Lögrétta

Tölublað

Lögrétta - 05.12.1916, Blaðsíða 3

Lögrétta - 05.12.1916, Blaðsíða 3
LtfGRjETTA 209 um, til þess aS bjarga sem mestu af innanstokksmunum úr skipinu. Skip- verjar allir hafa veriS fluttir yfir á Geir. Mestum hluta vöruflutningsins hefur veriS bjargaS, nema steinolíu, sem var neSst í framlestinni. HefSi haldist gott veSur einum degi lengur, mundi skipinu hafa veriS bjargaS. Brimasamt mjög á strandstaSnum." Seint í gærkvöld barst Apríl þetta skeyti frá Ungerskov, skipstjóranum á Geir: „FariS ekki. Öll von er úti SkipiS cr fult af sjó og er komiS upp í f jöru." Atkvæðagreiðslan við þingkosningar 1916. 1. vetrardag Tala kjósenda, sem greiddu gild atkvæSi viS kosningarnar 1. vetrar- dag 1916, er I335*. Þar af eru 5235 greidd Heimastj.m., 2981 Þversum, 1101 Langsum, 993 Þingb.fl., 882 ÓháSum bændum, 904 Verkmönnum og 1255 utanfl.mönnum. MeS þessum atkv. eru kosnir 32 þingmenn. MeSaltal atkvæSa á þing- mann er 417. Eftir atkvæSamagni heföi skiftingin í flokka átt aS vera þannig: Heimastj.menn 13, Þversum 7, Langsum 3, Þingbændur 2, ÓháSir bændur 2, Verkmenn 2, Utanflokka 3. En hún hefur orSiS sú, aS Heima- stjm. fá 11, Þversum 10, Langsum 2, Þingb. 4, ÓháSir bændur 2, Verkam. 1, Utanfl. 2. Heimastj.m. fá 2 færra en þeir eiga aS fá, Langsummenn 1, Verkam. 1, og Utanfl. verSur 1 færra en vera hefSi átt. En Þversum fá 3 fleira en þeir eiga rjett á og Þing- bændur 2 fleira. AtkvæSi flokkanna í SuSur-Þing- eyjarsýslu og Strandasýslu hafa ekki komiS hjer til greina. Beri menn saman atkvæSaskifting- una milli flokkanna viS landskosn- ingarnar í sumar og viS kjördæma- kosningarnar í haust, verSur hún lík aS því er gömlu flokkana snertir. ViS landskosningarnar greiddu at- kvæSi 5824. Þar af fjekk Heimastj.- listinn 1950 atkv. ÞaS er l/3, eSa tæp- lega þó. ViS kjördæmakosningarnar eru Heimastj.m. greidd 5235 atkv. af 13351. ÞaS er töluvert yfir þriSjung atkvæSa. Fylgiö er meira viS síSari kosningarnar, og kemur þar fram, þaS sem menn áSur vissu, aS Heima- stj.m. hafa ekki fáir kosiS landslista óháSra bænda. Þversummenn fá viS landskosning- arnar 1337 atkv. af 5824. ÞaS er rúml. 34- En þeir eru hepnir í bæSi skiftin, fá á % atkv. viS landskosningarnar yí þingmannanna og viS kjördæma- kosningarnar 10 af 32. Langsum fá viS landskosningarnar 419 atkv., eSa nálægt v/u hluta atkv., en viS kjördæmakosningarnar litlu meira, tæplega 3/i2 atkv. Þingbændaflokkurinn fjekk viS landskosn. 435 atkv. eSa tæpl. l/i» hluta atkv. og nú hjer um bil sama hluta þeirra. En þaS, sem hjálpar þeim nú til aS fá á þessa atkvæSatólu 4 þingmenn, er, aS atkvæöamagn þeirra er alt i örfáum kjördæmum. ÓháSu bændurnir fá viS landskosn- ingarnar 1290 atkv., eSa hátt upp í % atkv., en viS kjördæmakosningarn- ar ekki nema 882. Þeir eru eini flokk- urinn, sem fær færri atkv. viS kjör- dæmakosningarnar en landskosning- arnar. En leggi menn saman atkv.tölu óháSra bænda og utanfl. manna viS kjördæmakosningarnar, verSur hlut- fallstalan lík og hjá Þjórsárbrúarlist- um viS landskosningarnar. Verkamenn hafa bæSi viS lands- kosningarnar og kjördæmakosning- arnar fengiS nálægt 7i« atkv. Af þessari athugun á atkvæSatöl- unum kemur þaS fram, aS Heima- stjórnarflokkurinn er sterkasti flokk- urinn í landinu, ekki litlum mun sterkari en nokkur hinna, án þess þó aS hann sje í hreinum meirihluta. Þegar til þingsins kemur verS- ur flokkaskiftingin þessi, eftir yf- irlýsingum þingmannaefnanna viS framboSin: Heimastj.m. 15, Þversum 12, Langsum 3, Þingbændur 4, Óh. bændur 3, Verkam. 