Dagur - 02.12.1967, Blaðsíða 7

Dagur - 02.12.1967, Blaðsíða 7
- ÞRÁR NÝJAR AB-BÆKUR (Framhald af blaðsíðu 5). langt á kaffihúsunum og virða konurnar ekki viðlits. Og ef til vill eru líka alda- hvörf í vændum. f hverju ein- asta húsi þorpsins vakir draum ur um Ameríku, allir virðast vera að safna sér fyrir fari vest ur um haf og sumir hafa jafn- vel komizt þangað, eins og t. d. rakarinn í þorpinu. Þjálfuð hugkvæmni og at- hyglisgáfa höfundarins sár fyrir því, að lesandanum finnst fyrr en varir, að hann sé sjálfur látlega og hjartahreina fólks, staddur mitt á meðal þessa góð- og mikið má vera, ef hann kveð ur það ekki með nokkrum sökn uði að. lokinni frásögn. Höfundurinn var kominn til Aþenu, þegar sjórnarbyltingin varð í Grikklandi, aðfaranótt hins 21. apríl, og í bókarfor- mála rekur hann kynni sín af þessum afdrifaríku atburðum. Þá má geta þess, að Kristín Þor kelsdóttir hefur gert mjög skemmtilegar teikningar í bók- ina. [ureynnj frá Iþróttaráði Akureyrar í Hlíöarfjalli hér ofan við Akureyri hefur nú í sumar verið unnið að byggingu skíðalyftu (stólalyftu) og er hún nú fullgerð og verð- ur tekin í notkun nú um helgina. Forstöð stólalyftunnar er sunnan 'við Skíðahótelið, en endastöð á svokallaðri Stromphæð. Lyftan er um 1000 m. löng og tekur ferðin um 7—8 mín. Undanfama vetur hefur verið mikil aðsókn í Hlíðarfjall og því miður orðið nokkuð um slys og óhöpp. Með tilkomu hinnar nýju stólalyftu má búast við, að ungir sem gamlir sæki Hlíðarfjall í enn ríkara mæli og fjölmenni verði þar meira en' nokkru sinni fyrr. íþróttaráð Akureyrar telur rétt, að út komi fréttatilkynning á þessum tímamótum. Jafnframt vill íþ'rótta- ráð óska eftir samstarfi bæjarbúa í heild um aðgæzlu í sambandi við ferðir og dvöl í Hlíðarfjalli. 1. Sé farið eftir settum reglum, er stólalyftan mjög auðveld í notkun, en áríðandi er, að fólk sýni varkárni, þegar ferðast er í henni, einnig í námunda við lyftuna. 2. Togbraut er staðsett norðan Skíðaliótelsins, og er það svæði mjög ákjósanlegt fyrir börn og einnig þá, sem litla æfingu hafa á skíðum. 3. Skíðaráð Akureyrar hefur byggt myndarleg mannvirki á Stromphæð, sem er um 1000 metra ofan við Skíðahótelið. Þar er togbraut og það svæði eingöngu ætlað þeim, sem vanir skíðaiðk- endur eru. Togbrautarbelti eru nauðsynleg, þegar ferðast er í tog- brautunum. 4. Tilraun verður gerð með merkingar á skíðaleiðum í Hlíðar- fjalli, og er æskilegt, að skíðaiðkendur fari efir þeim leiðum, sem þá eru miðaðar við getu þeirra og hæfni. Skíðaleiðir frá endastöð stólalyftu og niður að fors.töð munu verða þrjár, merktar með lit- uðum stöngum' og ríúmerum: 1. rautt erfið leið, 2. gult alleríið leið og 3. grænt auðveld leið. Fyrirhugað er að merkja göngubrautir fyrir þá, sem áhuga hafa á gönguferðum, og verða þær leiðir merkt ar bláum siöngum og tölustafnum 4. 5. Foreldrar athugið, að börn séu í fylgd fullorðinna í Hlíðarfjalli, þau séu vel búinn að heiman og skíðaútbúnaður þeirra sé í full- komnu lagi. Börn innan 10 ára fá ekki aðgang að stolalyftunni, nema í fylgd fullorðinna. 6. Skíðahótelið er eins konar miðstöð Hlíðarfjalls. Varast skal að vera langt þar frá eða leggja af stað heimleiðis nema skipulag sé á, einkum í vondum veðrum, sem oft geta snögglega skollið á í Hlíð- arfjalli. Þá er þess óskað, að börn og fullorðnir leggi af stað heim- leiðis tímanlega fyrir rökkur. 