Þjóðviljinn - 26.09.1970, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.09.1970, Blaðsíða 1
DIMINN Laugardagur 26. september 1970 — 35. árgangur — 218. tölublað. Fiskveiðasjóður íslands: Bankamenn mótmæla harilega ráiningu Sverrís Júlíussonar - Gengið framhjá bankamönnum er sóttu um starfið Ritarar Unesco- nefnda á f undi hér Dagana 6.—10. september sl. héldu ritarar Unesco-nefnda á Norðurlöndum fund á íslandi. Norrænir Unesco-ritarar halda venjul. 3 fundi árl. og hefurlsl. undanfarið tekið þátt í einum fundi á ári og boðið til fimmta hvers fundar hér, en fundirnir fara fram til skiptis á Norður- löndunum fimm. Fundurinn hófst á Hótel Sögu í Reykjavík sunnudaginn 6., en hélt síðan áfram á Hótel Höfn í Hornafirði dagana 7.—ltt. sept- ember. Aðalumræðuefni fundar- ins var undirbúningur 16. aðal- ráðstefnu Unesco, sem haldin verður í París í október—nóv- ember næstkomandi. Þátttakendur í fundinum voru alls 8, þ.e. 7 frá hinum Norður- löndunum og ritari fslenzku Unesco-ríefndarinnar. Andri ís- aksson. (Frá ísl. Unesco-nefndinni). Fylkingin Miðstjórnarfundur í dag kl. 2. ÆF Áfall fyrir íslenzkar fiskafurðir á Bandaríkjamarkaði: slenzkir fiskstautar reynasf slæm vara við gæðakönnun (B í frétt í Morgunblaðinu í gær er frá því skýrt, að við könnun sem Bandarísku neytendasamtökin hafa látið gera, hafi frosnir fiskstautar, (fiskréttur seldur tilbúinn á pönn- una) sem verksmiðjur SÍS og SH í Bandaríkjunum fram- leiða og selja reynzt mjög lök vara. Lentu fiskstautar SH í B-flokki að gæðum (ungraded) en SÍS fiskstautarnir lentu í neðsta flokknum (not acceptable). Er þetta mikið áfall fyrir þessa framleiðsluvöru okkar. Safmfcvsamit firétlt Margunblaös- ins birfcu Bandarískiu neytenda- samtökin niðurstödur gæðaköam- unar þessanar í septemibertafti tímaríts síns, Consuimer Reports, og náð'i könnunin til 20 fyrir- tækja er fraimileiða fSskstauta fyrir Baindiarfikjaimairkað. Vbru sýnishoimin tekin á 14 stærstu markaðssivæðunu>m og 22 sýnis- horn frá hverjuim fraimileiðanda. Mörg íslenzk verk á dagskrá Sinfóníusveitarinnar í vetur - Bohdan Wodiczko tekur við stjórn eftir áramót Mörg íslenzk tónverk verða frumflutt af Sinfóníu- hljómsveit íslands á síðara misseri starfsársins, sem nú er að hef jast, en eftir áramót verður Bohdan Wodiczko að- alhljómsveitarstjóri. Fram að því stjórna hljómsveit- inni Uri Segal, M. Sjostako- vitsj og P. O'Duinn og ís- 'lpndincrarnir Páll P. Pálsson, P^hert A. Ottósson og Ragn- jar Björnsson. Þeir Andrés Björnsson útvarps- istjóri og Gunnar Guðmundsson ' fe«cmlkivæmdastjóri SinifóníuhlEJám- sveitar Islands stoýrðu frá fyrir- hugaðri vetrardaigsfcrá hiljóm- sveitariranar á blaðamannaifiundi í gær, en fyrstu tónileikar vetrar- ins af 18 aills verða í Héskóla- bíói 1. október nk. og stjörnar Uri Segal, sem hijómileikaunnend- ur minnast síðan á ListahátíðinnJ í sumar, en einleikairi á píanó c-r Joseph Kalichstein, , sem leikur píanókonsert eftir Mendelssohn. Aðrir erlendir stjórnendur sem bingað koma á fyrra misseri eru Maxim Sjostakovitsj. sonur tón- skaldsins Sjostakovitsj, ¦ íri.nn Proinnsías O'Duinn, sem áður hefur stjórnað Sinfóníusiveitinni. Með Sjositakovitsj