Öldin - 02.12.1891, Blaðsíða 1

Öldin - 02.12.1891, Blaðsíða 1
ÖLDIN, an Icelandic Weekly Eecord of Current Events md Contemporary Tkought. Subscr. Price $1,50 a year. Olafsson & Co. Publishers. OLDI N 9 Advertising Rates: 1 inch single column: 1 month; 3 mo's; 6 mo's; 1 year $1,00; $2,50; $4,50; $8,00. Adr.: Box 535, Winnipeg, Man. I. 9. WINNIPEG, MAN., MIÐKUDAG, DKSEMBER. 1891. A tIi n cp\ R ' Vér E)iðJum alla>sem il LllU-^-l-'J • senda oss póstávís- anir (Money Orders), að stýla þær til „Olafsson § Co." — ekki J. Ólafsson & ('o., né Jón Ólafsson né Magnús Þétrsson,—því að þá getr svo farið að vér fáum þær ekki útborgaðar og verð- uni að endrsenda þær. Póstávísanir fást nl. ekki útborgaðar nema kvittað sé með s a m a nafni, seni þær eru stýlaðar á, cn vér kvittum alt af und- ir nafninu „Olafsson & Co.", því að vér getum ekki vitað, ef ávisunin skyldi vera stýluð á annað nafn; mót- takandi sór nl. aldrei frumávísunina. OLAFSSON 4- CO. Að öllu forfallalausu hefir ritstj. Jón Olafsson í huga að skreppa suðr til Dakota nm 15. þ. m. og halda þar „Fyrirlestr" á nokkrum stöðum. Nánari auglýsing í næsta blaði. Séra M. Skaftason ei ekki útsölumaðr að „Uaítara Katekismus". TYÖ KVÆÐI. Eftir Staphan G. Stephamont FYKSTI SNJÓR. Þú skæra, hreina, mjúka mjöll, sem málar samlitt dali' og fjöll; og leiðin dauðra' og lífið hlýtt þú litar allt eins — hvítt. Þú hjúpar brattra bjarga skaut og beygist o'ní minnstu laut og lileðst á veikan viðar-tein og vefst um skógar-grein. Þú felur haustsins fallna ná og fellur vetrar laukinn á og breiðir kalda klæðið þitt á kofa-þakið niitt. Eins langt og augna-sjón min sér þinn saumlaus hjúpur þaninn er, uns fióka-loftið fellir af þitt fanna hvíta traf. t>u komst að ofan ógnar hátt, og yfir dílótt hauðrið lágt þú hvelfir helgum hreinleiks-skjöld, svo heið, en grimmdar köld. Þú móður jörðu flúðir fra í frosti' um morgun, gufa blá; þú snérir heim eitt 'hríðar-kvöld, svo hrein, en grimmdar-köld. IIVÍTASUNNA. Hann ytir honum ensku les og alltaf segir landinn „yes". Jlans kona' um skrá-grat skrækir inn: „Æ, skilurðu nokkuð, gói minn ?" FKBTTIR ÚTLÖND. — Engxand. Gladstone hélt ræðu á laugardaginn, og komst meðal ann- ars svo að orði, að nú væri það mik- ill léttir fyrir frjálslynda fiokkinn, að þeir ættu nú eftirleiðis að eins við einn mótstöðuflokk að berjast, aftrhalds- flokkinn (Troy-fl.); ríkisheildar-flokkr- inn (Unionists) væri nú horfinn úr sðg- unni og' runninn saman við aftrhalds- flokkinn. Það mætti þakka hreinskilni Hartingtons, að á þessu væri nú ekki lengr neinn vafi. — Alls einu þingmannsefni liafa aftrhaldsmenn komið að nýlega við auka-kosningar í Englandi; en það var í kjördæmi, sem heyrði þeim til áðr. — Gladstones-liðar-fhllyrða nú, að við almennu kosningarnar, scm i hönd fara nú bráðum, muni Parnells-flokkr- inn ekki koma að þingmönnum í meira en 4 kjördæmum á írlandi. — Bismabck hnignar nú mjög að heilsu. Ekki segist hann framar taka að sér ráðgjafa-störf, þótt á sig yrði skorað. Til þess hafi hann euga heilsu framar. Hann kveðst, meir að segja, ekki ætla að mæta á þingi í vetr, nema því meira á liggi. — I BíNlandi hefir um tíma verið uppreisn eðr óeirðir og hefir tilefni þeirra verið trúar-ofstæki og ofsókna- fýsn gegn trúboðunum kristnu og þeim Sínverjum, er hafa smíast látið. íátjórn- in hefir reynt að bæla óeirðirnar niðr, og sendi 4000 hermenn gegn uppreisn- armönnum, en stjórnarliðið beið ósigr. Grimd og villidýrakattr uppreistar- manna hefír keyrt úr liófi fram. Hafa þeir pyndað menn til dauða, skorið tungu \ir prestum lifandi, opnað svo búkinn og dregið út innyflin. Er það engu líkara en aðí'erð kristinnar kyrkju á miðöldunum við „villumenn". Börn hafa þeir brytjað í spað og steikt