Frjáls þjóð - 06.09.1952, Blaðsíða 1

Frjáls þjóð - 06.09.1952, Blaðsíða 1
Ö^O FRJÁLS ÞJÓÐ 1. árg. Laugardaginn 6. september 1952 1. tbl. u*JV%nrjvu\rjvvvwv'Juvv\i%f^rj*. Orðabelgur Staka. Þér finnst þú Jánsamur, landi minn góður, þvi lánin og gjafirnar streyma að þér, en stöðugt þinn metnaðar- mótvirðissjáöur og manngildisinnstœðan rýrn- andi fer. Þessa eftirtektarveröu vísu, eftir Steingrím Baldvinsson bónda í Nesi í Suður-Þingeyjar- .sýslu, las Karl Kristjánsson al- Jiingismaður í Ríkisútvarpirm s.l. vor. Þar var hún gripin á lofti og er hér prentuð til þess að fleiri geti lært hana og nm boðskap hennar hugsað. „Svarti-Pétur" l svartapétri rikisstjórnar- innar, þar sem búnar eru til ¦jöfnur milli stjórnarflokkanna úr mannspilum spillingarinnar, og þær siðan lagðar varlega i spilabunka gleymskunnar, hefur sá einstœði atburður gerzt, að ¦dómsmálaráðherra hefur lagt ,£varta-Pétur" sjálfan upp, og -neitað að jafna. Þann 1. sept. s.l. tilkynnti <dómsmálaráðuneytið nefnilega, <ið loksins hefði verið ákveðin -málshöfðun í „olíumálinu" svo- nefnda. Almenningur spyr: Hvað hafa ráðherrar Fram- sóknarflokksins nú gert af sér, -að ekki skyldi jafnað? FRJÁLS ÞJÓÐ kemur framvegis út á hverj- um mánudegi. Fyrsta blaðið er látið koma út í dag í til- efni af opnun „Iðnsýningar- innar 1952." Gerizt áskrifendur að FRJÁLSRI ÞJÓD Afgreiðsla: Skólavörðustíg 17. Sími 2923. Avarp til lesenda BLAÐ ÞETTA, sem nú hefur göngu sína, á að verða helgað þjóðmálum fyrst og fremst, ogf er gefið iít af nokkr- um óflokksbundnum mönnum. Blaðið á upphaf sitt að rekja til þess, að aðstandendur þess eiga ekki samleið með neinum stjórnmálaflokki okkar og telja sig hvergi hafa aðgang að blaði, þar sem þeir geta látið skoðanir sínar í ljós. Svo er talið, að hér sé fullt skoðanafrelsi, mál- frelsi og ritfrelsi, og þannig er þetta á yfirborðinu. En því nær öll stjórnmálablöð hér á landi eru gefin út af stjórnmálaflokkunum, og þar eiga ekki aðrir aðgang en þeir, er samstöðu hafa með flokksleiðtogunum- á hverjum tíma. Þegar frá eru taldir flokksleiðtogarnir, flokksþrælarnir og örfáir flokksgæðingar,verða menn að kosta það sjálfir, ef þeir vilja láta skoðanir sínar frjálsmannlega uppi á al- mannafæri, og til þess er varla önnur leið fær en samtök um útgáfu blaðs. Fyrst og fremst bafa sjálf- stæðismál þjóðarinnar kall- að á okkur og bi'ýnt til þess- arar blaðsstofnunar. Það skal ekki dulið, að við litum svo á, að hið nýja hernám hafi verið yfir þjóðina kall- að að nauðsynjalausu og hún hafi beinlínis verið flekuð og blekkt til þess að láta sér það lynda. Við lit- um einnig þannig á, að á utanrikismálum okkar, f jár- málum, viðskiptamálum og að nokkru leyti atvinnumál- um hafi verið haldið á þann veg hin siðari ár, að í bráð- an voða stefni með alla framtíð þjóðarinnar, fyrst og fremst sem sérstakrar Innréttingarnar Á iðnsýningunni, sem opnuð er í dag, er deild helguð Skúla Magnússyni og innréttingum hans. Er m.a. fyrir komið likani af innréttingunum, sem gert var í þessu skyni. Myndin bér að ofan er af líkaninu. frjálsrar þjóðar, en einnig framtíð einstaklinga henn- ar, sem mennilegs og dug- andi fólks. Eins og málum er nú kom- ið, teljum við, að hefja þurfi baráttu fyrir brottflutningi alls erlends hers úr landinu eins fljótt og verða má, þannig að við gerða samn- inga sé þó staðið af okkar hálfu, þar sem þeir samn- ingar eru gerðir af löglega kosinni stjórn, þó að vafa- samt sé, að hún hafi haft heimild og umboð til að gera þá. Þar til sá brottflutning- ur verður, þurfum við að gæta alls manndóms í sam- búðinni við hernámsliðið, halda fram rétti