1, utanflokka 2, og er í næst síSasta blaSi gefiS nán- ara yfirlit yfir afstöSu þessara flokka innbyrSis. K. Einarsson er hjer talinn Þversum. Tala kjósenda, sem greiddu gild atkv. viS kosningarnar 1. vetrardag 1916, skiftist þannig á kjördæmin: í Reykjavík................ 1862 - BorgarfjarSasýslu ....... 507 - Mýrasýslu .............. 367 - Snæfellsnessýslu ......... 609 - Dalasýslu ............... 268 • BarSastrandarsýslu ...... 370 - Vestur-ísafjarSarsýslu .. . 348 - ísafjarSarkaupstaS ........ 480 - NorSur-ísafjarSarsýslu .... 618 - Húnavatnssýslu .......... 499 - SkagafjarSarsýslu ........ 651 - EyjafjarSarsýslu .......... 806 - AkureyrarkaupstaS ....... 480 - Norður-Þingeyjarsýslu .... 341 - NorSur-Múlasýslu ........ 603 - SeySisfjarSarkaupstaS ..... 226 - SuSur-Múlasýslu ......... 799 Austur-Skaftafellssýslu .... 311 - Vestur-Skaftafellssýslu .... 447 - Rangárvallasýslu ......... 574 - Árnessýslu ............... 998 - Vestmannaeyjum.......... 327 - Gullbringusýslu .......... 860 Samtals I335I Tafla fylgir hjer meS, sem sýnir hvernig atkvæSi skiftast í hverju kjördæmi. 1 tvímenningskjördæmun- um, þar sem hver kjósandi kýs tvo menn, er hvorum um sig taliS J4 atkv. Úr fæstum af tvímenningskjör- dæmunum liggja fyrir upplýsingar um, hve margir af kjósendum hafi kosiS hreint eftir flokkum, svo aS ekki er hægt aS gera reikninginn eft- ii því. Nokkur vafi getur veriS um, hvern- ig þingmönnum og atkvæSum eigi aS skifta milli Þversum og Langsum. K. Einarsson er hjer talinn Þversum, en þeir, sem heldur vilja telja hann Langsum, draga atkvæSatölu hans í töflunni frá þversum-atkv. og bæta henni við Langsum, eSa skifta henni á milli flokkanna. Sama er um M. Torfason og hans atkv. tölu. I atkv.tölu utanfl.manna eiga Heimastj.menn meira eSa minna í Tafla, sem sýnir, hvernig atkvæði skiftust milli flokka þeirra, sem buðu fram menn við þingkosningarnar 1. vetrardag 1916. *.----------------------------------------------.---------------¦------------------------------------ Kjördæmi « .3 s •* .a 0 X & a A i-l m 4 .5 c A ti £ 3 •u Æ S M ^ 1 Reykjavík .... 710 403 749 Borgarfjarðarsýsla . 1.55 243 109 Mýrasýsla .... L52 215 Snæfellsnessýsla . 433 I76 Dalasýsla .... IÓO I08 Barðastrandarsýsla . 208 l62 V .-Isafj ar ðarsýsla 261 87 Isafjarðarkaupstaður. 208 272 N.-Isafjarðarsýsla 249 309 Húnavatnssýsla 244 135 I20 Skagafjarðarsýsla 98 352 200 Eyjafjarðarsýsla . . 558 66 182 Akureyri .... . 212 113 155 N.-Þingeyjarsýsla. 107 2 34 Norður-Múlasýsla 248 171 184 Seyðisfjarðarkaupst. . 119 IO7 Suður-Múlasýsla 295 136 127 242 Au.-Skaftafellssýsla . 116 195 V.-Skaftafellssýsla . 253 194 R-angárvallasýsla, . 