7. I athugun er að koma upp kerfi með aðvörunarhljóðmerkjum, sem þá gefa til kynna, að óskað sé eftir, að fólk komi heixn að Skíða hóteli og verður það einkum notað í sambandi við veðurbreytingar. 8. Vatnsveita Akureyrar nýtir vatnsæðar í námunda við skíða- larídið, og er fólk áminnt um að fleygja ekki matarleyfum og öðrujj rusli, hvar sem er og gæta í hvívetna ýtrasta hreinlætis. Rekstur mannvirkja í HUðarfjalli er dýr, og mikið fé þarf til þess að unt sé að veita fullkomna þjónustu, 'hvað öryggisútbúnað og eftirlit snertir. Slysahætta er ávallt fyrir hendi, hvar sem er og hvenær sem er, og því aldrei of oft fram tekið, að fólk fari varlega. íþróttaráð Akureyrar mun gera allt, sem í þess valdi stendur til að fyrirbyggja óhöpp í Hlíðarfjalli og vill enn taka fram, að það leitar til bæjarbúa um samstarf, sem stuðla mun að því, að Hlíðar- fjall geti í framtíðinni í enn ríkara mæli en nú er,- orðið ánægju- legur staður þeim, sem. vetraríþróttir og fjallaferðir vilja stunda. Við þökkum af alhug öllum þeim, sem heiðruðu minningu, GUÐBJARTS SNÆBJÖRNSSONAR, skipstjóra, og sýndu honum vinarhug í veikindum hans. Sérstak- ar þakkir færum við heimilislækni, frú Ingu Björns- dóttur, læknum, starísliði og samsjúklingum á Lyfja- deild Sjúkrahúss Akureyrar. Guðrún Sigurðardóttir, Gyða Þorgeirsdóttir, Sigurður Guðbjartsson, Sólveig Guðbjartsdóttir, Ellert Guðjónsson, Snæbjörn Guðbjartsson, Jósep Guðbjartsson og barnabörn. Bókin er öll hin vandaðasta að gerð, sett og prentuð í Litho- prenti h.f., en bundin í Félags- bókbandinu. BLANDIÐ í SVAKTAN DAUÐANN Ný skáldsaga eftir Steinar Sigurjónsson Steinar Sigurjónsson er 'höf- undur, sem margir kannast við af orðspori, en hinir virðast færri, sem kynnzt hafa bókum hans af eigin raun, og hefur hann þó gefið út fjórar skáld- sögur og eina Ijóðabók. En þetta fálæti, sem reyndar er ekkert einsdæmi um ungan höf und, sem þræðir jafnóvenjuleg- ar slóðir og Steinar Sigurjóns- son, hefur ekki tekið til gagn- rýnenda hans. Þeir hafa verið nokkurn veginn á einu máli um það, að hann hefði til að bera ótvíræða höfundargáfu, að vísu óráðna, en samt í slíkum mæli, að skylt væri að veita honum fulla eftirtekt. Nú hefur Steinar Sigurjóns- son gefið út nýja skáldsögu hina stærstu frá hans hendi til þessa, og nefnist hún Blandað í svart- an dauðann, en útgefandi er Almenna bókaféiagið. Sagan gerist á Akranesi, þó að naum- ast verði það góðkunna bæjar- félag dæmt af nokkru því, sem þar segir, enda fjallar hún um mannlíf og umhverfi, sem gæti víst eins átt sér stað í hverju öðru sjávarplássi af svipaðri stærð, en blasir sjaldnast við almennings sjónum. f raun er sögusviðið sérstakur heimur, og fólkið, sem lifir þar og hrær- ist, á vettvang sínn við yztu mörk þjóðfélagsins, ef ekki utan garðs í samfélaginu. En einnig á þeim slóðum virðist höfundurinn bllu kunnugur. Þetta er ekki tiltakanlega „fag- urt mannlíf." og-möi'gu'er þar' lýst ærið umbúðalaust, en svo er nærfærnum skilningi höfund arins fyrir að þakka, að lesand- inn snýr að lokum ríkari af samúð frá þessum dimmleita heimi, þar sem hver maður kem ur til dyra eins og hann er klæddur og ástríðurnar lýsa í myrkrinu eins og mauriídi. Bókin er prentuð og bundin í Prentsmiðju Hafnarfjarðar, Kristín Þorkelsdóttir hefur séð um útlit hennar og teiknað káp una. <j