Lögrétta


Lögrétta - 23.04.1919, Blaðsíða 3

Lögrétta - 23.04.1919, Blaðsíða 3
LÖGRJETTA 61 Aning. Jeg hvíli hestinn. Hjerna vil jeg á og horfa’ af þessum stöövum yfir dalinn Mig laöar áin, brekkan, hliöin, balinn, hin breiða sveit, með jöklum lengra frá, En yfir hvelfing ómælandi, blá. Jeg elska þessa áólarríku daga. Mjer finst, er geislinn glóir yfir haga, sem guö úr hæöum tali við hvert strá. Mjer finst jeg inn í aðra veröld sjá og álfahvísl í liljublöSum skilja, og geislalífsins glóö í blómsins sál, — alt samband jarðarlífs við himin há, hin huldu rök og almættisins vilja. — Mjer finst jeg skynja lífsins leyndarmál. Þ. G. ekki vera neitt tilfinningatlal; vjer verðum að geta rökstutt það visinda- lega. Vjer verðum að stofna þá grein málfræði, sem nefna mætti glóssosofi eöa logosofi. II. Breytingar hafa orðið á málinu, það er auðvitað, bæði á framburði (minni þó en ætlað er), orðaforða og orðaskiftum. En muna verður ettn þvi, að þær breytingar eru ekki allar í áttina frá fornmálinu. Síðan á 18. öld, og einkum síðan á fyrri hluta 19. aldar, eru margar breytingar í áttina til fornmálsins, og er það fá- einum mönnum að þakka mest, að tungan, sem mjög var farin að spillast, hefur rjett við. Og líkt virðist hafa verið áður. Mjög nærri virðist hafa legið um 1100, að ís- lendingar tækju upp latínu sem rit- mál; og þá hefði tungan tapast. En nú verður því ekki með rökum móti mælt, að norrænan lifir hjer enn. Nægir þar að minna á vísu undra- barns sem Egill hjet, og ort er snemma á 10. öld: Þat mælti mín móðir 0. s. frv. Reyni menn að spyrja islensk börn 8—10 ára, hvaða mál sje á þeirri vísu. Eða hverjum mundi koma til hugar, að þýða þyrfti á ,,ný- íslensku“ Norðurlandasögu Snorra, eða Njálu eða Egilssögu. Mönnum mun ekki koma slikt til hugar, fyr en þeir finna þörf á að þýða á ís- lensku ,,Grasaferð“ Jónasar. III. Til þess að skilja til fulls, hvers vegna það er svo mikils vert, að forn- málið hefur varðveitst hjer á landi, verður að skilja betur Norðurlanda- sögu en gert hefur verið. Og sá skiln- ingur verður að koma hjeðan, þó að ekki sje hjer vænlegt að vera vísinda- maður. Vjer verðum að treysta oss til að vera á einhverju andans svæði leiðtogar, og auðvitað þannig, að vjer höfum rjett til að treysta oss. Sjálf- traust nautskunnar mundi oss verða að engu liði. Hef jeg um þetta atriði ritað nokkuð í öðrum stöðum, og mun ræða það mál enn frekar síðar. En hjer vil jeg vekja athygli á því sem jafnvel hinir lærðustu menn hafa litla eftirtekt veitt, hversu skaðlegt það hefur verið oss, að menn vita það ekki út um lönd, eða vita það ekki nógu vel, að forntunga Norðurlanda er hjer lifandi mál. Aldrei hafa menn fundið neina þörf á því, að íslending- ur væri fenginn til að kenna norrænu við háskólana í Noregi, Svíþjóð eða á Þýskalandi, \ og víðar. Hvernig halda menn að standi á því? Og hvers virði halda menn að það gæti orðið islenskri menningu (og þó ann- ari líka), ef altaf væri einhver ís- lenskur kennari við alla helstu há- skóla ? Og svo á hinn veginn. Háskóli hef- ui hjer verið stofnaður. Eins og hálf- hikandi að vísu, og