Alþýðublaðið - 06.10.1969, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 06.10.1969, Blaðsíða 2
2 Alþýðublaðið 6. október 1969 180 nemendur í Slýrimannaskól- anum □ STÝRIMANNASKÓL- INN í REYKJAVÍK var seti- ur 1. október í 79. sinn. í skól- anum verða i vetur 180 nem- endur í 9 bekkjardeildum. Af þeim lesa 98 undir farmanna- próf og 82 undir fiskimanna- próf. Nýir nemendur í fiski- mannadeild eru nú fleiri en undanfarin ár. 1 I 1 I Skólastjórinn, Jónas Sigurðs- I son, gat þess í setningarræðu sinni, að skólinn ætti nú sæmi- | legan tækjakost, þó þyrfti hann . enn að aukast til að standast j kröfur tímans, en skortur á húsrými hamlaði mjög allri ' tækjakennslu, enda hefðu orðið mjög miklar breytingar á allri siglingatækni síðan skólinn var reistur. Kvað hann orðið aðkall- andi að fá aukið húsrými fyrir tækjakennslu. Kosið í safnráð Q Myndlistanmienn hatfa kos iS þrjá m'enn í safnr'áð Lista safns íslandls,- saimlkvæmt lcig ,um. Þ.er eru: Jófoanneg Jó- 'hannesso-n og Steinlþór Sig- •urðisson, listmlálarar og Ás- mundur Sveinsson, my.nd- höggvari. Varamenn: Svein-n Björnsson og Svavar Guð-na son, listm'ilariar og Ólöf Báls dót'tir, myndhöggivari, — Vilja kennsiu í félagsráðgjðf Reykjavík. — HEH. Félagsmálaráð Reykjavíkur- borgar samþykkti hinn 18. september einróma eftirfar- andi ályktun og sendi hana menntamálaráðherra,- „Félagsmálaráð Reykjavíkur borgar telur brýna þörf á því, vegna skorts á félagsráðgjöf- um við félagsmálastofnanir og sjúkrahús, að tekin verði upp -,-kennsla í félagsráðgjöf hér - á ; landi og sjálfsagt, að hún fari fram við Háskóla íslands. Fé- lagsmálaráð beinir því þeim á- kveðnu tilmælum til mennt.a- málaráðherra og háskólaráðs, að slík kennsla verði tekin upp svo fljótt sem nokkur kostur er.“ Það kom fram á blaðamanna fundi, sem Félagsmálaráð Reykjavíkurborgar efndi til í gær, að komið hefði til tals í þjóðfélagsfræðinefnd við Há- sköla íslands, að brýn nauðsyn væri á því, að kennsla í félags- ráfigjöf gæti hafizt sem fyrst við háskólann. Taldi dr. Björn Björnsson á fundinum í gær, • að ekki væri útilokað, að hægt yrði að tengja kennslu í félags ráðgjöf kennslu í almennum þjóðfélagsvísindum, sem fynr- hifgað væri að hefja kennslu í við háskólann innan skamms. I I I I 1 I I 1 I □ Árgerð 1870 af I.incoln Continental hefur verið breytt gersamlega í útliti, en hinn þekkti vagn ber þó með sér skyldleika við fyrirrennara sína með áberandi „grilli“ og sama glæsileikanum. Ríllinn á myndinni er fjögurra dyra „sedan“. M VínyeHingamáliS í HafnarfirSi: Reykjaví'k — HEH □ Bæjarráð Hafnarifjarðar ræd’di á fundi sínum nýleiga um niðurstöðu slkoðan'aíkönn- unarinnar s. 1. s-unhudiag u-m það, hvort veita beri hinu nýja ve tingaíhúsi Hafufirð- inga, Skip'hól, vímveitinga- leyfi eða ek&i. Verður vín- vleiltir.ig'a-miálið lckið fyr r í bæjars'tjórn n. k. þriðjud’ag og að þeim fundi lo-knum verður niðurstaða slkoða-na- ikön’nunarinnar að líkintíuim send dóm-smiáilará'ð-unieyt n-u. ssm síðan álkveður, hvort leyfið sikiuli veitt. Fyrir fiuin-di fcæjarrláðs Ha-fn arfjarðar, sem haldin-n var á fimmtudag, llá bréf Áfengis- varnarnefndar Hafnarfjarðaf, þar sem framikvæimid at'kv;pða igreiðslu’nn-ar á sunmudaig var harðlega mót.mæl't og þes-s ós'kað, að hlutlaus rannisclkn yrði lát n fara fram á þvi, hvort fylf' ta hlutleysis hefði vai'ið gætt við framikvæmd heinnar. Þrír menn s>kipa bæjarráð Hafnarfjarðar: Árni Gunn- láuigisson, formaður, Stefán