Lögberg - 18.01.1923, Blaðsíða 1

Lögberg - 18.01.1923, Blaðsíða 1
Það er til myndasmiðor í borginni W. W. ROBSON AthugiB nýja staSinn. KENNEDY BLDG. 317 Portage Ave. Mót Eaton öuber SPEIRS-PARNELL BAKÍNGCO. ábyrgjast yður fulla vigt, beztu vörur fyr- ir lœgsta verð sem verið getur. REYNIÐ ÞAÐ! TALSlMl: N6617 - WINNIPEG 35 ARGANGUR WINNIPEG. MANITOBA, FIMTUDAGINN 18. JANÚAR 1923 NUMER 3 Helztu Viðburðir Síðustu Viku part brautarinnar norður af Pas, imundi verða gerð ógild innan skamis. Erindi Mr. Compbells Bretland. Canada. Bindindisfélag kvenna hér í borginni, er 'Women's Christian Temperance Union nefnist, hefir nýlega krafist >þess, að John Blu.mberg bæjarfulltrúi, l'áti af stöðu sinni. Sakar nefnt félag Mr. Blumberg um, að Ihafa farið niðrandi orðum um vínbannslög- gjöf fylkisins. Mr. Blumberg á sæti í bæjarstjórn, sem fulltrúi verkamanna flokksins. Ekki þykir líklegt, að bæjarfulltrúinn Iáti sig kröfu félags þessa miklu skifta. * * * Mr. W. E. Hobbs, sá er að und- anförnu befir haft umsnón með útlagning bæja í fylkinu, hefir verið skipaður vara fylkisritari. * * * Talið er víst, að fyilkiskosning- arnar 'i Quebec, imuni fara fram um næstkomandi mánaðamót. Að- allega imun rimman verða 'háð miilli stjórnarfrokksins (liberal) og íhaldsmanna, því litlar eða engar líkur eru til þess, að bændur myndi sérstakan flokk. Fregnir frá Lundúnum Ihinn 12. . b. xn., láta þess getið, að frá 10. var tekið með fögnuði, eftir þvii februar næ;Stk0mandi að telja sem dagblöðunum segist frá og; verði prentað dagleg útgáfa af munu fundarmenn, því nær undan.: blaðinu 'IMail", á níu farþega- tekningarlaust, hafa verið honumi skipum Cunard línunnar. samlmála. Samþykt var á þing- búinn stjórn. að mynda bráðabyrgða- Oonstantine, fyrrum konungur Grikkja, lézt að Palermo á Sikiley, hinn 11. þ. m. inu, í þeilm tiilgangi, að bæta; Mrs. EditJh Tboimson, sú er sök- uð var fyrir nokkru um að 'hafa smjörgerð innan fylkis, að skora^ myrt ^^ ^^ hefir verf8 tekin á stjórnina, að skipa hæfa sér fræðinga til þess að hafa eftirlit með flokkun rjóma. Ennfrem- ur lýsti þingið yfir trausti sínu á satmvinnuhugmyndinni og kvað hana þegar hafa á öllum sviðum miðað til góðs. Sir Henry Thornton, hinn nýji forseti og fraimkvæmdarstjóri þjóðeigna- brautanna — Canadian National Railways flutti ræðu og var gerð- ur góður rómur að máli hans. Colin Burneil var endurkosinn forseti hinna sameinuðu bænda- f élaga, en til varaforseta var kjör- inn D. G. Mackenzie frá Brandon. Mr. Robert Forke, sambandsþing- maður fyrir Brandon kjördæmið og eftirmaður Mr. Crerars í for- ingjastöðunni, fílutti erindi á þing- inu og dró enga dul á, aí$ hann vœri þv'í Ihlyntur, að rýmkað yrði i till um flokksböndin. Sir Henry Thornton, hinn nýji forsetí þjóðe'igna brautanna — Caadian National Railways, kam til toorgarinnar hinn 9. þ. m., ásamt ýmsum embættismönnum járnbrautakerfisins. Er hann á sinni fyrstu eftirlitsferð um Vest- urllandið. Flutti forsotinn ræðu meðan íhann stóð hér við, þar sem hann meðal annars ibenti á, að auknir fólksflutningar inn í land- ið, væri fyrsta of þýðingarmesta skilyrðið fyrir velmegun og þroska s'léttufylkjanna. Kvað