af ekki miklu trausti á framtíð þjóðarinnar og þýð- ingu vísindanna; en háskóli er hjer þó settnr á stofn, Og við hann starfa merkismenn. íslenskukennarinn fyrsti var mjög kunnur norrænufræð.; og eítirtektarverður kennarierhjerí sögu (þó að hann fái ekki að heita pró- fessor). Að vísu hafa ástæður síðan 1914 verið eins illar og kunnugt er. En þó virðist nú þegar mega sjá, að áhugi útlendinga á að koma hingað ti'. að læra norrænu, er minni en vera mundi, ef menn vissu nógu vel, að hjer er norænan lifandi mál, og verð- ur hvergi lærð eins vel og í háskóla íslands. 4.—6. apríl. '19. Helgi Pjeturss. Prjettir. Tíðin. Páskadagana var sunnanátt og hláka um land alt. Norðanátt og kuldi í gær, en sunnanátt og hlýindi aftur í dag. Illa er látið af ástandinu austur á svæðinu þar sem askan fjell, haglaust og heylaust spgt þar og sumstaðar hefur fje verið skorið nú nýlega. Lögrjetta. Þór. B. Þorláksson ann- ast um afgreiðslu, innheimtu og aug- lýsingar Lögr. eins eftir sem áður, þótt eigendaskifti hafi orðið að blað- inu. Þetta er tekið fram af því, að sumir virðast ætla, að nú eigi þeir að snúa sjer með erindi, sem þetta snerta, til ritstjórans. fsl. orðabókin. Lögr. hefur fengið svar upp á grein F. J. prófessors um hana í 14. tbl., frá sjera J. L. J., og mun það birtast bráðlega. Grænland. Greinar hr. Jóns Dúa- sonar, sem Lögr. hefur flutt öðru hvoru frá byrjun þ. á. og bæði hafa inni að halda mikinn fróðleik um Grænland og líka bendingar og til- lögur, sem þess eru verðar, að þeim væri náin athygli veitt, voru upphaf- lega ritaðar af höf., til að birtast í sjerstakri bók, og sendi hann hand- ritið hingað til útgáfu i byrjun ársins 1918. En af útgáfunni varð ekkert hjá þeim manni, sem höf. sneri sjer til, og tók þá Lögr. að sjer að birta ritið. Því er nú lokið í þessu tbl., að eins eftir stuttur viðauki, sem síðar mun koma. Skipstrand. Enskt botnvörpuskip frá Grimsby strandaði 17. þ. m. á Bakkafjöru, 15 mílum fyrir austan Ingólfshöfða. Skipverjar voru 13, björguðust allir, voru fluttir að bæn- um Kvískerjum og sóttkvíaðir þar, þangað til náð yrði til læknis, sem er Hinrik Erlendsson á Hornafirði. Skipstjóri heitir Banks. Björgunar- skipið „Geir“ fór austur á laugard. Fjalla-Eyvindur Jóh. Sigurjónsson- ar er nú sýndur hjer í kvikmyndum á Gamla kvikmyndaleikhúsinu, leik- inn af sænskum leikendum, og eru sýningarnar mjög skrautlegar. Tímamót. Síðari kaflinn af grein Lögr. með þessari fyrirsögn, frá síð- astliðnum áramótum, er birtur i þýð- ingu í „Politiken". Nbrski konsúllinn nýi, hr. Bay, kom hingað með Botníu síðast. Norræna stúdentafjelagið heldur sumarfund i Noregi í lok júlímánað- ar, Segir Khafnarfrjett frá 19. þ. m. Kaupfjel. Eyfirðinga hjelt aðalfund nýlega á Akureyri. Fjelagið gaf þá 10 þús. kr. til berklahælisstofnunar á Norðurlandi og 2 þús. kr. til þeirra, sem tjón biðu við Kötlugosið. Fund- urinn heimilaði fjel.stjórninni að leggja fram 100 þús. kr. til skipa- kaupa Sambands ísl. samvinnufje- laga. Hljómleikar og söngur. Með „Bot- níu“ komu hingað fyrir páskana frá Þýskalandi Haraldur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi