Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 14

Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 14
20. BERUFJORD. JULl. 1878 Tkermo rrveÉet'. Cels vum . liiyiwhukqTMt Dampiryk' J3a,7'omeier. VöideiisJíeln.. oyS'tyrke. S/a/dœMe. Ned,. __.'/• Anntcerlai: Ðíuj 7 2. &¦ m&i Maai. Mál, 7 2. 9. 7 2. ,_? 7 2. 9. 7 2 9. 7 2. 9. _ 2. 3. 9,s 6,1 8.3 io.tr z.s 7.8 9.s 7.7 iS.1 13.8 7.2 S.6 83 8/ 71 7.3 77 6<_-6.6 7.S 6.1 6.0 76S.1 &Zo S8.8 76_7 63.-. S8S S7.i 76Z.0 6Z.0 S81 S65 53.1 0 V/E. _. SiV 1 ssri l 0 SSlV 1 £ 1 Ssri i 8 10 s-7, 'O 8-8 10 z 2. 10 3 10 8 0 0 5 B^.3 = /2. =23 =/ 9o 7S 8/ á.3 6.9 67 s.s &>8 .3 i,o 86 90 89 O 0 £M£ Z, ._. „. _V / 9.0 8.1 VS S.8 /0.8 ... 9o 06 8Z S.S 5:7 SP -7.3 ð. 17 IZ.i 10-9 .2 100 3.6 86 68 71 S.S 72- 7.0 - .r Sl<) 6. 9.3 IZ.3 "//_»" /_. II. I 85 8.7 8S 8.S lOo lO.o 11.6 IZ.1 /6.-IS.8 V.7 7.0 7.0 70 78 69- 73 70 66 77 88 77 6.1 7i 7.8 7.0 6.1 7.V 61 57. z. í ..r S2.0 S60 SZ.7 -"6.7 S02, 9Z.S S*/ 1 0 S 1 sss- z 0 £. / i...:.._. Sri 1 __£. £ SSri i WE- 2. _> ___...._. 0 StV'"""/ 2. 8 8 10 5 8 sr 5" 5 8 8 10 8 !<?_ = 3 • / =/ 7. /0.1 /2.3 8.7 s. '_. __. 6.8 79 Í6_. S1.8 /5.8 &H- 11 81 .3 76 80 77 3?.-> 39.3 8.S 8.1 8.7 8 6 /28 S& 91 80 83 7.S 6.7 6.9 W.i 19.V- 5Z.Z // __ .M. ll.i .75. 7,7 111 II.i /S.i 'os /2.9 7.3 8.7 .£?_ //._. 9.8 101 9° ízi 11.6, IZ.0 JM. /_>_> 7.0 72- 79 11 7.1 78 60 S6.5 S98 58.1 SS.b _r_._- S9~.z.' Sfi SSn 56.5 51.7 6on 59.8 S1S 5"-.9 56 S _____.. L 0 0 0 s>/ 1 ssy 1 JSf/ > SSv/ 2-ss, 1 £ 1 ssw 1 0 ssW i 0 srV 2. Z 5 8 z 8 g 8 10 s 8 s 10 ........=3 5/3 = /2. • 3 =3 7.2. 1.6 iz. 98 99 1% 69 11 69 1l 72. 80 6.7 7.7 So 88 7-1 7.7 7.8 7U 6.1 80 7b iS. 97 /23 8.7 10% /6-. S6 78 73 91 70 /__ 'jæ. Æ. /-. 20 f3jr_ loi 8.3 8S 77 /6.1 __. ; ii'.o, iis izY 11.3 91 69 /3.7 /0.3 136, II í. _.____¦_. I8.2, .15.8 15.2, /76 72, 8.1 76 7o 18 61 62. 77 86 79 í_r __. 7/ 6V 69 6% 7o 6.1 6.0 7.5 6,5 73 6.9 73 6.3 i'Í 6.5 s'c 7.8 So.o SZ.S S%1 S&l SS1 SlM-sln SZS 5_v jrtY 1 0 Sy/ 1 SW l Sr/ Z 0 Z 5" Z 5 8 _j_. 