hann brýna nauðsyn bera til, að stjórn og þing legðYst á eitt með að hrinda máli þessu hið allra bráð asta í viðunanlegt ihorf. * * * Dr. F. W. Patterson, prestur fyrstu bapitiS'ta kirkjunnar í Winnipeg, hefir verið kjörinn for- seti Acadia Iháskólanvs lí Wolfville, N. S. * * * Sendinefnd frá ihinum ýmsu verkamannafélögum ihér í borg- inni, undir forystu F. J. Dixon þingmanns, leitaði nýlega á fund Bracken stjórnarinnar í þeim til- gangi að fá fjárstyrk handa at- vinnu lausu fólki. Stjórnarfor- maður kvaðst með engu ínóti skifta sér nokkuð af imálinu nema því aðeins, að sambands«stjórnin vildi fyrst ileggja eitbhvað af mórk- um. * * * Ársþing hinna sameinuðu bændafélaga í Manitoiba, hefir staðið yfir lí Brandon undanfar- andi, og var fjölsótt mjög. Voru þar all ítarlega rædd hin ýmsu veltferðarmál, er snerta hag bænda, svo seim hveitiverzlunar málið. Hon. T. A. Crevar, fyrrum leið- togi bændafllokksins, kvað sölu hveitis með svipuðu þvingunar fyrirkotmulagi og átti sér stað 1919, vera siðferðilega ranga og ríða í bága við grundvallaratriði frjálsrar verzílunar. Að því er lækkun verndartoilla áhrærði, kvað Mr. Crerar öldungis óhugsandi, að verulegur fuMnaðarsigur í þá átt gæti unnist nema, með samvinnu milSli Austur og Vesturlandsins, «r bygð væri á skilningi og bróður- hug, án allrar hreppa pólitíkur. Skoðun nefnds ræðumanns mun hafa átt fomrælendur fáa, því siiðar á þinginu, var samþykt til- Haga þv»í nær í einu 'hljóði, um að nieð tillíti til ástndsins nú, væri eigi aðeins æskilegt, heldur Ibeju- !ínis lífsnauðsynlegt, að skipuð yrði hveitisi&lunefnd, á svipuðum grundvelli og með svipuðu valdi °g sú frá árinu 1919( tii j,es,s a?! 'koma næstu uppskeru á markað. ^ Mr. Bowesfiald, ibóndi frá Mc- Gregor, kendi Brackenstjórninni í Mairitoba um það, að ekkert hefði orðið úr skipun hveitisölunefndar- innar á siíðasta sumri. |Mr. J. A. Campbell umboðsmaður stjórnar- innar, fyrir Norður-Manitoba, flutti ítarlega ræðu, þar sem hann brýndi fyrir áiheyrendum sínum nauðsynina á því, að Hudsons flóa brautinni yrði lokið sem allra fyrst. Kvað hann Sir Henry Thornton, fiorseta þjóðeignaikerf- ísins hafa í einkaviðtali lýst yfir þVí, að fyrirskipanin um að rífa Fylkisstjórnin ií Quebec, hefir veitt $25,000 í þeim tilgangi að endurbyggja St. Boneface College, er brann fyrir nokkru sem kunn- ugt er. Ymsir borgarar St. Boneface, gáfu til samans $17,000 í byggingasjóðinn ulm jólaleytið. af lífi, ásafmt Fredrick Bywaters, er -reyndist að hafa verið með- sekur henni. Er þetta í fyrsta skifti á sáðastiliðnum sextán árum, að kona hefir verið líflátin á Bretlandi. Mrs. Thompson sór fyrir biskupi þeim, er veitti henni hina síðustu þjónustu, að hún væri alge^-lega saklaus. * * * Verkaanannafiokkurinn á Bret- landi, hefir gefið út mótmæla yf- irlýsingu gegn aðförum Frakka í Ruhr dainum. Skorar flokkur- inn á stjórnina Ibresku, að koma hvergi nærri þessum afbeldis- málum, og láta Frakka bera á- byrgðina eina. # * # Ensku blöðin, 'Western Mail og Daily Mail, hafa upp á, sfökastið verið að ræða um liðsbón Lloyd George's til Canada í líðastliðnum septeinbermánuði, þegar tyrnesku