ásamt frú sinni, Dóru Sigurðsson, og Páll ísólfsson. Frú Dóra Sigurðsson er þýsk. Hún ei söngkona og söng í Bárubúð á 2. i páskum og aftur í gærkvöld. Þar ætl- ar Plaraldur Sigurðsson síðar að hafa hljómleika, en Páll ísólfsson, að sögn, j 1 i dómkirkjunni. Prestskosningar. í Stykkishólms- prestakalli er sjera Ásgeir Ásgeirsson í Hvammi kosinn prestur með 183 atkv., en í Setbergsprestakalli á Snæ- fellsnesi er kosinn sjera Jósef Jóns- son með 83 atkv. Lögmæt kosning a báðum stöðum. „Botnia“ kom frá Khöfn 16. þ. m. og fór aftur i gær. Með fóru m. a. forsætisráðherra og frú hans og laga- eftirlitsnefndin: Jóh. Jóh., E. Arn. og B. Jónss. Munu koma aftur í júní. Gunnar Einarsson, yfirprentari Fje- lagsprentsmiðjunnar, fór til Khafnar, til dvalar þar. Snjóflóð enn. Skömmu eftir að snjóflóðið mikla fjell úr fjallinu and- spænis Siglufjarðarkaupstað, fjell snjóflóð utar i firðinum vestanmegin, yíir bæinn Engidal, og fórust þar 7 menn. Bóndinn þar hjet Garibaldi, en hitt fólkið er ekki nafngreint í frjett- unum. — í Hjeðinsfirði fjellu tvö sr.jóflóð 12. og 13. þ. m. og fórust i þeim 2 menn, Páll Þorsteinsson og Píaraldur Erlendsson. Þessi flóð tóku og með sjer fjárhús, sem í voru yfir 30 kindur. Á Kaðalsstöðum í Hval- vatnsfirði tók snjóflóð fjárhús með 120 fjár, eign B. Líndals lögfr. á Svalbarðseyri Hafa snjóflóðin þá orðið 18 manns að bana. Það er sagt, að Siglfirðingar telji tjónið af snjó- f'óðinu úr Staðarhólsfjalli nema 1)4 milj. kr. Holger Wiehe docent fer hjeðan íneð fjölskyldu sinni í júlí næstk. til Khafnar. Er óráðið, hvort hann kem- ur hingað til háskólans aftur, eða eigi, og mun hann helst hafa í hyggju, að fá starf í Suður-Jótlandi. Okkur hjer er eftirsjón að H. W. og munu allir, sem hjer hafa kynst honum, óska, að dvöl hans hjer hefði orðið lengri. Á sextugsafmæli dr. Jóns Þorkels- sonar landsskjalavarðar sátu meö honum minningarveitslu yfir 50 manns. Árni Pálsson bókavörður mælti íyrir minni heiðursgestsins, en sjer Kristinn Daníelsson, sambekk- ingur hans, mintist skólaáranna, Páll Sveinsson kennari flutti kveðja frá Skaftfellingum og kvæði á latínu, sem prentað verður i „Óðni“, og enn tal- aði Guðm. Finnbogason prófessor. Heiðursgesturinn tók tvisvar til máls, og fór samsætið vel fram. Mörg samfagnaðarskeyti höfðu heiðurs- gestinum borist, sum í ljóðum. Mannalát. 21. þ. m. andaðist á heim- íli sínu hjer í bænum frú Thora Mel- sted, ekkja Páls Melsteds sagnfræð- ings og lengi - forstöðukona kvenna- skólans hjer í bænum, meira en hálf- tiræð, fædd 18. des. 1823, merk og mikilhæf kona, og verður hennar nánar minst síðar. — Nýlega er dáinn hjer í bænum Böðvar Þorvaldsson frá Melstað í Húnavatnssýslu. — Þau Bjarni Jónsson alþm. frá Vogi og frú hans urðu nýl. fyrir þeirri sorg, að missa dóttur sína, barn, sem Helga hjet. Úr Skagafirði er skrifað 21. marts: „Tíð hefur verið hin ákjósanlegasta síðan í miðjum nóvember, að algert batnaði, lengst af mjög snjólítið, en nokkurn frost öðru hvoru. Um síð- ustu mánaðamót gerði hjer kast, gekk í norðanátt, og snjóaði talsvert, og frost þá einna mest. T. d. 