Gimlungur


Gimlungur - 30.03.1910, Page 1

Gimlungur - 30.03.1910, Page 1
Blab f^tír buenbut oq petfeamenn, I. ÁRG. GIMIvI, MAN., 30, mars 1910. Nr. 1. Tai kaupenda oy lesenda vorra. Fyrir áskorun all-margra niáls- metandi manna, ráðumst vjer, út- gefendur "Gimlungs" í, að bjóða löndum vorum, fyrst og fremst Ný- íslendinginn, er blaðið er einkum ætlað, og svo öllum löndum vorum vestan hafs og austan, að gerast kaupendur að þessu nýja blaði, er nú kemur í fyrsta sinni fyrir al- mennings sjónir. Vér munum leggja alt kapp á, að gera það sem best úr garði, svo að frágangur allur á því verði svo góður, að fiann þurfi ekki að vera því til fyrirstöðu, að blaöið mæti góðum viðtökum á sem flestum íslenskum heimilum. Áform vort er, að blaðið taki einkum eftirfarandi mál til með- ferðar: Búuaðarmál, sveitarmál- efni, einkum Gimlisveitar, en einn- ig málefni annara íslenskra sveita eftir föngum. Skýri frá sveita- og bæjarráðs-fundum og geri sínar athugasemdir við gerðir þeirra, ef þurfa þykir. Eiunig ætlar blaðið sér að íljrtja helstu fréttir hvaðanæfa ; fyrst og fremst íslenskar fréttir ; reyna að skýra sem sanuast og réttast frá gangi helstu mála á ættjörðu vorri, en varast hlutdrsegni í þeim málum, sem og í öllum efnum. — A ísienskar fréttir leggjum vjer á- herslu af því, að vér vitum, að þær eru flestu öðru hugðnæmari öllum góðum íslendingum vestan hafs, en tiltöiulega í fárra höudum. Stjórnmál muu blaðið ræða þeg- ar því ræður svo viö að horfa, því það fylgir sk.oðun B. Gröndals í því, að íil þess að ræða siík mál hafi allir jafnan rjett, og að þau sjeu ekki einkamál vissra "galdra- manna, er gæddir séu sérstökum fítonsanda". Jafiian mun blaðið fylgja þeim stjórnmálaflokki að málum, er því virðist heilla-drýgri stefnu hafa og hollari almennri velferð. Viö trúmál ætlar blaðið sér ekki að eiga af eigin hvötum, en öllum skoðunum í þá átt skal það ljá rúm. svo lengi sem þær, að rithætti, halda sér innan vébanda almennrar prúðmensku. Nafnið "Gimlungur" höfum vér kosiö blaði þessu af því, að vér vildum kenna það við heimilisfang sitt. Framfarir í hvívetna er aðal- markmið blaðsins, og af öllum mætti vill það reyna að styðja allar s a n n a r framfarir, andlegar sem líkamlegar. Og vonar það, að all- ir góðir menu styrki viðleitni þess. Getið skal þess, að ekki allfáir hinna ritfærari manna hér vestau hafs, hafa þegar heitið blaðinu liði sínu, enda tekur það með þökkum öllu því, er vel er skráð og meun viidu góðfúslega unna því. Friðsamur vill 'Gimlungur' vera í lengstn lög, euda sér hann ekki blaðadeilur mjög til framfara horfa, en vel mögulegt menskum mönnum, að ræða mái án persónu- legraskamma. En ó v e r ð s k u 1 d- aðar hnútur í hans garð — já, tölum um þær ef tii kemur, en vel getur blaðið komist af án þeirra. "Gimlungur" kemur út einu sinni í viku hverri og- mun verða kostað kapps um, að rjúfa ekki þann skilmála við kaupendur, þyí oss er kunnugt um, að vanefndir í því efni er citt af því, er fuudið hefir verið þeim blööum til foráttu, er áður hafa hér á legg risið, og er það með öilu eðlilegt, því slíkt er óþolandi blaðamenska og óþekt þar, sem hánra: í lagi. Vér skulum hér endurtaka það, að vér treystum Ný-Islendingum manna best til, að reynast þessum unga landa þeirra dreugir góðir. einkum af því, að oss er kunnugt um, að þeir hafa sýnt fyrirrennur- um hans hina mestu ræktarsemi og umburðarlyndi og því göugum vér vongóöir að þvf.að senda.Gimlung' út á meðal þeirra, ekki síst þar sem hann er mi sá eini letraði sam- landi þeirra, er knýr á dyr. Gest- risni þeirra er alkunn. Þótt'Gimlungur'hefji göngu sina með byrjun aprílmánaðar, þá