deiiurnar stóðu sem hæst, og út- Iit var fyrir, að alt ætlaði að fara í bál og brand. Telja þau fyr- verandi forsætisráð'herra hafa í Heimboð Fyrsta lút. safnaðar. Á meíSal þjóðsiða hinna fornu í.slendinga voru veizluhöld og þótti sá höfðingskapur mestur í þá tíö aö efna til sem höfðinglegastra heimboSa. Sum slík boö fyrnast aldrei, svo scm þá er þeir Hjaltasynir drekka erfi eftir föSur sinn cg höföu tólf hundrtiS gesta aS boði, og er ])a8 talin hin mesta veizla sem halHin hefir verie á meSí.1 ís- lendinga. Aðra fjölmennasta veizlu héldu þeir Höskuldarsynir er þeir drukku erfi eftir föður sinn á Höskuldar- stöíum 922. Veizlur þessar höfSu víStæka þýSingu Fyrst og fremst til þess að sýna risnu þcirra er buíu, svo til þess aS kynnast og 'tryggja velvild og vin- áttubönd sin á milli. A siSarÍ öldum hefir slíkum rausnar boðum hnignaS mjög, enda er nú vart um slíka héraSshöfS- ingja aS ræSa, sem þá Ólaf pá á rioskuldarstóSum og þá ÞórS og Þorvald á Hofi. En nú hefir Fyrsti Lút. söfn- uSnrinn í Winnipeg, tekiS upp ensku til unga fólksins: Dr. B. J. Brandson. 3. Piamo solo: Miss Dempsey. 4. Einsöngur: Mrs. P. Thórláks- son. 5. Minni æskulýSsins, ræSa: Dr. Baldur Olson. 6. Gitarspil: ÞjóSbjörg og Jón O. Bildfell. 7. Sunnudagaskólinn, minni: J. J. Swanson. 8. Einsöngur: Mrs- K. Johann- esson. 9. Minni Dorkas félagsins og hinna ungu kvenna, ræSa: Jón Ragnar Johnson, einn af hinum ungu mönnum safnaSarins, gerSi haon umtalsefninu , prýSilega góS stól. 10. Dr. B. B. Jónsson, á víB og dreif. A6 síSustu var sunginn enskur sálmur og fóru svo allir olaSir heim til sín, stundu fyrir miSnætti. Fyrir slíkan myndarskap og rausn. eiga allir þeir og þær, sem aS boSinu stóSu, þakkir skiliS og vonandi verður þetta ekki látið falla niSur aftur fvrst um sinn. þessu tiWiti hafa gert sig sekan; |,enna sjð meS þeim myndarskap, Vér þökkum.innilega öllum þeim sem hafa sent börn sín á þenna skóla, svo aS eins er mögulegt aS framkvæma þetta verk, aS nem- endur sæki skólann. Xú er þaS vinsamleg ósk, þeir:a sem standa fyrir þessum skóla, ai fleiri sendi börn sín á skðlann, en hingaS til hafa gert þa8, þetta ár. ÞaS væri svo ánægjulegt fyrir alla. Foreldrar og vandamenn send- iS börn ySar á skólann og gefiS þeim þannig lykilinn a8 beztu bók- mentum hemsins. Þess mun engan iSra. KenniS börnum ySar eins mikiS og \ður er imt heima í málinu: en sendiS þau á laugardagsskólann svo aS þeir sem þar taka viS geti útskrífatS þau meS heiSri, svo eSa svo stóran hóp árlega. Timinn er dýrmætur. ÞaS vitum vér vel. Sérstakl'iga er, hann dýrmætur þegar honum er vel variS. ViS þenna skúla er timinn aS eins einn og hálfur khikkutími i viku, frá klukkan tvö til klukkan hálf fjögur. ÞaS kostar ekkert. Jóhannes Eiríksson. Áramóta stef. Flutt af Jóni Youkonfara á gaml- árs-samkomu íslendinga í Seatúe. IVash. að en auðvelt sé að bíta úr nál- inni með. Líklegt er að harðar deilur muni eiga sér stað um mál- ið á þjóðþingi Canada, og geti, maður fyrir Vest-Toronto, lét sér; ,sMkt ieitt til þess, að sambandið IMr. Hocken, íhaidsflokks þing- nýlega þau orð um munn fara, að frjálsllyndi flokkurinn hefðí í leyni unnið að þvtí öWum