Alþýðublaðið - 07.11.1976, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 07.11.1976, Blaðsíða 2
8 FRÉTTIR Sunnudagur 7. nóvember 1976 alþýöu- blaðiö asr Sunnudagur 7. nóvember 1976 FRÉTTIR 9 ÞÝZKRI SÝNINGU Á NÚTÍMAGRAFÍK FRESTAÐ "\ r Sýninguna átti að halda i Bogasal og opna nk. laugardag — en þegar til kom reyndist sýningin svo viðamikil, aö þaö hefði oröið að skipta henni niöur i a.m.k. 2 sjálfstæðar sýningar i þéttri upphengingu ef sýna hefði átt allar - myndirnar. Svo vel vildi til að Vestur- salur Kjarvalsstaða losnaði óvænt á timabilinu 27. nóvember — 14. des., og var þá ákveðið að flytja sýninguna þangað, — en það skeöi ekki fyrr en búiö var að senda öll boðskort á sýninguna i Bogasal. Eru boðsgestir vinsamlega beðnirað athuga þetta og að kortin gilda að sjálfsögðu á sýninguna að Kjarvalsstöðum, sem verður opnuð laugardaginn 27. nóvember. — Hér er ótvirætt um að ræða einn merkasta myndlistarviðburð á þessu ári hérlendis. Félagið Germania stendur að sýningunni i samvinnu við Instutit fur Auslandbeziehungen i Stuttgart. Bragi Asgeirsson hefur tekið að sér að sjá um upphengingu og . framkvæmd sýningarinnar i Reykja- vík ásamt félögum i Islenzkri Grafík. FYRIRLESTUR í FRANSKA BÓKASAFNINU Francis Lacoste ræðir um hann hefur haft kynni af í Franska Bókasafninu, Laufásvegi 12 veröur fyrirlestur á vegum Ahiance Francaise á Islandi mánudaginn 8. nóvember kl. 20.30. Fyrirlesarinn, Francis Lacoste mun flytja fyrirlestur, sem hann nefnir: nokkrir rithöfundar, sem ég hef haft kynni af. Francis Lacoste fæddist i Paris árið 1905 og kynntist á heimili foreldra sinna nokkrum af fremstu rithöf- undum Frakka, svo sem Paul Vaiéry, Paul Claudel, Francis Jammes o.s.frv. Munhann gera grein fyrir kynnum sinum af rithöfundum þess- um. nokkra rithófunda sem Francis Lacoste er stjómmálafræö- ingur aö mennt (École libre des Sciences Politiques). Hann hefur eink- um.starfað i utanríkisþjónustu Frakka — i Belgrad og Peking og viðar fyrir striö, gegndi siðan ýmsum áhrifastöð- um i her og utanrikisþjónustu Frjálsra Frakka (de Gaulle) i striöinu og hefur starfað eftir strið i utanríkisþjónust- unni i Washington, Japan, Marokkó, S.Þ. (fulltrúi Frakkl. i öryggisráði) sendiherra Frakklands I Canada og siðar I Belgiu. Fyrirlestur Francis Lacoste er ókeypis og öllum opinn. BOKAMARKAÐUR ÆSKUNNAR Slðastliðin 10 ár hefur barnablaðið Æskan efnt til bókamarkaðar og að þessu sinni hefur blaðið gefið Ut bóka- skrá um þær bækur, sem þar eru á boöstólum, og eru alls 576 bókatitlar. Þar eru bæöi útgáfubækur Æskunnar að sjálfsögðu og auk þess bækur frá 20 öðrum bokaútgefendum. Margt þessara bóka er torfengið annarsstaöar og geta menn fengið bækurnar sendar eftir pöntun. Verö er allsstaðar tilgreint i bókaskránni og gildir það til i sept. næsta ár, nema bækurnar verði uppseldar áður. Bókaskráin er send mönnúm ókeyp- is og þarf aðeins að hringja i slma 17336, til þess að fá hana. Auk þess fylgir hUn blaöinu, sem gefið er út I 22000 