Norðurland


Norðurland - 29.02.1908, Blaðsíða 3

Norðurland - 29.02.1908, Blaðsíða 3
"5 Nl. Hraðskeyti til Nls. Fjárhagur sjúkrahússins Reykjavík 28/2 '08, kl 5,50 e h. Kosningalagasamkomulag samþykt i landsþinginu danska 26. þ. m. með 32 atkvœðum gegn 29. Prir hægri menn greiddu ekki atkvœði. Danska skáldið og rithöfundurinn Carl Ewald dáinn. Edison (hinn heimsfrœki vélameist- ari) dauðveikur. Landsstjórnin hefir leigt Gullfoss í 5 ár fyrir 300 kr. árgjald. Reykjavík '«/2 '08, kl 8,20 e. h. Millilandanefndin (Danir og íslend- ingar) hélt hálftima fund i dag í her- bergi hervarnanefndar i þinghúshöll- inni iKaupmannahöfn. Þagmælska boðin. Dr. Knud Berlin til- nefndur skrifari nefndarinn- ar af ráðaneytisforsetanum. Danir hafa lagt fram stór skjöi. íslendingunum í nefnd- inni boðið á konungsball í kvöld og í miðdegisveizlu hjá konungi á morgun. Brosleg blaðamenska. Hann er dált'tið hortugur náungi þessi nýi kaupamaður við »Norðra«. Fyrst ræðst hann á ritstjóra »Norður- lands« með ógnarlegum rembingi fyrir það að hann fari með hugsunarvillur (það er alkunnugt að ein tegund lög- fræðinga er sífelt að stagast á hugs- unarvillum hjá öðrum), en svo bendir »Norðurland« honum á það að hugs- unarvillan sé engin, nema í sjálfs hans höfði og hún í meira lagi stórfengleg. Þetta verður maðurinn að gera sér að góðu, gefst alveg upp við það að reyna til að færa fram nokkrar málsbætur fyrir sig, en í stað þess að biðja auðmjúklega fyrirgefningar á frum- hlaupinu setur hann saman aumingja- legt bull, sem enginn vil leggja sig niður við að svara, fer að segja frá manni, »sem rak upp skellihlátur þeg- ar honum var sagt lát móður sinnar« o. s. frv. Til þess að láta það þó eitthvað heita tekur hann upp setningu úr »Norðurlandi«, sem hann vonast eftir »að skynsamir sjómenn geti brosað að«. Með því sýnir hann þó ekkert annað en fáfræði sína í íslenzku máli, í ofanálag á það sem hann var búinn að sýna áður, svo sem að hann kann ekki að hneigja eins algengt íslenzkt orð og orðið læknir. Að þessari setn- ingu í »Norðurlandi« brosir því lík- lega enginn nema þeir félagarnir B. L. — og maðurinn, »sem rak upp skellihlátur þegar honum var sagt lát móður sinnar«. * * * Sá »rétthugsandi« ritstjóri Norðra komst svo að orði í blaði sínu 2 5- þ. m.: »Digurmælum þeim, er hann (Ás- grímur Guðmundsson) beinir að M(etú- salem) J(óhannssyni) ætlum vér honum sjálfum að svara; að nokkuru leyti eru þau bygð á missögn vorri og verður M. J- eig' genn sok a Þvl'-* — ^ftir rökfræði og siðfræði ritstjórans á þá M. J. að svara fyrir þær missagnir, sem ritstjóri Norðra hleypur með eftir honum. Ekki vantar riddaraskapinn. \ hér á Akureyri hefir til nokkurra ára verið fremur bágborinn. En það gerði fjárhagshorfurnar þó glæsilegri á und- anförnum árum, að aðsóknin að sjúkra- húsinu fór vaxandi ár frá ári. Á meðan svo gekk var eðlilegt að ekki var hrap- að að því að hækka daggjald sjúk- linga, sem ætíð er neyðarúrræði. — En tala sjúklinganna náði hámarkinu 1904; árið 1905 voru sjúklingarnir töluvert færri og síðan hefir óðum þrengt að fjárhagnum vegna margs- konar þarfa, svo sjóðir spítalans hafa gengið til þurðar. Fénu hefir stjórn spítalans cytt með ráði bæjarstjórnar kaupstaðarins, sem hefir haft með hönd- um yfirstjórn sjúkrahússins. Að kenna hinum fyrri héraðslækni hér, Guðmundi Hannessyni, um fjár- þröngina, eins og gert var í grein einni í Norðra fyrir nokkuru, er í alla staði órnaklegt, einmi'tt þeim mannin- um sem gerði garðinn svo frægan, að