árum, að hrinda bændasamtökunum af stað með það fyrir augum, að reyna að koma íhaldsflokknum fyrir kattarnef. pessi ummæli komu ritstjóra b'laðsins Lethbridge Her- ald, heldur en ekki kynlega fyrir. Fórst honum í þessu sambandi þannig orð : "það er að vísu satt, að bændurnir ií Ontario, steyptu afturhaldsstjórninni af stóli. En það hllítur að hafa verið næsta nýstárlegt Jiberal Eggert Stefánsson T'irs o? ge'iB var um '• síSasta 1 laSi, heídur hr. Egeert St*fán4- son. hinn nafnkunni ten .r song vari, söngsamkomu í Central C'iingregational kirkjunni, hinn 30. þ. m. Þetta verður sí^asta sam- 'coma Eggerts hér t borginn, því undireins eftir mánaðamótin Ieg>nir hann af stað suSur til um poht ; glapræði, er alt ann- sem sómi er aS og væntum ver aS. i.!;;i(laríkjanna. Eggért hefir boS þaS, sem hann hélt s. 1. viktt ^^ ka>'rkominn gellr, ^^ sé þriSja hoiðmglegasta boSiS í stMa tima sem hann hefir dvant5 roBinni, því þaS sátu 800 manns. I hér á meöal vor Þeim er á hann HvaSa þýSingu aS slík boS hafá hafa hlýtt, mun sc'nt gleymast fvrir safnaSarfólkÍS, sem dreift erj son[rUr þans. BæSi er þaS aS hann víðsvegar um |>essa borg, er i attgum uppi og svo hitt hve ó- yggjandi meSal ])a8 er til þess aB Nýlátinn er í Lundúnum, Fred- sameina íslendinga í bænum getur ciigum dulist. HeimboBi þessiTXarB aS skifta. milli Bretiands og Canada frem- ur veikist en styrkist. erick Harrison, nafnkendur heim- spekingur og isagnaritari, níutíu og tveggja ára að aldri. Hvaðanœfa. Fimtudaginn í vikunni, sem leið leynibral . er &erSuist >au tíðindi, að Frakka- f)ví veizhtsalur kirkjunnar er alt of itill til þess aS rúma slíkan f jölda,! crts svo fullorSna fólkinu var boSiS á þriSjudagskveld 9. jan., sæti -voru fyrir liBug f jögur .hundruB manns i borSsalnum og mátti heita a8 hvert einasta þeirra væri skipaS. BorBin voru hlaSin vistum og fólk koilvarpaði nýlega tveimur liberalí st-*órn send lher maMs inn f Ruhr: "^11" máltiSarinnar meS mestu á dalinn t þeim tilgangi, að kúga nægju og af ^óSri lyst og á meSan pjóðverja till skuldagreiðslu. Eins ,'i máltíðnni stóS spiIaBi streng- og þegar er kunnugt, þá lýstu leikjaflokkur sunnudaga skólatt'. Frakkar, ítalir og Belgíumenn, AB máltiSinni lokinni sungu allir yfir því, að pjóðverjar hefðu af i "God save the King'' og "Ó guS ásettu ráði þverskallast við aðl vors lands, svo flntti forseti safn- stjórnum í Vesturlandinu," bætir ritstjórinn við. — * * # Sir Allan Aylesworth, hefir verið skipaður senator, í stað Hon. William Proufoot, er lézt fyrir skömmu. hefir framúrskarandi fagra og vel æfSa rödd, en hitt er þó (ngu tninna utn vert, hve næmur skiln- ingur birtist í meBferSinni á öllu bvi. er hann syngur. Þa8 gengur til hjartans, >em '!ra hjartanu kemur. f briosti Egg- slær viSkvæmt listamanns hjarta, er endusspeglast í hverri ein- ustu tónsveiflu. Engin samkoma b'.ggerts hér í borginni var sótt eins \c\ og' hann verSskuldar. Nú á hann aS eins eftir aB syngja ein t sinui hér í borginni og þangaS ætti hvort mannsbarn aS fara, er nokk- ttr tök hefir á. Dr bænum. Fundur verður haldinn í deildinni Frón á mánudagskveldiS kemur kl. 8 á vanalcgum staff. Auk hinna