Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 36

Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 36
n. GODTHAAB. MARTS. 1878. TAermo nveter, Ce-ls íug . Imjjtiqhedsjra/L Dampb'yk' Ba.rortie.tej>. l^heUrisJtehuoffSiyrke. Shfdœktx. JaL. bör Jiima'rhi: Dtuf S. 2. $¦ mm Maœ,, Mérv. 8. 3. 9. S. 2. $ s. ... 2. $. 8- 2 9. S. 2. 0. l 2. 3. -3.7 ~i.lt -71 -1.3 -S.i -8 6 -á.i -6.6 -8.6 -K7 -6.1 -8.Z -3.3 -3.7 -9.8 -7.6 ~7Z 9S 100 13 93 1S 1*0 3.3 1.8 3.i 2.1 1.7 <L8 7Z?í 311 731.3 36.1 33 Z. Ui 96.3 732.8 37.1 36.8 98.1 S/.9 mni 1 sss. 3 jMv/ 1 jri? 1 #f£ 1 l/St/ 1 ss£ l *ye 2 S 1 S 1 0 0 J/JYT/ 2. 10 w 1 10 w s 10 10 10 18 0.8 ö.z. *¦¦/ * 1.1 ¦K- 3 ¦* 113 Wl3 -S.Z 81 88 97 2.3 1.0 1.3 31.Z, 11.3 91.3 6. -11.0 -9-1 -9.*, -9.1 -1.1 -ll.á *f 100 - i.n í-S Z.Z í.1 sst 1 st/ 3 9 2. 10 1 10 1 S. -ti.1. -9.8 -7.6 -7.1 -8.3 -J3.Z- SZ 76 - 6. 7. -73 -7.5" -7.3 -lo.l -8.3 -t.Z -il^ 1S «7 10 zs 11 1.8 ss.s S7.9 60.6 Y/sry 9 v/sW t sse. s j/ 3 wj/y/z JVW 1 s ¥ JVJ/6 3 WJVl/ Z 3 ii 10 /0 9 /0 1 10 10 lc 10 10 0.3 0.1 l.e *r>.Z3 ¦*/*3 -3.7 -3.9--17.0 -V-1 -6.1 -//.' 100 - - l.S 1.1 - 60S S8.1 S6.3 60.9 51.7 áS.8 6,1.0 JS& 3 yx/t 9 0 8. -/2.6 ->9.i -/2.y -1.6 -W -3.2. -IZ.6 - 96 - - 9. lö. -/5.3 -//.8 -13.$ -7.5 ~I3.8 -1.6 -12.6 -iöa -l7.o -ISH 100 loo. 100 ioö 11 1.3 7.8 /¦7 1% J± &S.9 sj.s 61.0 573 1.1 Mr/.Z S5.1 ss& 1 £, 1 sse 3 10 10 10 0.8 *>Z3 n. ti Jtt, ls. -8.S -/37 -'72--IS.1 ~~ÍWÁ -S8 -ISf -IS.O -I9s -119 -7.7 -'7.7 -/72. ~>S.6 -l/.<f -73 -IS,S -I6.S -IS.Z -/2.8 -7.S -58 -U.g -'3.7 100 97. 10 11 loo 96 1.3 11 10 l.i i.z 16, I.Z 13 l.S 23 1.0 1.3 ........ 59.3 S8.7 S9.3 SS.z ~S6.3 S9.8 596 Sl.i S3S 578 58.1 58.8 S6.1 53.1 'sTi' sw 1 Airrf 3 A0V£ t .......... s*/ 1 Mn>/ 3 #¦//£¦ z **£ l S 1 ivsW 1 JV 3 jyj/e. 1 jrxe > s 1 1 w s 7 1 7 10 9 1 lö 10 9 6 l 10 O.S 2,7... *-/ *l.l Wi -IZ.1 -13.9 -13» -'72--/6.2 S1 »6 81 8S /6, Æ ?<9. 20 -9.1 ->9.3 -11.8 -9S -/3.3 -lO.f -8.1 -1.6 -H.S -1.0 -1.1 -9.i ~kb -7.0 -I.H- -IS~A -'S.i -'U -11.1 -7.0 80 11. n 81 .71. 89: 1.1 1.3 1-1 1.3 1.3 57.1 97.7 S3.Z 53.1 97.1 S3.i Sl.i 98.8 59.8 &/£ 1 í y/sii 1 £¥£. 