðsynlegt ef tnðinum skyldi ihaklið. Xtvsta i mönnum vcrSur nú þaö aS 1 sér saman um stjórnarfyrirktomu- lagiS framvegis. Margar líkur þykja benda á, aS talsverSur nteiri bluti þjóSarinnar vilji hald fram kommgsvcldimi ogþað fyrir- komuJag mundi verSa ofan á ef til almennrar atkvæSagreiSslu væri gengiS. Fari svo, eru öll lík- indi til þess, aS Karl prinz, sonur Kristjáns IX. Danakonui konungur i Xorcgi. ----------o---------- Vér 02 Danir. heima fyrir, heldur viS hóflaufcar blindað augu vor. Mín skoðun cr sú, aS þaS bafi sú stcfna veriS.scm setti lýðfcelsis-smiðshöggið á við- Kaili úr ritg. í XI. mág, sem voru þar með honum. Er svo sagt, aS systkinin muni j "'• deyja úr sárum þéifri er þau urðu gerSir um á hvern háti rir. Qrsökin til | lappa- Canada aftúr. Sökum langvar- verks er sagt aS sé m: andi þurka noröan til í Montana, | gamalt ósamkomulag skyldmenn- þar -:na undanförnu, segjast þieir e miklu lcyti virkin skuli lögð niöur. Skultt þcir samningar hafa sama j gildi og aSalsamir hvaS cina þar nakvæmlega 1 einu blaði og hlýt eg þann karla sem eftir cr. Þ\ ¦ »em bönd vor : uðu um miSja oldina sem leiS. eftir því óx meira viðskiftalíf siglingar aS landinu og ásókn hins mikla mammons-dreka nutímans, sem kallast auSsmagn fkapítal/'. Ágirnd eykst meS eyri hvcrjum, segir máltækið, og aldrei hefir vors kyns sannaS þaS betur. Liðvaldið, þaS er hið mentaSa þjóðræði á 'þar viS illan blámann erjast, enda má ckkert stjórn- arfyrirkomulag, nema rcynflab ein duga lengi og til hlitar í því efni. \-crzluniu sjál: ekki ; liSur i hinum nýju viSski^t- ;im og atvinnustríði þjóðanna. VTerð eg aS hlaupa yfir öll þau mál,en benda i lok þessarar Iöngu Qir á tveuskonar áhrif Danmörku, sem mjög hafa haft áhrii ,, vora sögu,og frem- ur þcgar alls efnu. Það eru þá bin bóklegu, scm fyrst þarf að sjá og meta rctt. Þar liafa áhrifin verið mikil og rík á báðar síSur. I>aS eru tornhækur vorar, sem crtt hin fyrsta og mcstja rót nýja þjóðlii st mikil- menni Dana hafa játaö aS þar einnig hin nýja þjóðmenning Damnérkur, og þó sérstak hfnn norræni þátttfr bennar, hverja sína sterkustu hvöt. liins vcgar vil cg hcr einkum nefna áhrif danskra bóki tastrattma á oss skifti vor og Dana. Því þa, sami flokkurinn, sem mest vam þingræði Dana, því sem nú er, og ræður sem stendur lögum Dan- merkur og lofum. LySháskóIa- mcnn Dana og þeirra sinnar er sá ílokkur, sem einn ann oss fullra sérréttinda í ríkiny. í þcini flokki hölum vér átt, eigum og getumá- valt átt vora traustustu vini á Norðurlöndum. En þetta mál cr miklu Umiangsmeira cn eg íái þaS slcýrt til blítar hér. RáS væri aS íslcnzkir þingmen» færi aS dæmi Englendinga og Frakka og gerði sendintefndir á fund danskra vildismanna, lýðhá- skóla og stjórnvitringa; og svo a5 Danir gerði hið sama. Þá mundu 1 sjást þcss einhver ný og hlý merki — cf ekki á S(>1 og stjörn- um, þá í blö'Sum vorum, almenrt- íliti og ýmsum innbyr5is-vi"ð- skiftum vorum oa: Dana. I>að er í blóðinu. Dr. \\7illiams' Pink Pills útrýma