okkar til fulls, gæta sæmdar okkar bæði sem þjóðar og ein- staklinga, verjast yfirgangi og yfirtroðslum í okkar eig- in landi og gæta þess, að á- hrif hernámsliðsins verði sem minnst á háttu okkar, menningu, þjóðlíf allt og at- vinnulíf. Við eigum að ein- angra herinn, og við verðum að krefjast þess, að hann verði skilyrðislaust inni- luktur á sinu „varnarsvæði" eigi síður en rússneski her- inn í Porkkala í Finnlandi. Ætti það einnig að vera metnaðarmál Ameríku- manna að sýna hér eigi meiri, verri og skaðvænlegri yfirgang en Rússar í Finn- landi, svo illa sem Rússar bafa þó leikið Finna. Eigi teljum við það síður nauðsynlegt að hefja bar- áttu fyrir því, að þjóðin standi á eigin fótum at- vinnulega og fjárhagslega. Sú snikjupólitik, sem rekin hefur verið undanfarin ár, — beint og óbeint i sam- bandi við hersetu Ameríku- manna hér, — er löngu ó- þolandi og má eigi eiga sér stað lengur. Atvinnuvegi okkar verður að reka á þann hátt, að þeir standi undir þjóðarbúinu, og verð- ur að hefja baráttu fyrir því, að þjóðin standi öll að því, að þeir verði endur- reistir til þess. Við vitum, að sú endurreisn má takast, ef fólkið vill og þorir og fær þolanlega forystu. Þrátt fyrir alla okkar niðurlæg- ingu nú höfum við meiri og betri skilyrði til þess en nokkru sinni áður að láta atvinnurekstur bera sig og skila arði hér á landi. En til þess þurfum við að taka upp algerlega nýja pólitík í öll- um okkar atvinnumálum og stjórnmálum. Við lofum engum töfra- lyfjum til bjargar þjóðinni, efnahag hennar og sjálf- stæði. Við höfum enga trú á því, að það verði henni til bjargar að veðja á Rússa eða Ameríkumenn, við trú- um ekki heldur á happ- drætti í einni eða neinni mynd, heldur á heiðarlegt starf, heiðarlega málfærslu og heiðarlegan vilja til að lifa eins og menn. Við vilj- um, eftir því sem við höfum bezt vit á, segja þjóðinni, hvar og hvernig hún er stödd og taka okkar þátt í starfi hennar til heiðarlegr- ar viðreisnar. Auðráðið mun af því, sem þegar er sagt, að við hljót- um að beitast gegn þeirri rikisstjórn, sem nú situr hér við völd. Það viljum við þó taka fram, að ekki lítum við svo á, að hún hafi allt illa gert, og það er ásetningur okkar að láta hana njóta sannmælis fyrir það, sem hún hefur vel gert og sæmi- lega og kann vel að gera hér á eftir. Okkur hefur ekki undizt stjórnarandstaðan hér á landi heiðarlega rek- in, og því sækjumst við ekki eftir neinni samstöðu við hana í mörgum atriðum. Við skoðum Alþýðuflokk- inn og AB-blaðið hreina andstæðinga í sjálfstæðis- málum þjóðarinnar og við teljum að flokkurinn hafi haldið þannig á stefnu sinni í atvinnumálum og fjármál- um, að þar sé ekki heldur hægt að eiga samleið. — Sovétdýrkun Sósíalista- flokksins og Þjóðviljans sýnist okkur af sama toga spunnin og Amerikudýrk- un „Sjálfstæðisflokksins" og Morgunblaðsins og ger- um engan mun á þeirri „sjálfstæðisstefnu", sem á er sett rúsnesk eða amerísk yfirskrift. Við neitum al- gjörlega og afdráttarlaust að láta draga okkur í dilka austurs og vesturs, svo að þjóðinni verði á þann hátt skipt í tvær fjandsamlegar fylkingar, sem hefðust raun- verulega ekki annað að í sjálfstæðismálum þjóðar- innar, en að metast um það, hvort þjóðinni sé hagkvæm- ara að vera bandarísk eða rússnesk hjálenda. En slík hefur „sjálfstæð- isbarátta" núverandi stjórn- málaflokka verið siðustu ár- in, meðan íslenzkur mál- staður hefur gleymzt, og það er fyrst og fremst þess vegna, sem við erum i ein- dreginni andstöðu við þá alla. Framh. á 3. síðu. Stefna blaðsins 1. Vér viljum leitast við að endurvekja heilbrigoan þjóðarmetnað Islendinga og trú þeirra