Ísafold - 23.03.1877, Blaðsíða 4

Ísafold - 23.03.1877, Blaðsíða 4
24 ílm jóliu týndu 300 manua lííi í leikhúsbnma miklum í Brooklyn (New- York) í Vesturheimi. Fám dögum síð- ar (29. desbr.) varð járubrautarslys mik- ið í Ohio: brotnaði brú yfir á undir járnbrautarlestinni, svo að vagnarunan steyptist ofan í ána, yfir 12 mannhæð- ir, og mölbrotnaði og brann; þar ljet 100 ferðamanna líf sitt. Þó eru þessa voðalegnst tíðindin frá Indlandi. það bar til þar í haust nóttina milli 31. okt. og 1. nóv. í hjeraði því, er Bengali heit- ir, við ósa Ganges-elfar, að sjór gekk á íand fyrir ofviðri, með þeim ósköpum, að öllu sópaði burt, er fyrir varð, en 215,000 manna lýndu lífi í flóðinu. Hæstarjettarflómtir. Uinn 30. jan. þ. á. staðfesti hæstirjettur lands- yfirrjettardóminn 17. jan. f. á. í kláða- óhlýðnismálinu gegn Halldóri ylirkenn- ara Friðrikssyni, er hinn setti lögreglu- stjóri í kláðamálinu hafði dæmt ( hjeraði (sjá ísafold III I). Svo sem rnenn muna, taldi landsyfirrjetltirinn landshöfðingja ekki hafa átt með að veita lögreglustjór- nnum dómsvald. Prestaköll veitt: af konungi 30. jan. þ. á. Melstaður síra þorvaldi Bjarnarsyni á Reynivöllum (sækjendttr eru taldir upp í (safold IV 2). Hinn 14. þ. m. af landsnöfðingja Staður í Grunnavik síra Einari Vernhaiðssyni á Stað í Súgandafirði. Áðrir sóttu eigi. — Giituskipsferðir kring-- Ullt lanílíð. íslendingar i Khöfn rituðu í vetur ráðgjafanum (íslands) bænarskrá um að breyta tilhöguninni á gufnskipsferðunum Díönu I sumar í viðunandi átt, og stungu jafnframt upp á því, að Arcturus færi eigi nema 6 ferðir milli Islands og Danmerkur, en sigldi í stað þess norðan um land í miðferðunum 2, og kæmi við á helztu höfnum fyrir veslan, norðan og austan. Sýndu þeir meðal annars fram á, að póstferðirnar yrðu kostnaðarminni Dön- um með þessu móti. En snnnlenzku kaupmennirnir rituðu að sögn bænarskrá í móli og fengu ráðgjafann til að synja hinum bænheyrslu ! JMun því útsjeð um, að nokknr breyting fáist á hinni frá- leitu tilhögun á gnfuskipsferðunum í þetta sinn. — Maimalát. Hinn 20. þ. m. andaðisl hjer í bænum stúdent Páll l' 4 1 s s o n, fyrrum skrifari Bjarna konferenzsráðs og amtmanns þorsteins- sonar, á átlræðisaldri, hinn merkasti lræðimaður og bókmennlavinur, vel lát- inn og mikils metinn af öllum sem hann þekktu. (Aðs.) Ilinn 13. febr. f. á. andaðist að Herjóifsstöðum í Álptaverí merkis- bóndinn Bjarni Magnússon, á 74. ald- ursári, fæddur H.júlí 1803. Voru for- eldrar hans Magnús bóndi Olafsson og Sigríður þorsteinsdöttir, syslir konfer- enzráðs og amlmanns Bjarua þorsteins- sonar. Hann var fæddur á áðurneínd- um bæ, Uerjólfsstöðuni, og ólst þar upp þangað til hann kvæntist 9. okt 1828 Guðrúnu Hjörtsdótlur frá Hvoli í Mýr- dal, sem enn lifir hanu, voru þau sam- an í hjónabandi rúm 48 ár og varð 6 bama auðið, lifa 3 þeirra: Iljörttir bóndi á Hetjóll'sslöðtim, Sigriður kona Jóns bónda Loptssonar á Ketilssiöðum í Mýr- dal og þorsteinn fyrirvinna hjá móður sinni. — Bjarni sál. var skyldurækitm eiginmaður og faðir, umhyggjtisamur og reglusainur húsfaðir, guðrækinn og ráð- vandur, siðprtiðiir og stilllur í fram- gougu, gestrisinn og skemmtinn i við- ræðnm, og í einu orði sönn prýði bænda- sljeitarinnar og sannkallaður sómamað- ur í manuljelaginu. Manntjón af' slysíorunt. Hinn 1. f. m. fórst skip I fiskiróðri frá Hnifídal við ísafjörð, með 6 mönnum. Formaður Halldór Jónsson frá Ttingu við Skutulsfjörð, ungur bóndi og efni- legasti maður. Vöruverð i Kaupmannahöfn í lok f. m. Rúgur (200 pd) 15 kr., banka- bygg(200pd) 19 — 21 kr., hálf«rjón (200 pd) um 19 kr., kaffi 75—80 a. (belri • sortiro 90 a.), kandissykur 42 — 43 a., hvítasykur 36 — 37 a. — Hausltill 64 a., æðardúnn 16'/2 kr. (mikið óselt), salt- fiskur vestfirzknr, hnakkakýldur, 76 Vr., harðf. 