Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 53

Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 53
Sf. UPERNIVIK. MAI. 1878. The/'rno nveter. CeXs ims. Fu.(/iiq/ud$gr(ui .D/zniptpyk' jBa.ronheie.r'. VmdahsJteln„oySú/rée SkydœíJte. Ned>, bör Antiiffrhi: Dug 8. _. 9. M:ddd ____-. J/_2.. 8. _?. 9. 8. 2. 9 8. 2. 9. 8. 2 9. 8. 2. 9. 1. -'3.9 -«.. -1 vv -/. / -Í3 -/_T- 100 /_'_' 16 I.S I.S /V 1S3.0 7SU fS7.V-6O.1 61.8 Wl 63.6 js 2. jf 1 j*- 1 0 ^- í 0 0 j/¦'¦"'/¦ 0 A/£ 1 s s s s 0 s s s z 2 s r r *l 2. 3. -»vv -íss -1.. -13.1 -/V-- .. ~'3.« -/.9 -/ .. -'3.2." -/2.9 ~/3.T -/,f ___. -/Z3 -?._ -/3./ -/_:. r/.. --ZÖ.6 94. 73 _3 __> 1Z. 11 1.3 /3 1/7 /,v S7J 5X3 6I.1 S9.8 /3 /3 60.1 60.S 9S~ ÍS ./ 8f 80 /.3 /. __ /3 /0 /3 jS 3 0 0 /V£ 1 3. -/_¦? 6O.7 61.1 0 6. 7. 8. 9. 10. -/2.2. ZioT -í.n -v.v -8.I -I.o -9.8 -_é -_7 -/.3 -_. -73 -í.b -9.9 -7/ --79 -/67 -/-T<í -/3.3 _/ _3 í?9 .8 7/ 9. 01-1S 8S 9V 16 /.V /•7 Z. 3./ 2.3 2.-/5 2.Í" 2.7 -•9 /.3 /.í 2.0 Z./ .0 6S.1 &S.S 6Z.1 69.8 63.i 6S.1 6S6 iZ.o 63.8 ÍZ.9 66.3 666 63.1 63o 601 ._. / -^ / j/ -1 0 0 J/£ 1 jy 1 JT 1 j/ l 0 O Jf 1 0 ö ssW „ 0 0 0 z 8 0 0 0 S 8 0 0 0 b s *3 -6.1 -i.9 -3.9 -8.V -8.1 -i.z -33 -3._ -/3.3 94" 97 8V- 73 n. 1S. _.'.' -3.T -9.6 -6.8 -7.V /.V -18 -9.8 -7.2--5.3 .___.. -3.9 -7. -77 1.1 -3.1 -S.6 -7.2-- .?' J.2-3.3 -0.1 -3.3 -576 --.3 -_.? -^V- 86 ,á ,.M. .7 97 á7 9V 93 95" 90 89 16 loo -'f 87 V9 3.V Z.8 Z6 Z.S vv 3.8 2.9 2.S 2.7 ií3 3.Z 26 2.2.. £".' S8.8 68,0 6Si 69.0 61.1 59.H 61.S &S.<f 63.3 62.0 6ZS 66.0 63.t 61.5 *?:........_: 0 jv 1 W 1 SS'W s~ 0 -V 2 0 W 1 SsW 3 0 W 7 0 ö S' s 5 5 z 8 r s. s b s s s 2 0 l.i H-.-b S.8 •).Z*3 ..2. Wii Zl.Z 16. 17. K /.9; 20 -Z.o -0.1 1.1 2.2. /._ O.Z -O.S 1.6 1.8 3 6 -2.7 -A5- -/._ -8,7 81 _?3 73 77 72 92 .8 77 100 lí 3.2 3.8 VO 3.8 3.6 3.7 3.7 3,7 9.0 Y.t 3.V V3 39 V3 3.7 6O.1 Æ... 62.7 6/9 60.0 60.2. 69-1 63.Z __T. S7.S Sf.S 6I.1 6%q 61.3 S6.6 0 0 sW z 0 & Z 0 SY/ S a .....0 _ £ 0 SW f 0 sW 2 0 z s s 5 s S s s 5 5 8 S S 8 T Ö.9 *2.3 =/.2 -0.7 /.2. -0.8 l& - ._ /3 /./ 2.3 0.6 2.7 3? -_"6 -2.2. -.i.S -2.8 86 _. 