Lesbók Morgunblaðsins - 16.11.1996, Blaðsíða 20

Lesbók Morgunblaðsins - 16.11.1996, Blaðsíða 20
4- SKYLDA OKKAR AÐ KOMA ÍSLENDINGASÖGUNUM Á HLJÓÐRÆNT FORM GÍSLI Helgason í hljóðverinu. Morgunblaðió/Kristinn Hljóðbókaklúbburinn gefur út sex íslendingg- sögur ó hljóóbókum ó mónudaginn. ORRI PALL ORMARSSON ræddi vió Gísla Helgason, einn forsvarsmanna klúbbs- ins, í tilefni þessa. EGAR Hljóðbókaklúbburinn var settur á laggimar á liðnu ári var það meðal annars gert að forgangsverkefni að gefa út allar íslendingasögumar á hljóðbók. Á mánudaginn verð- ur fyrsta áfanganum fagnað en þá koma út fjórar bækur sem hafa að geyma sex sögur, Fóstbræðra sögu, Bárðar sögu Snæfellsáss, Kjalnesinga sögu og Jökuls þátt Búasonar og Hrafnkels sögu og Fljótsdæla sögu. Klúbburinn lætur ekki þar við sitja að þessu sinni því á sama tíma koma út Furðulegt ferðalag eftir Aðal- stein Ásberg Sigurðsson og Útlendingurinn eftir nóbelsskáldið Albert Camus, auk þess sem Gauragangur eftir Ólaf Hauk Símonarson verður gefínn út í samvinnu við Ríkisútvarpið. Gísli Helgason hjá Hljóðbókaklúbbnum segir að kostað hafí verið kapps um að gera útgáf- una á Islendingasögunum, sem styrkt er af Menningarsjóði, sem best úr garði og var Öm- ólfur Thorsson miðaldafræðingur meðal annars '*kvaddur á vettvang til að ritstýra henni. „Þessi útgáfa er fyrst og fremst hugsuð sem skemmt- un fyrir almenning, auk þess sem námsmenn geta vonandi hagnýtt sér hana, ekki síst erlend- ir stúdentar í íslenskum fræðum," segir Gísli. Hvers vegna leggur Hljóðbókaklúbburinn svona mikla áherslu á útgáfu íslendingasagna? „Hér em náttúrulega á ferð þjóðargersemar sem almenningur hefur haft yndi af að heyra lesnar svo öldum skiptir, þannig að við lítum á það sem skyldu okkar að koma þeim á hljóð- rænt form,“ segir Gísli. Lesarar em flestir landskunnir en að sögn Gísla þótti Hljóðbókaklúbbnum brýnt að fá til liðs við sig fólk sem hefur sett sig inn í sagna- heim viðkomandi íslendingasagna. Hjalti Rögn- valdsson leikari les Bárðar sögu Snæfellsáss, Ingibjörg Haraldsdóttir skáld les Kjalnesinga sögu og Jökuls þátt Búasonar, í Fóstbræðra sögu getur að heyra rödd Erlings Gíslasonar leikara og Svanhildur Óskarsdóttir miðalda- fræðingur les Hrafnkels sögu og Fljótsdæla sögu. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson les sína sögu sjálfur, lesari Útlendingsins er Benedikt Erlingsson leikari og starfsbróðir hans, Ingvar E. Sigurðsson, ljær Gauragangi rödd sína. Fyrir almennan markaó Hljóðbókaklúbburinn er í eigu Blindrafélags- ins en starfar sjálfstætt. Útgáfustjóri er Aðal- steinn Ásberg Sigurðsson. Að sögn Gísla er klúbbnum ætlað að gefa út ódýrar hljóðbækur fyrir almennan markað, „þar sem við emm á þeirri skoðun að slíkar bækur séu ekki ein- göngu ætlaðar sjónskertu fólki heldur almenn- ingi. Erlendis em hljóðbækur að verða sífellt vinsælli og í Bandaríkjunum og á Norðurlönd- um em þær orðnar almenningseign. Svo virð- ist sem Islendingar séu líka að vakna til vitund- ar um að þessar bækur séu ekki eingöngu ætlaðar fámennum hópi.“ Gísli segir að svo virðist sem Hljóðbókaklúb- burinn hafí fengið góðan hljómgrunn en félag- ar í honum em vel á sjöunda hundrað talsins. Klúbburinn leitast við að gefa út hljóðbók á sex til átta vikna fresti og gefst klúbbfélögum kostur á að kaupa þær áður en þær em settar á almennan markað. Mun sú regla reyndar ekki verða viðhöfð um íslendingasögurnar því þær fara beint á almennan markað. Fyrsta útgáfubók klúbbsins var skáldsaga Jaroslavs Hazeks, Góði dátinn Svejk, í íslenskri þýðingu Karls ísfelds. Lesturinn hafði Gísli Halldórsson leikari með höndum. Á næsta ári verða 40 ár liðin frá því farið var að lesa inn á hljóðbækur á íslandi á vegum Blindrafélagsins. Áð sögn Gísla var í fyrstu notast við stórar og gamaldags segulbands- spólur og einungis gert eitt eintak af hverri bók. Var sú aðferð notuð fram til ársins 1975, þegar farið var að lesa inn á snældur og frá árinu 1977 hefur eingöngu verið lesið inn á snældur. 