Austri - 21.09.1891, Blaðsíða 1

Austri - 21.09.1891, Blaðsíða 1
 grr Komaúttilnýárs, 3 blöð á mátmði. Verð: 1,50 aura, erelndis 2 krónur. Borgist fyrir lok október annars 2kr. TJppsögn, skrifleg, feund- in við í'u-amót. Ógild nema komin sé til 'ritstjórans fyrir 3. oldobor. A.uglýsingar 10 aura iínan, eða 60 aura hver þml. d&lks. ......i...... ¦naMma-fiij.jmLuijMiiiniii llimfcauMitJai^m I. árg. yfir mál, sem verið hafa til með- fer&ar á aiþingi. I. StjórnarfruiiiTÖrp. A. Afgreidd sem lög. 1. Frumvarp til fjárl&ga fyrir árin 1892 og 18«í3. 2. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1888 1889. 3. Frumvarp til fjáraukalaga .fyrir árin 1890 og 91. 2. Frumvarp til laga um sampykkt á landsreikningnum 1888 og 1889. 5. Frumvarp til laga um skipun dýralækna á lslandi. 6. Frumvarp til laga um viðauka við lög 14. jan. 1876 um tilsjón með flutningum á peim mönnum, er flytja sig úr landií aðrar heims- álfur. 7. Frumvai'p til laga um breyting á lögum 19. sopt. 1879 um kirkju- gjald af húsum. 8. Frumvarp til laga um lækkun á fjárreiðslum peiin er hvíla á Hösk- uldstaðaprestakalli í Hiinavatns- prófastsdse-mi. 9. Frumvarp til laga um ákvarðan- ir, er snorta nokkur almenn lög- reglumál. 10. Frumvarp til laga um að íslenzk lög verði eptirleiðis aðeins gefin á islenzku. 11. Frnmvarp til laga um bann gegn eptirstæling frímerkja og annara póstgjaldsmiða. SEYDISFIRDI, 21. SEPT. 1891. Nr. 5. 1. a. B. Tekið aptur. Frumv. til laga um að seija jörð- ina Miðskóga í Miðdalahreppi. C. Felld. 1. Framvarp til laga um sölu silfur- bergnámanna í HelgusiaWjalli. 2. Frumvarp til laga um að stjórn- inni veitist heimild til að afhenda nokkrar pjóðjarðir í skiptum fyrir aðrar jarðir. 3. Frumvarp til laga um breytiug á lögum 27. febr. 1880 um stjórn safnaðarmála og um skipun sókn- arnefnda og héraðsnefnda. 4. Frumvarp til laga um almanna- frið á helgidögum pjóðkirkjunnar. 5. Frumv. til laga um póknun til peirra, er bera vitrn í opinberum málnm. 6. Frumvarp til laga um breytíng á !ögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla. D. Ekki útrædd. 1. Frumvarp til ]aga um líkskoðun. 2. Frumvarp til laga um iðnaðar- nám. 3. Frumvarp til laga um skaðabæt- ur peim til handa, er að ósekju hafa verið hafðir i gæzíuvarðhaldi, eða ssett hegningu eptir dómi, svo og um málskostnað í sumum op- inberum sakamálum. II. |>iiigmajíiiafruiaTÖrp. A. Afgreidd sem lög. Frumvarp til laga um þóknun handa hreppsnefndarmönnum. Frumvarp til laga um breyting á konungsúrskurði 25. ágúst 1853 viðvikjandi Ásmundarstaðakirkju í Presthólaprestakalli. 3. Frumvarp til laga um breyting á lögum um stofnun landsbanka, dags. 18. sept. 1885. 4. Frumvarp til laga um aðfluttar ó- sútaðar húðir. 5. Frumvarp til laga um sampykkt um kynbætur hesta. 6. Frumvarp til viðaukalaga við lög um brúargjörð á Ölvesá, 3. mai 1889 (frá landshöfðingjanum). 7. Frumvarp til laga um að land- stjórninni veitist beimild til að kaupa jörð kanda Tröllatungu- prestakalli i Strandaprófastsdæmi. 8. Frumv&rp til laga um eyðing svartbakseggja. 6. Frumvarp til laga um löggilding verzlunarstaðar (við Ingólfshöfða). 10. Frumvarp til laga um að meta til dýrleika nokkrar jarðir í Vest- ur-Skaptafellssýslu. 11. Frumvarp til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í Keflavík. 12. Frumvarp tíl laga um brýrnar á Skjálfandafljóti. 13. Frumvarp til laga um breyting á lögum 19. febr. 1886 um friðun hvala. 14. Frumvarp til laga um lán úr við- lagasjóði til handa amtsráðinu í vesturamtinu til æðarvarpsrækt- ar. 15. Frumvarp til laga um löggilding verzlunarstaðar að Haukadal í Dýrafirði. I 16. Frumvarp til laga um breyting á 35. gr. í aukatekjureglugjörð fyrir réttarins pjóna á íslandi, dags. 10. sept. 1830. 17. Frumvarp til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í Reykjavík. 18. Frumvarp til laga um friðun á laxi. 19. Frumvarp til laga um breyting á lögum um kosningar til alþingis, 14. sept. 1877. 20. Frumv. til laga um að stjórninni veitist heimild til að selja nokkr- ar pjóðjarðir. um breyting á 3. 