eintökum. Námsmenn skora á menntamálaráðherra - að draga til baka úthlutunarreglur LÍN Siðastliðíð vor samþykkti al- þingi lög um námslán og náms- styrki. Lög þessi áttu að jafna að- stöðu skólafólks i landinu til náms. Nýsamþykkt reglugerð og Uthlutunarreglur eru aftur á móti svivirðileg árás á kjör náms- manna. Má þar nefna að verkmenntun- ar- og listaskólar eru settir skör lægra en Háskólinn, með þvi að þeir eru háðir sérstakri fjárveit- ingu. Þar með er þeirri hættu boðið heim að rikisvaldinu sé fært vopn upp i hendurnar til að stýra vali námsmanna frá lista- og verkmenntunarskólum. Reglurn- ar bitna harðast á þeim sem helzt þyrftu á láni að halda og gera ekki ráð fyrir fjárveitingu til framfærslu barna sé um hjón eða sambýlisfólk að ræða. Nemendur MHt átelja harðlega að hafa ekki fengið tækifæri til að kynna sér reglurnar og skýra af- stöðu sina til þeirra eins og venja er meðal annarra hagsmunasam- taka I landinu. Það er þvl krafa okkar að ráðherrar dragi til baka núgildandi úthlutunarreglur og úthlutaö verði eftir gömlu reglun- um meöan unnið verði aö gerð nýrri og betri reglna. Auk þess krefjumst við: 1) að allir bekkir MHI fái rétt til námsaðstoðar 2) að námslán nægi til fullrar fram- færslu 3) að verðtrygging náms- lána verði felld niður 4) að seink- un verði ekki meiri á Utborgun lána. Nemendur MHI hvetja alla is- lenzka námsmenn til órofa sam- stöðu i þeirri baráttu sem fram- undan er. Gripum þegar I stað til fjöldaaðgerða og hrindum þess- um ósvifnu árasum ríkisvaldsins. Verkfallsfundur nemenda í KHI 5. nóv. samþykkir eftirfarandi: Fundurinn krefst þess að menntamálaráðherra dragi nú þegar til baka nýsamþykktar út- hlutunarreglur LÍN á eftirfarandi forsendum: 1. Kostnaðarmatiö er ekki unnið samkvæmt könnunum eins og tekið er fram i lögum að gert skuli, heldur er það einungis unnið samkvæmt hugarórum fulltrúa ríkisvaldsins i stjórn. LÍN og er alls óraunhæft. 2. Othlutunarreglurnar taka ekk- ert tillit til barna, ef námsmað- ur býr i sambúð. Lögin taka þó skýrt fram, að tekið skuli tillit til fjöiskyldustærðar. 3. Úthlutunarreglurnar taka ekk- ert tillit til námsmanns I for- eldrahtisum sem greiðir heim til sin (vcgna lágra tekna heim- ilis), heldur skerða lán hans um 40%. 4. úthlutunarreglurnar mismuna þannig á allan hátt einstakling- um og eru þvi ekki i samræmi við lögin, sem kveða á um „jafnrétti til náms." 5. Menntamálaráðherra undirrit- aði úthlutunarreglurnar sólar- hring eftir að hann fékk. þær i hendur. Námsmenn fengu þvi ekki tækifæri til að koma mót- • mælum sinum á framfæri og þvt siður gat menntamálaráö- herra hafa sett sig vel inn I málið á svo skömmum tima. Fundurinn krefst þvi,að nú i vetur verði úthlutað samkvæmt gömlu reglunum, en nýjar reglur verði unnar upp úr könnunum á kostnaðamati og með tilliti til fjölskyldustærðar og annarra eðlilegra kostnaðarþátta eins og lögin kveða um. Okkur finnst óeölilegt að náms- menn skuli vera einu lántakendur á tslandi, sem þurfaaðgreiða lán