Þjóðviljinn - 10.07.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 10.07.1949, Blaðsíða 8
i LS. - þiR|B mótniælir neptaskitf- öiner leiia f II hækkonar vöruferðs og leggjasi á féiagsniensi án tillits til dna og ástæðna SJÍ.S. ákveður að kaupa frystiskip Á aðalfundi Sambands íslenzkra samvinnufélaga. s.l. fimmtudag var fyrst rætt um skattamál sámvinnufélag- anna og svohljóðandi ályktun flutt af Sigfúsi Sigurhjartar- flyni o. fl., samþykkt samhljóða: „Aðaifundur Sambands ísl. samviitnufélaga haldinn í Beykjavtk dagana 5.—7. júlí 1949 lýsir yfir því, að hann telur hvers konar skaÆta af þeim tekjum kaupfélaganna, sem leiða af viðskiptum við félagsmenn rangláta og óeðli- lega þaf sem: 1. Þeir vinna gegn þeim tilgangi kaupfélaganna ,#& efla hagsæld félaganna." 2. Þeir eru neyzluskattur, sem leiða til hækkunar vöru- verðs og leggjast á félagsmenn án tillits til efna ög ástæðna. Fundurinn skorar því á alla samvinnumenn að beita sér af fremsta megni fyrir því að aflétt verði ölluni þeim sköttum af kaupfélögunum, sem lagðir eru á tekjur af verzlun félagsmanna og þó fyrst og fremst stighækkandi sköttum, svo sem stríðsgróðaskatti, tekjuskattsviðauka o. fl." Vilhjálmur Þór forstjóri flutti á fundinum ræðu um verk efni.þau, sem Sambandsins biðu í framtíðinni. Ræddi forstjór- inn um fyrirhugaðar fram- kvæmdir til eflingar iðnaði og verzlun samvinnufélagsskapar- ins í landinu og nauðsyn þess að efla skipastól Sambandsins. Svo hljóðandi ályktun var samþykkt í einu hljóði: „Aðalfundur Sambands ís- lenzkra samvinnufélaga álykt- ar að Sambandið kaupi frysti- skip ca. 1000 smál. að stærð, grunnskreitt, búið fullkomn- ústu tækjum og hentugt til þess að bæta úr aðkallandi þörf 34 frystihúsa Sambandsfélag- anna. Jafnframt samþykkir fundur- inn eindregna ósk til íslenzkra stjórnarvalda um skjóta af- greiðslu nauðsynlegra leyfa til skipakaupanna." Ennfremur var svohljóðandi ályktun samþykkt samhljóða. „Aðalfundur S. I. S. 1949 fel- ur stjórn þess að láta fram fara áframhaldandi athugun á því hvernig flutningsþörf Samvinnu félaganna verði bezt leyst til hagsbóta fyrir fólkið í landinu. Vill fundurinn benda á að sér- staklega séu athugaðir sem fyrst möguleikar á kaupum á skipum, er risti ca. 10-13 fet, með tilliti til hinna smærri hafna landsins." Þing U.M.F.Í.: Gleymi ekki landsbyggðinni „16. sambandsþing U. M. F. í. beinir þeim tilmælum til for- stöðumanna Þjóðleikhússins, að starfsemi þessi megi einnig mið- ast við þarfir fólks utan Reykja víkur og að ungmennafélögin fái þar m. a. leiðbeinmgar og aðstoð með námskeiðum og um- ferðakennslu í leikmennt." í stjórn Sambandsins til tveggja ára í stað Sigurðar heitins Jónssonar á Arnarvatni var kosinn Skúli Guðmundsson alþingismaður. Kaupfélags- stjórarnir Jakob Frímannsson og Þorsteinn Jónsson áttu, sam- kvæmt samþykktum Sambands- ins, að ganga úr stjórninni, en voru báðir endurkosnir til þriggja ára. Fyrir voru í stjórn- inni: Sigurður Kristinsson, fyrr verandi forstjóri, formaður, Eysteinn Jónsson menntamála- ráðherra og kaupfélagsstjórárn- ir Þórður Pálmason og Björn Kristjánsson alþingismaðurj í varastjórn voru kosnir til eins árs kaupfélagsstjórarnir Þór- hallur Sigtryggsson og Eiríkur 'Þorsteinsson og Bjarni Bjarna- son skólastjóri. Endurskoðandi til tveggja ára var kjörinn Jón Guðmundsson og varaendur- I skoðandi til sama tíma Jón Hannesson, Deildartungu, báð- j ir endurk jörnir. I stjórn Lífeyrissjóðs S. I. S. til eins árs var kjörinn Skúli Guðmundsson alþingismaður, en varamaður Þórður Pálmason