Þjóðviljinn - 18.05.1954, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 18.05.1954, Blaðsíða 3
Þriðjudagur 1S. mai 1954 — ÞJÖJIVILJINN — ( Hæstiréttur dæmlr fimm ntestn fyrir fiárhættuspi! Nýlega kvað Hæstiréttur upp dóru í máli fimm manna hér í bænum, sem höfðu aflað sér tekna á óiögmætan hátt meö fjárhættuspili. Voru mönnum þessum dæmdar sektir jafnframt refsivist. Upphaf þessa máls var, að hinn ’ Aðfaranótt laugardagsins 18. 14. marz 1952 birtist í blaðinu okt. 1952 var lögregla kölluð að Reykvikingi grein með fjTÍr- Óðinsgötu 1. Voru þá allmargir sögninni: Þetta getur ekki geng- menn að spilum í herbergi inn ið. Var efni greinarinnar það, að af verzlun Ólafs. Voru meiui hér í bænum væru menn, semj ölvaðir og yfrið sóðalegt um að gerðu sér at atvinnu að féfletta litast. Hafði komið til ryskinga menn í fjárhættuspilum. Rann- sóknarlögreglan hóf af þessu til- efni athuganir, og kom í ljós, að milli gesta. Af þessu tilefni hófst rannsókn að nýju og kom í ljós, að um sumarið hafði Ólafur Ól- frásagnir blaðsins höfðu við rök afsson tekið enn að standa íyrir að styðjast. Við réttarrannsókn var leitt í ljós, að 5 menn, Michael Sigfinnsson, Ólafur Ól- afsson, Baldur Ársælsson, Björn Ársælsson og Hannes Ágústsson, höfðu staðið fjTÍr fjárhættuspil- um í verzlunarhúsnæði í húsinu nr. 1 við Óðinsgötu og í skúr við Baldursgötu 24. Fjárhættuspil í verzl. á Óðinsgötu 1 Veturinn 1950—51 rak Michael peningaspilum þarna, og virðist hann hafa staðið einn fjTÍr spila- mennskunni á þessu tímabili. Skúr við Baidursgötu Þeir Ólafur og Baldur ráku fornverzlun á Laugavegi 47 frá 1. mai 1951 þar til þeir fluttust á Óðinsgötu 1. Á þessu timabili höfðu þeir á leigu skúr á bak við húsið Baldursgötu 24 og not- uðu þeir hann til að gera við og mála gömul húsgögn, er þeir Sigfinnsson fomverzlun á 1. hæð; kej-ptu og seldu síðan í verzlun- hússins Óðinsgötu 1. f húsnæði verzlunarinnar virðast hafa verið nokkur brögð að þvi að spilað væri fjárhættuspil. Játaði fom- salinn að þetta hefði komið fjr- ir og fjölmörg vitni báru að fjárhættuspil heíði verið stund- að á Óðinsgötu 1 á þeim tíma, er hann réð þar húsum. Eitt vdtnið skýrði svo frá, að það hafi umræddan vetur alloft spil- að fjárhætluspil þama og bafi sér virzt að .hægt væri að koma þarna hvaða kvöld sem væri. Hafi verið spilað í litlu herbergi inn af búðinni. Vitnið bar að Michael hafi oftast stjórnað spilamennskunni sjálfur en stundum þó annarhvor þeirra Ólafs Ólafssonar eða Björns Ár- sælssonar. í jan. eða febr. 1952 tóku ÓI- afur Ólafsson og Baldur Ársæls- son að reka fornverzlun í nefndu húsnæði á Óðinsgötu 1. Eftir það tóku þeir að halda þar uppi spilamennsku, en áður liöfðu þeir fengizt við peningaspil skúr við Baldursgötu svo sem síðar verður skýrt frá. Af fram burði fjölda vitni er ljóst að mik- il brögð hafa verið að fjárhættu- spilum þama þar til rannsókn málsins hófst i maí 1952, enda viðurkenndu þeir Ólafur og Baldur báðir, að alloft hafi .ver- ið spilað hjá þeim á Óðinsgötu 1 á umræddu tímabili. ínm. Við rannsókn málsins kom í ljós að í skúmum hafði að staðaldri verið spilað