Tíminn - 21.10.1978, Blaðsíða 3

Tíminn - 21.10.1978, Blaðsíða 3
Laugardagur 21. október 1978 Félög matvöru- og kjötkaupmanna: Uppsagnir fólks og lokun fyrirtækja — fáist ekki hærri álagning HEI — A fundi Félags matvöru- kaupmanna og Félags kjötkaup- manna er haldinn var s.l. þrioju- dag, var skoraö á verölagsyfir- völd ao iáta nii þegar fara fram leioréttingu á smásöluálagningu til samræmis við þær hækkanir, sem orðið hafa á rekstrarkostnaði verslana á árinu. Fundurinn vakti sérstaka athygli á þvi aö nú þegar eru f jöl- margar smásöluverslanir reknar með tapi og að óbreytt ástand leiöi til uppsagnar starfsfólks fyrirtækjanna og e.t.v. lokunar þeirra. Fundurinn varaði eindregið við þvi, að gerðir yrðu kjarasamn- ingar við launþega meðan ekki er ljóst hvaða ákvörðun verðlags- yfirvöld taka i verðlagsmálum og hvort nauðsynleg leiðrétting til handa smásöluversluninni fæst. Sjómannafélag Reykjavíkur: Haf nar tilmælum ASI — um afturköllun uppsagnar kjarasamninga HEI — Stjórn og trúnaðarmannaráð Sjómannafélags Reykjavikur sam- þykkti á fundi i fyrra- dag að hafna tilmælum A.S.t. um afturköllun uppsagnar á kjarasamningum fiski- manna. I fréttatilkynningu frá Sjómannafélaginu segir að við sfflustu ákvöröun fiskverðs hafi verið gengiö stðrlega á hlut fiskimanna, þar sem lögbund- inni ákvörðun um hækkun fisk- verðs hafi ekki verið framfylgt. Þá hafi samningum fiskimanna verið sagt upp á grundvelli gengisfellingar.en i uppsagnar- ákvæðum þeirra samninga eru ekki aðeins kaupliðir samnings- ins lausir heldur samningurínn allur. Uppsögn kaupliða farmannasamninga hafi einnig átt sér stað vegna gengisfell- ingar. Timinn spuröi Óskar Vigfús- son formann Sjómannasam- bandsins, að þvi hvort reikna megi með að þessi ákvörðun sé stefnumarkandi fyrir heildar- samtök sjómanna. — Um það er nú ekki gott að segja á þessu stigi málsins, agði óskar. — En sjómannasambandsþing verður haldið n.k. föstudag og ég geri ráð fyrir að þar veröi þessi mál rædd. Það verður auðvitað þingsins að ákveða hvaða stefnu skuli taka i málefnum sjómannastéttarinnar. En ég á allt eins von á því með tilliti til þess sem á undan er gengið, sérstaklega i sambandi við verðlagningu á fiski nii siðast, að menn verði ekki alltof ánægðir. Kg á þvi von á, að menn hugsi sig tvis var um, áður en þeir taka jákvæða afstæðu til þessarar beiðni A.S.I. — Enhefurekkifastakaupog kauptrygging fylgt þvi sem gerist i landi? — Jú, og þar sjá sjómennirnir hvort þeir fylgja eftir öðrum launþegum i landi. Fiskverð eins og þaö er ákveðið á hverj- um tima, má f orðsins fyllstu merkingu leggja að jöfnu við bónus, ákvæðisvinnu eða uppmælingu. Hækki þvi sá tonnafjöldi sem sjómenn þurfa að fiska upp I lágmarks- kauptryggingu, þýöir það að þeir dragast aftur úr öðrum I þjóðfélaginu. Þess vegna er það rökrétt að sjómannastéttinni verði ekki misboðið með þvi að lækka fisk- verð, þannig aö það fylgi ekki eftir þeim almennu kaupbreyt- ingum sem orðið hafa. 99 Víðskj íóðali — sá stærsti sinnar tegundar hérlendis ESE—Nýlega var tekinn I notkun I