kemur sovézki einleikarinn Karina Georgyan og leikur ceKókonsert Siosakovitsj op. 107, en á síðari tónleikum af tvenniuim sem O'Duiinjn stjórnar hér verður firumdllutt sdniónía eft- ir hann, seni stendutr tii að verði flutt í fyrsíta sdnn í Irlatidi í des- emibar. Mörguim mun leika forvitni á 2. tónleikum hljómsiveitarininar í vetur, en þá leikur homleikari í fyi-sta sinn einileik með henni. Er það Iib Lanzky-Otto, sem tal- inn er meöal sex beztu hornleik- ara heimis, og leikur hamm' horn- konsert eftir R. Strauss. Þessuun tónleikum st.iórnar Pálil P. Páls- son og er síðari hluiti dagsikrár- innar helgaður verkum eftir Kai-1 O. RunólfBson, sem yerður sjötug- um um sama leyti. 10. desemiber endurflytur h]jómsrveitin ásaimt, Söngsveitimni PílhaiTnoníu 9, sinfoníu Beet- hovens í tilefni tveggja alda af- Praimíhaid á 9. síðu. Er vörunni skipt ndður í 3 Sfilofeka, A, B og Suibstandiaird, seim allir kallast hæfár og loks í fflokkina óhæf vara (not acceptaible). Fisksitautar SH verksimiiðlanna lentu samkvaamt frétt Morgun- blaiðsdns í B og undiir>filokk(nufm> nær ekki mati (un@raded), en bað er miðað við bað að varan eigi að innihalda 60% fisk. Reyndust sýnishornin af SH-fiskstautunum innilhalda f rá 59% og niður í 55% fis-k. Piskstauitasr SlS-verksmiðjanna lentu í óhæfa flokknum vegna bess, að hættuleg bein fundust í 4 af 14 pökkum frá pví fyrirtæki, annars hefði varan lent í flokkn- um Substandard, segir í Morgun- blaðsfréttinni. Þé segir par einnig að sezn dæmi um bað, hve á- hi'itfamiikil þessi skýrsla Banda- rísku neytendaisiamtakanna sé, sé bað, að stórbleðið Washington Post hafi birt niðurstöður hennar í 5 dállka frétt á forsíðu. Þjóðvil.iinn snéri sér í gær til SH og SlS en hvorugur aðilinn vildi láta haifa neitt eftir sér um betta mál annað en bað, að beir hefðu þegar í stað beðið uim skýrslu frá sínum mönnum í Bandarík.iunum og biðu niður- staða þeirra. Forsefi klands ræddi við Todor Zhsvkav J~i Þessa mynd tók Ijósmyndari Þjóöviljans f gærmorgun er forsæíisráðherra Búlgaríu To- ðor 'SAtft kav ræddi við for- seia íslands. T~| Við hli* forsætisráðherrans^r íúllsur hans, en á baksíðu Maðsins er greint frá blaða- mannafundi ráðherrans með íslenzkunt blaðamönnum sid- degis i gær. ¦ Fyrir sjkömmu réð stjóm Fiskveiðasjóðs íslands Sverri Júlíusson alþingismann for- st'jóra sjóðsins í stað Elíasar Halldórssonar. Þjóðviljanum hefur borizt fréttatilkynning frá stjórn Sambands ís- lenzkra bankamanna þar sem birt eru tvö bréf, er stjórn SÍB ritaði stjóm Fisk- veiðasjóðs vegna þessarar starfsveitingar, þar sem henni er mófcnælt harðlega og það harmað, að gengið skyldi fram hjá reyndum bankamönnum er um stöð- una sóttu. Pyrra bréf stjórnar SíB tíl stjórnar Fískveiðisjóðs Isttamds varðaindii þetba mél er dagsett 9. apríl 1970 og er það swohljóðandr. „Nú er að því komtið að ráða þurfi ftwstjóra fyrir Fiskraeáða- sjióð Islamds í stað Hltfasair Hall- dórssonar og hafei ýmsir sótt íim það eimlbætti. En imeð því að stofnuin þessi hefur fm upphafi rekið stanBsemii hliðstæða ístenak- um bðnkiuin enda yíirsifáóm benn- ar í höndiutm bainkasitijória einna og allt stanfslið í félagssiajmitök- uim