Austri - 12.03.1895, Blaðsíða 3

Austri - 12.03.1895, Blaðsíða 3
°$R 7 AUST II I. til að rœkta gras til fóðurs handa grip- um. Landeigendur eiga raikið h:egra með að leigja bletti til ræktar en að leigja slægjur aútengi, einkum efmargir sækja um að fá útengja slægjur. Út- engja slægur (o: úthey) er heldur ekki gott föður handa mjólkurkúm, svo er og tafsamt fra sjóverkum, að reita pann heyskap saman, oftlangt íburtu og víðsvegar. Sauðfjárækt er ekki hyggileg fyr- ir purrabúðarnienn, pví bæði er pað að hér yrði um fáar kindur að ræða hja hverju-m einstökura, og svo yrði pössun á peim fáu kindum of dýr ef hafa pyrfti aukamann til að passa pær og að öðru leyti tefja pær oft á óhent- ugum tíma fyrir sjóverkunum, en pað ma ekki, pareð pau eru aðal atvinnu- vegurinn. það kemur lika landsdrottni ver að leyfa hagagöngu t. d. fyrir 100 kindur, árið um kríng, en aðleyfa haga- göngu fyrir t. d. 6 kýr, um sumar tim- ann 4-5 roánuði í landi sinu, þar að auki eru afurðir sem búsílag af 100 kindum, vart meir en helmingur mót peim notalegu afurðum, sem 6 mjólkur- kýr gefa af ser. |>ér landsdrottnar, hlynnið að skjól- stæðingum yðrum (purrabúðarmönn- um) með pví að gjöra peim að skyldu að rækta sér upp tún og hafa kýr. Ef per viljið pað eígi, pá leyfjð engum purrabúðarmanni búsetu i yðar löndum. Eigið ekki á hættu að sjá pessa fe- leysingja fara á vonarvöl, og of pyngja hreppnum á bAgindaárunum! þér sjómenn, hugsið eigi til að búa í Jmrrabúð, nema per koraizt að pví að fá tún til ræktunar, og að hafa kýr. Eigið ekki á luettu, að vera með alveg tómar hendur, fiskileysis árin bera að höndum! Reisið heldur ekkert bú, en verið í vinnumennsku! 2ÍÝJUSTUFRETTIB FRÁ tJTLOÍNDUM. —0— HrftOfl'étt frá stórkattpmanni Otto Wathue (frá Hamborg via Stav- anger) til Austra: Hæsti réttur lietir sýknað sýslumann og bæjarfógeta Skúla Thorodds- sen. Hinir ákaflegu kuldar og hríðar héldust enn við í útlöndum síðast í febrúar, Voru pá allar skipaferðir tepptar inní Austursjóinn. Themsá lögð langt ofan fyrir Lundúnaborg. Ákaflegar frosthörkur voru jafn- vel suður á Spáni og Italíu og svo mikill snjór suður í Jíeapel, að júrn- brautir komust eigi áfram. I sumum bæjum á Jótlandi hafði fallið svo mikill snjór, að moka varð snjóinn 2 álnir ofan að húsum og grafa snjó- göng eptir strætum. I fylkinu „Texas" er liggur suð- ur undir Mexikoflóa, eigi laugt fyrir iiorðan hitabeltið, hafa gengið ákaf- lega miklar hriðar og frosthörkur; var par og neyðin svo mikil meðal mauna, að peir átu sléttuhunda (Prairie-hunda). Oskar konungur og elzti Gufuskipift „Eglll" kom hér p. 7. p. m., með nokkuð af matvöru til stórverzhmar O. Wathnes hé'r. Með skipinu komu snöggva ferð frá íteyðarfirði katipm. Fr. Wathne með tveira sonura sínum, verzlunarm. Jón Finnbogason og Carl Schiöth og margir fleiri. son hans voru á förum frá Kristianiu án pess að nokkurt lag vœri komið á deilumálin. Ráðaneytisforseti Stang vildi eigi vera við, og forsprakki vinstrimanna, Steen, vildi ekki taka að sér að inynda nýtt ráðaneyti, og >verdrup, foriagi miðlunarmanna heldur eigi; svo eigi er hægt að sjá úrslit pessara deilumála frændpjóoa Leiðarvísir. Spurning: Eru hreppsnefndir eigi skyldar að tilkynna gjaldendum út- svarsupphæðir pær, er á pá eru lagð- ar, fyrir nýjár? Svar: það mun vera