gigtar-eurinu. ,tin á rót sína í blóSinu, — tt cr himt j allir læknar munu segja ySttr það. þar hcfir oss stundum j Lkkcrt getur læknað hana, seni ltin lakari dansk- - ckki hefir áhrif á blóSiS. Það cr tlega höfum vér blekkjast heimskuleg tíma og peningacyðsla ora fyrir silfur og ;i g>gt M. á bóm ír-i því samningarnir ín.. dó ' rUm crti ir á niSurlagning virkj haldist þar vi trta þeir yfir, að bæði börn þeii ipir falli unnvorpum, 1 riú við aga um helgina sei Onion J.:: stjórharmnar. svan lan var ein heima ', skulu l,rlr herforíngjar, bornum sínum kornungurri er slvs -; séu uorskir né sænskir.hafa iS vildi til. 1!; á bendi l-.e:-:: 1 mylnuhús til þ. vcrSur það fyrirkomulag er sjó-'! að alt væri þar í lagi, en af óvar-1 velJa sinri hcrforingjann ; máladeild Canada-stjórnár nú hef- kárni komis svo n lnr ' samein- ir meS höndum og byrjaS var . indlinum að hár hcn; ingu þriSja hcrforingjann. Gcti Fram mcS St.Lawrcnce íljótinu, á utan 1 hún mari Þpir ekki tn iim_ aS'. Fram me fljótinu dai Atlanzhafs-ströndinni verða reistír; þcttir (^g aflmiklir vitar, og við j Cape .vfoundland verð- ur reistur viti, cr hcfir svo mikið ¦ ljósmagn, aS við hann cins ! fáir vitar jafnast af I 1 m't ' cru til. Samningamir uúlli •ðmaniui. 1 aSal innihald samninganna Sviar 1 ^ita nicnn nú, skal for n i Sviss velja banu. í öðrum kapitula samninganna eru : um bcitiland fyrir IireindýrabjarSr I applendii Eru þar aS heimila Lapplendinguin beiti- lönd i Noregi þangað til árið 1917. Xokkuru áður cn sá ttmi rennur vtt, skal enn á ný gcra aSra samn- uni þetta atriSi, cSa endur- ur mi verjar að öll þ kip þar þinginu norska. nyrðra, sem þeir höfðu fi Samningarnir eru Fyrsia skipiB af sela um, sem í sumar hefir stundað ;'1 eitir- En áður en samnHiganíir ¦ imdinu frá \ bindandi fyrir bæSi ríkin I nýja þá gömlu. Ágreinú oria, I',. C, er líú rSa l'e'r aö vera viSurkcndir j verða kann tit af þcsstt atriöi, skal gerðardómi. Fjórði kapitulinn cr um vcrzl- itmi'' trviðskifti ríkjanna. háfi ; ildú fimmp kapitulun r ffverji skuldbindttr sig til að verði þessi vertíð-beti kapitula skift í fleiri ia ekki neinar hindranir í hefir í uokur ár un ';nir- inn fyrir út- cS'a innflutning á áttu segja þeir fremur góða í Fyrsti kapitulinn_ scwt skift cr i j vorttm, meS tolli. Skyldi annaS norSurbofunum síSastböiS sumar átta greinir, ræðir um gerð.ardóma' hvort víkiS tenda i ófriði vis ein- og f,, i [p þetta '¦ ágreiningsniálum landanna. Þar hverja óviðkomandi þjóS, crtt all- bafSi sjö hundruS tuttugu og þrjú er l);lfi ákveðið, að b idin sclskinn 11 Eillcfu skip (SvtþjóS og Xoregurj, skuli önnur, serrt skipverjar höTSu haft 1,era Þa" ágreiningsmál, er fyrir ir af. sög'ðu þeir aS mundu kuu"a að koma á milli rikjam. i'flutning og eiga þær, cins og hafa yfir scx þúsund selskinn cftir undir geröardómstólinn í Ifaguc, j önnur ákvæSi samningsins þessu er nánara ákveðið hverri teg- j viSvikjandi, að standa í þrjátíu ár, tmd ágrciningsmála skuli þangaS' j frá i. Jantiar i()o6 a'ð