455 119 Árnessýsla , , , , 484 221 203 90 Vestmannaeyjar , 39 288 Gullbr. og Kjósars. , 92 494 274 Alls á landinu 5235 2981 I IOI 993 882 904 1255 Dalasýslu, BarSastr-s.ýslu, Skaga- fjarSarsýslu, EyjafjarSarsýslu og Gullbr. og Kjósarsýslu. Sama er aS segja um Langsum-menn, aS atkv. þeirra hafa í þessum sýslum falliS á utanflokkamennina aS miklu leyti, og einnig í Húnavatnssýslu. Þvers- um-menneiga minst ítök í utanflokka- atkvæSum, en aftur á móti eiga þeir mest ítök i verkmannaatkv. hjer í bænum og á Akureyri, því a hvorug- um þeim staS höfSu þeir menn í boSi. Strídid. Síðustu fegnir. Ilelstu stríSsfrjettirnar eru enn frá Balkanskaganum. Her miSveklanna og Búlgara sækir fast fram í Rúme- níu og er mjög farinn aö nálgast Bukarest. Eru sagSar ákafar orustur þar í grendinni, og einnig er getiS um orustur nokkru vestar í landinu, viS Aluta-ána, sem rennur i Dóná. VirS- ist svo sem miSveldaherinn hafi viSa fariS norSur yfir Dóná, og líklega er nú vesturhluti landsins aS miklu leyti í hans höndum. ÞaS er sagt aS Rússar sæki á í Bukówinu, og mun þaS þá gert til aS binda þar her miSveld- anna, er annars gæti komiS fram í Rúmeníu og flýtt fyrir úrslitunum þar. Annars segja nú síSustu þýsk blöS, aS her Brusilovs sje nú þrotinn aS skotgögnum og stórskotaliSi og geti ekkert aS hafst. Hafa kafbátar ÞjóSv. í íshafinu unniS þaS verk, aS hindra skotfæraaSflutninga til Rússa ogRúmena,því þann veg verSa þau aS koma til þeirra frá bandamönnum þeirra fyrir vestan. Er þaS sagt, aS mjög stór skotvopnasending til Rú- mena hafi veriS eyðilögS þarna skömmu eftir aS þeir lögSu út í stríS- iS í haust. Annars höfSu Rúmenar fengiS mikiS af vopnum frá Þýska- landi síSastl. sumar, sem borgun fyr- ir matvæli, og sárnaSi ÞjóSverjum mjög sú verslun, er þaS kom upp, aS vopnunum átti aö beita gegn sjálfum þeim. Frá Grikklandi er það sagt, aS Aþenustjórnin hafi neitaS þeirri kröfu bandamanna, sem frá var sagt í síS- asta blaSi, aS hún skyldi selja þeim í hendur allar hergagnabirgSir sínar. Sendu bandamenn þá herflota til A- þenu, er átti aS taka hergagnabirgS- irnar þar meS valdi, en Grikkir veittu hersveitum þeirra mótstöSu og börS- ust viS þær. Þó hefur Aþenustjórnin ekki til lengda treyst sjer til aS etja kappi viS bandamannaliSiS, og síS- ustu fregnir segja, aS hún hafi sam- þykt, aS fallast á kröfuna, en þó sjeu enn eigi stöSvaSir bardagarnir i A- þenu. Á SalonikivígstöSvunum er barist, og segja síSustu fregnir aS banda- mannaherinn sæki þar eitthvaS fram. — Frá öSrum af vígstöSvunum eru engar nýjungar sagSar. Frá vesturvígstöðvunum. Hjer verSur stuttlega sagt frá heimsóknum tveggja utanaSkomandi manna á vesturvígstöSvunum. Annar et fregnritari „Politiken" i Lundún- um, Mjelde, en hinn er danskur rit- höfundur, Karl Larsen prófessor. Mjeldi kom til herstöSva Englend- inga hjá Fricourt seint í sumar, meSan atgangurinn var sem mestur áSomme- vígstöSvunum, og fjekk hann aS skoSa sig þar um, fór i vagni upp á hæS þar nálægt, sem víS útsjón var frá yfir landiS. Á leiSinni þangaS fór hann framhjá gríSarstórum her- mannaskálum, sjúkrahúsum, gangandi og ríSandi