við eld. Nunnnr drógu þeir úr klaustrum, nauðguðu þeim fyrst og lömdu þær svo í hel. — Erá Tien-stin (hafnarbæn- um austr af Peking) hefir verið sent hjálparlið, 0000 manns, til höfuðborg- arinnar, því að gegn henni kvaðu upp- reistarmenn nú halda. Inn mesti voði þykir búinn norðrálfumönnum í Sín- landi, því að stjórnin virðist magn- laus, ef eigi viljalítil, til að vernda þá. BANDARIKIN. — Jarnbrautar-ran eru að tíðkast í meira lagi í Bandaríkjunum. Fyrir skömmu var vagnlest rænd mílli Chic- ago og Milwaukee, og í gær var ákaf- lega djarft rán franiið á vagnlest skammt frá St. Louis. — Bandaríkin hafa gert verzlunar- samning við Hawaii, þannig, að* full- komin verzlunareining verðr með þeim. Tekjur Hawaii af tollum af vörum að- fluttum frá Bandar., hafa undaníarin ár numið um §40,000. Þessar tekjur missa eyjarnar, en þeim bætist það upp við það, að þær sleppa við allan toll af sykri því, sem þær selja til Bandar. — Apache-Indíanarnib í Arizonaeru í vígamóði; hafa drepið nokkra hvíta menn. Herfiokkr lítill hefir verið sendr gegn þeim. CANADA. — Sir Alkx. Campki.i., fylkisstjóri í Ontario, hefir fengið niðrfallssýki, er alveg máttvana oröinn í öllum niðr- kroppnum. Hálft í hvoru viðbúið að Iiann megi til að segja bráðum af sér. En ráðgjafar lians hafa beðið hann að gera það eigi að svo stöddu, því að hann er mjög vel látinn. Ef hans missir við bráðlega, er búizt við að Carling, sem nú er sam- bands-ráðherra akryrkju og innflutn- ingamála, muni verða fylkisstjóri í Ontario, og láta báðir flokkar hér í Canada sem þeir fagni því, með því að hann þykir vita-ónýtr ráðgjafi og flokkr hans mundi verða feginn að losna við hann. , — Rannsóknab-nefndin í máliMer- cier-stjórnarinnar hefir tilkynt fylkis- stjóra Angers, að hún muni geta sent honum skýrslu sína 10. þ. m. Það er fullyrt nu fastlega af ýnisum, er þykj- ast vita, hvað þeir eru að fara með, að nefndin hafi komizt að þeirri niðrstöðu að stjórnin sé sýkn saka, Orð leikr og á því, að Angers muni ætla að leggja niðr véldin, af því að nefndin vilji sýkna ráðgjafa hans; en flokksmenn lians (con- servatives) neita því. — Royal, fylkisstjóri í N.-V.-fylkj- unum, hefir stefnt saman þingi fylkj- anna 10. þ. m. OLDIN öldin á nú ekki nema mánuð eftir af fyrsta ársfj'órðungi sínum. Hvern- ig hefir henni byrjaö þessa stund> sem af er? Vér trúum ekki á laun- koi'a-pukr, og Ieggjum því ekki minnstn dulur á að lofa öllum að vita, nákvæm- lega eins og er, hvernig oss gengr. Vér mundum fyrirverða oss fyrir, að lýsa hátíðlega yfir því, að vér hefð- um „yfir þúsund bona fide áskrif- endr"j og verða svo sjálfir að sýna svart á hvítu eftir árið, að ekki nema svo sem 4—500 hefðu borgað blaðið. Vér köllum ekki þá menn „b o n a f i d e áskrifendr", sem aldrei borga blað- íö. Vitaskuld sendum vér vikulega út svo hundruðum skiftir m'uner af lilað- inu til sýnis, en ekki langa hríð sömu mönnum, nema þeií kaurji blað- ið. Og vér teljum ekki slík útsend nr. með,ervérskýrumfrá kaupenda- tölu lilaðs vort. En vitaskuld teljum vér þau með, er vér gefum auglýsend- um nákvæmaskýrsluum útbreiðslu blaðsins, enda fá þeir, er þeir óska, staðfest vottorð frá þeim, sem Öldin er prentuð hjá, um upplag hvers einasta tölublaðs hennar. Virkileg kaupendátala blaðs vors er nú í dag 1. l)ec. þannig: í Winnipeg.................98 - West Selkirk............12 - ííýja íslandi..............35 - Argyle-nýlendu.........25 - Annarsst. í Manitoba 1!» AIIs í Manitoba 189 I Assiniboia ............... 3 - Alberta.....................25 - British Columbia.....T6 Alls í N. W, fylkj. 44 I Ontario........................... 3 Alls í Canada .................. 236 í North Dakota......... 93 - Minnesota............... 