telja. Skal ii fhitningar á vopnum og herbtin- aði bannaðir. Margar nákvæmar rcgltir cru settar um iunflutniug stu -- cSa cr því ckki en'n lokið? — cn alt tui endurska] j jar þrái jónir, kröiur. rðir. lið. Sjúkdómurinn r a8 lokum farinn á hjart- að. arta- og var stundum næ'rri því vcrttSina. I bænum Nanaimo í Brit. Col. varð vart vlfj tbluverrja jarð- skotið. Ágreining, sem verSa kann út af þvi, hverja þýðingtt skjálfta fyrra lattgardag. Komu skuli lcggja i ýms atriSi samning- þar tveir snöggir kippir, meS litht anll;l og framkvæmd þeirra viövíkj millibili, og brotnuStt víSa rúður í ai»li aðskilnaSi ríkjanna skal þó húsum og reykh;iíar brundu niSur. ekki leggja undir úrskurð gerðar- Annað tjón varö ekki aS svo telj- dómsins. Enn fremur er ákveðið andi sc. hvcrjir það séu, sem sæti skttli ___________ geta átt í gerðardómi, hver skjöl Eldsvoði allmikill varð í Minne- sé skylt að leggja fram þar o. s. apolis.Minn., um helgina sem leið. frv. Akvæðið um gerðardóminn Stór og mikil harðvórubúS brann skal standa í tíu ár frá því samn- þar til kaldra kola og ýmsar bygg- ingarnir eru undirritaðir. Síðan ingar í grendinni uröu fyrir all- má cndurnýja það fyrir næstu tíu miklum skcmdum, ár, hafi samningunum ekki verið sagt upp af öðrum hvorum máls þá endurnýja samningana lil jafn- langs tíma nema annaö hvort Iandanna hafi sagt þeirn upp áður, ntcS fimm ára fyrirvara. I fimta kapitulanum eru st;rstök ákvæði sett viSvikjandi samcigin- legum vatnaleiðum innattlands: Þau ákvæði sktilu gilda í næstu fimtiu ár nema uppsc'ign.mcð fimm ára fyrirvara, komi frá öðruhvoru rikinu. Þetta oj'u aðaldrættimir í samn- ingunum. Ekki er annað sjáan- leg en að á þessari undirstöðu niegi byggja varanlcgan og ákjós Stórflóð og stormviðri gerðu aðila. , þegar átta ár eru liðin frá anlegan sáttmála á milli ríkjanna, nderað af því, sem 1 burðum, bökstrum cSa ncinu n hin beíri á-: því meðali ,s« ins verkar. á aðrar þj» hrifin uröu slík- þótt þctta mcgi kynlegt sýnast, þá mentabrunni Dana drukku margir um meðulum inn 1 hörundið gerir m avalt teig — ig t er vaknai konar hreyfi rýma gigtareitrinu úr blóðinu um. lívert þjóSlif myndar vík • rílinn og hlcypidóma' I nota Dr. Williams' frá hafinu; mcSan þar er ta hinna Þær búa til nýtt blófí strauml »ist ab Iinda í landinu. Þangað sóttu ' burtu úr lík- VCra aS 1 >g þorna, en ef þroska sinn þeir Guðbrandur 0 l«m 611 óhreinmdi, liSkar ltttt ,-ikja kemui rynjólfur, Ji 1 gigtin; straumfðll, lifnar yfir öllu, ei Finnur fupar; þar v.eita sjúklingnum fróun sýnist þá 1 tvennar vi 1111 þeir vísindin Árni Magnús- bót. Mi bou- nar. Stríöar 1, Skúli fógeti, Jón Eiríksson, lements, Que., segir: var niS: alf >nj Hann- ' því i tuttugu ætlar um koll nim ár. E i mikluni vita menn þó aS von'S er í nánd. Magnús Stephensen, svo eg nefni peningum í áburð og inntökur, en Vort nýja sjálfsfi i menn. En þar lattst.