vana- 'ctju fundarstarfa, sem í þetta sinn cru mjbg áríðandi, vcrður erindi flittt af séra Rögnvaldi Péturssyni, scm menn gcta reiti sig á að rcrður bœði uppbyggilegt. og frcfilegt, og scra Ragnar Kvaran syngur. Einnig syng- ur Mrs. Alex Johnson einsöng. Eins og menn vita, eru fundir deildarinnar opnir öllum Islendingrmn, scm þá vilja sœkja. Bn það cr sérstaklega skorað á félagsmenn að fjöhncuna á þcnnan fund. Árin líSa aldir hverfa, eilífSar í regin sæ blómiS fölnar- báran titrar, bifast hnettir sí og æ, Akarn lítiS ekkert fellur, alheims gagnstætt viljanum afliS þaS, sem ei vér skiljum áfram hrindir tímanum. Árin HBa og vér siáum, umbreyt- ingu margt er náS alheimsrúmiS ekkert breytist, af hið forna þó sé máS, eitthvaS nýtt því ætíS þrykkist endalaust á tímans spjald, Rúnir þær ef rétt vér lesum rúnin þýSir áframhald. Árin liSa, svásleg sunna sína heldur réttu leiS umkringd sólna ótal f jölda, er um geyminn þreyta skeiö meB herskara af miljón hnöttum mundu' þar er ekkert glys nær um geyminn sérB þá svífa í seg- ulböndum jafnvægis. Himins dýrSar ljósin loga, leift: andi meB geislaskraut ótakmarkaS undraveldi, er sAm stjórnar tímans braut um þaS heilann hafa brotiS heim- spekingar fyr og nú. en þó beir um aldir leiti aldrei ræSst hún gátan sú. Hvar aS býr sá mikli máttur, manns andinn ei skiliB fær, sem aS himna sólkerfunum segul- afliS sterka ljær, ekkert svo úr skorSum skeiki skýr né tapist stjarna ein eilif8ar í Almanaki, áramót ei finn- ast nein. A laugardaginn var lézt aS heimili dóttur sinnar, Ingibjargar, aS 533 Agnes St. hér í borg, SigurSur J. Jóhannesson skáld. á níræSisaldri. lai'Sarförit) fór fram frá Fvrstu lút. kirkjunnl á þriSjudaginn var aS mesta fjölda fólks viðstöddum. — r>essa látna merkismanns verður væntanléga nánar getiB hér í blaB- inu síSar. Laugardagsskólinn. Bandaríkin. Dr. E. B. McKoin, fyrrum bæj- arstjóri7! Mer Rauge, Louisiana, hefir verið tekinn fastur og sak- aður um, að hafa verið viðriðinn morð. * * « Félög námumanna í Bandaríkj- unum, leggja til, að stjórnin kaupi allar kolanámur þjóðarinnar fyrir $4,500,000,000 og stofni um leið nýtt námuráðgjafa embætti. * * * Senator Bursam frá New Mexi- co, ber fram frumvarp þess efnis, að pjóðverjum skuli veitt $1,000, 000.CO0 lán til að kaupa fyrir vist- ir 'í Banda'ríkjunum. * * » Verið er um þessar mundir að höfða mál á hendur Benedict Cro- well, fyrrum aðstoðar hermálaráð- gjafa í stjórnartíð Woodow Wil- sons og sex öðrum sýslanamönn- um hertnálaráðuneytisins, fyrir stórkostlegan fjárdrátt i sambandi við samninga um bygging ýmsra mannvirkja meðan á stríðinu stóð. x* # * Búist er við, að borið verði fram innan skams lí senatinu, frumvarp til laga, þess efnis, að stjórnin taki í hedur sínar, aðal uimsjónina með gasólín framleiðslu og verzl- un í Bandaríkjunum. # * * Mrs. Winifred Mason Huok frá Illinois, eina konan, er nú á sæti á 'þjóðþingi Bandaríkjanna, ber fram tiilögu til þingsiályktunar, er fram á það fer, að forsetinn af- sali lí hendur þjóðarinnar, rétti þeim, er honum ber að lögum til að lýsa yfir ófriði, og að því að- eins geti þjóðin farið í stríð, að fengist hafi samþykki meiri