sin til baka I fullu raungildi. Rétt- ara væri að verðbólgubraskarar og fjárglæframenn greiddu sin lán I fullu raungildi, enda eru þeir aöalvandamál verðbólguþjóðfé- lagsins, en ekki námsmenn. Fáránlegt er að lán sem aö fullu endurgreiöast skuli háð þeim tak- mörkunum, sem nii eru i gildi. Endurgreiðslur námsmanna munu i nánustu framtlö fjár- magna LtN að fullu og þvl er eðli- legt aö námsmenn fari með stjórn lánasjóðsins. Við gerum okkur grein fyrir að við erum aðeins einn af mörgum láglaunahópum, sem nú eru á ó- lýðræðislegan hátt barðir niður af stjórnvöldum afturhalds og auð- valds. Við skorum á alla alþýðu aö sameinast i baráttunni fyrir jafnrétti I þjóðfélaginu og gegn öllum þrælalögum rikisstjórnar- innar. Vélskóla og stýrimannaskólanemar: Á almennum fundi nemendafé- laga Vélskólans og Stýrimanna- skólans var lýst yfir algjörri sam- stöðu við aðgerðir kjarabaráttu- nefndar. Skorar fundurinn á menntamálaráðherra að draga nýju reglugerðina til baka og út- hlutun verði hafin samkvæmt gömlu reglunum með kostnaðar- mati frá árinu 1973 og 100% brú- ún. TILSKÝRINGAR <*«. Félags gagnfræðaskólakennara í Reykjavík Vegna fréttar i blaðinu sl. fimmtudag um að gagnfræða- skólakennarar ætluðu ekki að taka þátt i verkfalli barnakenn- ara næstkomandi mánudag, haföi Baldur Sveinsson kennari sam- band viö blaðið og baö um að birt yrði eftirfarandi ályktun. t frétt blaðsins var sagt, að stjórn og trúnaðarmannaráð Félags gagn- fræðaskólakennara i Reykjavik hefði samþykkt, að „félagið skyldi ekki standa að verkfallsaö- gerðum, þar sem enginn grund- völlur fyrir þátttöku þeirra væri fyrir hendi". Þetta er rétt, en heimildarmanni blaðsins láðist að geta eins veigamikils atriðis i ályktun fundarins. Þvl er hún birt hér I heild: „Fundur stjórnar og trUnaðar- mannaráðs FGR, haldinn mið- vikudaginn 3. nóvember 1976, lít- ur svo á að ekki sé grundvöllur til verkfallsaðgerða eins og nU standa sakir, þar sem Landssam- band framhaldsskólakennara samdi um kjör sin við fjármála- ráðuneytið f.h. fjármálaráð- herra, svo að ekki er um hliö- stæðu að ræða við úrskurð Kjara- nefdar um kjör Sambands is- lenzkra barnaskólakennara. Þeir kennarar I FGR sem starfa að einhverju leyti sam- kvæmt úrskurði Kjaranefndar um kjör StB, vinni ekki þann hluta starfsins mánudaginn 8. nóvember nk. fremur en félagar I Stéttarfélagi barnakennara I Reykjavik." —hm. Haukur í horni íhaldsins? Sigurjón Pétursson greiddi atkvæði með meiri hlutanum í borgarstjórn A fundi í borgar- stjórn Reykjavikur s.l. fimmtudag, bar Björg- vin Guðmundsson borgarfulltrúi Alþýðu- flokksins fram svo- hljóðandi tillögu: „Borgarstjórn Reykjavikur leggur áherzlu á nauðsyn þess, að aðbúnaöur verkafólks I fisk- vinnslustöðvum i borginni sé sem beztur. Borgarstjórn er ljóst, að mikið skortir á, að svo sé I dag. T.d. er aðbúnaður i fiskverkunarstöð og fiskiðjuveri BÚR dfullnægjandi, m.a. að þvi er varðar matstofur og snyrti- aðstöðu. Einnig er aðstaða verkafólksins i vinnusölum