algild regla hér á landi að öll opinber gjöld, hvers kyns sem eru, seu tilkynnt gjaldendum peirra fyrirfram bein- línis. vorra. L e s i ð . Eptir ákvörðun sýslunefndarinnar á fuudi 6, p. m. á að prenta nýja markaskrá fyrir Norður-Múlasýslu. Seyðfirðingar, sem vilja fá mark sitt tekið upp í markaskrá pessa, snúi sér fyrir 10. apríl næstk. til undirskrifaðs sýslunefndarmanns. Seyðisfirði, 9. marz 1895 Scheving. SKIPTAFUNDUR i dánarbúi þorvarðar heitins Kjerulfs mun haldiun verða, laugardaginn p. 11. mai næstkomandi kl. 11 f. hád. Verður pá rætt um sölu á fasteign- um og prófaðir reikningar búsins. þetta tilkynnist ölíum hlutaðeigend- nra. Skiptaráðandinn í Norður-Múlasýslu, 22. i'ebrúar 1895. ,1. V. Tulinius. (settur). Sama dag verða skipti í dánar- og protabúi Teits heit. Olafssonar, leidd til lykta. Síiptaráðandinn í jSTorður-Múlasýslu, 22. febrúar 1895. A. V. Tulinius. (settur). SKIPTAFUNDUR í „Prentsmiðjufélagi Austfirðinga" verður haldinn á skrifstofu sýslunnar p. 13. mai næstk. kl. 11 f. hádegi. Skiptaráðandinn í Norður-Múlasýslu, 22. íebrúar 1895. A. V. Tulinius. (settur). Uudirskrifaður hefir 2—3000 pd. af góðri töðu til sölu. Skálanesi 23. febrúar 1895. Jón Kristjansson. Hermeð auglýsist að Kristján Ví- vatsson á Skálanesi er rekinn úr bind- indisfélaginu „ Vonin" k þórarinsstaða- eyri fyrir ósærailega framkomu í félag- inu.. þórarinsstaðaeyri 8. marz 1895. Fyiir höud félagsstjórnarinnar Olafur Pétursson. Her með gefst almenningi til vit- uudar, að eg tek mer auknafnið Borg- fjörð, og skulu pví allir sem viðskipti eiga við mig skriflega eða munnlega kalla mig pví nafni. GilsbakkaviðFáskrúðsfjörð. »«/, '95 Einar Sigurðsson Borgfjörð. — Billegt og gott skrifblek er til sölu hjá Andr. ltasmussen á Seyðisfirði. Fjármark undirskrifaðs er: GeirsV'lt bæði eyru. Brenuimark: PP Hallormsstað 26, febr. 1895 Páll Pálsson. 38-1 pá er víst ekki vanpörf á gufuvögnum til að fiytja próíessórana og cins aðra landssjóðs-umrennings-kennara um sveitirnar. En mér kemur annað ráð i hug. Vér flytjum háskólann á járnbrautiuni i'raiu og aptur uni landið og setjum hann niður tíma og tima hér og par, eða mtindí veslings Hornströndungurr. veita af pví, að há- skólinn stæði uni tíma á Horni, svo að ljös menntunarinnar kastaði einusinni fáeinuin geislum á pá? Eðlilega ætti pað að vera aðal- reglan, að skólinn sktili standa til skiptis í fjölmennustu sveitunum, t. d. í Floanum , i Borgarfirði, i Eyjatirði og í Heraði og pá mætti ómögulega setja utkjálkana alveg hjá. — A ferðunum ættu sto prói'essórarnir að vera skyldugir til að halda fyrirlestra fyrir öllum sem hoyra vildu, um allskonar lærðar sakir, en pó fyrst og seinast og umfram allt um nauðsyn guí'uvagna. — |>egar petta er koniið í kring sjá menn íjrst hvílíka blessuu járnvegur á fslandi h'efir, í för með sér. — Enn aðrir hafa hreift pví, að landssjóður megi ekki missa pessar 30 miljónir eða hvað pað nú verður sem vér leggum af mörkum við íelagið, þetta félag sem svona geingur í tauið fyrir ossv En ef menn liaí'a gefið gaum pví, sem eg, ekki alls fyrir löngu sagði um fram- förina i landbúnaði. pá munu peir naumast kvíða feskorti ekki einu- •sinni þó allt sé gert í einu, sem síðustu vegalög ákveða. Annars purfum vér nú ekki framar neina vegi. AUir vegir og brautir nema tvisporaðir