1. þ. m. 26 gr. C„ og síðan við og við 10—14 gr. En nú er hlýviðri og sólbráð. Öll betri hross hafa gengið úti að þessu, og eru nú ólíkt betur haldin en næstl. vetur á sama tíma, eftir alla húsa- vistina þá. Menn eru enn ekki búnir að gera sjer það fyllilega ljóst, hve hrossin þurfa mikið húspláss. Það er alment farið að ætla þeim allmikið fóður, og óðum fjölgar þeim mönn- um, sem eiga það nægiltgt. En húsa- vist hrossanna er enn sem komið er mjög umbóta-vant. Ef hrossum á að líða vel i húsi, að þvi er pláss snertir, þá þarf hvert fullvaxið hross 2 fer- metra rúm, fyrir utan jötupláss, tryppi ca. Y\ minna, til þess að þau geti legið í húsinu, og sem þægilegast farið um þau, en það vantar mikið á, að hesthús sjeu svo stór alment. Nokkuð er þó að lagast með þau, og vonandi að skamt verði þess að bíða, að allir hrossaeigenidur geti látið fara vel um hrossin sín í húsinu. Nokkrir bændur hjer í Staðarhreppi eiga góð hesthús, þó best sjeu þau hjá Albert bónda á Pávastöðum og þeim Ög- mundarstaða-feðgum, Margeir Jóns- syni og Jóni Björnssyni. Heyin hafa reynst ljett til fóðurs hjer í vetur, og hefðu viða hvar ekki jetist, ef ekki hefði verið síldin, til að bæta þau með. En mest hjálpar þó hin ágæta tíð. — 3. þ. m. var settur sýslu- íundur Skagfirðinga og stóð hann til 9. s. m. Hann er orðinn 4. stórhátíð ársins hjá Skagfirðingum. Þá er alt í uppnámi. Sleðar, hestar, fótgöngu- lið á ferðinni nætur sem daga, og alt stefnir að Sauðárkróki; þangað er erindi á þessum tíma. Sjónleikir á hverju kveldi, og danssamkomur fram á miðjar nætur. Ekki dæmalaust, að dagur rynni áður en fundum sleit. Eins og víðast í kauptúnum, eru margir nýtir liðsmenn á Sauðárkróki til að styðja danslistina. Kaupstaðar- lýðurinn er þar, sem annarstaðar, á- hugamikill fyrir slíkum fjelagsskap og tekur þvi feginshendi hverjum sjálfboðaliða þangað. Sveitalífið þyk- ir mörgum tilbreytingalítið, — eink- um yfir veturinn, — og þvi ekki und- arlegt, þótt kaupstaðar-glaumurinn dragi fólkið að sjer við viss tækifæri. Það er svo undur skemtilegt þar að koma og endurminningarnar lifa lengi. Dæmi til þess, að þær hafa aldrei gleymst. Raunar virðist ekki miklu sóað, þó sveitafólkið, sem hægt á með að komast að heiman, offri i það 2—3 dögum, að njóta skemtun- ar á einn og annan hátt, einu sinni á vetri. En það þykir vandratað með- alhófið á flestum sviðum; dagarnir vilja oft verða 5—6 og jafnvel fleiri. Og að því er snertir aðsókn fólks að Sauðárkróki í þessum sýslu- fundar-tilfellum, þá er það farið að ganga það len^st, sem ganga má Skagfirðingar eru farnir að offra í þetta miklu fje árlega. Nú er dýrt að dvelja hvern daginn á Sauðár- króki. Greiðasalarnir vilja hafa mik- ið i aðra hönd, og svo vilja óvissu útgjöldin verða nokkuð há hjá sum- um. I þetta sinn eru samt nokkrar málsbætur. Jeg heyri sagt, að leik- fjelagið á Sauðárkróki hafi gefið all- an inngangseyri til öldubrjóts-bygg- ingar á Sauðárlcrók. Sömul. söng þar „Bændakórinn" skagfirski og gaf á- góðann til sama fyrirtækis. En að- gangseyrir að danssamkpmunum o. fl. o. fl. Hvert fer hann? Mjer er nær að halda, að