87 11 81 6.3 7ö 6-- SS.o 51.8 51.1 596 5_r7 'sii Sni 1 sse. z Ssr/ 1 8 8 8 0 ÍSt 2. sni Z sW Z j/yw 2. ssri 3 S 8 8 8 S 8 ............. 2i. 22 23. ____?! ion 6.1 8.S 8.1 10.3 9.7 8.7 8.S M io.s 79 ..¥ 13.0 77 S.% 6.1 7.1 79 7á .3 .6 83 63 76 7.6 SS 77 8.1 7.8 6.1 6.7 7.7 7.r 8.1 61 66 8.1 7.5 7.3 SZ.7 63.7 SS.i SZ.z, 19-3 si.i 63.o S1.1 SI.3 SO.i- 6I.0 60.6 S~Z% .9.8 S0.3 sriy 1 £• / se 1 sss JZ SSt/ 1 SW 1 sse, 1 _-£ / sst- 1 sW 1 0 £S£ 3 _____ / Ö ..._. 9 8 10 ._> _r S lo 10 10 _r __. 10 lo 10 S Z1.S i£.s 2.2 •3 =Z-3 •1.3 H/.2.3 •I.Z. BI.Z3 6.7 97 7.7 8.1 7.2--.9 ___. 9.4 11.2, 8.1 iöö 5ð 93 87 30 9> 96 9/ 10.3 6.0 26. 27. _?<_. 2St 30. 67 _ __$_: 8.S-„._.<__ JM... 10,1 /0.3 93 //./ ___ / .6" 10.3 8.S 10.3 ........... *-9 9./ _..__:_ /0.0 /o.tf-/0. II0 13.0 .....2-9. //./. m .___.„_. &.z> 7.0 8.0 90 96 13 11 éi 83 86 86 86 92, .3 86 93 83 9! 91 6.6 7.1 77 .79 9.1 7.8 80 5Z.1 5tl 60.3 S8.1 57.3 S11 59.% 57.8 60.0 Sí, 1 0 0 0 0 <$£ / 8 10 8 lo _r ,? -.2/ •1 _/._3 5/ -3 7.1 8.S 9.1 86 7.7 78 7.7 7.7 79 6O.0 50.1 .M' su S7.S 57.3 56.8 5_2. 5«.3 0 sr/ 1 Stf z. sw i 0 sv/ 1 srf [V. 0 sr/ 1 .___....._.. sri _. 0 2 s 8 £ 8 8 S 2-8 8 8 =A-3 = 3 IÖ.I 8£ 9.6 /3.0 8.0 79 96 7.3 7.7 MiM Vo II. 1 8.8, ..6 Iþ.S Ó.í, 81 77 -3 á>.q 1.5 1.0 755«. 155-.1 155.9 o.s H lo ÁS -.7 7/ 5"5:7 AUQU8T. /. i/.í IÍ..I II. s 11.6 li.fi, 8.S 81 s-.- 10 8.9 8.9 |7.» 7S6.5 \7bas 76_7 sw z. sr/ 3\ siv z 5" Z Z 16 • _?. 3. 9,_T 9.7 6.9 /3.9 13.1 8.9 8.1 iö.é 106 >7° 16.6 7.6 88 83 7r 83 91 93 7.8 73 «8 .3 7.7 79 6S.6, I.9.S 7l.Cc, 71.1 srt z £ 1 SSE- 1 5" s _r ll.i 70.7 0 sr/ 1 ö 8 s s •3 bZ.3 V 8.1 8.0 I3.i 6.9 93 86 88 6.1 73 7/ 10.1 69.2. 6%l ó SY/ 1 0 lo _r r 0.8 =/.«.3 S. 8.7 //.3 89 9.6 9.8 6.9 9/ iZ 88 7.6 í./ 7.5 673 65/7 61.6 0 sri 1 sse, 1 8 2 r m.z 6. 7. 6.S 77 10.3 10.1 '__, 7.9 79 8.6 Ho 10M 60 96 A3 83 16 96 ií 9 78 7 7 7.1 7.6 7í 78 62/. $9% 611 58.0 s&n __ z sse 1 __£ 2-se 1 es£ 1 se, 1 8 8 8 10 =/ =3 7S 91 93 96 7í 7.3 78 8.1 S3.1 Si.S Slo Sl.i S9.1 £1.0 Jrti l ö #/.3 =3 9. to. 107 7.7 111 10.3 8.7 8.3 lo.l 8.S 11.0 I1.