7-7/ 21. 22 23. 2Í S.3 -s» -9.6, .-?.._ -6.0 1.3, - 'V-.'i" -9.9 -3.6 -S.6 l.i -6.8 -s» -6.S -6.6 _._¦ -_> -6./ _._ Í7 - .6 -3.6 _>0 -6.V; -/ .9 -?._ -9.ö 65" «7 93 /ÍÖ 9Í _A' leo 18 .3 /_>_» __7. lOð 100 mo V3 2.7 3.0 ZS U 2>.s 3.3 3.1 3.3 2.6 5S.3 SZS 5_"8 S6.1 53.2. 59-9 S6.z 6,1.8 SSV- ssrt 9 jV 3 0 sw 2. & 1 ssW 3 //£. 1 0 Wsv/ i SSW;f: SsW 2. sw 1 s 5-5" s~ Z. s 8 _r S 79 88 1.0 •/4.23 */.2.3 XI.Z, 3.0 2Í 59.3 60.1 S6.1 62.3 T8.V sW 1 s s z M 3.0 2.8 60.1 £ 1 J/& 1 2, 2. 0 26. 27. 2S. 29. 30. -9.8 rJÆ. -56 -2.1 -1.6, -9.0 ~J,f. -3.6 -3.9. - .. -3.1 -Z.t -6.9 -3.V -3.9 - .. -3./ -5.. --.2. -i_r -_3 -7.ö -2? -3.3 -C.6 -3.9 -1.8 -/.". 2.9 - .6 -W.8 _¦/_>'_ -8.9 - .S -_fs" - .. " 97 iso n IQO 89 /W 100 loo Jz loo 100 91 10 Z.i 2.8 2.8 9.0 Z& 3.0 2.V 3S 3.1 9.1 3* 2.8 3.-T 3.2 V.o 36 SZo 6H-.I S1.Z, SX.1 SS.S S3.S 69.3 S8.Z Sl.o 55.6 SS.V- 571 62.6 uV 1 vir/n/ 1 s. 1 SS& 1 ...........__ 2-s 5" Z 2 2 S 5 s s z s r s *3 *3 T7./ 51.0 551 59.7j a z £ 1 s 1 stf £ S 1 _-_ / jVW / sW i £ / S 2. SSW 3 SW 1 5, Z 5 S n 83 1(10 3.3 2.9 S7.1 MM ~Ss -H -5;.: -s.s ^.í -I0.O -. Sf V 17 fy 2.S %0.Z %6.i im Ál J.l lo H 3.. _._ tyi JUNS. 1. -««¦ -3.6 -V. -H-.i -OS -6.1 9,3 91 91 3o 3% 3,0 759.8 1S1<, 160.1 SS)Ý 1 JSW z SSW Z 1 í 8 2. 3. t. ð. -M -o.s Vo IX -/./ /./ . / 9-9 -/.0 - .. 7.Í -1.1 O.i __ . 3 -2.3 Í.7 . . 7._ ~6.l -H.O -1.1 1.6 96 ?8 66 8f /00 &s 9M 100 3.5-V3 9% 33 Vo V.T 51.% áZM 57.9 6V_6 Sl.6 6S.I se 1 j\s>/ / SS£ 2 SS€ 1 ssW Z 0 s s 8 S 8 __¦ sz SO Í3 Sl V.o 6.. 3?, V.T V3 Í.V 6/.V 6/.ö T9V lol.l S<f.. 60.9 ssnl S £ 1 S V SsW 2 S V s Z 2 8 2 10 9.3 e/23 6. 7. S. 9. 10. ... ss 2.2. 1.6, 3.6 7_ so .2. 0.8 0.9 _"/ 3.6 0.6 0.9-_/" 7./ K7 _.ö 0.. Ts 10. í 10.1 -.6 Í3 _.6 S8 l.i 0.6 -l.l -/.7 Si 7/ 9V 96 5_ LH-75 95" 16 'ÍS 83 n 16 19 96 V3 yí 5:/ S"í7 3.r S.o 91 SS V.7 Í.2. 5:v -TV. .6 v.y V.V- 60.8 áT.7 -7.V 63.9 Sko 60.1 66.6 61.3 63.«/ -_._ -, V 67./ 66.' 