nokkuð af þeim peningum hafi orðið eftir í vasa nokkurra einstaklinga, með góðum vöxtum í skjóli dýrtíðarinar. Versl- unarmannafjel. á Sauðárkróki hefur mikið beitt sjer fyrir öldubrjótsmál- inu, og á það heiður skilinn fyrir það. Því óefað er það fyrirtæki eitt hið þýðingarmesta fyrir sýsluna, að bæta höfnina á Sauðárkróki. Sýnishorn það, sem komið er af garðinum, virð- ist fult sönnunargagn fyrir því, að verkið svari góðum árangri. Sýslu- nefnd var beðin um 1000 kr. styrk í þessa átt, en sá sjer ekki fært að lofa nema því hálfa, og þótti það mörgum íhaldssemi um of. Sömul. er hjer annað mál á prjónunum, sem Sama fjelag hefur látið sig miklu skifta, og sveitamenn ættu að styrkja aí alefli, og það er að byggja hest- hús á Sauðárkróki i svo fullkomnu formi, að sveitamenn gætu átt þar gott skýli fyrir hesta sína, hvenær sem þörf krefur. Allmikið fje er þeg- ar fengið úr sveitunum — frjáls sam- skot — til þessa fyrirtækis, en mikið vantar samt. Sýslunefndin var beðin að styrkja fyrirtækið, og gaf hún því ekki gaum í þetta sinn. Oddviti nefnd- arinnar og nefndarmenn úr Sauðár- krókshr. voru málinu hlyntir, að öðru leyti ljet nefndin sig það að eng<u skifta, og mátti furðu sæta. Nýl. er stofnað fjelag hjá Skagfirðingum, sem nefnt er „Framfarafjelag". Af stfonendum þess eru helstir: Jónas Kristjánsson læknir, Sigurður skóla- stjóri á Hólum og Jón bóndi á Reyni- stað. Tilgangur þessa fjelags er að beita sjer fyrir ýmsum helstu fram- faramálum Skagfirðinga og styðja þau eítir megni. Efst á dagskrá þess eru r.ú tillögur um símalínu fram Skaga- fjörð, og stofnun lýðskóla í sýslunni. Hvorutveggja fjekk nokkurn byr í seglin, en við svo búið situr nú fyrst ttm sinn. — Sagfirðingar eru fram- faramenn á mörgum sviðum. T. d. eru lestrarfjelög í flestum eða öllum j hreppum sýslunnar; einnig á sýslan aílmikið bókasafn, sem almenningur ! á kost á að lesa, með mjög vægum kjörum. Þar eru margar og góðar fræðibækur, en furðulítil eftirspurn eftir þeim — einktim af unga fólk- inu. — Annars sætir það mestri furðu hvað fólk yfirleitt er farið að líta smám augum á okkar mestu og bestu fræðibækur. Það er ekki fágætt nú á tímum, að finna mann, sem ekki veit irinstu vitund urn efni það, sem ís- lendingasögurnar hafa að geyma. — Frá Eyrarbakka. Þar á „Þjóðólfur" nú að rísa upp aftur, og verður Einar Sæmundsen skógfræðingur ritstjóri hans. — Sagt, að kaupfjel. Hekla hafi keypt allar eignir Einarshafnar> verslunar. Grænland. Eftir Jón Dúason. XI. Það væri ljettúðugt að gera ráð fyrir því, að þessari landnámstillögu verði alls kostar vel tekið, þvílíkt „frumhlaup", sem það er, að vekja athygli manna á Grænlandi, sem hug- ir manna beinast sist að, að leyfa sjer að ljósta þvi upp, að það sje ekki tóm bjargarsnauð isauðn og veðurharka eins og flestir þeir hafa hugsað sjer, sem nokkru sinni hefur komið landið í hug. Að leyfa sjer að hefja máls á því, að íslendingar eigi sögulegar skyldur að rækja í þessu landi, sem eitt sinn var íslensk bygð, en naumast nokkur virðir nú einni hugsun. Það hiýtur að vera þeim óþægilegt, sem hæst hafa talað um þekkingarleysi