stálvegir eru: ílúiubúg og vitleysa —. Eu setjum svo að íeskortur kæini fyrir, pá sé eg ekkert á móti pví, að leggja dá- lítinu toll á srajör, grísir og börn, segjum 2 aura á smjörpund, 5 aura á grís og 5 kr. á hvert barn sem fæðist. f>essi tollurgetur ekki orðið neinum tilfinnanlegur. en með honttm fæst pó all-lagleg upp- hæð. Eg nenni ekki að reikna hana uppá eyri, enn húu mun verða circa 2014 millionir og 500 púsund. þá heá og orðið pess áskynja að sumir eru hræddir um, að járnbrautin verði ónýt að minustakosti 6 máuuði aí' Arinu og stund- um lengur, jafnvel í 9 mánuði fyrir pví, að hún verði þá hulin djiip- um gaddi. — En má eg spyrja: Hefi eg nokkurntíma sagt að brautin œtti að liggja niður á jörð? Hafa menu aldrei heyrt, að járnvegir væru gerðir uppí loptinu íi staurum, sem reknir eru oi'an í jörðir.a. Eg segi fyrir mitt leyti, mér hefir ekki komið til hugar 381 Og gekk máske Napoleon fyrir hvers raanns dyr, spyrjandi, hvert kann mætti gjöra pá eða pá grein í lögbók sinni eða löguiu? þarf faðirinn, sem er að fylla dúsuna barnsins síns með allskonar sæl- gæti, að spyrja barnið hvað haiin megi íáta i dúsuna? Og vér er- um pessi faðir sem «r að hlynna að barninu sínu með góðri dúsu; dásan er járnbrautin og pjóðin er barnið. — þeim til góðs sem «jga petta ágreiningsatkvæði, get eg náttúrloga sett svo að barnið vildi ekki piggja dúsuna, að pjóðin vildi ekki pi4 gja jArnbrautina fyrir fortblur apturhaldsmannanna i sveitunum, manna, sem pykj- ast vera vitrir og ætla að koma sér að við næstu kosningar, en cg fyrir mitt ley ti kippi mer ekki upp við pað, pví eg n,an hvernig hundinum inínum vy,rð við hérna á dögunum, er eg ætlaði að gjöra honum vel tii og geí'a honum heila köku. Hana hefði ekki getað urðið hundslegri pó eg hei'ði stungið upp í hann hrútshorni. En með pví sannust að petta er hugsanlegt, nl. að pjoðiu fari að eius og bann Snati tuinn, pá verðum vér per fas nefasque að leiða þetta mál til lykta og gjöra pað að lögum eiiunitt á pessu pingi. Éf pjóðin svo skyldi skainma oss á eptir íyrir irammistöðuna, pá segj- vér hver fyrir sig: „Ja, eg veit sannarlega ekki hveniig pað gekk í gegn, «g var að r«yna að berjast á móti pvi i'raman af, en pegar <eg sá að all-ir aðrir voru áfram um að setja pað í gegn, var ekki til neins fyrir niig einan að setja ewig upp á apturi'æturna. þá grunar mig og, að peir muni vora til sem segja, að með |ivi hver vagnalest {.eti fl«tt heilan skipsí'arm i eiau — livert loco- niotiv dregur sjálfsagt 10 vagna, en hver vagn rumar 100 tons — og fer eina fer^ umhverfis landið á hverjum degi í 6 míuraði, sumar snánuðina, en á vetrinum 3 ferðir á viku, í allt circa 260 ferðir, pá muni vöruinagnið, sem flutt er inn, og afurðir landsins ekki hrökkva 4il pess að fylla vsguana og muni þeir þá v«rOa tómir á. f'erOiuni tímunum saman. En skyldu peir sem petta segja, hafa ^jört sér grein fyrir, hvaða breyting her verður á öllu undireins og stalbratit- in er komin í kTÍngutn allt landið og aðrar brautir útfri hetmi upp i hvern afkyma landsins. Eg skal gefa pað eptír, að nú sem stendur ef nn'.ske ekki pörf 4 svo niiklum flutningum, og einkum vil eg játa pað, að næðá lirau.tk ekki lengra eira upp á Kolviðarhól, pá hefði veitragamaðM>

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.