3 S 1 S 3 0 tVsW 3 IrSW 3 7 / 10 0 3 10 0 10 lo h lo Í17.0. *3 *M3 *I.13 =kl.Z3 -8.6, -7.6 -«.r -7o -1.1 -10 ~IZ -2.5" -o.ý l.l - - SS.3 S6.1 SS.3 59. % S&.O SU S ¥ s 1 st/ 3 S S sse. ¥¦ s 1 lc W lo 10 21. 22 23. M 25.. -O.S 1.8 -1.6, 0.0 1.0 1-1 i.z 2.8 3.2-1* O.S 0.8 0.9-...1,7. 0.8 0.6, 1.6, OS ).6> 1,1 -0.1 3.2-1.7 18 3.9 -!¦¥ -I.o -2.7 -l.«l -O.Z n 88 93 81 11 87 y-j 9.U 3.S H-.o 9.3 9.S 38 9.Z-9-1 1s lí. i.z. 9S S1.1 bl-l. 6/3 57.9 S8.& 57.1 66.9 S9S S3.9 51.1 6Hz 69.1 S8.8 SS.3 6,0.8 *£. 1 S 1 0 ase. 2-0 0 £V£ Z eve-1 j/e. j 0 s y &/£¦ 1 10 /0 10 lo 0 M.. •3 0/ 86 A7 Í7 67 73 81 gí Sz li 0 S........?¦ 9 z 1 10 1 6 10 1 lo 10 '=/ 26. 27. 2£, 2& 30. . 1-1 3.7 1-1 1.3 -2.2. 1.1 V.o 1.0 0.0 -0.6, 1.1. í.l o.°l -l.z -1-7. l.z 3.3 1.8 0.0 -I.S 1.6 S.3 9.9-/"> 0.3 0.0 ~0S 0.3 -IX 77 80 81 n 80 72 13 16 10 80 81 18 1& 9.5 9.6 V-T 9S 3S V.6 9.1 10, 9.1 3.1 9:1 9.8 1i 3.7 60.9 6O.0 57.& S6.3 S0.9 61.7, 6/.z Slt S6.S SZ.9 6,11 S9-8 6,0.1. 56.1 S7S 0 0 SW£ 1 10 10 10 8 6 10 10 9 lo 10 °> 10 10 3 10 10 10 10 18.7 3.3 1.0 mí •23*3 • /^•/23 =klZ3 stfe. 1 s 1 .s.....£ s 3 j/ye 1 sW 1 Ssrf 2 t/jSr/ 1 s 1 j/ 1 ewe 1 s 1 0 s 1 jY i- ðf. ~z.S -1.0 -Z¥ -Z.l 0.1 -3.3 Mm -l.o -11 -i>.l -S.o. ~ty ~2.7 9/ %7 9/ U i.O d.í im 75V.I 15S.2. J.S Zo 11 S.i 8.1 B (,% APRIL. /. ~1.<\ -3.3 -5.7 -1.6, -O.S -9.1 13 19 13 2-1 33 2.7 760.q 76 l.i 762.6 jortZ jyv/ 1 JVW 1 10 10 /0 *l% 2. -S.o -3.1 -S.9 -9-8 -3.3 -6.3 8l 76 1o &s zn 2.6 6Z.1 6Z.I 6I.S 0 0 0 10 lo 10 3. -3.6 -2 8 -So -3.8 -3.2. -6.V- f,0 18 «7 87 18 3.6 1.1 513 57.8 S1.Z s 1 S 1 St/ t 10 10 10 *Z2 -3.2 -3.3 -6.1 -l.z -1.1 -6.0' 80 11 31 Z.S 61.3 63.1 &H-.Z iYsW 1 jyr/ 1 ó 10 10 3 /.3 ¥clí S. -6.2. -V-.6 -s.s -S.S -Z.8 -3.S 19 71 77 22 ZS 13 63.8 áZ.1 63.1 £- Z SV£ 1 SYS 1 1 1 8 6. -16, -0.3 -3.1 -2.7 -9.6 ~6.S 71 18 ÍS 2.5- 3,5" li 63.5- 61S (,%Z £ 1 S I 0 8 8 lo 7. ~zx> 0.3 -/.3 -o.y- -3,r -3.2. -I.Z, -1-1 -Z.H-~l.% O.t 1.1 -oa -9:6 -3.3 -3.2. 80 Í7 79- 76 80 13 »1 3,1 33 3.6 3.3 33 32. 