Dana á íslandi, að verða að viður- kenna, að við þekkjum enn minna til annars lands í rikinu, sem er okkur enn nátengdara að náttúru og sögu en ísland er Danmörku; að islenska þjóðin eigi að ryðja sjer braut úti t heiminum, og að þar sje hennar framtíð, hlýtur að hljóma illa í eyr- um þeirra, sem setja kotbýlagerð efst á þjóðarstefnuna, og það, að við eig- um að taka höndum saman við Dani og hinar frændþjóðirnar, hlýtur að líta út eins og goðgá i eyrum þeirra, sem hafa vanið sig á að skoða kerl- ingarnöldrið við Dani eins og þjóð- rækisstarf og fegurstu mynd af ætt- jarðarást. Það er þannig ekki ólíklegt, að raðist verði á þessa tillögu, bæði beint og óbeint, bæði með rjettu og röngu. Menn munu telja landnámshugmynd- inni það til foráttu, að það vanti fólk á íslandi, og þvi sje brjálræði, að senda fólk úr landi. Því er að svara, að frá íslandi hefur verið stöðugur útflutningur til Ameríku þangað til cfriðurinn hófst, m. ö. o.: „tiltöluleg affjölgun" á fólki í landinu. Ef eitt- bvað af þessu fólki vildi fara til Grænlands, væri það þá ekki eins vel komið þar ? Ef Grænland er svo miklu verra en Kanada sem látið er af, .þarf ekki að óttast, að aðrir fari þangað en þeir, séfn flýja mundu landið og fara til Ameríku. En þótt Grænland væri lakara en Kanada, væri þó ekki útilokað, að einhverjir af þeim, sem fara til Kanada, vildu fara þangað, því menn flytja úr landi aí svo mörgurn ástæðum. Kjarni fólkseklukvartananna er heldur ekki fólksskortur, heldur sá sannleiki, að kaupgjald hefur * hækkað i landinu samtímis með framförum í sjávarút-' veginum. — Þótt þetta geti verið leitt frá sjónarmiði atvinnurekenda, sem ek.ki þola samkepni og ekki vilja eða geta innleitt vjelar og tullkomnari rekstursaðferðir, er þetta hið mesta gleðiefni fyrir þjóðfjelagsheildina. Það er heldur ekki ódýrt fólk, heldur iðnfræðilegar framfarir og auðsöfn- un í landinu, sem okkur vantar. Ef það vantaði vinnufólk, væri ekkert auðveldara, en að fá heila skipsfarma af því frá Norðurlöndum, háu og björtu fólki, sem ekki stendur okkur að baki að andlegu og líkamlegu at- gerfi. Ef fólksekla kæmi af útflutn- ingi tiLGrænlands, mundum við setja upp innflútningsskrifstofu í Reykja- vík, sem atvinnurekendur sneru sjer til, þegar þeir æsktu útlends fólks. í útibúum skrifstofunnar á Norður- löndum yrði svo fólkið ráðið, og valið úr þvi það, sem hæst er og bjartast og fremst að öllu atgerfi, því þar ytra er margt um manninn, þegar at- vinna er i boði. Næsta kynslóð þess- ara manna yrði alíslensk, og til mik- illa þjóðbóta, auk þess sem innflytj- endurnir færðu landinu aukna menn- ingu. Fólkstapið til Grænlands væri þá fylllega bætt, og nýlendan á Græn- landi, sem mundi aukast og eflast, yrði hreinn þjóðlegur vinningur. En þótt svo væri, sem ekki er, að engan innflutning væri hægt að fá, og ame- ríkuferðir hættu, svo innflutningur- inn til Grænlands yrði ekki tekinn af útflutningnum til Ameríku, væri þó engin ástæða til að setja sig á móti útflutningi til Grænlands, fyrst innflytjendur geta haldið þar þjóð-

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.