Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 35

Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 35
¥/. GODTHAAB. JANUAR. 1878. Tke]'7no meiet*. C <tZs itus . Eu/fájfwIsQTaa Dampiri/k/ J3cLrome,ter. ]%hdaisIÍ£tri.oySiyrk& SkydœkÍA Nal. hór Annwerhi: Deui 8. 9 9. ffiddá Jfax'., 3/iiv. S. 2. 9. S. 2, 9 #. 2, 9. #. 2 P, 8. 2. 9. 1. 2. 3. //. 's. -m -ins -'3.2--7.V- -12.1 -¥.9 ~il.i -76 -lo.t, -lO.f -/3.6 -/£2. 1b 67 72 88 /•7 1-3 l.z IV- 7S0.f Vo.b ISO.'I-V2H- 7V6.Z VI. 9 t 1 SSW í 6 1 S ¥ A,'.:A SSS. 3 10 8 z io 0 10 ..*'_. * J kir X-2 \Íí ~s.« -8M--il.z -í>.<} -9.9 -9.8 -7-1 -12.1 ~V.8 ~b,9 -10,1 -'g.b' -3.6 -S.7 -8.1 -Il.f -8.5 -iis 93 - 93 2.7 - l,b S/.o S3S 66.8 SV.i SS.Z bSZ SV-.9 60.7 63.7 t/sW 3 MME. Z S 3 0 Mrtr 3 £ t jrt/ J S V- >o lo 10 10 lo 10 10 /0 10 3:1 08 ^/.2.3 ikl.Z >kl3 6. 7 8. ~3.' -I.b -¥.</¦ -3.7 01 -i.V--2.1 -3.1 Zj;0 ~s.s -8.5 -7.5 -Z.8 -0.8 0.1 -VM -7.8 -US -v.s -7.V--10.3. M'. M. M loo »7 8S - 3o 3.3 id.V- S9.& Vb.b SO.b SS.S Sé.O SIS SV.l 5/S S 2 ssn/ V SHl - S 1 SW A 0 S 1 SW 3 jky£ 3 w 3 lo lo 9 10 )o 10 8 iö 7 lo 0 10 8,8 ................kLv *I.23ÍI *¦/ *Z3 100 M 100 V.a 2.2 V.n 2.2. -•9 Z.0 Zjb SO.l SV.o Sb.1 oJ.V- -S.l ~9.V -7.1 -8.¥ -7.1. 9. 10. -7.8 35.1 fl.5 4we 3 jrw 2 n. "12. 1,H 1S. ~°ii -lo.á -77 -I0S -ÍZJ -li.S -S& -6.8 -II.) -Ií.b -8 1 -7.1 -¥.i ~lo.S -11.8 -113 -SS -lí -s.i -9.V -10.1 -,3ff -35- -1.7 -lí.0 -/3.2. -/3.6 -7.8 10 8-1& 1~ 93 *1. 88 7S 13 100 77 1-1 11. 31 2.3 1.1 1.6 I.S Z.0 1.8 1.7 1.9 So.b 57.0 S6.V V1.Z 530 58.7 50,7 n.i 5V<f Ó0.1 Vb.V ¥23 JT 1 jnr 1 SVE Z SS£. Z 0 SiV 2 0 y/ z £ 1 a se 1 s z sse v- lo lo lo lo 10 8 10 10 10 10 8 lo 9 10 1-1 "Æ 1.8 *Z */.Z3 >k 1.2.3 16, 1Á 20 -0.2 -8.1 -IOj -/3.3 0.3 -9.1 -b.1 0.2. -8% -n 0.1 -8.1 ~7.b -O.Z 0.3 -6.2. -S.Ý -10% -8.S -8.3 -1.7 ~IO.b -ns .100 M. J3L 98 Ido 1% 88 72 18 97 9o 7V- 2.3 2.6 '.8 1-3 V-.b 2.1 zs is /2 U 3bS VO.S 3fi V30 3I.V-V0.1 VV-.V 3Z.0 377 36.8 VÍS ¥51 se. 3 yyrW 2 A'H 2 0 ssW 2-J/YE. l t/JrW 2 jr- 1 JY 1 s z JfC 3 jfn' / 0 JTJTS 2 lo ID lo 10 b 10 10 10 w 5 10 1 10 8 1 o.s 3.7 .0.5. *I23 * 1.2 •*3.......... 