banikaimiarma, þá þyldr oss seni efgi komi annað til máHia. en að í stöðu þessa. -verði ráðinn traustur og reyndMr niaður afi því stairffssiviðli. Bnda þðf* vér vasntam a-Hs góðs af hendá sftgtoteniar Fisfeweáða- sjöðs þá vitjuan vér tafca það fraim, að sajm*öík vor mu rra fite á það mfSg aitvatrieguim auguto að gengið yrði firaimlhjá þeitm hjæfu umsœkiienduir úrbatnfeamiannas'tiétt er wn starfið sækjia og að baki sér haiía áratuga reynslu i sffic- uarí sDörfluim.'' SJðaira bréfið er rttað eiBÖr að stjórn Piskveiðasjóðs haifði veitt Sverri Júlifussyni stöðuna dagsett 3. septemlber og er það svöWtjóð- Átök í Kambodju PHNOM PENH 25/9 — Hermenn iÞjóðifmlsisfýlkin'garinnar í Indó- Kína réðust í dag á borgina Skoun í Kambodju, sem er birgðastöð fyrir umtfangsmestu i hérnaðaraðgerðir sem lið her- foringjastjórnarinnar í landinu héfur ; efnt til. Meðan um 10 þúsund stjómaaiherménn* áttu í mannskæðum bardögum fyrir norðan. borgina, laumuðust skæi-uliðar í gegnum víglínuna og gerðu allharðar árásir á borg- ina. „Vér vísíuim tSl bréís vore dags. 974 1'970 og 4. gr. launaireglugerðar þar sem segir: „Þegar stöður í 6.-10. launatflokki losna eða eru ákveðnar, skulu þær auglystar lausar iá'l umsóknar í viðkcimandi bainka með nægum fyrirvtam. Við ráðningu í stöður þessar situr bankatfóllk að jafaaði fyrir." Nú hefur stjóm Pisl!cveiðas.jóðs Islands ráðið utanbankamann. f stöðu forstjóra sjóðsins þrátt fyrir fyrrgreint bi-éf, tilgi-eint áikvæði í launareglugerð bankastarfs- manna og umsókn þriggja bankf?- manna. Stjórn SlB harmar þessa á- kvörðun sjóðst,iórnarinnar og mótmælir henni harðlega." Umsögn um bók Jóhanns Páls Árnasonar er á bls. 7 Armann settur dómari við Hæstarétt í stað Gunnars Tíminn birti þá frétt í gair, að Ármann Snævarr prófessor hati verið settur hæstaréttardómari i stað Gunnars Thóroddsens og jafnframt segir blaðið, að „mikið sé nú um það rætt" að „hugsan lega" verði Gunnar Thóroddsen settur í prófessorsembætti Ar- manns í staðinn. Segir blaðið, að þess séu fá eða engin dæmi, að nýr hæstaréttardómari sé settur, þótt sæti losni í réttinum heldur séu varamenn Iátnir taka þar sæti, og byggir blaðið hugleiðingar sfa- ar um Gunnar Thóroddsen og prófessorsembættið á þessum for- sendum. Vegna þessarar fréttar Tímans sendi döms- og kirkjuimóílaráðu- neytið út eftirfairandi fréttatil- kynningu í gær og ber hún m^ð sér, að eittlhrvað hefiuir þetta verið málum blandað hjá Tímanuim: „Vegna blaöaummæla um ráð- stöfun embættis hæstaréttardóm- ara» sem varð laust, er dr. Gunn- ari Thoroddsen var veitt lausn frá embætti samkvæmt eigin ósk, hinn 16. þ.m. þykir rétt að skýra frá því, að embætti þetta var hinn 21. þ.m. auglýst laust til umsóknar með umsóknarfresti til 28. október nk., en til veitingar frá 15. nóvember nk. Jafnframt hefur Hæstiréttur með bréfi, dags. 21. þ.m., lagt til, að prófess- or Ármann Snævarr ver&i settur til að taka sæti í dóiminurn frá 29. þ.m. sbr. ákvæði 1. máilsgrein- ar 4. greinar laga um Hæstarétt Islands nr. 57, 1962, sem gerir ráð fyrir setningu yaradóimar.i uim tiltekið tímabil við þessar að- Framhald á 9 síðu. (¦ te

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.