á, að þeim sé eftirsóknarvert og kleift að búa einir að landi sínu við óskorað fjárhagslegt og stjórnarfarslegt sjálfstæði. Hersetu í landinu á friðartímum teljum vér þjóðhættulega og vansæmandi og viljum, að henni verði lokið sem fyrst. £n á meðan svo er ekki, munum vér kref jast lokunar hinna erlendu herstöðva og algerrar einangrunar Mns erlenda hers. Vér höfum jafnmegna vanþóknun á hvoru tveggja, undirlægjuhætti forustumanna kommún- ista gagnvart Rússum og forustumanna hinna flokkanna þriggja gagnvart Bandaríkjamönnum. Vér höfum óbeit á hinni auvirðilegu betlipólitik núverandi ráðamanna. 2. Vér erum formælendur lýðræðislegs stjórn- arfars og erum því eindregnir andstæðingar ein- ræðisstefnu kommúnista og öfgafullra hægrí- manna. 3. Vér aðhyllumst frjálslega sósíaldemókratiska stefnu í efnahagsmálum og teljum, að í þjóðfélagi voru sé rúm fyrir allt í senn: einkarekstur, sam- vinnurekstur og opinberan rekstur, er hver um sig hafi sérstöku, þjóðnýtu hlutverki að gegna. Ver viljum víðtækar félagslegar umbætur og teljum skylt að tryggja og fullkomna þau féiagslegu hlunnindi, sem þegar hafa veríð lög- fest. En eins og nú er ástatt í þjóðfélagi voru, teljum vér, að allra brýnust þörf sé á að ráðast gegn og uppræta sukk, spillingu og óstjórn opin- berra stofnana og í hvers konar rekstrí, sem al- menning varðar. Vér heitum á alla þá, sem fallast á f raman- skráð stefnuatriði, hvar í flokki sem þeir hafa staSiS, aS ljá oss HSsinni sitt í baráttu vorri. BlaS vort viljum vér gera aS frjálsum vett- vangi allra HSsmanna. Iðnsýningin 1952 Þar, sem aflvélar eru fram- leiddar, hefur iðnaðurinn numið land 200 ára mmningarsýningin um Innréttingarnar er sögulegur viðburður í ísienzku atvinnulífi I dag verSur opnuS í Reykjavík stærsta iSnsýning, sem haldin hefur verið hér á landi. Sýningin er helguð 200 ára afmæli Innréttinga Skúla Magnússonar fógeta og sýnir framleiSslugetu íslenzka íðnaSanns í dag. Hún er afrek unniS í trú á HfiS og landiS. Klukkan tvö í dag verður sýningin opnuð með hátíðlegri athöfn. Athöfnin hefst með því að Sveinn Guðmundsson, for- maður framkvæmdanefndar, f lytur ávarp. Að því loknu lýsir forseti fslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, sýninguna opnaða. Þá flytja ræSur þeir Bjarni Benediktsson, utanríkisráð- herra og Gunnar Thoroddsen, borgarstjóri, en lúðrasveit leik- ur að ræðunum loknum. Þegar þessum þætti opnun- arinnar er lokið, verður farið með boðsgesti um sýningar- svæðið og þeim gefinn kostur á að sjá og fræðast um það, hvaða verk íslenzkar hendur geta leyst með aðstoð tækninn- ar. Klukkan 15,30—17 verða boðsgestum bornar veitingar í veitingasal sýningarinnar. Sýningin opin almenningi. Þegar hinni hátíðlegu opnun- arathöfn lýkur kl. 17 í dag, verður sýningin opnuð almenn- ingi. Verður hún að sjálfsögðu opin daglega, og er gert ráð fyrir, að hún standi fram undir 20. október. Er ekki að efa, að þar verði margt um manninn, þar sem engin eiginleg iðnsýn- ing hefur verið haldin hér á landi síðan 1932, en á þeim 20 árum; sem síðan eru liðin, hef- ur raunveruleg bylting átt sér stað í íslenzkum iðnaði, bæði hvað tækniframfarir og marg- breytni framleiðslunnar snert- ir. Hlýtur það að vera ánægju- legt fyrir þá, sem sáu iðnsýn- inguna á kreppuárunum 1932 að bera hana saman við þessa sýningu. Skúladeild. Þegar komið er inn í anddyri aðalinngangs, sem er á annarri Framh. á 4. síðu. LANDSSOKASAFN <M IS«687 xsia:n;;3

x

Frjáls þjóð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls þjóð
https://timarit.is/publication/311

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.