1975 var hafin samvinna milli Blindrafélagsins og Borgarbókasafnsins um gerð hljóðbóka, fólst hún í því að Blindrafélag- ið sá um framleiðslu og gerð bókanna en Borg- arbókasafnið annaðist dreifinguna. Blindrabókasafnið tók til starfa árið 1983 sem ríkisstofnun og þá lagðist öll framleiðsla hljóðbóka af á vegum Blindrafélagsins. Árið 1988 var hljóðbókagerðin hins vegar endur- reist þar á bæ í því augnamiði að gera blindu og sjónskertu fólki kleift að eignast eigin bækur og jafnframt hvetja aðra aðila til að hefja útgáfu á bókum, tímaritum og öðm efni sem kemur út á hefðbundnu letri á snældum eða öðm formi sem hentar blindu og sjón- skertu fólki, að þvi er fram kemur í máli Gísla. Fyrir nokkrum ámm tóku Blindrafélagið og Almenna bókafélagið síðan höndum saman um útgáfu hljóðbóka og var hún, að sögn Gísla, nokkuð umfangsmikil, auk þess sem samvinna var um tíma höfð við Ftjálsa fjölmiðlun og Úrvalsbækur. Nú er hljóðbókaútgáfa alfarið á snærum Hljóðbókaklúbbsins. Morgunbladió á stafreenu farmi Hljóðbækumar em framleiddar í Hljóðbóka- gerð Blindrafélagsins sem hefur sitthvað fleira á sinni könnu en bókaútgáfu. Með tilkomu tölvutækninnar hefur hún til að mynda hafíð útgáfu efnis á tölvutæku formi og einn stærsti áfanginn á því sviði hefur verið útgáfa Morgun- blaðsins á stafrænu formi, sem byggist á því að sjónskertir tölvunotendur fá blaðið sent heim á hverjum degi og geta lesið það með hjálp talgervils eða blindraletursskjás. „Um þessar mundir erum við síðan að vinna að því að öll dagblöð landsins verði aðgengileg blindu og sjónskertu fólki með sama hætti, auk þess sem við erum að koma upp rafrænu bóka- safni, þannig að í framtíðinni eiga tölvunotend- ur að geta náð sér í bækur, blöð eða tímarit í tölvubanka sem komið verður upp,“ segir Gísli. Hvað bókaútgáfu áhrærir segir hann að sem stendur sé hljóðsnældan á hinn bóginn að- gengilegust fyrir almenning, þrátt fyrir ýmsa agnúa, til að mynda sé erfítt að leita uppi efni á henni. Hún verði því áfram við lýði um sinn. „Að mínu mati er geisladiskurinn hins vegar framtíðin en núna er til dæmis verið að þróa forrit erlendis sem virkar þannig að fólk getur leitað mjög auðveldlega að ákveðnum köflum og jafnvel orðum.“ Gísli er bjartsýnn á framtíðina — Hljóðbóka- klúbburinn hafi ærið verk að vinna. Verið er að leggja lokahönd á næstu bók, íslandsförina eftir Guðmund Andra Thorsson, sem koma mun út á næstu vikum. Höfundur les sjálfur. Kemur bókin jafnframt út í hefðbundnu formi fyrir þessi jól, líkt og bók Aðalsteins Ásbergs, en þann hátt leggur Hljóðbókaklúbburinn mikla áherslu á að hafður verði á í framtíð- inni — bækur komi á sama tíma út á hljóð- rænu formi og prenti. „Síðan er ekki verra að fá höfundana sjálfa til að lesa en það gefur bókum alltaf aukið gildi. Þá eru upplestrar manna á borð við Halldór Laxness og Davíð Stefánsson, svo sem við vitum, orðnar gersem- ar. í ljósi þess mætti spyija hvaða þýðingu það hefði fyrir okkur Islendinga að eiga sem dæmi upplestur Einars Benediktssonar á eigin verkum.