herflokkum, vistaflutn- ingslestum, hergagnaverksmiöjum, vinnustofum og eldhúsum á vjelvögn- um o. s. frv. og var þröng á hverjum vegi, sumir á leiS fram til skotgraf- anna, aSrir aS koma þaSan. En rólega gekk alt þetta og reglulega, segir hann, eins og viS vinnu í stórri verk- smiSju. Framhjá nokkrum stórskota- vjelum fórum viS, segir hann, er meS litlu millibili sendu frá sjer skot. En milli þess sem þau skot riSu af rjett hjá okkur, heyrSum viö í fjarska eins og niS af stórviöri. Þegar upp á hæS- ina kom, skýrSist þetta; hávaöinn varS miklu sterkari, og fram undan sá yfir skotgrafalínuna á löngu svæSi. Ahrifin eru stórkostleg. Jeg hafSi al- drei hugsaS mjer, aS stórskotahríSin hefSi slík áhrif á hugann, segir höf.. Fyrst og fremst er þaS hljóðiS, sem áhrifunum veldur. í þeirri fjarlægS, sem jeg var í, er fariS aS draga úr hinum skörpu hvellum af skotunum, en frá þeim berst þungur hvinur. Engin þrumuhljóS heyrast eftir skot- in, engin veltandi hljóalda fer um loft- iS, eins og í þrumunni. ÞaS er eins og bergmáliS hafi gefist upp viS þessa sífeldu endurtekningu af því sama. ÞaS, sem menn heyra, eru hin einstöku skot, sem reka hvert annaS ótt og títt og í sífellu. ÞaS er eins aS heyra og högg í ógurlegri gufuvjel á harSri hreyfingu. Manni dettur í hug, aS tveir risar, sem nái frá jörS til himins, láti hnefana í sífellu ganga hver á öSrum, og þaS er hin sífelda endurtekning á þeim höggum, ýmist fjær eSa nær, sem skapar áhrifin. — Tvö heimsveldi berjast þarna. En þaS eru almennir, vesælir menn, sem á vopnunum halda hvoru megin. Frammi í skotlínunni sjást þeir ekki ofan jarSar. Þeir hreyfa sig eins og ormar niSri í jörSunni. Menn hljóta aS undrast þaS,aS önnur eins voSavjel og hjer virSist vera á hreyfingu skuli ekki samstundis eySileggja þessa orma, sem iSa fram og aftur um skot- grafirnar á móti. Og svo verSttr manni aS fara aS hugsa um, hvernig æfi mennirnir eigi frammi í skotgröf- unum. í brekku ekki all-langt frá er eins og upp skjóti röS af svörtum trjám. Hún hverfur en önnur kemur í staSinn og fer svo hvaS eftir annaS. ViS nán- ari athugun sjest aS þetta eru reykjar- súlur, frá granötum, sem springa þarna. Þar eru skotgrafir ÞjóSverja. Bendingin um, aS skotunum skuli bent á þessa línu, kemur ofan úr loftinu. Líti menn upp, er þar aS sjá aflangt loftskip, sem stendur í sambandi viS næstu stórskotadeild Breta. Úr loft- skipinu er aSgætt hvar skotin komi niSur hvert um sig, og þaSan berast svo fregnir um þaS í talsíma til skot- vjelanna, hverrar um sig. ViS sjáum 4 loftskip i röS yfir herlínunni. En viS vitum, aS á allri leiSinni norSan frá hafi og suður aS Sviss er röS af loft- skipum og aS frá þeim eru athugaS- ar allar hreyfingar, sem þar gerast. Vegna þess þarf altaf aS vera aS færa stórskotayjelarnar úr staS. Því þeg- ar óvinirnir hafa frá loftskipum sín- um fundiS, hvar nærgöngul stórskota- vjel sje dulin á vígstöSvum mótstöSu- mannanna, þá gefa þeir bendingu um, aS senda þangaS granat, og listin er, aS hafa þá komiS henni undan, svo aö granatinn hitti autt rúm, þar sem hún áSur var. — ÞjóSverja megin er