6/.V S3.8 Ss-W S~ S V 0 -V 2-S 2 ,y 6 s»f 9 0 jV i ssW 9- ssW f r 10 10 S.o 8.0 ?¦¦* 7.9 «3 •I.Z3 =1X3 =/Z3 " •/1.3 "'i'i" 0 0 ö S 'l lo 8 s 10 10 8 S 8 10 S s 8 n. 12 13. /4 16. 1.0 0 . o.b - 0.6 -2.. Ot -1.3 A6 -V.7 98 9V-100 100 90 8S 92 9V loo 9_> ,00 18 1S 100 v/ 35 3.7 3T 3.5" V.T v./ Vo ^/ .3 Vo 38 37 3.3 3.7 S0.6 H80 99.Z. 988 </7.6 V.9 V7. Ví9 V8.T V7.0 91.8 985 V9.3 V^.o V7.6 S£ 1 0 WsW 1 ö 0 0 0 w l A7/ 1 0 0 w l 0 0 8 z s s z s s 0 S S z 0 . 1,3 H3 5/.. _/.__ -Z.I -39 - .. -.6 .A. -_-." -36 -_.. -/8 -2..--_.* 3.Z 0./ 0.0 -V--5.<_ -4. 0 0 0 0 16. 17 14. 1&. 20 ___L /.* 0.8 l.í 0.8 . / ... -0.9 28 -O.V -/9 2.. -OS 2.T -.Tí? -/.2 ._ 6. 87 loo 11 1S 9. 7. 78 _,_. 3Í v_. V/ V3 V2. V/ 3.S SO.I Sl.f V72-Sli SZ.l V6.V SI.Z _._" 573 S0.6 sw l SSvJ 1 0 jV£ 1 "é 1 w 1 sW 1 0 sw x ...._. r 0 0 sw z ssw z SSYV' . s 8 S S 5 Z-s sr 10 8 8 S 5~ 10 9:3 __.. =I.Z •*I.Z •/.23../ /.3 -Tí. /.1 21- ö./ 2.6 ___ 38 2.. -/.7 -// 80 9_ 81 './ /?/ /öö V.o .7 V.V 3.8 ss SO.S so.f 99.1 V9.8 21. 22 23. j'k SJ O.l 3.5 S.i 8,0 5!2. i.s 3,8 6.6 6.1 0.1 -•_ s.o Z.S 3,. _._ S.S _:_. 9.3 3.9 - .3 -/.8 -/./ 06 _.í _?_r Í7 É5 69 77 77 72. 69 68 75" 90 .0 78 75T í9 SS %o 3.8 5.5- 5"/ 3.7 V/ 5"o Í3 V,3 v.r ,v V,9 V.9 .S!,1 .61,0 62.7 .5X3 S0.6 .53.3 611 61.1 53.1 98S 553 6/s 58.1 53.3 98.7 SSt/ 3 sW 3 S 3 ...£.....Z £ 1 sw 1 ssv/ 3 8 8 S ,9,-V *3 sW z 0 2 z S 03 *.3 j/e 1 € Z 0 £ 1 0 0 S 8 S s 8 í 8 8 8 •Z 26. 27. 2<t. 29. ,10. 3. 3.7 3.8 .0 6.T /9 £3 3.S /_».<)¦ 08 9. n _7 T. 5"6 í"2- SO.I V7V V9.V 0 £ 1 ssW 3 0 'ó SSW3 0 0 b S S s 0 s 8 v.v • 23 =/ 2-9 S8 S Z O.o, 3.6 77 V6 S"6 3.S hl 3.9 7./ 72. _•/ 0.6 Oí? Z.Z -'f Í9 7S 7.T 39 V,8 V.. ¥8 S.i ' ,T/ Ví T. V3 V.7 sss ' 60.7 60.3 S91 T9.9 60.6 S(, Z 6^.6 61.9 61.S S9.0 .£... V e 1 0 X & z 8 0 0 V- 71 72. 90 Col 81 1S 77 _i 7/ 0,9.0 0 0 0 5 s 0 \MM <------- Is 1« is ^.Ö ^7 -U 83 80 8é> ^3 ^. '^V ¦ lSíj)c 755.1 ISá.l ) J.S ¦ m ¦ 0 S: >5. s5s ^m * -
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.