Þjóðviljinn - 10.04.1938, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 10.04.1938, Blaðsíða 3
ÞJÖÐVILJINN . Sufimída-gTnti 10. apríl 1938 jSJðOVSUINN Málgagn íslands. KommúnistaflokliS Ritstjóri: Eijiar Olgeirs.ort. Ritstjórí;: Bergsti-ðastræti 30. •Simi 2270. Afgreiðsla og auglýsingaskrif- stofa: Laugaveg 38. ;Sími 2184. Kemur út alla daga nema mánudaga. Askriftargjald á mánuði: Reykjavlk og nágrenni kr. 2,00. Annarsstaðar á landinu kr. 1,25. I lausasölu 10 aura eintakið. Víkingsprent, Hverfisgötu 4, Sími 2864. Öfuguggaháttur Alþýðublaðsins Alþýðublaði.ð gengur rösklega til verks í gær. Ummiæli blaðsins v.rða ekki skilin á annan hátt en svo, að kommúniisminn sé or- eök pg upphaf f asismans, og báð ar þessar stefnur séu greinar af sama stofni og, miði að saim'a marki. Það miás ef til vill segja, að ef alþýðan sýndi enga við- leitni til bjargar, baráttlu fyrir betri lífskjörum eða sósíalisma, þa mundi auotmannastéttin ekki koma á fasistiskri ógnarsitjórn. Ef það er þetta, sem Alþýðublað ið á við með skrifumi sínum meg- um við kom:miún,'istar vera. eftii,r atvíkum ánægðir með vitnisburð inn. En þá er eftir að vita, hvað þeir fá,u alþýðuimíehn, sem enn fylgja Alþýðublaðspiltunum að malum segja um slíka stefnu- skrá sem helst gætii f alist í orð unum: »Á báðíum knjánum. er best að liggja og biðja um náð í sannri trú«. , Að því búnu endurtekur blað- ið, vafalaust í þúsundasta skipt- ic, hina gömlu lygaþvælu srna um að fasisminn hafi komist til vald.a í Þýskalandi af því, að kom, mún'star hafi verið þar tiltölu- lega sterkir. Hinsvegar segir blaðið að þar sem áhrifa sósíal- demókrata gæti mest hafi fas- ismanumi orðið minst ágengt. Blaðið gleymir að víslu Austur- ríki, þar semi jaifnaðarmenn réðu nálega öllu, og kommúnistar höfðu hverfandi lítil áhrif. Stclt allra sósíaldemókrata »hin rauða Vínarborg« hefir um, nokkra ára skeið verið herfang fasismans, en ef til vill veit utanríkismála- ritsitjóri Alþýðublaðsins þetta ekki. Og því miður verðium við að viðurkennab að enn, er langt frá því að Norðurlönd séu búin að bíta úr ná.linni hvað fasismr ann snertlir. »Og síðlan slá kommúnistar öll met í q3kamm'feilni«, segir Al- þýðublaðið rnieð því að vilja »sam eining Alþýðuflokksins og Kom,- múnistaflokksins í einn, »lýðræð- issinnaðan« sósíalistaflokk«. Þegar Alþýðubl. hefir klikkt út með þessa visku, segir það auðvitað, að kommún'istar hafi neitað því, »að Mnu sameinaði flokkur lýsti því yfir, að hann vildi vinna að valdatöku verku- lýðsins á lýðr>œðisgriindvelli«. Hvaðan ritstjórar Alþýðublaðs- ins haf a þessa visku er ekki gott að segja, en, í sameiningarsamn- ingsuppkasti því eir lá fyrir Al- Kanpdeilaii vlé verksmlðfamar. ríbls ^/ju§let&m$&f Félagi Þöroddar Gaðmnndsson svarar aftnrhaldsblððunnm og Hrifln^JónasL rv^redds Verkamannakaup við Ríkis- verksmiðjurnar á Siglufirði hef- ir að mestu haldizt óbreytt frá árinu 1933 eða í fimm ár. Á þessu tímabili hefir orðið niik- il vöruverðshækkun, húsaleiga hækkað, skattar og gjöld hækk- að, svo menn eru sennilega lítið betur farnir