“ GUNNAR BJÖRNSSON EINLEIKARI Á TÓNLEIKUM MEÐ SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÁHUGAMANNA ÞRJÚ verk verða flutt á tónleikum Sinfó- níuhljómsveitar áhugamanna í Nes- kirkju í Reykjavík næstkomandi sunnu- dag: Forleikur að óperunni ítölsku stúlkunni frá Alsír eftir Rossini, Kol Nidrei, sem er adagio fyrir selló og hljómsveit eftir Bruch og sinfón- ía nr. 103 í Es-dúr eftir Haydn. Einleikari á selló verður sr. Gunnar Bjömsson en stjóm- andi hljómsveitarinnar er Ingvar Jónasson. Sinfóníuhljómsveit áhugamanna skipa tón- listarmenn úr ýmsum áttum. Stærsti hluti þeirra em áhugamenn, fólk sem hefur lært hljóðfæraleik en ekki stundað hann í atvinnu- skyni, annar hluti eru nemendur og auk þeirra eru iðulega fengnir að láni nokkrir atvinnu- menn til styrkja sveitina þegar mikið liggur við. Einleikarinn, Gunnar Björnsson, er kannski betur þekktur sem prestur, nú að Holti í Önundarfirði, en hann hefur lagt stund á sellóleik frá unglingsárum og er gripinn í stutt spjall áður en æfing hófst: -Ég hef alltaf haldið hljóðfæraleikaranum í mér við og reynt að koma fram reglulega og hefur það helst verið á sviði kammertónlist- ar en stundum getur liðið langur tími á milli þegar annir eru miklar í prestsstarfinu, segir Gunnar aðspurður um tónlistariðkunina. -Sennilega var þetta líflegast á árunum þegar ég þjónaði í Fríkirkjunni í Reykjavík og þegar ég var félagi í Kammersveit Vestfjarða með nokkrum kennurum tónlistarskólans á ísafírði á árunum milli 1970 og 1980. Það væri gam- an ef við gætum aftur komið á slíkum hópi, '-segir Gunnar þegar hann rifjar upp fyrri tíð. Sé farið lengra aftur í ferilinn má geta þess að Gunnar lék í ein 10 ár með Sinfóníuhljóm- sveit íslands, byijaði á unglingsárum og hélt því áfram þar til hann tók prestsvígslu. REYNIAÐ HALDA S HLJOÐFÆRALEIKAR- ANUMÍMÉRVIÐ Morgunblaðið/jt FEÐGARNIR brosmitdir og tilbúnir í slaginn. Björn R. Einarsson og Gunnar og Oddur. -Þetta eru eins konar fjölskyldutónlekar, sagði Ingvar Jónasson stjórnandi er hann kynnti Gunnar fyrir hljómsveitarmönnum og er skýringin sú að ásamt Gunnari leggja fað- ir hans, Björn R. Einarsson og Oddur, bróðir hans, hljómsveitinni lið en þeir eru báðir bás- únuleikarar. -Björn er í björgunarsveitinni okkar, segir formaður Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna, Páll Einarsson jarðeðlisfræðing- ur og sellóleikari, sem kom aðvífandi og átti þar við Bjöm og sagði að hann hefði nokkrum sinnum áður styrkt sveitina. -Ég fylli í göt ef á þarf að halda, segir Björn -og mér finnst gott að fá þetta tækifæri til að spila áfram því við verðum að hætta sjötugir í Sinfóníu- hljómsveit Islands eins og aðrir ríkisstarfs- menn, bætir hann við en hann var þó beðinn að halda áfram í ár meðan maður fannst til að taka sæti hans. -En nú er ég að byija aftur á byijuninni, nú tek ég fyrstu bækurnar og fer í endurhæfingu. Það var kannski ekki allt- af nógu góður tími til þess þegar atið var mest, segir Björn en hann hefur komið víða við í músík, verið í Stórsveit Reykjavíkur, Lúðrasveit Reykjavíkur og var með vinsæla danshljómsveit um árabil. Aftur er vikið orði til Gunnars og spurt hvort hann hafi fyrri kynni af verkinu eftir Bruch. -Ég hef einu sinni leikið það áður og þá með píanói en það er talsvert annað að leika það með hljómsveit og hlakka ég mikið til þess. Ég hef líka aðeins einu sinni áður leikið ein- leik með hljómsveit, það var þegar ég tók próf- ið frá Tónlistarskólanum svo það verður spenn- andi að spreyta sig með þessu góða fólki. Tónleikarnir í Neskirkju hefjst klukkan 17 sunnudaginn 17. nóvember og er miðaverð kr. 1.000 en frítt fyrir börn og eldri borgara. 20 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ~ MENNING/LISTIR 16. NÓVEMBER 1996

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.