fjárhættu- spil. Um miðjan janúar eða þar um j bil tóku Hannes Ágústsson ogj Björn Ársælsson við skúmum og hættu þeir Ólafur og Baldur jafnframt að spila þar, enda fluttu þeir um sama lejdi á Óð- insgötu 1. Hannes og Björn við- urkenndu báðir fjTÍr rétti að ætlunin hafi verið að halda þarna uppi peningaspilum, Hann- es tapa miklu fé i spilum og hafi haft hug á að reyna að vinna! upp eitthvað af því tapi. Hafi þar verið spilað 6—8 sinnum og hafi hann og Bjöm „haldið pott- inn“ til skiptis. En eftir að pen- ingaspil færðust í aukana hjá Ólafi og Baldri á Óðinsgötunni hafi dregið úr aðsókn í skúrinn og spilamennska lagzt þar niður. Póker og tuttugu og eitt tuttugu og eitt, en þó Iangsam- lega mest póker. Fjrirkomulagið \nrðist jafnan hafa verið hið sama á spilunum. Þegar önnur spil en póker voru spiluð hafði húsráðandi jafna aðstöðu og aðr- ir spilamenn, en þegar póker var spilaður, hélt hann pottinn. Spil- að var misjafnlega hátt, aðallega þó eftir reglunum 5—10—50 eða 10—20—100, eins og það er kall- að. Þegar spilað var eftir fjrra kerfinu, tók potthaldarinn 5 kr. úr hverjum spiluðum potti, en 10 kr. væri spilað eftir hinu kerfinu. Skoðanir vitna um gróða potthaldarans voru nokkuð skiptar, en langflest töldu j>ó að um talsverðan hagnað væri að ræða að fá að taka þannig úr pottinum. Tap \ntna þeirra, sem leidd voru í málinu, í spilamennsku var að þeirra sögn allmismun- andi, Eitt vitnið minntist þess að hafa tapað 500 krónum á einu kvöldi, annað tapaði ca. 5 þús. kr. veturinn 1950;—51 og ca. 3 þús, kr. veturinn 1951—52 o. s. frv. Dómur Hæstaréttar Hæstiréttiu: taldi sannað að alllr þessir fimm merrn hefðu brotið gegn ákvæðum 183. gr hegningarlaga (,,Sá, sem gerir sér fjárhættuspil eða veðmál að atvinnu eða það að köma öðrum til þátttöku í þeim, skal sæta sektum, varðhaldi eða íangelsi allt að 1 ári, ef miklar sakir I eru“) og 184. gr. sömu laga („Hver, sem aflar sér tekna beint eða óbeint með því að láta fjár- hættuspil eða veðmál fara fram í hásnæði, er hann heíur umráð j-fir, skal sæta sektum, varðhaldi ! eða fangelsi allt að 1 ári“.). Ginbiil, ieikrit eftir „Yðar etnlægan“ verðuc !mmsýnt í Ionó etrnað kvöM — ,.Gesta- þraut" er gerist í Keflavíh á vorum dögum Á morgun frumsýnir Lcikfélag R<;ykja\íkur nýtt íslenzkt leik- rit eftir ókunnan höfund sem kaliar sig „Yðar einlægur". Leikurinn gerist á vorum dögum á mest umtalaða stað lands- ins, Keflavík. Leik þenna nefnir liöfundurinn gcstaþraut í þrem þáttum, og vafalaust verður það Reykvðdngum skemmtileg gestaþraut næstu kvöldin að finna út hver þessi höfundur er. sagðist hafa verið búinn að, „ , . | Voru þéir dæmdir skv. nefndum greinum hgl. og 49. gr. 2. mgr. sömu laga, en síðasta ákvæðið veitir heimild til að dæma þá sem afla sér fjár með broti í sekt jafnframt refsivist, ef sér- staklega stendur á. Hlaut Micha el Sigfinnsson 35 daga fangelsi og 15 þús. kr. sekt, Ólafur Ól- afsson 3 mán. fangelsi og 30 þús. kr. sekt, Baldur Ársælsson 45 daga fangelsi skilorðsbundið og 15 þús. kr. sekt, Björn Ár- Á nefndum stöðum hafa ýmis sæísson 12 þús. kr. sekt og peningaspil verið spiluð sam-( Hannes Ágústsson 15 Þús. kr. kvæmt frambúrði hinna dóm- sekt. Þá voru þeir dæmdir til að felldu og vitna, t. d. 