þangað til eg f'ór a5 í buga þjóðarinnar og þ< , þar brúka Dr. Williams' Pink Pills. klukkan vitundin Fjölnir og þar byrj irjr tökum vcr í arf af Dönu þeirra dæmi. ¦ eru- framfara 1 vorra forna líðveldi lifði i djúpinu, Lúters, að hafist Itafi en skilyrðin voru gleymd heima? Eg nta fyrirkomulaginu, r öldin r farin aS álíta mig ó- orSin öll önnur, aS minsta kosti andi. Þá barst mcr í hcndur tit á við. En hvaS kemur ]>• ingur um Dr. Williams' Pink breytin Es vors í líS þakka, heldur þ> r þar tckS íram að þær kemur b um i Danmörku eða læknuðu gigt. Eg fór nú aS reytta skiftum vi hverníg ; dönskum ritum; enda kunnum v eftir þrjár vikur vai skyldu þau vii eytingi hafa ið þær bofSu góS áhrif á attkist og magnast? Ástæður | elta sttmt, sem m erkurinn fyrir hjartanu pa ekki í Danir. rnar linu hendingskasti frá áhrifum ir bettir u'm bSinna tíma. Föst og ti 1 þeirra. cinkum viSskifti viS onnur lönd cn Dai, náin alls konar fi mörku áttum vér ckki, cn nú jttk ttst 0g ntar; t þarfir .vri alþiyða betur aS scr ar og kröfur.- lfvaS átti að ger;i rm fróðleik, cn hcr á lantli: aít va,r bundn; ur cn skólamál hói'- \crzlunin varð laus i;t pappírn- ust. ÞaS aS svo mikill bluti þ|. um) á hálfiiaöri öldinni, en sat' ar týnir ekki niSur listinni aS lesa ar um aS lækna aSra cins sjúk- föst fyrir l»ð lengi eftir: lögin á bækur, það flýtír ótrúlega fyrir dóma og gigt, blóSleysi, melting- náSu ekki til mnar", því þeim mcntagróSri, sem hinir nvju ' arlcysi, nýrnaveiki, bakverk, höf- eignarréttttr og vani stóö fyrir,, skólar hat'a á prjónunum. ÞjóS- nSverk og sitjtusting, taugavciklunt enda bæði kunnáttu- og getuleysi j irnar eru samvafin. langgæS og og börundskvilla auk ýmsra þeirra vor sjálfra. Xú fyrst cftir hálfai lífsseig vera, sem lifa nicira á lið- sjúkdóma, sem stúlkur þjást af á öld eru viðskiftin bttin að fá. inni tíð, cn flcsta grunar. vaxtarskeiSi. En að eins hínar írjálsari hendur. En samt befir! Siðast nefni cg lýSháskólana réttu pillur geta þctta og gætiö þörfin og dáðin hjá vorri vakn-í dönsku. ÞaS cr stofnun.sem nokk- því. vel að því að fult nafn: ,,Dr. andi þjóö — mcS sjálfráðri eSa ' urir vorra gáfuSustii manna hafa Williams' Pink Pills for Pale ósjálfráSri aðstoS Dana hiusvegar fyrir skemstu reynt aS lysa (þcir People" sé prentað á umbúSiman — aukist svo mjög, að umsetning 1 Jón sagnfr., scra Þórh. Bjarnar- um hverja öskju. Scldar hjá öll- vor við Dani hcfir tífaldast á þess- son, mag. C.uSm. Finnbogason) um lyfsölttm eða sendar með pósti ari hálfu öld. Einokuttar og skukla Fn þeim hefir gleymst aS bcnda á á 50C. askjan eða sex öskjttr fyrir vcrzlunin «r bráðtim úr sögunni. hina djúpu þjóðernislegu þýSingu $2.50-. ef skrifað er beint til „The Nú er annaS stríð að færast nær, . þess flokks fyrir oss Islendinga. Dr. Williams' Mcdicine C, Brock- ekki við siglingarleysi, eða örbirgð Pólitíkin hefir þar sem endranær ville. Ont." ireyfa mig cn aSur til margra ára. enn inn pill- urnar við : vcit að 1 balda blóð- inu í nttlagi." Af þvi a« br.'Williams' Pink búa til nýtt blóS cru þær fær-

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.