Lokun búða í desember VEBZLANIR á Akureyri eru opnar eins og hér segir í desem bermánuSi: Laugardaginn 2. des. til kl. 16. Laugardaginn 9. des. til kl. 18. Laugardaginn 16. des. til kl. 22. Þorláksdagur 23. des. til kl. 24. Athygli skal vakin á því, að kjötbúð. KEA og kjörbúðir í úthverfunum eru opnar eins og hér segir: Laugardaginn 2. des. til kl. 12. Laugardaginn 9. des. til kl. 12. Laugardaginn 16. des. til kl. 16. Þorláksdagur 23. des. til kl. 24. Ennfremur Byggingarvöru- deild: Laugardaginn 2. des. til kl. 16. Laugardaginn 9. des. til kl. 18. Laugardaginn 16. des. til kl. 20. Þorláksdagur 23. des. til kl. 20. Véladeild: Laugardaginn 2. des. til kl. 16. Laugardagum 9. des. til kl. 18. Largardaginn 16. des. til kl. 18. Þorláksdagur 23. des. til kl. 18. Raflagnadeild: Laugardaginn 2. des. til kl. 16. Laugardaginn 9. des. til kl. 18. Laugardaginn 16. tles. til kl. 20. Þorláksdagur 23. des. til kl. 24. Á aðfangadag verða allar kjör búðir KEA opnar kl. 9—12 árd. vegna brauð og mjólkursölu. Athuglð auglýsingu í viðkom- andi búðum. ? tr. m^^**"w ,T*"Pi;í^;i;im^i;i;i;i;»;i;i;i'iíi; ;ii [ j j i í;í'i;i;i;\ VO SKOFUNARUNDRIN BERA VITNI UM SPEKI GUÐS. Opinber fyrirlestur fluttur af Leif Sandström fulltrúa Varð turnsfélagsins sunnudaginn 3. des. kl. 16.00 í Kaupvangs- stræti 4, annari hæð. Aðgang ur ókeypis. Allir velkomnir. — Vottar Jehóva. MUNIÐ spilakvöld Ólafsfirð- ingafélagsins að Bjargi í kvöld kl. 8.30. — Nefndin. LEIÐRÉTTING. Afmælisfagn- aður Umf. Einingar í Bárðar- dal hefst kl. 21 í dag, laugar- dag, en ekki kl. 2 eins og sagt var í síðasta blaði. GJAFIR OG AHEIT: Strand- arkirkja kr. 500 frá G. M. og R. G., kr. 200 frá N. N., kr. 1000 frá Sigrúnu Jensdóttur, kr. 150 frá R. d.d., kr. 300 frá N. N. — Akureyrarkirkja: kr. 300 frá ónefndri konu, kr. 500 frá K. N., kr. 500 frá gam- alli. konu á Oddeyri, kr. 500 til minningar um Emil Tóm- asson frá Guðmundi Gests- syni og fjölskyldu. — Sumar- búðir við Vestmannsvatn kr. 300 frá Lilju Jóhannesdóttur. Gefendum færi ég beztu þakkir. — Birgir Snæbjörns- son. - ALDAN RIS A NY (Framhald af blaðsíðu 4). þjónustu. Fullyrt er, að hita- veitugjöld í Reykjavík" hækki um 17%. .. Launþegar, sem nú eiga að fá uppbót 1. des. hafa frestað verkföllum, sem boð- uð voru. En á yfirlýsingum verkalýðsforingja er ljóst, að stéttarfélög hafa í hyggju að bæta hlut sinn innan skamms. Þau virðast ekki ætla að sætta sig við hin nýju lagaboð um að slíta kaup- gjald úr sambandi við hækk andi vísitölu framfærslu- kostnaðar. Forystumenn sjó- manna kref jast þess, áð hlut- ur þeirra verði greiddur á núverandi skráningarverði þess erlenda gjaldeyris, sem hann er seldur fyrir. Útlitið er ískyggilegt. Ný dýrtíðaralda er þegar risih. Hún mun rísa hátt á næsta ári. ? Frá bókamarkaðinum (Framhald af blaðsíðu-5). ur og tekizt vel. Bókin fjallar um músaranga, Pipp litla og bróðir hans. En á ferðum þeirra ber ýmislegt til tíðinda, eins og að líkum lætur. Bókaútgáfan Fróði í Reykjavík er útgefandi þessarar bókar, sem ætluð er yngstu. lesendunum og hentar vel til þess að liðka stirðlæsa í lestrinum. ? iirniui )A.a_vi.:.J,-.:OFAM hvað þau viija... • «• ...þau vilja leikföngin f rá Reykjalundi REYKJALUNDUR, sími um Brúarland. Skrifstofa í Reykjavík: Bræðraborgarstíg 9, síml 22150

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.