hluta kjósenda, við allmenna atkvæða- greiðslu. selja Bandamönnum í hendur viss- an koilaforða, samkvæmt fyrirmæl- uim friðarsamninganna og væri því hér um skýlaust brot að ræða. FulKrúar Breta í skaðabótanefnd- inni vildu ekki fallast á skoðun þrfíveldanna og litu svo á málið, aðartns Dr. I!. J. Brandsson snjalla ræSu. skýrSi frá aS hugmynd stjórnarráös safnaSarins me.S sani- sætniu, væri aS gefa fólki tæki- færi á áS kvnnast betur en þaS heftji átt kost á aS gjöra og svo aS; :ifi læra ^lenzku j bjóCa fólk ]>aS velkomiS, sem að ef svo væri, að um brot væri að1 söfntííinn hefSi gengiS á árintt, ræða, sem þeir að vísu ekki viður- scm væri meira en hálft annaS j f^ '• ,en Þafi vlí"f kendu, þá stafaði það sennilega, httndraS manns. miklu fremur af getuleysi pjóð- Svo var mælt fyrir bessum minn ÞatJ borgar sig vel aS læra hvaSa tungumi'il sem er. ÞaS er andlegur gróSi fyrir einstakl- inginu sem lærir. ÞaS eykttr honum andlegan þroska. ÞaS borgar sig sérstaklega vel íslenzkar bók- mentir þola samanburB viB hvaSa bókmentir sem er, og er þá mikiB Hr. DavíS Jónasson ^r aB undir- búa söngsamkomu, sem haldast á innan skamms og æft sérstakan söng- flokk fyrir þaS tækifæri. ArBurinn af sönssamkomunni á að síanga til styrktar Jóns Bjarnasonar skóla og Betel. Nánar auglýst síSar. verja en nokkru öðru. Frakkar vildu engar málsbætur heyra nefndar, og árangurinn varð sá, er iþegar hefir veríð sagt. Hafa Frakkar nú tekið í hendur sínar yfirumsjón með starfrækslu aJllra hinna auðugustu kolanáma á þess- um svæðum ásamt landflákum þeim, þar sem mest er um timb- urtekju. Tiltæki þetta hefir slegið megnum óhug á pjóðverja og hefir kanzlarinn sent mót- mælabréf til Breta og eins til stjórnarinnar í Washington. Um leið og Poincare, stjórnar- formaður Frakka, tilkynti þing- inu ráðstafanir sínar þessu máli viðvíkjandi, samþykti' þingið traustsyfirlýsingu til stjórnar- innar, með miklu afli atkvæða. * * * Af Lausanne stefnunni, er fátt fréttnæmt að segja. Má svo heita, að alt standi lí farinu. Er helst svo að sjá, sem Tyrkir vilji að ©ngum samninguim ganga, og séu í rauninni að bíða eftir því einu að berjast. Eina tilslökunin frá þeirra hálfu virðist vera sú, að þeir kvað hafa heitið að leysa gríska menn í Smyrna úr haldi. * * * Curzon markgreifi, utanríkis- ráðgjafi Breta og formaðnr bresku sendisveitarinnar á Lausanne stefnunni, ihefir lýst yfir 'þyí, að Bretland gangi aldrei að því, að láta Tyrki fá umráðin í Mosul. * * * Sagt er, að alt sé að fara í bál og brand í Lithuaniu og að foringi byltingamanna, Sinlonetitis, sé um: 1. SafnaSarins, séra H. J. Leo. 2. Gestanna: Hon. Thos. ! í Johnson. 3. Xýir safnaí irmeSlimir: [f. A. Iiergman. 4. Söngflokkuriiti: \. C. John- Sllll. 5. Konur kvennfélagsins: J. J. BiWfell. 