einnig röS af lofskipum svífandi yfir herlínunni, en viS sjáum þau ekki fyr- ir þoku. ÞaS eru ósköpin öll, sem Bretar hafa dregiS aS þessum vígstöSvum af skotgögnum, og fallbyssur þeirra þarna eru nú sagSar heimsins bestu fallbyssur. Frakkar hafa ljeS þeim fyrirmyndir til aS gera eftir, og Bret- ar hafa bætt þær. 42 cm. stórskota- vjelarnar, sem ÞjóSverjar höfSu í byrjun stríSsins til þess aS mola sund- ur kastalamúrana i Belgíu, eru smá- ræSi hjá ýmsum þeim stórskotavjel- um, sem Bretar hafa nú þarna á víg- stöSvunum. í fyrstu veittu Frakkar þeim tilsögn í meSferS stórskotavjel- anna. ViS eina eSa tvær vjelar í hverri deild voru settir franskir vjelamenn og foringjar, og þeir kendu Bretum list sína á vígvellinum, mitt í skot- hriSinni frá óvinunum. Undravert er þaS, hve aSflutningur á skotfærum til vjelanna gengur fljótt og reglulega, enda er sagt, aS þaS hafi aldrei komiS fyrir, aS skotvjel hafi orSiS aS hætta hjá Bretum fyrir þaS, aS skotfæri hafi ekki veriS viS hendina. Fricourt er þar sem gamla skot- grafalínan beygSi af þvert til norSurs, áSur en Somme-árásin hófst. Þar á horninu var því einn af þeim stöSum, sem ramlegast var víggirtur á allri skotgrafalínu ÞjóSverja í Frakklandi. Þegar viS hjeldum til baka, frá hæS- inni, sem áSur er um talaS, og niSur aS Fricourt, fórum viS yfir þaS svæSi, sem skotgrafir ÞjóSverja höfSu veriS í. ÞaS sást varla móta fyrir þeim, þvi alt landiS var þarna eins og úfinn sjór, tætt í sundur af granötunum. GaddavírsgirSingarnar; sem variS höfSu skotgrafir ÞjóSverja, höfSu veriS muldar sundur af stórskot- unum, eöa þær höfSu bráSn- aS af hitanum frá granötunum, er þeir sprungu. Þær voru alveg horfnar. Þegar fótgönguliS Breta gerSi áhlaup á skotgrafirnar þarna eftir stórskotahríSina, mætti þaS í fyrstu litltt eSa engu viSnámi og sóp- aSi burt öllu, sem á vegi þess varS. En ÞjóSverjar höfSu gert sjer þarna jarShús til og frá handa mönnum sín- um til þess aS hlífa sjer, og þau voru grafin svo djúpt niSur, aS enginn granat hafSi náS til þeirra. Hvert af þeim rúmaSi um 80 manns. Þegar liS Breta var komiö fram hjá þessum jarShúsum, komu ÞjóSverjar fram úr þeim og skutu meS vjelbyssum á eftir Bretum. Þetta kom Bretum á óvart í byrjun, en þegar þeir höfSu sjeS hvernig fyrirkomulagiS var, vöruS- ust þeir úr því aS fara yfir skotgraf- ir ÞjóSverja, þótt þær væru mann- lausar, fyr en ^eir höfSu fullvissaS sig um, aS jarShúsin væru líka tæmd. í jarShúsunum voru þvi ÞjóSverjar oft teknir til fanga. Jeg kom til Fricourt, segir höf., mörgum vikum eftir aS bardaginn hafSi staSiS þar, en þó var jörSin enn þakin brotnum handbyssum og fall- byssum, hermannatöskum og hjálm- um. Limir af mönnum lágu einnig til og frá, svo sem fætur meS stígvjelum á, fótleggir og höfuSkúpur. ViS fór- um gegnum lítiS skógarbelti, sem orS- iS hafSi fyrir stórskotahriSinni. ÞaS var alveg dautt, hvergi grænt blaS, öll trjen sviSin og limlest. Og þaS var ekki hættulaust aS fara um þennan vígvöll, þótt ekki væri gert ráS fyrir aS ÞjóSverjar beindu þangaS skotum nú. Um alt lágu ósprungnir hand- granatar, og foringinn; sem fylgdi