'kaution og greiða sakarkostnað. Gunnar R. Hansen er leik- stjóri en leikendur eru Brynjólf- ur Jóhannesson, Emilía Jónas- dóttir, Valdimar Lárusson, Mar- grét Ólafsdóttir, Einar Ingi Sig- urðsson, Guðmundur Pálsson, Helga Backmann og Birgir Brynjólfsson. A. m. k. þrír af þessum leikurum koma nú i fyrsta skipti fram í stærri hlut- verkum: Guðmundur Pálsson, Helga Bachmann og Birgir, en hann er sonur Brjmjólfs Jó- hannessonar. Aðalpersónur þessa leiks eru Skarphéðinn Hádal útgerðar- maður og frú hans, en leikurinn fer fram í gömlu húsi er dansk- ur selstöðukaupmaður lét reisa cndur fj’rir löngu. Og höfundur- inn, herra „Yðar einlægur", seg- ir svo í inngangsorðum í leik skrá: „Skarphéðinn Bárðarson hét síðasti bókarinn í höndlun inni, og seint í fyrra heimsstríð- inu hafði hann hagnazt svo vel á fiskverzlun, að honum fannst rétt að láta undan þrábeiðni kærustu sinnar, síðar eiginkonu, að fá sér skrásett ættarnafnið 100 ár síðan fyrst var seldur hér a3- gaitgur að ieikriti Nú eru liðin 100 ár frá því fyrst var sýnt leikrit í Reykja- vík og seldur aðgangur að. Var það Jón Guðmundsson ritstjóri sem gckkst fyrir þeirri sýningu. Leiksýningu þessarar minnist Leikfélag Reykjavíkur nú með leiknum „Girnbli", sem sagt er frá á öðrum stað í blaðinu. Leikurinn sem sýndur var fyrir 100 árum hét þá Pakk, en var síðar kallaður Skríllinn. Leikur sá var eítir Thomas Overskou og voru þýðendur þrír: Jón Guðmundsson, Sigurð- ur Guðmundsson og Ben. Grönd- al. jsrea esgi tsianss Hádal. Honum tókst að ná eign- arhaldi á faktorshúsinu á með- an allur kaupstaðurinn gekk kaupum og sölum manna í milli í hálfgerðri heildsölu, enda voru þá margir ýmist ríkir eða fá- tækir, og væri efni í aðra sögu. Skarphéðinn er ihaldssamur og hefur sem minnst viljað breyta húsinu, enda þótt kona hans hafi ekki viljað láta svíkja sig um prismakrónur, málverk, mahoní- húsgögn og önnur sýnileg tákn um veraldlega velgengni... En nú gefst ekki tími til frekari at- hugana, enda hringir síminn ...“ Nú, og frumsýningin verður annað kvöld, og stjómendur Leikfélags Reykjavíkur, sem verjast allra frétta um höfund- inn, segja að þetta sé léttur leikur, „mjög léttur leikur“. Barnaieikvöiiur á ísaffirði ísafirði í gær. Frá fréttarit- ara Þjóðviljans. í gær var tekinn í notkun barnaleikvöllur sem komið hef- ur verið upp á vegum bæjarins og hefur hann verið í undirbún- ingi nokkuð lengi. Er hann búinn. góðum leiktækjum, rólum, sölt- um o. fl. og von á fleiri tækj- um á næstunni. Auk þess var byggt smekklegt hús fyrir gæzlu- konu, með handlaugum o. fl. Kostnaður við verkið er orðinn 116 þús. kr., þar af hefur bæj- arsjóður lagt fram 91 þús. Við opnun vallarins voru hon- um færðar gjafir til áhalda- kaupa frá kvenfélögunum í bæn- um og Barnaverndarfélagi Isa- fjarðar að upphæð 15 þús. kr. Ungfrú Fríða Dóra Jónsdóttir hefur verið ráðin gæzlukona, en hún er útlærð úr fóstruskóla Sumargjaíar í Reykjavík. Dr. Kristinn íar- Fjórða skátaþing var haldið í