6. A viS og drelf: dr. B. B.' Jónsson. NteS söng skemiu þau Mrs. S. K. Hall og Paul Bardal, auk pessj sem fjöldi af alkunnum ættjarBar-! ljóBum var sungilti af öllum. SíBara kveldiB.pá miSvikudag-1 kveldiS to. janj \r mannfjöldinn j enn þá meiri og var þaS hin áhrifa- mesta sjón aS sjá þvílíkan fjölda af íslenzkum æskulýB í Winnipeg saman kominn á þessum staS. vStundum höfum 'yér eldri menn- irnir veriS aS bera kvíSboga fyr- ir því. að hia kristilega starfsemi á meSal tslendinga í Winnipeg mundi falla í gleyntskunnar dá með hinum eldri. E:t hver er sá þau hundruS af æskulyB vorum, sem safnaSist aS þessu boBi á miB- vikudagskveldiB var, hefir aldeil- is <enga ástæðu tfl þess að ótta*t slíkt — á meSan aB æskulýBur vor 'intmr að hann á heima í kirkjtt Krists og er honttm trúr, þá ef öllu óhætt. Að lokinni imáltíðinni á miðviku- dagskveldiB fóru fram skemtanir sem hér segir: 1. "Ó, Canada", sungiB af öllum. 2. Meistarlega falleg ræBa á Jón bóndi Freysteinsson frá Church- bridge, Sask., kom snögga ferS hing- aS til bæjarins um siSustu hel^i. —1------------------ í fregn þeirri í síBasta blaði Lög- bergs, sem skýrir frá andláti Mrs. SigríSar Thomson. hefir misprentast nafn eins af systkinum hinnar látnu. f>ar stendur: SigríSur á Mountain, en átti aS vera SigurBur á Mountain. íslendingar og þeir sem ekki eru af íslenzktt bergi brotnir, en hafa lært íslenzku meS öSrum fleiri tttngumálum. IMargir halda þvi fram. að islenzkar bókmentir séu a^> sunui leyti betri en nokkrar aBr- ar bókmentir og mun eitthvaS hæft í því. IvMiIegt er því, aS sumir íslend- ingar vilji reyna aS kenna niBjum sínum þetta gullaldarmál og leggi hart aS sér í þessu efni. l.augardagsskólinn er viSleitni 1 þá átt. Þetta ár er aSsóknin minni en nokkrtt sinni áSttr, aS skólanum. l>aS er rúm nægilegt fyrir eitt hundraS nemendur, bar sem kensl- an f er f ram; en aS eins hér um ]>il lulmingur þeirrar tölu hefir innritast. Þetta þykir þeim seni bera þetta mál fyrir brjósti, oí liti! aBsokn og vilja reyna aB laga ef unt er. Xú á a^ Iircyta fyrirkomulag- inu þannig aS efsti bekkur, piltar og stúlkiir, taki burtfararpróf í vor. Hafa þ«r, sem aS þessu vinna mest, hugsaS sér alt fyrir- komulagiS. Skulu nemendur geta lesið, skrifaS, og hugsaB þaS mál, sem ónnur lesrx'ík hefir aB bjóSa. Þeir sem ná 250 mörkum af 500 sem unt er aS ná, útskrif- ast og 'hætta aS ganga á laugar- dagsskólann. Þeir sem uá fjög- ur hundruB mörkum cSa meira <xí 500, fá verSlaun 1 dal í peningutn hver, (aB eins litil hugnun fyrir aS gjóra vel). Búast má viB aS 12 eBa fleiri, sem sækja skólann nú, taki þetta próf í vor. Helzt vildum vér aS þaS væru fleiri, Nsem gætu tekiS þaB spor. Hinn 10. þ.m. lézt íS 449 Burnell Street hér í borginni, Mrs. Helga Johnson, 63 ára aS aldri. JarSarför- in fór fram þriSjudaginn hinn 16. frá útfararstofu A. S. Rardals. Séra Rúnólfur Marteinsson jarðsöng. Heimsvitringar hafa skipaS hnetti vorum áratal. Tólvisinnar ritaS rúnum rökkur skuggi er áSur fal. ÁriB nú hér eitt viS kveBjum, en þess geymum minning þó hreif þaS burtu hraBrás timans- horfiB týnt í alda sjó. GóBir vinir gleBjast látum gamla áriB horfiB er en í fögrum æskuskrúBa annað til vor þrengir sér. GySju líkt frá guBasölum, gullin sprota ber i mund þaS skal annast áframhaldiB, aB eins þó um skamma stund. ÁrdagsroSi rís í austri rjóður eins og meyjarkinn uppheimsdýrBar undraljóma, öll þá skreytist hvelfingin. Nýja árið oss þar heilsar ef þess skildum huliBs mál legionir ljúfra vona, leiBir þaB i mannsins sál. Notum tímann nýja