veitingahúsinu Óðali „vlðskjár" eða Video — tæki eins og það heitir á erlendu máli, og er skjárinn sá stærsti sinnar tegundar hérlendis. Sjálfur skjárinn þekur einn vegg við dansgólfið á annarri Vöruskipta- jöfnuðurinn — hagstæður í september Kás—I septembermánuði varð vöruskiptajöfnuður okkar viö Utlönd hagstæður um tæpan milljarð eða 839 millj. kr. Samt sem áður er vöruskiptajöfn- uðurinn á fyrstu niu mánuðum þessa árs óhagstæður um 11,8 mflljarða kr. Alls var flutt inn i september fyrir 15,3 milljarða kr. Þar af flutti Islenska álfélagið inn fyrir 895 milljónir kr. tJtflutningur okkar íslendinga i september var rumir 16 milljaröar. Er það góöum niu milljörðum betur en i septembermánuði I fyrra. Þar af flutti Islenska álfélagið út fyrir 1706 millj. kr eða nær helmíngi meira en i sama mánuði i fyrr. Við samanburð á utanrfkis- verslunartölum frá árinu i fyrra, viðsamsvaranditöluriár, verður að hafa f huga að meðalgengi erlends gjaldeyris fyrstu nlu mánuði þessa árs er talið vera 39,7% hærra en það var i sömu mánuðum 1977. Jón Hjaltason Óðalsbóndi ásamt plötusnUÖ hússin. Tlmamynd Tryggvi. hæð hússins og allar myndir sem á honum birtast eru að sjálfsögðu I lit. Skjárinn er slðan eins og flestum er kunnugt tengdur myndsegulbandstæki, og þvl má segja að það sé lifandi tónlist að nokkru leyti sem flutt er I húsinu. „VIöskjár"tæknin hefur fyrir nokkru rutt sér braut inn á vertshUs landsins en hingað til hefur verið notast við venjuleg litasjónvarpstæki til þessara nota. Ekki er að efa að gestir óðals kunna vel að meta þessa nýbreytni og reyndar má segja að þetta sé allt annaö Hf fyrir þá. Meistari Dali á Kjarvals stöðum ATA—Hver vill ekki eignast mynd eftir Salvador Dali? Hafirðu 80 þúsund krónur hand- bærar geturðu eignast grafik-mynd eftir þennan konung sdrrealismans og einn nafntog- aðasta myndlistarm ann samtimans. I dag, laugardag, verður opnuð sýning á Kjarvalsstöðum á tæp- Borgin semur við umsjónar- menn skóla Hækka um einn launaflokk og fá umsamda yfirvinnu A borgarstjórnarfundi siðast- liðinn fimmtudag, var samþykkt tillaga um nýja starfsskipan umsjónarmanna I skólum borgarinnar, en kjara- mál þeirra hafa verið til endur- skoðunar um nokkurt skeið, ásamt starfstilhögun allri. A fundi borgarráðs hafði bréf fræðslustjoraum þetta efni ver- ið til afgreiðslu og voru tillögur hans samþykktar með 4:1,. en Sigurjón Pétursson greiddi at- kvæði á móti hinni nýju skipan. Þýðingarmikið starf Við umræðu um fundar- gerðina og samþykkt borgar- ráðs talaði Kristján Benedikts- son. Lýsti hann aðdragandanum að afgreiðslu málsins. Kjaramál umsjónarmanna og störf þeirra höföu um nokkurt skeið verið til umræðu, en vinnutimi þeirra var með öðr- um hættí en tlðkast hjá starfs- mönnum rfkis og bæjar. HUsverðir mættu snemma a morgnana, en gerðu hlé á vinnu sinni í þrjá tima um miðjan daginn, voru siðan við uns ræst- ingu var lokið á kvöldin. Fyrir nokkru var náð sam- komulagi við umsjónarmenn, þar sem starfstimi þeirra var færður til samræmis viö vinnu- tílhögun annarra starfsmanna borgarinnar. Var