Skátaheimilinu í Reykja- vík um síðustú helgi. Þingið sóttu 37 fullrúar frá ýmsum skátaíéiögum víðsvegar að af landinu. era kvenna- áð^ á Isafirði lsafirði. Frá fréttaritara Þjóðvi'jans. Ungmennafélág Bolungavik- ur hefur sýnt hér leikritið Köld eru kvennaráð þrisvar við á- gætar undirtektir. Leikstjóri Var Karl Guðmundsíson leikari úr Reykjarik og leysti hann störf síu af hendi með mestu prýði. Aðalhlutverk léku Sig- urður Friðriksson, Hólmfríður Hafliðadóttir og Jónatan Ein- arsson,. Leiknum var afar vel tekið af áheyrendum, enda hafa Bolvíkingar alltaf verið aufúsugestir með leiksýnxngar hér. Foraeti þingsins var kosinn Hans Jörgensen, félagsforingi. Akranesi, og varafcrseti Sig- ríður Lárusdóttir, gjaldkeri BÍS. Framkvæmdastj. BlS Tryggvi Kristjájisson flutti skýrslu stjómar og Skátaráðs fyrir lið- ið kjcrtimabil, árin 1952 og 1953, og reikningar Bandalags- ins voru lagí-ir fram og sam- þykktir. Framsögu á þingimi um ýmis mál varðar.di skátastarfið í landinu höfðu eftirtaldir me^n: Dr. He’.gi Tómasson, skáta,- hðfðingi, Hrefns T\mes, vara- skátahöfðingi, Helga Þórðar- dóttir, kennari, varam. í stjóm ÐÍS, og Trygg\ú Kristjánsson. Meðal þeirra mála scm rædd voru og áfgrcidd á þinginu var stofndagur BlS. Var gerð ein- rcma samþykkt um að stað- festa að Bamdalag ísl. skáta sé stofnað 6. júní 1924. Áður hafði stofndagur BlS verið tal- inn sama dag 1925, en sam- kvæmt áreiðanlegum heimild um var BÍS viðurkennt af al- þjóðabanda'agi skáta 18. ágúst 1924. Einnig kom fram mikill á- hugi fvrir því að stofnaður yrði bréfaskóli fyrir skátafor ingja og að efnt yrði til Gil well foringjanámskeiðs hér á landi 1955, og fenginn kennari frá Danmörku eða Noregi; ■ Mörg fleiri áhugamál skáta vom rædd á þinginu. Framhald á 9. síðu Ræddu kjöt, vín og veitingaskatt Samband veitinga- og gisti- húsaeigenda hélt nýlega aðal- fund sinn. í stjórn sambandjins voru kjörnir: Ludvik Hjálmtýs- son, formaður, Pétur Daníelsson, Friðsteinn Jónsson og Ragnar Guðlaugsson. í varastjórn voru kosin Helga Marteinsdóttir, Hall- dór Gröndal. Endurskoðendur Guðrún Hjartardóttir og Axel Magnússon. — Fundurinn ræddi m. a. afnám veitingaskattsins, tilvonandi reglugerð um vínveit- ingar, STEF, innflutnings kjöts og fleira. Vsrtíðaraflinn 539 fonn Reyðarfirði. Frá fréttaritara Þjóðviljeuis. Snæfugl er nýkominn heim að vertíðarlokum. Vertíðarafli báts-' ins var 530 tonn. inn til ötrass- borgar Dr. Kristinn Guðmundsson. ut- anríkisráðherra, fór 16. þ. m. með flugvél til útlanda. Fer ráð- herrann til Strassborgar til þess að sitja þar fund ráðherra-: nefndar Evrópuráðsins. (Frá utanríkisráðuneytinu). Orðsending tií Búkarestfara 1 dag kl. 5 hefst myndasýn- ingin í MlR-salnum. Þar verða til sýnis myndir úr Búkarest- förinni, og er stofnað til sýn- ingarinnar í því skyni að þátt- takendur geti pantað þær myndir sem þeir kunna að hafa hug á. Þeir scm eiga filmur eru vinsamlega beðnir að hafa þær með sér. Nauðsynlegt er að greiða fyrirfram nokkuð af verði myndanna sem menn panta. Sýningin verður opin næstu daga kl. 5-7.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.