með . þriðjungi hærra kaup nú en þá. Allir verkamenn voru sam- mála um að nauðsyn bæri til að fá kaupið hækkað, og samn- ingum var sagt upp með það fyrir augum. En ekki var farið fram á kauphækkun tilsvarnndi við vöruverðshækkunina, held- ur aðeins sem svarar 8—10°/o. Blöð yfirstéttarinnar í Reykja- vík, Morgunblaðið og Nýja dag- blaðið, hafa gert þessa kaup- kröfu okkar Siglfirðinganna að umtalsefni, og eins og vænta mátti á miður drengilegan hátt. Þessi blöð segja, að kaup hæst launuðu verkamanpa verksmiðj- anna sé 550—650 krónur á i mánuði, en hér er bara logið til '. um helming, því kaupið er,sam- ' kvæmt samningi við verksmiðj- j urnar 325 kr. á mánuði. En ; I þessi blöð ganga þó ennþá lengra í ósvífninni, þar sem þau fullyrða, að meðallaun verk- smiðjuverkamannanna s.l. sum- ar hafi verið 2700 kr. í 71 dag. Nú er dagvinnukaupið sam- kv. samningi 325 kr. á mánuði og eftirvinnukaupið 2 kr. um tímann. Ef gert væri nú ráð fyr- ir, að mennirnir borðuðu aldrei og svæfu aldrei nema á sunnu- dögum þennan. 71 dag, þá myndi dæmið líía þannig út: Dagvinnukaup yfir 71 dagstíma bil, 325 kr. á mánuði, eða alls kr. 762.50. Eftirvinnukaup yfir sama tíma yrði 14 tímar ádag (854 tímar), alls kr. 1708.00. Alt yrði þetta sámtals kr. 2470.50 Eða með öðrum orðum, það vantar um 230 kr. til þess, að mennirnír gætu haft 2700 kr. u,mræddan tíma, þó þeir borð- uðu og svæfu aldrei nema á sunnudögum allan tímann. Þann ig ljúga aðeins þeir blygðun- arlausustu. Og ætti öllum að vera ljóst af þessu, hvaða með- öl andstæðingar okkar Siglfirð- inganna nota í deilu þessari, og hvernig málstaður þeirra er. Sumarþénusta verksmiðjuverka- mannanna hér yfir rekstrartíma- bilið hefir verið undanfarin ár þetta 10—14 hundruð krónur. Einhvérjir, sem hafa minna kaup en þetta, segja nú kannské að kaupið sé hátt. En því má ekki gleyma, að hér er um vinnu að ræða, sem er frámuna- lega óþrifaleg og er mikið af henni unnið í óþolandi hita- s;vækju og andrúmslofti, sem enginn getur gert sér "\ hugar- lund, sem ekki reyuirt ^gfata- slit er gífurlegt. Þó verk- smiðjuverkamennirnir fára í bað og hafi alfataskipti ýzt oginst, meðan á rekstri stendur, legg- þýðuisambandsþinginu.og-kcmiín:- únistar vildu ganga að steniur eftirfarandi: ¦ »Flokkurinn starfar á lýð- ræðisgrúndvelli, imtan vé- banda sinna og utan, og teiur rétt þjóðkirmeirihhiíáns skij- laúsan til að ráða málum þjóð- arinnar, en álíitur iýðræðinu í sinni ntúvérimdi mynd injog ábótavant og berst firir þvi. að bœta það .og ftdlkomna oa koma í veg fyyir m's^eil.nv þess gagnvart hinwnu vinnaKdi stéttum. J'ofnframt tdur flokkurinn eitt af höfuðverk- efnum sínum. að verja lýðræð- ið gegn öllum árásnm ofbé'd- is-, einræðis- og afiurhalcs- flokka og vill hafa um það samvtinnu við alla þá, sem vilja vernda það, hvaoa flokk- uim og stéttum, sem þeiir til- heyra«. Alþýðublaðið1 segir ennfrem- ur, að kommúnistlar hafi krafist þess að hinn isameinaði flokkur »taki skilyrðislausa afstöðu með stjórnar og réttarfarinu i Moskva og legðí blessun sina yf- ir einræðið og morðin í Moskva«. 