Jórsson og Hörður Zophana'as son. Á fundinum voru gerð- ar bcikanir frá hverjum hinna þriggja f'uOtrúa. Fyrst lagði Árni Gunn- iaugss., fra-m eftirfarand'i bcfe un: „Tiligamgurimi með at- 'kvæðagreiðslunmi um vínveit ingaleyf, var að kanna á hlut laucan og óvilhallan hátt við 'horf hafnfirzíkra kjósenda til málsins. Þar sem meiríhluti ikjörstjóma-r, þvert ofan í fyrri álkvarðanir bæjarráðs og kjörstjórnar, leyfði um- s'æikjar. da leýfis ns, Raini Sig urðcsyni, einum að hafa um fcoðismenn í kijördeildum og fylgjast með atlkvæðagreiðsl unni, er ljóst, að hið gróifasta ójafnræði rí'kti á kjördsigi mfii andstæðinga og fylgj- enda ivínveitingaleyifisins gag’-ivar-t aðstöðu til að hafa áhrif á þátttclkiu í atk-væða- graið-í'.’lunni og þar með úr Sl t hennar. Af þessum ástæð um tél ég a'lkivæðagreiðsluna vera mai'kieysu og bsri því að ómerkja hana. Legg til, að máiinu verði vísað til frekari mieðif erðar bsejarytjórn ar og gari þar g-rein fyrir til Tögum í m'ái -nu“. Þegar bróf Áfienigis-varnar- nefndar Hafnarfjarðar kom á d'ag-slkrá, þar sem óslkað var eft'r, að hlutlaus rannsólkn yrði látin fara fra-m á fram- kvæmd kosningánna, cig Árni Gunnl'Siu’gsson hafði tjláð sig v-IIja láita ógilda aitikivæða- gre ffsluna, óukaði Hörðúr Zopihanií'asisc-n eftir því, að eftirfarandi y.rði bóikað: 1. „Ég var erlendis, þegar mál þetta kom fyrir bæjar- stjórn og tc'k þess vegna ðklki 'þá'tt í afgreið'slu málsins þar, en eð'iilegast höfði ég ■ talið að aifigreiða málið þar, enda beðið um urnsögn bæjarstjórn ar. 1. Bæjarstjórn hefur þegar áikveðið meðferð málsins og gefið bæjarráði fyrirmæli þar u m. Eft r þeim verður bæjar ráð að fara og senda dó-ms- málariáðuneytinu úrslit skoð- anakönrrunarinnar. 3. Ég tel alvarleg mistök hafa orðið á meðlíerð máls- ins, sem valda því, að minna m'ailk er tsikand'i á dkoðana- 'kc-nnuninni en ella. Um það b 1 40% þeirra, sam á kjör- s-krá eru, haifa tjláð sig fyTgj- a-ndi veiti-ngiu vínveitinigaleyf is.'ns, um 30% eru an-divígir því og 30% haf'a ekki tek.ð ajfstöðu. — Ég óska eiftir því, að af- rit af ö'lluim' bclkrjin-um í bæj- ariáði og í kjörstjórn, þær seim snert’a það ágreinings- efni, hvort s'krifarar dkuii fá að vera í kjÖrdiei'Id eða eklki, fylgi með tillkynninigun-ni til d'c'msmálaráðu.neytisins um úrslit 'slkoðanaiköTin'Un-arinn- ar, svo cig afrit af ibréfi Átengisvarr.iar-n'efnidlar og for mianns Áfengiavarnarhe-fnd- ar, til þe-ss að ráffumeytiið geti bietu-r glöggvað si.g á, með hverjum hætti könnunin fór fram. 5. Að lokiuim vll ég lýsa þ vi yifir, að ég er andvígur því, að leyfið verði veitt, og óslka 'þess e'indregið, að afrit aí þes'sari bólkun minni fy'lg;. áð- urnefndri till'kynningn um úr slitin“. Stefán Jó'nsson lét bó-ka eft irfarandl: „En-da þótt ég líti svo á, að þegar beri skv. samþylklktl bæjarstjóroar frá 1. jú-lí s. 1. að láca dió'miSímál'aráðiun'eytinni í lé hin aifdráttarlaus'u úr- slit sikoða nak ö nn u n ar in n ar frá 28. f. m. og engar þær atihiL'ig'a-seimdir fcorizt, er ég tel að raslki þeirri eðl 1 cgu málsmefflferð, tél ég þó rétifc, að bæjarfuilirúum gefist kosfc ur þess' að kynna s-ér öll gögn hér að lútandi svo og umsögn yifixikjörstjóroar eða for- manns hennar. Verði niður- staða skoðan aJkönn-u narin nar send dóms-mJálariá'ðiuney tinu þe'gar a’ð lolknum naesta bæj- arstj'órnarfundi", — AlþýðublaðiB vantar sendisveina fyrir og eftir hádegi.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.