þaö Magniis Óskarsson, félagsmálafulltíiii borgarinnar er gekk frá þeim samningi, sem siðan var stað- festur á venjulegan hátt. Slðan rakti Kristján Benediktsson framkvæmd hins nýja samkomulags, sem reynd- ist ekki auðvelt. Nauðsyn ber til að húsverðir mæti og opni skólana hálfri stundu fyrir skðlatlma, td. vegna nemenda sem vegna strætisvagnaferða verða aö koma til skóla nokkru fyrir skólatima. Þeir þurfa að kom- ast inn i húsin i vondu veðri. Talið var nauðsynlegt að skólahúsin væru yöktuö á þeim dögum er ekki var kennt, og lita þarf eftir ræstingu og húsunum á kvöldin, þegar þau eru notuð til félagslegs starfs, en það er einmittstefna núverandi meiri- hluta, að nota skólahúsnæði sem mest undir heilbrigt félagsstarf. Gengið var Ut frá því að umsjónarmenn tækju venjulega matar- og kaffitlma, og væru viðstaddir þegar ræsting hefst og önnuðust lágmarks eftirlit með húsunum um helgar o.s.frv. Þetta hefði leitt til flókinna yfirvinnugreiöslna, svo fræðslu- stjóri lagði til að greiða um- sjónarmönnum fasta 25 tima i yfirvinnu, og er þá öll auka- vinna og helgarvarsla innifalin. Dýr mannvirki sem gæta verður Kristján rakti þessi mál öll Itarlega, og sagði að hann teldi afgreiðslu þessa máls eðli- lega og hagkvæma. Umsjónarmennhefðu hækkað um einn launaflokk og samið hefði verið um vörslu skóla- mannvirkja um helgar. Benti ræðumaður m.a. á, að ef vatnsrör bilaði i skóla, þá væri það mikill munur hvort eftir þvi væri tekið sama dag, en ekki t.d. viku seinna — en um stórhátiðir eru skólarnir oft lok- aðir dögum saman og ba glæfralegt að hafa þá eftirlits- lausa. Er gert ráö fyrir að umsjónarmenn liti a.m.k. einu sinni á dag til skólanna, þegar ekki er verið að kenna. Það væri lfka gott til þess að vita, að umsjónarmenn væru ánægðir með þetta nýja fyrir- komulag. Þetta væri þvi samkomulag sem tryggði hags- muni beggja, umsjónarmanna og borgaranna.Lagði hann til að hin nýja tilhögun yrði samþykkt og var svo gert. JG Nemar I listasögu vift Hásktfla tslands voru að skoða myndir Dalis, þegarljdsmyndara Tlmans bar að. legahundrað grafikmyndum eftir Dali. Auk þeirra eru á sýningunni gobelinteppi og tvær styttur eftir meistarann og bokin Decameron eftir Boccaccio, sérútgáfa, mynd- skreytt af Salvador Dali. Sýn'ng þessi er sölu.sýning og verö grafikmyndanna er frá 80 þUsund krónum úpp I 400 þusund krónur. Sýningin er opin til 5. nóvember. Það eru samtökin Myndkynning, sem standa að þessari sýningu, en þetta er þriöja sýningin, sem samtökin standa að. Maraþon- danskeppni i Klúbbnum ESE—Nýstárleg danskeppni verður haldin hérlendis um helgina, nánar til tekið sunnudag, þvi að þá fer fram I veitingahúsinu KlUbbnum svo kölluð Maraþondanskeppni. Keppnin hefst á hádegi á sunnudag og trúlega munu þau 34 pör sem skráð eru til leiks dansa fram á nótt, eða eftir þvi sem þrek og danskunnátta leyfa. Að keppninni lokinni verður siðan valið danspar kvöldsins, og mun þab fá vegleg verðlaun. HUsið verður opið á meðan á \keppni stendur. ,

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.