1 plagg'i því sem, áður er vitnað til. stendur sivo um þetta atriði: »Flokkurinn vill rýmka hið m'enningarlega og viðskipta- lega sambamd við Sovétríkin og veita óhlutdr^æga frœðslu úm sósíalistiska stárfsemi þeirra og up-pbyggingu o:; verja hana gegn. árásumk. Alþýcublaðið segir ennfremur að koimmúnistar hafi heimtað »að flokkurinn leyfði skipulags- bundna klíku innan s~:nna' vé- banda, se'm hefði vinsamlegt samband við alþjóðas%mba\nd kommúnista«. Um síðari hluta þessara um-; mæla Alþýðublaðsins stjendúr svo í sama plaggi: >sFlokkurinn ste'ndur utan allra pólitískra aiþjóðasam- banda og aiþjóðaflokka. Flokk urinn viil þó hafa vinsamlega samvinnu við H. og III. al- þjóða.samböndin«. Og hvað hina »skipulags- bundn klíku« snertir, segir í til ¦ lögum H. V. og J. G., sem komm- únistar vildu ganga að sem sam- einingargrundvelli: »öll skipulagsbundin klíku- eða flokkshhUastarfsdmi inn- an flokksins, sem g<eti talint sem undirróður eins flokks- brots eða flokkshluta gagn- vart öðrum. er stranglega búnn uð«. Slík er öll málafærsla Alþýðu- blaðsins. Hverjum hliiti er snúð öfugt og alt er þettá gert gegn beitri vitund þeirra manna, s;em blaðið skrifa og blaðin.u stjórna,. Slíkur málaflutningur er póli- tíisik stigamenska sem dæmir sig sjalfa fyr eða síðar. ur af þeim óþefinn hvar sem þeir koma, og heimili þeirra eru auðþekt frá heimilum ann- ara verkamanna, komi maður að dyrunum. Þetta verða menn að athuga, þegar þeir tala um háa kaupið í verksmiðjunum. Engan Siglfirðing undrar áskrif um atvinnulygara Morgunblaðs- ins, en suma mun hafa undrað hve ódrengilega Nýja Dagblað- ið skrifar um málið. Annars er- um við Siglfirðingar ýmsu vanir af Jónasi frá Hriflu. Hann hót- aði 1930 að svelta okkur til hlýðni, ef við heimtuðum of hátt kaup í verksmiðjunum, að hans dómi. Jónas hefir líkaoft verið að hæla sér af, hve mik ið hann og Framsóknarfl. hafi gert fyrir Siglufjörð. í útvarps- umr. í vetur, sagðist Jónas ætla að drepa á nokkur mál, sem hann og Framsóknarflokk- urinn hefðu komið í fram- kvæmd hér, og bað menn að minnast vegarins yfir Siglufj.- skarð. Við Siglfirðingar vitum, að yfir skarðið er enginn veg- ur nema gamli stígurinn, sem hefir yerið þar í mannsaldra og það er aðeins kominn ofur- lítill vegarspotíi austan í fjalls- hlíðina (án hjálpar Jónasar). Jónas taldi líka Framséknarfl. hafa bygt hér gagnfræðaskóla, en sá skóli hlýtur að vera ósýni- legur öllum Siglfirðingum, því annars væri ekki verið með gagnfræðaskólann hér i óvistleg um herbergiskytrum, sem inn- réttaðar hafa verið uppi á háa- (•'lofti í kirkjunni Kannské að Jón as vildi skýia frá því, hvarþessi gagnfræðaskólabygging hans er svo við Siglfirðingar getum flutt gágnfræðaskólann okkar í hana Hafnarbryggjuna hér kvað Jón- as Framsóknarfl. hafa bygt, en sannleikurinn í því máli er sá, að bryggjan var bygð tveimur árum áður en Framsóknarflokk- urinn hér fekk kosinn fulltrúa í bæjarstjórn. Jónas telur líka Framsóknarflokkinn hafa bygt hér kirkjuna, en ekki einusinni þetta er satt. Hinir svokölluðu Framsóknarmenn hér