slæm. Borgarstjórn samþykkir að beina þvl til Bæjarútgerðar Reykjavikur að láta fram- kvæma hið fyrsta nauðsynlegar endurbætur I fiskvinnslustöðum fyrirtækisins til þess aö bæta aðbunað verkafólksins. Jafnframt samþykkir borgar- stjórn að fela heilbrigðiseftirliti borgarinnar að framkvæma út- tekt á hreinlætisaðstöðu i öllum fiskvinnslustöövum I Reykja- vik. Skulu niðurstöður þeirrar úttektar lagðar fyrir heil- brigðismálaráð og borgar- stjdrn". . Flutningsmaður tillögunnar fylgdi henni úr hlaði með ræðu og vitnaöi m.a. til viðtals við Þórunni Valdimarsdóttur, formann Verkakvennafélagsins Framsóknar, I Alþýðublaðinu, en þar kom m.a. fram að aðbiinaður verkafólks I frysti- húsum væri fyrir neðan allar hellur. Eihnig kom fram, að öll frystihus i Reykjavik væru rekin með einhvers konar undanþágu. Björgvin Guömundsson taldi þessi ummæli fela 1 sér svo harða gagnrýni á ásland i fiskvinnslu- stöðvum höfuðborgarinnar, að borgarstjórn Reykjavikur gæti ekki leitt hana hjá sér. Snyrtiaðstöðu starfsfólks BCR ábótavant Þá gerði Björgvin málefni Bæjarútgerðar Reykjavikur að sérstöku umtálsefni og greindi frá bréfi heilbrigðiseftirlits til forstjóra BúR i október, þar sem bent var á ýmislegt sem betur mætti fara i fyrirtækinu, en aðallega var þó undirstrikaö aö snyrtiaðstaða og mötuneyti væru ófullnægjandi. Björgvin sagði það táknrænt, að aðbúnaöur verkafólks í fisk- vinnslustöðvum i Reykjavik væri hvaö beztur I Hraðfrysti- stöðinni i Reykjavik, hinu endurbætta húsi Einars Sigurðssonar, sem ekki hefur tekið til starfa & ný, enn sem komið er! Fram kom, að fyrir tveimur árum hefðu legið fyrir teikningar af nýjum matsal og nýrri snyrtiaðstöðu hjá BÚR. Þá var borgarfulltrúum tjáö, að Fiskveiðisjóður hefi gefið loforð fyrir f jármagni til framkvæmda ogaðþá þegar yrði hafist handa um breytingarnar. Siðan þá, hefur ekkert gerst I málinu. Þó verður að telja að hér sé um að ræða litlar fjárhæðir, þvi skv. nýtti kostnaðaráætlun, mun kosta um 22 millj. króna aö koma aðstöðu verkafólksins i viðunandi horf. Úttekt hafin á BÚR Fram kom i ræðu Björgvins, að i byrjun þessa árs hafi BÚR ráðið Helga G. Þórðarson verk- fræðing til þess að gera nokkurs konar úttekt á frystihúsi BCrR, með tilliti til hugsanlegra breytinga á húsinu I átt til aukinnar hagræðingar. Sagði Björgvin að starf verkfræðings- ins hefði tekið mun lengri tima en gert hefði verið ráð fyrir. Það heföi svo verið notað sem afsökun fyrir þvi að fresta enn framkvæmdum við lagfæringar i frystihúsinu. Taldi flutnings- maður, að tillögur Helga myndu skera úr með það, hvort mögu- legt væri aö gera viðunandi lag- færingar á húsinu nú, eða hvort að fremur borgaði sig að ráðast i byggingu nýs frystihúss i Bakkaskála. Lýsti hann þvi yfir að hann teldi slðari kostinn mun betri, og vitnaði I þvi sambandi til tillögu sem hann flutti i borgarstjórn i nóvember 1972. Þar var lagt til að hafnar yrðu undirbúningsframkvæmdir fyrir byggingu nýs frystihúss. 