& 6.S v-.í! Í2, 93 SW l 0 £ 1 £ z 8 8 1, 8 £ 2 1.1 Z.o // 81 8.7 7.S 10 3 7.7 96 69 76 S0.S 57. J *?.. 5V.8 SIM SZS SV& SS.3 5^.3 £1.0 £?>8 ££.< 55.8 5_0 £ 2 S£ 2. ejf£ 1 -_V£ Z £Y£ 3 £ Z £. Z ss. 1 £ 1 £ l £ -t ** l ,r lo 8 S 8 lo 8 » S 8 8 _ 8 8 fi 1.1 O.i • Z.3 =23 • / =>z = Z H3 /_. 8.1 1-3 61 8.1 1-8 77. 6.1 S.o 93 76 7.o 6S 6.7 6-3 S.9 6.5 __?. /_>. 8.7 6.9 7.S 8.3 6.1 s.i 7-7 7.0 9-3 9.0 M 10 ««. 71 71 86 -7-6.-. iS. -.7. 81 5-1 7.0 9.0 Sfu í. 80 96 _T£ t 0 0 16. s.n 7.7 bn 61 9.0 S.o /?/« RS 10 5:9 6 6 66 Sio 5-3 £Z.S O 0 sz. 1 8 8 8 1.1 • 2.3 =2.3 /<_. /__ 20 7.1 6S 6.9 99 l.S 81 II. 0 •16, 7/ 7S 76 S6 69 í"9 5X3 6Ö.5" &I.8 0 Jf 1 se. 1 0 8 • 3 -3 sw 1 0 ÍL S 5 IZf? 75 tPl II.& fo 7ff ttf 90 Sú> 7.3 7-o i>I.S til.a 6l.f 58.1 0 0 SW 1 srr Z 0 0 _. _r 0 2, Z S I3.C 8.9 1.8 11. í S2. -V 65 86 6.3 1.S 7_- 60S S9.i, 21. 22 10.5 8.i 13 S IS.n /37 10.7 IZ.6 II. S /s:_ iS.t ¦ 6.9 7.1 93 7o 60 73 81 7.a 7.S Xo 80 8,ö 57-6 S7.6 S3.7 5-7.3 5.6 $\Y 1 0 S»i 1 sr/ 1 sr/ 3 JfC 1 sw 1 SYÍ 1 sr/ 1 8 8 S S ,r 5 8 S 8 23. _____ II. i If-.i 7.S l01 /68 8.0 79 81 76 7.8 97 í-,9 Í3.z Sti SJ& &.S 7.7 75 7.5" 7,2 ll-t, __. 81 90 93 SX 7.0 7.í _r_;.3 S7.o S3.6 SS.o S3.8 S......Z _.£ 2 £ Z 8 s ( • 3 =2.3 Í7.Ö 10.7 8.7 9.0 8.0 6.1 93 90 93 7.3 8.S 7.8 53.5" £ / Ö 0 S 8 8 ZM 26. 27. ___= 15 93 89 1.Z lo.n 7.7 91 .í 93 Í3 81 79 szs 63.1 S8.0 SSf, 58.6 0 £ 1 JfZ. 1 se 1 j/e z 0 8 8 S 8 f 8 /3.2-6.7 •/.3 =/__3 =2.3 7.9 ll.S 8,7 9+ 9.8 7.9 93 85 93 7. ss 7.8 S79 8i 8.1 6,1 %* 11.6 77. 93 9/ 81 75 73 1.7 59-1 60.6 6I.Z 57.2, 511 61.8 0 ú 0 S£ 1 s 1 S£ 1 S£ 1 0 S£> 1 _y£ / 0 0 8 8 8 8 8 z 8 5" 8 2. 8 8 1.0 0.3 • =/.23 = /23 5/23 2,9 30. $?¦ S.S 12.5 7.3 l.S 8,1 8J6 81 111. V-o ss 93 93 83 ,13 93 6% 7.5 6.7 85 7% 7.3 6«. 7- 59. S 57.3 6I.0 S8b 58.S 61.b 8' 6.1 '0.3 9.i S.1 7.o 10. í 6.0 96 86 MM S.o 10.6 S.i ... H.8 á.3 &_ n i°l 7(7 7.8 7/ 758.0 ni.n 752.1 O.cf 4.1 0-9 7.1 S-.9 ___s 5'ö.n
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.