kaupfélagsstjóri. í fulltrúaráð Samvinnutrygg- inga voru kjörnir sjö fulltrúar og þrír varamenn. Aðalfull- trúar voru kjörnir: Steinþör Guðmundsson, Reykjavík, Svavar Þjóðbjörnsson, Akra nesi, Brynjólfúr Þorvarðarsoa, Stykkishólmi, Árni G. Þorsteir.s son, Patreksfirði, Þórarinn Eld- járn, Tjörn, Guðröður Jónsson, Norðfirði og Jón Eiríksson frá Volaseli. Varamenn voru kjörn- ir: Þórhallur Sigtryggsson, Húsavík, Ragnar Ólafsson, Reykjavík og Hálfdán Sveins- son, Akranesi. Samþykkt var á fundinum ,að fulltrúráð Lífryggingafélagsins Andvöku skyldi skipað sömu mönnum og nú eiga sæti í full- trúaráði Samvinnutrygginga og til sama kjörtíma. Af öðrúm máium, sem rædd yoru; á fuiadinum, 'wik aðfaa. verðiagsmál og umræður um lín rækt og innflutning heimili.s- véla. Kom fram á fundinum ó- ánægja út af þeim tollum, sem lagðir hafa verið á innflutt heimilistæki. Þá var og allmikið rætt á fuhdinum um skiftingu á inn- flutningi Sambandsins milli Sambandsfélaganna. Eftirtaldir fimm menn voru kjörnir í nefnd til þess að rann- saka gildandi reglur um skift- ingu og gera tillogur um nýja skipán um þau efni: Hjörtur Hjartar, Halldór Ásgrímsson, Jón Baldurs, Ragnar Péturssoa ög Eiríkur Þorsteinsson. Um fjögur leytið höfðu öll mál á dagskrá verið rædd. Fund arstjóri Eysteinn Jónsson menntamálaráðherra þakkaði mönnum afburðagóða fundar- sókn og fundarmennsku og kvaðst þess fullviss, að fund- árménn myndu skilja, stað- ráðnari í því en nokkru sinni fyrr að leggja fram krafta sína til þess að bera hugsjónir sam- vinnuhreyfingarinnar fram til sigurs. Björn Hallsson á Rangá þakk aði fyrir hönd fundarmanna, fundarstjóra góða fundarstjórn. Minniz U.M.F.Í. á skyld- us sínar við Þrasiaskóg Heitir skogrækf- iiiiii sfsiðnifigi Sextánda sambandsþing Ung- mennafélags Islands var hald- ið í Hveragerði dagana 30. júní og 1. júlí. Þfngið sátu 5fl fuil- trúar frá 15 ungmennasambönd- um, auk stjórnar sambandsins og nokkrurra gesta. Hér fara á eftir samþykktir þtngsins um skógræktarmál: „1. Sambandsþingið telur eðlilegt að Umf. hafi nána sam- vhinu við skógræktarfélögin og notfæri sér þannig þann fjár- hagslega stuðning sem ríkið veitir til skógræktar í landinu. Þingið telur að Skógræktarfé- lag íslands hafi hvorki né geti, leyst Umf. undan skyldu sinni við skóggræðsluna og telur, að náin samvinna Umf. skóla og héraðsskógræktarfélaga sé höf- uðskilyrði fyrir viðunandi á- rangri í þessum málum. 2. Sambandsþingið lýsir full- um stuðningi sínum við tillögur og samþykktir á uppeldismála- þinginu frá 1947, um að skóg- ræktarstörf verði með heimild í lögum gerð að föstum lið í starfsemi skólanna. 3. í sambandi við skógræktar- málin almennt minnir þingið á, að U. M. F. 1. hefur sérstakar skyldur við Þrastaskóg og felur þingið sambandsstjórn að láta gróðursetja þar þroskavænlegar trjáplöntur og ákveða framtíð- arskipulag skógarins í sainráði við kunnáttumenn í þessum greinum. Treystir þingið á lið- sinni Umf. til að prýða og ífegra l»rástásk'óg." ÞIÓÐVIUINN Dagsbrúnarkjör á Húsavík kíUaí stækkaí hópui þeiiza veikalýðsíélaga sem hala svikaíyriimæli Alþýðnsamnands- sf]ómaiinnai að engu. Undanfarið hefur ekki liðið sú vika að eitt eða fteiri verkalýðsfélög hafi ekki gért nýja sámninga um káup og: kjör, þar sem þau ganga með fuilkominni lítilsvirðingui fram hjá fyrirmæium svikaranna í Alþýðusambands-, stjórn um að krefjast 3% kauphækkunar. Eftirfarandi skeyti hefur þjóðviljahum borizt 'frá Húsavík: „Nýr kjarasámmngur fyrir Verkamannafélag Húsa- víknr var undirritaður 1. þ. m. Grunnkaup í almennri dagvinnu hækkar úr.kr. %.1H í S.