1 lok ræðu sinnar sagði Björgvin: „Éigætla ekki að sinni, að orð- lengja frekar nauðsyn þess að reisa nýtt frystihús fyrir BOR. A þessu stigi málsins legg ég aðeins áherzlu á, að aðbiinaður verkafólksins verðibættur. I þvi efni má ýmislegt gera, sem ekki kostar mikla fjármuni. Ég vil þvi vænta þess að tillaga min verði samþykkt". ,,AH-sæmilegur aðbúnaður" Ragnar Júliusson borgar- fulltriii Sjálfstæðisflokks og formaður útgerðarráös BtJR, fór nokkrum orðum um lillögu Björgvins Guðmundssonar og taldi m.a. að það hefði verið nær lagi að taka þetta mál fyrir i útgerðarráði og á fleiri stöðum fyrst, áður en að til kasta bor g ar s t j ór n ar kæmi. Formaðurinn sagði aðbúnað verkafólks hjá BÚR „all-sæmi- legan" og nefndi nokkur atriði þvi til stuðnings. Sagði hann að stöðugt væri unnið að endur- bótum, en var sammála þvi að margt mætti vafalaust betur fara. Að lokum lagði Ragnar Júliusson til að tillögunni yrði - visað til Utgerðarráðs og heil- brigðismálaráðs. Undir flest at- riði i máli Ragnars tóku þeir PáU Gfslason og Albert Guö- mundsson, enda sagði Albert, að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ailtaf beitt sér fyrir bættum aðbúnabi, ekki aðeins starfs- fólks i frystihúsum, heldur verkafólks yfirleitt hvar sem það væri að finna'. íhaldinu bættist óvæntur liðsauki Þá stóð upp borgarfulltrúi Alþýðubandalags, Sigurjón Pétursson, en hann situr einnig i útgerðarráði BÚR. Hann lýsti þvi yfir með ábyrgu andliti atvinnurekandans, að hann teldi að með þvi að samþykkja þessa tillögu, væri hann að lýsa yfir miklu vantrausti á sjálfan sig, enda hefði hann unnið mikið starf við að bæta aðbúnað hjá ' BOR. Hann kvaðst sjálfur hafa farið niður IBOR á dögunum, og hafði það eftir verkafólki þar, að kröfur þess hefðu að mestu . verið uppfylltar. Af þessu dró Sigurjón þá ályktun, að ástandið væri ekki eins afleitt og menn vildu vera láta. Hann lagði á það þunga áherzlu að menn yrðu að vita hverju ætti að breyta og hvernig, áður en að ráðist yrði i framkvæmdir. Þvi ætti aö flýta fyrir þvi að Hlegi Þórðarson verkfræðingur lyki ve^kefni sinu. Lýsti Sigurjón siðan yfir stuðningi sinum viö tillögu ihalds. Adda Bára Sigfúsdóttir - lýsti hins vegar stuðningi við tillögu Björgvins, svo og aðrir fulltrúar minnihlutans i borgar- stjórn, en tillögunni var visað til Utgerðarráðs og heilbrigðis- málaráðs með 9 atkvæðum ihalds og atkvæði Sigurjóns Péturssonar, ^egn 4 atkvæðum minnihlutans. Annan fulltnia Framsóknar vantaði við atkvæðagreiðsluna. —ARH Bæjarstjórn Akraness: Vill að frumvarp Benedikts og Sighvats verði samþykkt Tveir þingmanna Alþýðuflokksins, þeir Benedikt Gröndal og Sighvatur Björgvinsson, hafa lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 28/1973 um dvalarheim- ili aldraðra, þess efnis, að rikissjóður skuli að nýju greiða 1/3 af stofn- kostnaði þessara heim- ila. A fundi sinum 29. oktober siðast liðinn samþykkti bæjarstjórn Akraness einróma, af þessu til- efni, svohljóðandi áskorun til Alþingis: „Bæjarstjórn Akraness sam- þykkir