erum vér ekki þeirri hjátrúgæddir, að hann verði apríl-narri af þeim sök- um, enda hafa sumir þeirra átt talsvert erindi inn í heiminn, er litu hann fyrst þanu dag, t. d. Bis- marck gamli. En langt er það frá oss að vera þeir oftraustsmeun, að gera oss í hugarlund, að þessir tveir afmælis- bræður verði að nokkru líkir, nema ef verða maetti að því, að vilja báð- ir á f r a m og upp á viðí Að ending eru menn viusamlega beðnir, að snúa sér til ráðsmanns blaðsins með alt það, er að' fjár- málum, pöntunum', auglýsingum, útsending og allri ráðsmensku lýt- ur, en til ritstjórans með ritgeröir og alt það, er innihald snertir. Nýtt mánaðarrit, Utgefendur 'Gimlungs' haia á- kveðið, að gefa út mánaðarrit, Nafn þess verður H E I M I I, I S V I N U R I N N. Stærð ritsins verður 36 arkir árgangurínn, í átta blaða broti, 3 arkir á mánuði hverjum, og kemur fyrsta tölublað út, að forfallalausu, um mánaðamót Apríl og Maí (Apríl-blaðið). Mánaðarrit þetta á að flytja fræðigreinar, sögur, markverðustu uppfundningar, myndir af íslensk- um merkismönnum með æfisögu- ágripi; kvæði, bókfregnir o. fl. Kappkostað veröur að hafa það vandað eftir föngum, bæði að ytra og innra frágangi. Alt það, er lýtur að innihaldi ritsins, svo sem ritgerðir. kvæði o, fl. sendist ritstjóranum : en um yiðskifti öll, pantanir, borguu á andvirði ritsins og alt, er fjármál snertir, snúi menn sér til ráðs- mannsins. Verö $1.00 árgangurinn- Eu þeir, er ijerast kanpendur að Oimhutrji oi/ Hei'niíhvininum fá b<eði blöðhi fijrir $1 50 um árið. Góð sölulaun yeitt- FRA ISLANDI. Eins og drepið er á í hmgangsorð- um að þessu blaöi, höfum vér í hyggju, að leggja aláð við ísiands fréttir í þeirri von, að lesendum séu þær kærkomnar. Aðalmálið, sem þar er nú á dagskrá, erbanka- málið svo nefnda. Sögu þess máls munum vér sem fyrst segja í fám oröum- Og það sannasta í því máli ætti bráðum að verða unt að finna, því nú er komið út svar bankastjóranna fráviknu, Tryggva Gunnarssonar, E. Briems og Kr. Jónssonar- Því miður er það ekki enn komið í vorar hendur, en "Reykjavík", 19. febr. farast með- al annars þannig orð um "svarið", er þá er ný-komið út : SVAR BANKASTJÓRANNA. ...... Ég hefi hvorki rúm né tóm til í dag, að gefa neinn útdrátt úr syörum þessumog athugasemdum. — Ailir þurfa líka að lesa þau sjáifir. Þess eins vil ég geta, að höfuud- arnir segja meðal annars : "Það var ómögulegt að fá nefndina til að bóka ré>t þaö sem milli fór. Svörin eru meira og minua skæld og skakt bókuð". Enn fremur segja bankastjórarn- ir um annað atriði: "telur það eitt, sem annað, er nefndin liefir rangt bókað, svo að ekki sé annað sterkara orð um bókanir hennar haft". Enn segja bankastjórarnir: "Svarið, sem nefndin leggur oss í munn, ...... er svar, sem vér aldrci höfum gefið nefndinni, heldur skáldskapur sjáifrar hennar". Loks geta höfundarnir þess, að í "skýrslunni" hafi nefndin á einum stað "búið íil" heiian fund (12. Nóv. kl. 9. árd.), þar sem gæslu- stjóraruir eiga báðir að hafa mætt og eru þar prentuð ýmis svör eftir þeim upp á ýmsar spnrningar. Fundurinn er heil blaðsíða prentuð- Eu bankastjórunum er alyeg ó- kunnugt um þennan fuud, aðhann hafi nokkur verið. Því síður kann- ast þeir við "svör" þau, sem þeim eru eignuð þar. Fundurinn með öðrum orðum allur "til búinn" skáldskapur. Eöa aðrir finua ef til vill betur viðeigandi orð um slíka bókun ! Hvað viröist mönnum nú um trúveröuleik nefndarmanna ? Þeir eru ófáanlegir til að bóka Frh. á 3. bls.

x

Gimlungur

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Gimlungur
https://timarit.is/publication/184

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.