10. og 25. gr. stjórnárskrárinnar. Fruravarp til laga um breyting á lögum 14. des. 1877 um laun sýslu- roanna og bæjarfógeta. B. Tekin aptur. 1. Frumvarp til laga um lausamenn. 2. Frumvarp til laga um afnám kon- ungsúrskurðar 17. marz 1882. 3. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga C. Felld. 1. Frumvarp til laga um afnám Mariu- og Péturslamba. 2. Frumvarp til laga um sölu pjóð- jarða. 3. Frumvarp til laga um breyting á iögum um kosningar til alpingis 14. sept. 1877. 4. Frumvarp til laga um breyting á tilsk. 4. maí 1872 um sveitar- stjórn á Islandi. 5. Frumvarp til laga um breyting á lögum 8. jan. 1889 um hluttöku safnaða í veitingu brauða. 6. Frumvarp til laga nm .skyldu em- bættismanna til að safna sér elli- styrk eða útvega sér lífeyri eptir 70 ára aldur. 7. Frumvarp [til laga um friðun á skógum, hrísi, mosa, lyngi. 8. Frumvarp til laga um breyting á farmannalögum 22. marz 1890. 9. Frumvarp til laga um að nema dómsvald bæstaréttar í Kaupmh. sem æsta dóms í islenzkum mál- um, úr lögum. 10. Frumvarp til laga um þingfarar- kaup alpingismanna (= Frumv. til laga um breyting á 37. gr. i lögum um kosningar til alpingis 14. sept, 1877). 11. Frumvörp til stjórnarskipunar- laga*;um hin sérstöku málefni ís- lands. 12. Frumvarp til laga um strandferð- ir og vegi. 13. 'Frumvarp til laga um breyting á lögum 19. febr. 1886 um utan- pjóðkirkjumenn. 14. Frumvarp til laga um að leggja jarðirnar Skildinganes, Bústaði, Klepp og Laugarnes undir Beykja- víkurkaupstað. 15. Frumvarp til laga um hafnsögu í Beykjavikurkaupstað. 19. Frumvarp til laga um stofnun ullarverksmiðju. 17. Frumvarp til laga um búsetu fastaltaupmanna á íslandi. 18. Frumvarp til laga um löggilding verzlunarstaðar (við Vogavík), 19. Frumvarp til laga um breyting á brauðaskipun i Vestur-Skaptafells- prófastsdæmi. 20. Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30 11. júlí 1890, um breytingar nokkrar á tilskipun 4. maí 1872 um sveitarstjórn á ís- landi. 21. Frumvarp til stofnun háskóla á íslandi. 22. Frumvarp til laga um breyting á 1. gr. laga 27. febr. 1880 um skipun prestakalla. 23. Frumvarp til laga um brunabóta- trygging í íslenzkum kaupstöðum, verzlunarstöðum o. fl. 24. Frumvarp til laga um afnám em- bætta. 35. Frumvarp til laga um breyting á 14. og 15. gr. stjórnarskrárinnar og 18. gr. laga 14. septbr. 1877 um kosningar til alpingis. 26. Frumvarp til laga um lögaldur. 27. Frumvarp til laga um bann gegn pví að utanríkismenn megi eiga fasteignir á íslandi. 28. Frumvarp til laga um breyting á 1. gr. í lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla. 29. Frumvarp til laga um að aukalækn- ishéraðið Dalasýsla ogbæjarhrepp- ur í Strandasýslu verði læknis- umdœmi. 30. Frumvarp til laga um afn£ám op- ins bréfs 26. sept. 1860. D. Ekki útrædd. 1. Frumvarp til laga um breyting á tilsk. um lausamenn og húsmenn á íslandi. 2. Frumvarp til laga um breyting á 3. og 8. gr. i tilsk. 31 maí 1855 um eptirlaun. 3. Frumvarp til laga um rétt kvenna til að njóta konnslu á menntunar- stofnunum landsins og um aðgang peirra að embættum. 4. Frumvarp tií laga um kjörgengi kvenna. 5. Frumvarp til laga um séreign og myndugleika giptra kvenna (= Frumvarp til laga um fjárráð giptra kvenna og fl.) 6. Frumvarp til laga um Seyðis- fjarðarkaupstað. 7. Frumvarp til laga um afnám vist- arskyldunnar og um heimilisfang verkmanna. 8. Frumvarp til laga um meðferð k markaðarhrossum. 9. Frumvarp til lagaum bæjarstjórn í Seyðisfjarðarkaupstað. 10. Frumvarp til laga um meðferð á brossum og sauðfé, sem selt er til útflutnings. 11. Frumvarp; til laga um breyting á, lögum um kosningar til alpingis. 14. sept. 1877. III. Tillögur til pingsálýktunar. A. Sampykktar. 1. Tillaga til pingsályktunar um að setja nefnd til að íhuga fjárveit- ingar til búnaðarfélaga. 2. Tillaga til pingsályktunar um að setja nefnd til að íbuga ferðir landpóstanna. 3. Tillaga til pingsályktunar um að mseld verði uppsigling á Hvamms- fjörð.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.