62.3 6/8 6/3 0 j/e 1 JV/VE, 1 5 1 Z 0. /0. ~1& -1.0 &0.Z 58.8 5-9 8 JT 1 jy*/ 1 s 1 lo 10 1 lo 8S 98 1.1 3.8 9-.I 63.' íf-.o 61.1 S£ 1 sse- 2. s l 8 lo 10 *13 /f. IZ. 2.2 -lo 0.8 I.Z. -Z-i lo 61 11 3b 33 9o W.i 62.8 6I.0 sse. 1 0 jve 1 10 >0 lo V:7 27.2. lO.o ^3 *-/«/.2-3 •I.Í *•/ . 12. 13. 2-0 ~1 IX 30 1.8 3.C í-7 -/c 1.0 -T°! JA. 88 8S 13 90 9:n 9.8 98 V6 9% 3.6 2.2. S9.o 60.5" 6I.1 &S.2. 579 591 s í s 3 jT 1 *#&¦ 3 s z s 2 ^ 1 **£¦ 3 s 3 s 1 j/JVi/ 3 jr/r-e 1 10 lo lo 0 10 10 1 0 10 10 lo 0 11 1-1 'f 6S0 65.6 11f 1S. -6.6 -1S -S8 -3 9- 1.6, 9S 37. 1S 56.9 60.S 57.1 -3.1 -7.9 ~6>.i -1-9 -68 87 73 81 11 16. 17. -32, -Z.Z 0.0 -2.6 -3.9--ú>.V -2.2. -27 -77 ~8S 81, 73 65-87 XS ío n 3o 3.3 3o 2.6 6%0 S9.I 6Z.Z. Sg.í 6,1.1 s 1 0 JVY/ 1 J/JV£ 1 J/W 1 l 7 1 10 0 10 vií *13 -3.7 /./ SJS 0 1& 1$. 20 -iJL -3.2-0.3 -lo -7.Í -6.2- -IK -72. 89- 61, 1z 1.3 1.1 1.3 Sú>2> 56 S SS.i *y& z £Y& 1 P l ¥ S 0.9 -1.7 -0.1 -2.6 -1.1 ~xs -/.6 -Z.I 0.3 -a.s -3.3 78 80 88 8S 10 U 3.8 36 z.i 3.5* z.i Só.% SO.Z 99.1 50.8 99-0 51.1 sse. 2 0 £*£ 1 stí 1 0 sw 1 10 lo 10 10 10 5 1.1 *r23 *IZ 21. 22 23. -3.8 -1.1 o.% 1.9 -11 -13 -11 -0.8 l.l Og r-IO.V--38 78 68 72. 77 16 3.3 37 3 0 S6>3 SO.f SSS Sí,i S3.Z, S 1 SSÍ 1 s 1 jy 1 S 3 #£ 1 1 10 S 6 10 10 l.i OS *3 *"/ 0.6, ~~* -1-1 1-1 -0.7 -2.2. 1.6, -2.0 -3.0 I.Z -l.í -Z.S IS ~zc 73 91 11 3 5 9-6 17 95.9 99.0 998 eM£ 2 SY£ Z 3 1 lo lo 10 • /.2.3 3.1 -3.0 90 10 - 3.9 3.S S9.8 S6.1 S61 61.0 ¦mst/ 3 y/Jft 1 SSE 1 W£ 1 10 10 W 68 ¦K-/2- -0.3 -19 8f í3 17 31 3.2. 3.1. S&.7 61.3 JY 2. JVjy£ 1 s S 2. 0.1 26. -1.6, -l.o ~l.i -3.2 -l.l -31 n ft ~ 3 9 38 - 57.1 .«3 ISz S 1 ssr/ % S 9 h 10 10 *3 21. -3.8 -i.z -6.8 -1.1 -0.3 -y-o . ioo 99 . 3.3 2.3 2.2 . S-l S80 6Z.3 51.1 1.3.0 j/at/ 3 j/W 1 W ) 10 10 & 2.0 •*/ 2S. 29. 30. Jf. -5.9 -3i -Se, -V-.9 -3.V- -7.2. 80 11 73 2.3 27 50.1 J/£ 1 >W£ 1 j/Jf£- 1 1 0 0 0 0 1 0 0 s -6.6 -S.1 -2,3 -i.z. -s.i -7.0 -S.Z -s.i -1.1 ~i.j -2.L -79 Í8 11 91 71 lo 11. 21 3.Z 1.6, ?./ 22 9S.1 Sbl, SS.6 Sl.b 59 z W£ 3 jo/e 2, jyj/e 1 jyj/& 1 yjve 2 0 MidóL -if -IM- -2>.$ -*7 -05 -s.z $1 21 ss 2>o 3¥ 3./ ISl 1 151P) 7S7.J 1(d ld> it ÍÁ á.S 73 SÍ0.S
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.