©8. Sements- og kolavinoa hækkar um 10%. Almenn skipavinna er greidd með- sama kaupí og aímenn dag- vifwii. — Fréttaritari." Noregsför frjálsíþróttamanna úr KJ 1949 Keppnin í Hönefoss og Osló i 30. jnní fór 12 manna flokk- ur (11 kepp. og fararstjórinn Brynj. Ingólfsson) í keppnis- för til Noregs í boði norska frjálsíþróttasambandsins og fyrir milligöngu Gunnars Akselssonar. Keppni er loMð í Hönefoss og Osló með þeim árangri, sem nú segir: 3. júlí í Hönefoss: Gunnar Huseby vann kúlu- varpið með 15,56 m. nákvæm- lega sömu kastlengd og á Evrópumeistaramótinu 1946. Annars varpaði Gunnar enn lengra íógildri tilraun eða um 16 metra eftir- því sem norsku blöðin telja. I kringlukasti varð Gunnar 3. á 43,30 m., sem einn- ig er góður árangur. Friðrik) Guðmundsson varð næstur á ef t ir Gunnari í kúlunni með 14,10 m. Torfi Bryngeirsson vanu langstökkið á 6,70 m. 3 em. á undan 7 metra landsliðsmann- inum Birni Langbakke. Sig. Björnsson vann 400 m. á 53,8 sek. Sveinn Björnsson varð 3. á 54,4 og Ingi Þorsteinsson 4. á 55,1 sek. Sveit K. R. X.Torfi, Ásm., Sig., Trausti) vann 4 x 100 m. boðhlaupið 45,1. Þórður Þorgeirsson varð annar í 1500 m. á 4:14,4 mín. og Asm. Bjarnason 3. í 100 m. á 11,3 sek. Þess má'geta að keppt var á nýjum velli og voru braut- irnar ekki orðnar nógu harðar. Hinsvegar var veður ágætt. 4.-5. júlí í Osló. Fyrri daginn setti Torfi nýtt ísl. met í stangarstökki 4,08 m. og varð annar næstur á eft- ir Kaas, Noregi, sem stökk 4,21 m. Munaði litlu að Torfi færi einnig þá hæð. I 100 m. varð Asmundur 3. á 11,0 sek. aðeins einn tíunda á ef tir Henry Johan sen og Fallesen, Danmörku. Trausti varð 6. í sama hlaupi á 11, 2 sek. I B-fl. 100 m. varð Sig. Björnsson 6. á 11,6 sek. en þar hljóp sigurvðgarinn á 11,2 sek. Gunnar Huseby varð 5. í kringlukasti á 42,60 m. og sama sæti hlaut ennfremur Ingi Þor- steiflsson í 400 m. grindahláúpi, sem hann hljóp á 58,5 sek'. sem er nýtt drengjamet og næst- bezti árangur Islendinga í þeirri grein. Eggert Sigurlásson varð 6. í 800 m. (B.-fl.) á 2:02,3, sem er hans bezti tími. Loks kepptu Islendingarnir í 1000 m. boð- hlaupi (ekki 4x100 m.) og virtust ætla að verða fyrstir því Ásm. Bjarnason, er hljóp 300 m. sprettinn skilaði kefl- inu til Magnúsar 13 m. á undan næsta manni. Svo slysalega vildi til, að Magnús fékk sina- drátt eftir því sem frézt hefur og hætti. Tími fyrstu sveitar- var hinsvegar 2:00,4 mín. (Tjalve, Noregi) og bendir það til þess að K. R. hefði tekizt að slá ísl. metið, ef þetta óhapp hefði ekki komið fyrir. Síðari dagur Osló-leikanna Í 5. júlí Gunnari Huseby tókst nú loks að bæta hið 3ja ára gamla met sitt á kúluvarpinu og varpa 15,82 m. sem gefur 1014 stig og er bezta ísl. metið. Vann1 Huseby keppnina með miklum yfirburðum, en næsti maður var líka KR-ingur eða Friðrik Guðmundsson, sem kastaði nú 14,75, sem er hans lang1 bezti árangur. Ásmundur Bjarnason varð annar í 200 m. á 22,5, sem er hans bezti tími, eftir harða Framhald á 7. siðu. rmm um öryggismál Annað kvöld kl. 8,30 verða: flutt í háskólanum erindi um heilsiuvemd í atvinnulífinu. Þrír víðkunnar læknar, pró- fessor Forsman frá Stokkhólmi, prófessor Bonnevie frá Kaup- mannahöfn og Buusgaard frá Oslo flytja erindin. Hvert érindi mun vérða í 20—25 mínútur, en að þeim loknum sýnir hr. Strunk frá Kaupmannahöfn stutta kvikmynd um hverhig verkamenn geti verndað heils- una og afstýrt óhöppimi við ýmsa. vinnu.'Aðgángur er ökeyp is fyrir aiia. - ¦ .^

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.