sjúklingar streymdu að honum nær hvaðanæfa af landinu. Slík árás vekur að sjálfsögðu aðeins fyrirlitningu allra góðra manna og sann- gjarnra og það því íremur sem þeim rógi er dreift út af því að greinar- höfundurinn (eða greinarhöfundarnir) heldur að Guðm. Hannesson ætli að bjóða sig fram til þings í Eyjafjarðar- sýslu. En höf. getur sparað sér róginn handa þeim næsta. Guðmundi Hannes- syni hefir aldrei komið til hugar að bjóða sig til þingmensku fyrir Eyja- fjarðarsýslu. Hinsvegar er það að segja af fjár- hag sjúkrahússins, að vænlegar horf- ir nú fyrir því en áður. Bæjarstjórn kaupstaðarins veitti sjúkrahúsinu íyrir skömmu 250 kr. ársstyrk og hið sama gerði sýslunefnd Eyfirðinga, sem setið hefir á fundi þessa vikuna. — Fjár- veiting sýslunnar er þó fyrst um sinn ákveðin til eins árs. Til þess er og ætlast af sýslunefndinni að Ieitað sé um styrk til sýslunefndar Þingeyjar- sýslu og sótt sé um ríflega hækkun á styrknum úr landssjóði. Maður druknar. Símfrétt úr Reykjavík segir að Krist- ján bóndi Snæbjörnsson í Haga á Barða- strönd hafi druknað. Nánari atvika ekki getið. Jóhann Sigurjónsson skáld, sonur Sigurjóns dbrm. frá Laxamýri, höfundur leiksins Dr. Rung, sem gefinn var út af bókaverzlun Gylden- dals, og getið var nákvæmlega hér í blaðinu fyrir 2 árum, hefir nýlega samið leik, sem Dagmar-leikhúsið í Khöfn hefir afráðið að leika. Eins og gefur að skilja er leikurinn ritaður á dönsku — því miður megum vér íslendingar segja. Eftir símfrétt. Barnaveikl. »Norðurlandi« er skrifað af Húsa- vík 16. þ. m. »HeiIsufar heldur að færast í lag, nema hvað barnaveiki gýs upp í hverju húsinu af öðru og eins til sveitanna. Hér í þorpinu hefir hún þó ekki orðið að banameini nema einu barni.« Nýlega kom barnaveiki upp á Hjalt- eyri í tveim húsum og sömuleiðis f einu húsi hér í bænum. Missagnir „Norðra" og fiskiver við /safjarðardjúp. Það má þó heita kostur við ritstjóra Norðra, hvað hann er fljótur til að taka missagnir sínar aftur, þó ekki geti heitið að það sé til mikillar upp- byggiigar, sem sagt er, ef það er svo Iausalopalegt, að strax þarf að taka helminginn af því aftur í næsta blaði. En það vildi eg segja ritstjóranum, út af missögnum hans, að öll þau ár sem eg hefi átt yfir mönnum að segja, og það ekki nema óbreyttum sjómönnum, þá hefir enginn þeirra tekið eins vit- laust eftir eins og hann, með alla ment- unina, þykist hafa gert og finst mér að honum sé ekki minna ætlandi en að standa þeim á sporði í þeim efn- um. En því næst vildi eg með fám orð- um benda á þá meinbugi, er eg tel helzt vera á því, að eyfirzkir sjómenn og útvegsmenn hafi verstöð þar vestra. Eg vil þá fyrst benda á það, að talsverðir örðugleikar eru á því iyrir fátæka sjómenn að fara að haustinu frá búi sínu og börnum vestur að Djúpi °g nggJa Þar al'an veturinn uppá von og óvon. Þetta væri þó sök sér ef oftast væri von um mikið f aðra hönd, en því miður mun ekki svo vera ætíð, þó vel hafi gengið þar í vetur. Um síðastliðin 6 ár mun þar ekki hafa aflast eins mikið og nú. í fyrra vetur fekk eg bréf frá kunningja mínum þar vestra dagsett 2. jan. Segir hann frá þar að hæstu hlutir í Hnífsdal séu 50 kr. frá því 1 septemberm., því gæítir hafi verið mjög illar. Og si'ðast- liðið vor talaði eg við mann sem kom að vestan með fyrstu ferð Skálholts og stundaði fiskiróðra þar vestra í fyrra vetur; sagðist hann hafa fengið 200 kr. hlut fyrir allan tímann og er það lítill gróði, því þar vestra mun enginn aðkomumaður komast af með minna en 25 — 