okkur, baö okkur aS fara mjög var- lega. Þeir, sem fá þaS hlutverk aS rækta jörSina hjer síSar meir, reka sig á marga erfiSleika, sagði hann. Þegar vinna skal skotgröf, er fyrst látiS rigna yfir hana stórskotum, til þess aS drepa og særa sem flesta af þeim, sem þar eru til varnar. Þegar svo aS því er komiS, aS fótgönguliS- iS á aS halda á staS og taka skotgröf- ina til fullnustu, þá er stórskotahríS- inni beint yfir svæSi nokkru fyrir aftan hana, svo aS skotjeliS fellur niður milli fyrstu og annarar skot- grafalínu óvinanna og ver því, aS menn úr annari linu komi hinum til hjálpar, sem i fyrstu línu eru, eSa í þeirri skotgrafalínu, sem veriS er aS vinna. Gegnum þau skotjel fer eng- inn maSur; og fótgönguhSiS, sem á- hlaupiS gerir, á þá aS eins viS þá, sem lifandi eru í skotgröfinni eftir stórskotahríSina, sem á henni hefur duniS, og eru þeir menn oft illa til reika. Þó er þaS ekkert leikspil aS gera þannig áhlaup á skotgröf, því undir eins og áhlaupsmenn klifra yf- ir barma skotgrafanna, geta þeir bú- ist viS kúlnajelunum frá vjelbyssum þeirra, sem dulist hafa niSri í hinum djúpu jarShúsum meSan stórskota- hríSin á skotgrafirnar stóS yfir. í á- hlaupum haga ÞjóSverjar sje nokkuS á annan hátt en Bretar og Frakkar. ÞjóSverjar eru ætiS i þjettum hópum, er þeir gera áhlaup, en Bretar og Frakkar dreifa sjer meira, enda er þeim þaS nauSsynlegt í viSureigninni viS jarShúsaliS ÞjóSverja. Greinarhöf. kveSst hafa sjeS hjá Bretum uppdrátt af skotgröfum ÞjóS- verja á löngu svæSi, gerSan eftir upp- lýsingum þeim, sem loftbátaliSiS gaf. Þótti honum uppdrátturinn harla ná- kvæmur. Fremsta skotgrafalínan var sannkallaS völundarhús, segir hann, en þó tóku Bretar hana á stuttum tima. Hann segir aS bretsku her- mennirnir hafi veriS í góSu skapi og látiS vel yfir því, aS nú væri sóknin þeirra megin. Sem dæmi um þetta segir hann frá gráhærSum foringja, er hann hitti og gaf sig á tal viS. SagSist hann vera sjálfboSaliSi og aldrei hafa viS hermensku fengist fyr en nú í stríSinu. Þegar þaS byrjaSi, kvaSst hann hafa veriS almennur borgari, vel efnaSur og hafa ferSast víSa. Hann sagSi greinarhöf. frá mil- jónamanni einum, sem væri þar viS herinn. HafSi sá gefiS sig fram sem sjálfboSaliSi meSan mest var sótst eftir þeim. En þegar til kom, hafði reynst ógerningur fyrir hann aS læra aS ganga á hermannahátt og temja sjer þær líkamsæfingar, sem heimt- aSar eru af hermönnum, og ekki hafSi hann heldur getaS lært aS fara rjett meSbyssu.Honum sárnaSi þetta mjög en viS því var ekki hægt aS gera, og svo var hann settur i matarliSiS og hefur veriS þar síSan. Nú gengur hann um meS súpu og ket milli her- mannanna og öfundar þá af því, að fá aS vera frammi i skotgröfunum, en huggar sig þó viS þaS, aS meS vinnu sinni geri hann landi sínu gagn. Óhamingja hans er alkunn viS her- inn, en allir meta hann mikils af því aS hann hefur ekki viljaS hverfa frá, en tekiS sjer þaS verk, sem hann var fær um aS vinna. í næsta blaSi verSur skýrt frá heim- sókn K. L. prófessors á þýsku víg- stöSvunum hjá Somme.

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.