áriB, nú oss kveSur verka til, látum okkttr glys ei ginna, þaB get- ur veriS hættuspil þar sem alt er stærra stærra, stefntt vorri beinum a8, reisum markiB hærra hærra hugsjón æSri glæSir þaS. Þeir Hon. Thos. H. Johrtson og 11. A. Bergmann fóru austur til Ottawa á ir.iSvikudaginn i vikunni sem leiS til aS flytja ])ar mál fyrir rétti. Þeirra er von heim aftur í vikulokin. leikir á W'alker leikhúsinu hér i bæn- um, sem heita "The Gondoliers" eSa konungurinn frá Barataria, og'Tol- anthe" eða AðalsmaSurinn frá Peri. Hvorutvep;gja eru þetta söngleikar eBa Operur eftir W. S. Gilbert, en lögin eftir Arthur Sullivan, og voru þeir leiknir af fólki. sem heima á hér í bænum og tilheyrir hinum svo- nefnda Orpheus klúbb. I^eikar þess- ir báSir eru sérlega skemtilegir og er sagt um hinn síSartalda, aS þaS sé fyndnasti og skemtilegasti leikur, er lögfræSinga snertir. sem nokkru sinni hafi saminn veriS. í leikjum þessum báSum tók islenzk kona eitt af aí5al- hlutverkunum, Mrs. Louise E. John- son fMrs. Alex JohnsoiO og leysti verkefni sin af hendi sva sómi var Kristín Ingveldur Hallgrímsdóttir, frá Kristnesi í EyjafirSi. eisiinkona Kristins bónda Kristinssonar í Fram- nesbygB í Nýja íslandi. lézt aS heim- li sínu, 49 ára gömul, þ. 2. þ.m. Lifa hana eiginmaSur fymefndur og tvö íiiirn. Sigríður Helga nítján ára Og \rni Frímann seytján ára, bæSi vel "¦efin op; heima í föSurgarSi Svst- kini Kristínar sál. eru Arni bóndi í grend viS Morden hér í fvlkinu. lón n<í HcIrí búsettir nálægt Gardar, N.- Dak., og Elísabet síSari kona Þor- steins bónda Hallsrrimssonar í ArevV bygB. Hin látna kona hafSi veriB heilsulasin frá því á áliSnu sumri síB- astliBnu og kom tvisvar á því tímabili I aS. Mrs. Johnson hefir nú tekiS þátt hin^aS ti! bæiar i lækineraerindum. — j i slíkum leikjtim nokkrum sinnum og Kristín sál. var skemtileg og g60 hefir jíetio sér hinn l>ezta orSstír á kona or vinsæl af öllum, er hana| meðal innlendra jafnt sem sinna eig- þektu. JarSarforin fór t'ram frá in landa fyrir söng osr leikhæfileika heimilintl þ. (i. jan, að viSstödduni sína. æSi mörguni vinum og nágronnum. hrátt fyrir erfitt veður þann dast. Frá Argyle var viSstdadur SigurBur Hallgrímsson, systursonur hinnar látnu. Séra Jóhann Bjarnason jarS- söng. Þau Magnús Gíslason og AstriSur kona hans, er búa á VitSirhóli í Fram- nesbygfi í Nýja Islandi, urSu fyrir þeirri sorg aB missa yngsta barn sitt, ^isrurS Rafnkel aS nafni, fárra mán- aSa gamlan, þ. 10. des sl Barnið ÍarSsunstS af séra Jóh. Bjarnasyni þ. t4. s.m. SíBastliBna viku voru sýndir tennan fund hcldur G. T. stúk- an Hekla nr. 33, föstudaírinn 19. þ.m. i G. T. byKgingunni á Sargent Ave. Hefst kl. S e.h. RæSumenn verða séra B. R. Jonsson, D.D., 04 Hark- domari ungmennaréttar i \Vinní- peg. Hefir Mr. Harkness lofast til aS skýra frá ástandinu hér í fylkinu viBvíkjandi bannmálinu, osr þarf eigi að efast um a8 miög fróSleprt verBi aS heyra til heg-gia ræSumannanna. Einnicr verSur til skemtunar söngur og hljóSfærasláttur. LáttB því ekkí undir höfuS leggjast aS koma navta föstudap á samkomu þessa. — Allir tveir' velkomnir.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.