30 - Utah....................... 14 - Washington............ 14 Annarsst. í Bandar. ... 15 Alls í Bandaríkjunum...... !(>(> Á íslandi................................... 21 Annarstaðar í Norðrálfu ............ _4^ Kaupendr alls...... 427 I þessari tðlu eru moðtalin skifti- blöð (til annara blaða—alls 20), en ekki fríblöð til auglýsenda né lieldr blöð, sem send eru út frítt til sýnis'. Þetta er, eftir 8 vikur, meiri tala borgandi kaupenda, en nokkurt annað ísl. blað hér hefir náð á öllu fyrsta ári sínu. \d \m leytí er þetta svo efnilegt og gleðilegt, sem vér getuin frekast eftir vænzt. og líf og áframhald blaðs- ins ætti að vera trygt nú að öllu skap- legu. En hins vegar hefir fjöldi kaupenda vorra að eins borgað blaðið um einn ársfjórðung, sjálfsagt meðfram fyrir það, að þeir hafa lagt trúnað á það sem nokkrir Öldinni miðr velviljaðir menn hafa skrifað út um allar nýlendur og prédikað rækilega á bak við oss, að það kæmi aldrei út nema fáein nr. af Oldinni, og því væri ekki leggiandi á hættu að borga heilan árgang af henni. Vitaskuld nægir þetta, sem inn kemr fyrir blaðið, til að borga pappír og prentkostnað þess, ogþað verðr að sitja í fyrirrúmi fyrir 611» öðru. Eneins og hver getr reiknað út, er það sem af- gangs verðr, lítið til að fæða og klæða þá sem vinna að blaðinu. Auglýsinga- tekjur blaðsins eru litlar enn, sem nærri má geta. Vér teljum víst að þeir sem unna „Oldinni", vilji gjarnan vita, að þeir sem að henni vinna þuríi hvorki að svelta né frjósa. Og því vonumst vér svo góðs til kaupenda vorra, að þeir liðsinni „Öldinui" með þrennu móti: 1. að þeir, sem eigi hafa borgað nema fyrir 3 eða 6 mánuði, borgi fyrir nýjárið fyrir allan árganginn; blaðið verðr þeini líka sjálfum ódýrara með því móti. 2. að þeir reyni að fá aðra, sem enn hafa eigi keypt blaðið, til að kaupa það. 3. að þeir, sem eiga hægt með, út- vegi „Öldinni" auglýsingar. Vér skul- um senda hverjum, sem hjálpar oss í þvi efhi, eyðublöð undir auglýsinga- samninga, og gefa þeim prósentur af auglýsinga-borguninni. Og það skal ekkert mínka lesmálið í blaðinu fyrir þ.ið; því að vér getum bætt það upp með aukablöðum, ef oss bætast auglýs- ingar að mun. Ef kaupendr vorir hlynna vel að blaðiuu með þessu móti, vonum vér að oss takist að geta s t æ k k a ð blaðið. Það hafa ýnisir talað um, að „Öld- in væri smávaxin, en letrmergðin á henni er miklu meiri en pappírsstærð- in béndir á. Eu löngun höfum vér til að stækka hana, og ef kaupendr vorir að eins verða oss hjálplegir með að auka útbreiðslu hennar, ætti það að geta tekizt jafnvel á þessu ári. Vér skulum geta þess, aðvérgetum latið alla fá blaðið frá upphafi; en ann- ars getr hver fengið þaðfráþeim tíma, sem hann vill. Allir kaupendr vorir, sem nu eru eða verða orðnir fyrir nýjár, og hafa borgað oss h e i 1 a n árgang, skulu fá ó- keypis fni „Öldinni" dálitla hátíöagjöf, sem nokkurt verð er í. Utgefendrntr. ---------•—^--------- EFTIRSKRIFT. Ki'tt i því vér lokum blaðinu sja- um vér tilnefningarnar til hæjarstjórn- ar, sem fóru fram í dag. — Til bæjar- stjóra (Mayor) vóru þeir tilnefpdir: Taylor og Macdonald. — Til bæjarfull- trúa i 3. kjördæmi: Dr. Dalgleish, G. H. West, J. Fletcher og Josuah Call- way. Sá síðastnefndi ætti ekkertatkv. að fa. — í 4. kjörd.: James Penrose og R. W. Jamesjon, Arrá FriðriksgoD var ekki tilnemdr! - 1 4. kjördæmi leit- ar J. Callaway kjsningar sem skóla- nefndarmaðr á móti P. C. Mclntyre Vonandi Mr. McJntyre fáí hvert ein- asta ísleuzkt atkv. þar. Sé það land- hreinsun að losna við Mr. Callaway ur bæjarsijórn, væri það ósvinna að fa han n í skólanefnd.

x

Öldin

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Öldin
https://timarit.is/publication/142

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.