að beina þeirri áskorun til Alþingis aðsamþykkja frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. Sighvatur Björgvinsson. Benedikt Gröndal 28/1973, um dvalarheimili aldr- aðra, er nú hefur verið lagt fram ogfelur I sér, að rikissjóður skuli að nýju greiða 1/3 hluta stofn- kostnaðar við þessar stofnanir". t greinargerð með frumvarpinu segir, að árið 1973 hafi verið sett lög um dvalarheimili aldraðra, og hafi þar verið gert ráð fyrir, aö rikið greiddi þriðjung af kostnaði við byggingu þeirra, tæki og bún- að. Arið 1975 hafi þetta ákvæði svo verið numiö Ur lögum, og^ hafi það átt að heita liður i skiptingu verk- efna milli rikis og sveitarfélaga, að hin siðarnefndu bæru kostnað dvalarheimilanna að fullu. Þessi skyndilega breyting hafi valdið sveitarfélögum margvis- legum erfiðleikum, enda hafi hUn verið framkvæmd af nokkurri harðneskju og hafi sveitarfélögin staðið uppi með kostnað, sem þau höfðu stofnað til i góðri trU á hlut rikisins samkvæmt lögum. Siðan segir: „Það eru veiga- mikil rök I þessu máli, að á höfuð- borgarsvæðinu eru reist sttír og myndarleg dvalarheimili fyrir happdrættisfé, sem safnað er á öllu landinu i skjóli. heimildar i lögum. önnur sveitarfélög hafa ekki slika tekjulind til að sinna þessu aðkallandi verkefni, og leggst það á þau með óviðunandi þunga. Er þvi réttlætismál að taka aftur upp rikisaðstoð við þe^sar framkvæmdir, eins og var I upphaflegum lögum. FarseÓill, semvekurf erlendis • • lUð í desember bjóöum viö sérstök jóla- fargjöld frá útlöndum til l'slands. Þessi jólafargjöld, sem eru 30% lægri en venjulega, gera fleirum kleift aö komast heim til íslands um jólin. Ef bú átt ættingja eöa vini erlendis, sem vilja halda jólin heima, bá bendum viö bér á að farseðill heim til íslands er kærkomin gjöf. Slikur farseöill vekur sannarlega fögnuö. FLVCFÉLAG LOFTLEIBIR ISLAHDS Félög með fastar áætlunarferðir Tímakaup nær þrefalt lægra en í Svíþjóð? island er eitt mesta láglaunasvæði í Evrópu, það hefur verið stutt mörgum rökum. Hér kemur til dæmis eitt ágætt dæmi. Þar er borið saman kaup verkamanna i nokkrum löndum annars vegar og svo verö á ben- sini hins vegar. Kemur I ljós að þar er kaupmáttur hins islenzka verkamanns mörgum þrepum neðar en kaupmáttur bræðra hans á Norðurlöndum. Samkvæmt nýjum upplýsing- um frá AIT-FIA Joint Comm- ittee um bensinverö erlendis, er verð á bensini i eftirtöldum rikj- um sem hér segir: t Danmörku kostar 1 Htri af benslni isl. kr. 72, 34, i Noregi kostar hann Isl. kr. 77.12, i Svi- þjóð kostar hann Isl. kr. 71.86. Meöaltimakaup verkamanns I sömu löndum er sem hér segir: Danmörk Isl. kr. 803.75, Nor- egur Isl. kr. 825,01 Sviþjóð Isl. kr. 1122.75 og tsland 3912.50. Ef verkamaöur ekur 500 km I sinu heimalandi, er hann heila 9.30 klst að vinna fyrir bensini á tslandi i Danmörku 4.5 klst. i Noregi 4.37 klst og I Svíþjóð 3.15 klst. M"iðað er viö bifreiö sem eyöir 10 itrum af bensini pr. 100 km. —ARH

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.