30 kr. til útgerðar um mánuðinn. Það er sitt hvað að stunda sjó heimanað frá sér, eða að gera sig út um hávetur langt til. Þá er að minnast á ferðina vestur. Eg tel það mikla hættuferð að leggja vestur á tiltölulega smáum bátum í októbermánuði, 30—40 mílur vegar, þegar bæði er dimt og sjórinn þyngst- ur, en mikið af boðum og blindskerj- um á Húnaflóa. Þó ábyrgð fengist á bátana þessa leið, sem ekki er, tel eg það misráðið að Jiugsa uppá slíkt. Eina skynsamlega ráðið væri að láta gufuskip flytja bátana vestur og þyrfti þá að sjá fyrir því að skipsferð fengist með bátana. Verði það ekki gert, en bátarnir færu einir sér, er eg hrædd- ur um að oft gæti komið fyrir að ein- hverir ættu um sárt að binda heima fyrir á eftir og finst mér illa á þá hættu bætandi, seni reynzlan hefir sýnt að samfara er fiskiveiðum héðan að norðan. Þá skal á það bent að það hafði að sögn gengið fullörðugt í haust að út- vega þessum eina bát, er vestur fór, samastað á land og það sem sjómenn- irnir þurftu á að halda. Ef því Ey- firðingar hugsuðu til þess að hafa verstöð þar vestra, verða útgerðar- mennirnir að koma sér þar upp húsi fyrir hæfilega margar skipshafnir og láta sjómennina hafa þar fríjan sama- stdð, og ættu þeir þá að fæða sig sjálfir, eða helzt allir í félagi, því ekki geri eg tnikið i'ir því að hægt sé að búa í þessum stóru mótorbátum að vetrinum, eða 16 — 8 mánuði af árinu, þegar tíð er lökust, þó þeir hafi þessa svefnklefa og held eg ritstjóri Norðra yrði mér samdóma, ef hana sæi þá íbúð. Það er auðvitað lakur skúti, sem er lélegri en úti, en það mega menn ekki halda, að alt sé gott og gilt handa sjómönnunum, því jafn heiðarleg er staða þeirra sem annara manna og tel eg útvegsmenn litlu bættari að sjómenn spilli heilsu sinni í þeim vist- arverum. Kveð eg svo ritstjóra Norðra og mun ekki skrifa um þetta efni oftar í bráð, þó hann bregði sjómönnum um framtaksleysi. , A. Guðmundsson. Hafísfréttir. Ferðamaður frá Húsavík, sem hingað kom til bæjarins í vikunni, hafði sagt frá því, að Grímseyingar hefðu verið nýkomnir í land á Húsavík. Höfðu þeir farið í gegnum allmikinn hafís- hroða á sundinu og litu svo til að talsvert inikill ís væri þar austurundan. Frú Kristín Blöndal frá Kornsá, sem nú dvelur í Reykja- vík, varð 70 ára á miðvikudaginn var. Flestir Húnvetningar hér á Akureyri sendu hinni öldruðu höfðingskonu ham- ingjuóskir sfnar með hraðskeyti á þess- um afmælisdegi hennar. Jarðarför ungfrú Önnu Möller á Hjalteyri fór fram 25. þ. m. að Möðruvöllum í Hörgárdal. — Sóknarpresturinn síra Jón Halldórsson tal- aði í heimahúsum og í kirkjunni, en síra Geir pröfastur Sæmundsson söng »solo« kvæði, er síra Matthfas Jochumsson hafði ort. Trúlofuð eru ungfrú Þóra Hallgrímsdóttir á Rifkelsstöðum og Páll Skúlason verzl- unarmaður á Akureyri. JARÐARFOR Kristjáns heit- ins Sigfússonar fer fram að Kaupangi á laugardag- inn kemur hinn 7. marzmánaðar. Húskveðja verður áður haldin sama dag í kirkjunni á Akur- eyri og hefst kl. 10V2 fyrir há- degi. Margrét Kristjánsdóttir. Hermann Sigurbjarnarson. Taurúllur ééééé€* °g kaffimaskínur iiinini er nýkomið í verzlun Sig. Bjarnasonan | Húsgagnaverzlui) H Guðbjörns Björnssonar H *• *• j: hefir œtíð nœgar birgðir af f. Iflestum algengum húsgögn- \ um. | Sérlega mikið af H stólum, línoleum, gólf- H H vaxdúkum, rúmstæðum H o. m. fl.

x

Norðurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðurland
https://timarit.is/publication/203

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.