höfðu dá- lítil afskifti af kirkjubygginga- málinu, og skal sú raunalega saga ekki rakin að sinni, en þau afskifti kostuðu bæjarsjóð tugi þúsunda króna. Jónas sagði líka í smágrein í blaði sínu í vetur, að Kommúnistar á Akureyri og Siglufirði hefðu stolið samkomuhúsum verklýðs- félaganna árið 1930. Hvaðsnert ir Kommúnistana á Akureyri, er þetta haúgaiygi, en saga Jón- i asar um okkur siglfirzku Kom- ' múnistana er þó ennþá furðu- legri, því verklýðsfélögin hér áttu ekkert hús 1930, og það er fyrst fjórum árum seinna, eða árið 1934, að bjrjað var að byggja. samkomuhús fyrir verklýðshreyfinguna, og þá voru það verklýðsfélögin í fé- Það væri-viasuiega fr.'ðlcjt ad vita, ef einhver nenti að leggja það saman, hvicrsu oft trúðarnir við Alþýðublaðið eru búnir að snarsnúast frá ystu Héegri brún til ystu vinstri brúnar og tilbaka á loddaraleikpalli tœkifæris- menskunnar undanfa.rin tvö ár. Vafaimál er, hvort tuttugu tœr og fingur myndu nægja til að telja sanvan öli þau frami\- og afl- urhlaup. Á Uðandi' augnabliki eru þeir að þvi komnir að hrapa fram af hægra megin. Og þcg- ar s:i gállinn er á þeim, ciga kommúmstar ekki beinl'nis upp á pallborðið hjá þessum við Al- þýðublaðið. 1 fyrradag koma-st þeir t. d, að þeirri niðurstöðu í »leiðara« sínum>, að áhrif komm- únista hafi »öll miðað að því að veikja og tcrvelda baráltu alþýð- unnar« og að þeir hafi hvav- vietna »styrkt málefni ihaldsins og rutt fasismunum brauí«. Hér kveður nokkuð við annan tón en eftir Jyingkosnmgarnar í sumar, þegar fleðulætin og rófu- dinglið framan í kommiinistana tóku wt yfir allan þjófabálk hjá þeim AlþýðublaðsmönrMmi. — Það verður að visu ekki með sanni sagt um\ þá Alþýðublaðs- menn, að þeim séu margir hiutir vel gefnir, en það verður þó að viðurkenna, að í línudansi munu ekki aðrir taka þeim fra\m, — Ettt vekur furðu í þesiu sambandi, sem sé það, að reynd- ur og ráðssttwr borgari, eins og t. d. Haraldur Guðmundsson fyr- verandi ráðherra, semi farinn er að grána fyrir hærum, skuli láta. sér lynda, að slíkir skrípakarlar sem þessir dansi með hann í fanginu fram og aftur eftir sinni furðulegu línu. Fiokksfélgpr og aðrir lesendur! Skiptið við þá, sem aug- lýsa í þjóðviljanum, oglát- ið blaðsins getið! lagi við Kommúnistaflokkinn, 6em bygðu .húsið, og það er enn eign jlokksins og félaganna í sátt og samlyndi. Það er lag- lega af sér vikið, að stela heilu húsi — frá sjálfum sér — 4 ár- um áður en það er bygt!!! Orð Jónasar hafa sjálfsagt borist mörgum, ,sem ekki þekkja hér til og þeir hafa kannské trúað þeim, en hér á Siglufirði hafa æsingaskrifin um kaupdeil- una ekki Iiaft meiri áhrif en * ,skipper-históríur' gamla manns ins frá Hriflu um afrek sín á Siglufirði, og hvað sem verða i skrifaðar margar æsinga- | greinar um þessa deilu og hvað miklu sem Ó. Thors og Jónas ljúga og láta ljúga upp á okkur , Siglfirðingana, þá niunum við | allir alþýðumenn hér standa I saman sem einn maður, unz i við fáum fullan sigur. Siglufirði, 4. apríl 1938 póroddur Guðmundsson.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.