2.1 /3 1.3 Z7.1 31.3 VÍ.b -izn -/3.2, -/3.V--/3.5' -/2.3 -/3.3 21 22 23. :.M. J&- -IU -IV.8 -10 0 -3.b 0.3 ~ISX -17.0 -7.V -2.8 a.b -IS.S -10.%. -7.3 -3.2. -0.7 -isj -n.o -82. -3.2. 0.1 -12.8 -ll.v--9b -3 0 Z.S -/6.3 ->%.o -l7.o -10.2, -V-.o 87 87 M. &~ Sb n 75 97 63 76 80 «7 89 56 l.z 1.2. >S 3.3 2,9 I.Z l.i Vlb SO.o 5Z.8 5l.i 5o.b va,<) 31.7 *V 2 S/& z Jré. 1 JT 1 SY£ 1 W£ 1-SJfS- 2 ¥ 1 & S 1 lo Vif 1.0 1.1 3.Í 3.0 1.0 2.2 3.~ í.V Sbl 50. i S5.o iz.6 S8.V-¥7.1 5S.I 30.Z JT£ 1 £Y£ Z jre 1 SYt '"¥ lo lo 8 h lo :*_-T S£ Z £ Z se. z 10 lo >0 27. 2<f, 2Á 30. -b.S -I0.Z -Sb -V-.7 -7.6 -11.1 -v-.z ~5z -6.3 -11.1 -77 -¥.¥--6.5" -8.7 -11. -*7 -5T.7 -SM -é.¥ -Z.b -3.2, -b.O -9.2 -Ib.o -IS.o -SC, 10 M 18 81 Jt. 1S 81 JZ.. loo IS 3.1 ZjO JA Z.8 l.b 1.8 Z2 V7.1 V<).S SIM- 9-9.8 VS.8 V2.2. V1.Z Sl.b VI., ¥7.3 Vo.z, J/tft 2 Itftt Z S 3 m/s. 2. S z S 2 JTt- 1 D SS£ S JTJTS. Z &/é. 2 Jf£ 1 0 SY£ Z "S ¥ JfYZ. 2 ~Y 2 6 / 10 10 lo V-/ 10 lo lo 0 10 io 10 lo Z.Z 0.8 V-=/ *)23 *l.22> ð/. ö.o -1.0 -3.8 -l.b Ö.O -6.8 fb IV- 100 f.V- H-.o 3.V- Ws 39-Z VS.S MiM -l.(o -7.7 -u -u -5.1 -10. g n Sá «7 Z.3 a Z3 1*1.1 m.-i m.f %.l is u Srj $.¥ S.o 2>Í5 FEE SRUA R. 1. 2. ~8.o ~¥.o -7.8 ¥b -7.o 1.7 -7.6 0.8 O.l -3.6 -7-1 -8.2- 17 11 97 Vsr 8b 70 -V 3.1 2.1 2.3 3.6 75"? -38V 7S5.6 35.0 7¥b.1 37' J/ z\Jr -¦ jfjre 3 /0 10 10 10 O.f ¥cl ^ ¥c3 tft 2. £. 3 s 2 1 3. ¦6. -ss -3.5" -i.i -bz -3.3 -7.0 -3.¥ -5.6 -1.0 -s.s -s.% 87 1S 80 87 81 IV- i.lp 3H 3V-2.5 3.2. ZS 38.7 VZ.S v/.s Vl.Z ¥3.z VZO 0 SW 1 s l j/e, 1 &Y£ 1 JY 3 8 lo 6 ¥ /0 lo 0.6> ¥=1.3 S. -».o -IO.S -10.7 -10.7 -35" -10.8 97 83 9V- 1.1 /7 1.8 H-b.O Vl.7 50.i JfW 2 jtW Z JfW z lo 10 lo WI.Í3 6. -//* -ll.b -H.3 -U.b -W.Ý -119 8Z 7ff 87. 15 lf ls SO.b 5b7 Sé.-i >W 1 JrW 1 W£ 2 10 10 0 l.(o v_k 7. 8. -n.v -i.¥ -I3J -i.Z -IZ~ -s-.o -IVS -6.2. -10.0 -7.0 -IbS -'7.V- 1S 78 83 82 85 88 l.i 1.0 1.3 2.3 I.S 2.7 57. o Sbn 57.1 SVx Sb.7 ¥1.7 0 sfe z 0 ^rs, 3 0 Jf£ 3 1 0 1 6 3 8 .......^i. B. 10. -3.2 -í.f 0.1 /.«/• 1.2) 0.¥ -01-~0.i+ -1.7 2.1 -7.5" -3.2 81 78 «7 73 96 3.2 ~-9 V-.Z v-.v- 3.7 U V87 V5.S 51.7 Vf.8 SO.9 ¥3.1 0 ö JT£ l s 1 Jf£ 2 s 1 8 8 1 10 0 10 •í \k éz \k 11 12. 13. 1Í -6Y ~5.V zSSl -s.s ~¥.y -3.3 -0.6 ~so -o.z -~.b --> -3o -IH- /6 -18 -0.2. -Tr -6,7 -31 100 18 18 93 81 88 ¥.3 2.1 V-.3 3.0 3.V-Z.8 V8.1 V0.1 31.0 V3.8 V9.t 35To 398 ^2.0 51.1 36.0 VZ.+ 31.Z s y JT& Z s 1 £Y£. 1 S ¥ SYS 3 s 1 SY£ 1 S 3 S 1 S 1 JfJf£ 2 8 lo 10 & 10 10 10 10 ¥.S ¥el.Z3 *3 V-W 10 3 10 10 0.5 *& 15. -3.6 0.8 2.2 -0.2. -3.1 ~S.S 78 78 63 2.7 3.8 3.V- H.b 273 31.3 yys. 2 Jrtf 1 s 1 lo ¥ 10 =2. 16, 17. ii 10 20 -V-l -9.8 -izj -ivv- -bS -10.2, -il.1 -8.b -ll.b -117 -b.V--lo.s -I7i 3 3 -M. -m -3.1 ~98 -li:b 92- 87 10. 81 97 11. 85 3.1 2<0 2.V 1.8 i.b 2.3 l.b IS 3H VZ3 V8.1 39r VS.V-Vl.i fO.Z ¥%i jrw 2. •*- z "W 'i JT 2. jy z Jf 2 JfJfE, 2. Jf 1 Jf I w M 10 10 10 8 10 10 10 0.¥ 1.0 ¥cJX3 *2- -lO.Z -10.1 -11.8 -II.1- -11.2. -i'vií 80 8V /3 U IV- V7.3 V8.7 ¥8.1 SYS 1 SYS 2 SY£ 1 jrjza- 2 SY£ 2 jfW l S b 3 7 0 s -1.1 -IV-.V- 85 7í 82, I.S l.b IS Vb.0 ¥S.f ¥9.8 21 -l¥S -II.S ~//8 -IZ.& -10.0 -m 82, 7$ n 7.2 IH- !5 58.3 515 a 7. JfW 1 S 2 SJ/t 1 lo lo lo 22 23. u -128 -83 -3.3 rS.f -10.2. -7¥ -s> -8.1 -1* -7.2 -76 -ÍZ<f -10.% -76 -S.f -1.0 -III -8.3 -Zb -3.1 -IHS -I2.<f ~*>i 80 88 7b 100 100 100 1.3 2l 2.9 Ib tfi 3.0 Zi XS 58 b &Sfr SO.o ss.s Sf.S M3 S3.á Sb.l 63.0 6/.6 S&.z 5-7.2. SA/t 1 SSl í S ¥ 0 S 3 jrW 2 s z S 2 ó 7 10 lo 10 10 10 10 10 10 0.1 ^5 ¥rí.Z3 *rl.3 -7.6 loo n iz jrir i JTjYS- Z J/ 2 lo 10 lo 2.1 * 1 26. -/3.6 -/3.5" ->¥s -13.1 -si -l+o 12, 96 96 IV 15 /¥ SV.b 51.% ¥8.6, 47/E- L yye. 3 ACY£ 2 Jfjf£ 3 0 jfj/e. z 8 3 1 27. 2<S. 20. 30 -iv.z -7.1 -ll.f -1,T -¥5 -n.% -öé -13» -71 -ISí--if? 96 7» 85 87 15 IV 2.0 /6 ZV- 1.1 31 «.0 3l,ú 38.8 30.7 3S.z jrye. 2. SJft z 2. lo 10 0 Ö & 1 10 MúUL -lu ~{p,(D -1.1 -73 -Vff -1.1 Sf $5 S7 l.l U ZM m.i lf-7.1 1W.I u /8 4.1 7j n 7.8 1%X
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.