45 kr., hákarlslýsi 57 kri, þorska- lýsi 52 kr., tólg 38 a. Frami. Hinn 30. nóv. f. á. hefir há- skólastjórnin í Cambridge sæmt landa vorn Eirík Magnússon bókavörð meistara- nafnbót, með fullu atkvæði f öllum haskóla- málum og sömu hlynnindum við háskólann og hver „magieter perfecti gradus". Nýtt blað. Jón Ólafsson Alaskafari hefir verið í Khöfn í vetur að ilfvega sjer prent- smiðju, er hann ætlar að setjast að með á Eskiíirði og byrja þar á nýu blaði stóru í sum- ar, er á að heita ,,S k u 1 d". S k y r s I a um gjafir hfirðinga handa hinum bág- stöddustu í Reykjavíkursókn. (Niðurl.). Úr Hnlfsdal 71 kr. 85 a. Gefendur: porvarður Sigurðss. 4kr.; Bjarni Halld. 3; Halldór Páls., Hannes Jónss., Sig. Sveinss., Kristj. Kjartanss., Guðm. Sveinss., Páll Halldórss., Vilhj. Bjarni Pálss. og Hall- dór Jónss. 2kr. hver; Sigr. Össursd., Pálmi Bjarnas., Benid. Bjarnas., Ingibj. Kristjánsd., Margr. Pálsd., Elín Össursd., Jóna Bjarnad., Kristján Bjarnas., Jóhannes Hanness., Guðm. Jósefss., Halldór Jónss., Halld. Halldórss., Sturla Guðmundss., Elías Eldjárnss., Guðm. Pálss., porlákur Daðass., Jónas Kr. G. Jóna- tanss., Jóhann Guðmundss., Anna Petrína Halldórsd., Bjarni Rósinkarss., Guðbj. Jó- hannesd., Guðm. Markúss., Bjarnveig Ivarsd., Margrjet Halldórsd., Guðm. Jónss., Margr. og Kristjana Kjartansd., Guðrún Bárðard., Jónas, Sigurður og Valdimar þorvarðssynir, Finnb. Jónss., Matt. Guðmdss., Kristj. por- varðsd., Jónína Guðmdsd., Sesselja Sigfúsd., Guðf. Pjetursd. og Kristín Kósinkarsd. 1 kr. hvert; Páll og Ussur Halldórss., Ingibj. Hall- dörsd., Össur Bjarnars., Guðm. Uuðirs., Her- vör Helgad., Elin Margr., Sigr., Halklóra, Salóme og Kristín Bjarnadætur, Gísli Gísla- son, pórður Guðmdss., Sig. Bjarnas., Kósin- kar porvarðss., Salóme Engilbertsd., þórunn Sigurgeirsd., Margr. Bárðard., þórður Gunn- lögss. og Kjartan porvarðss. 50aur. hvert; Kristbj. Pálss. 35 aur.; Jón Ilálfd. Gubmds. og Jún Jónss. 25 aur. hver. Úr Á1 p t a f i r ð i 177 kr. 66 a. Gefendur: Guðmundur Aras. í Eyrardal ^Okr., Hjalti Sveinss. í Súðavík 10 kr., Sigr. pórðard. 6 kr., Kristj. Hjaltas. 4kr., Sigfús Einarss. 3kr.; Guðm. Káras., porgerður Björnsd., Guðm. og Halldór Hjaltas., Kristjáu Björnss., Bárður Guðmundss., Árni Jónss., pork. Magnússon, Sveinbj. Sveinbjörnss., Gunnl. Gunnlss., Jönína Jóhannsd., Samúel Jónss., Kristín Guunl.sd., pórarinn Jónss., Helga Engilbertsd., Jón Björnss. á Svarfhól, Einar Jóhanness., porst. Bjarnas. og Guðrún Pálsd. 2 kr hvert; Símon Jónss., Rannv. Engilbertsd., Einar Magnúss., Guðm. porlákss., Guðrún Jónsd., Guðríbur Torfad., Guðra. Jónss., Solveig H. Hjaltal., Hjalti P. Hjaltas., Hjálmur Kristjánss., Kristj. Árnas., Sig. Jóhanness., Bjarui Magniiss., Guðrún og KristínBjörnsd., María Magnúsd., puríður Gubbrandsd , Valg. Mattíasd., Jónas og Bjarni Jónss., puríbur Gubmda., Salóme Gunnlögsd., Magnús Einarss., Jón Samvlelss., Kribtóbert Jónss.. Margrjet Jónsd., Sæm. og Jón Jónss., Jón Bjarnas., Gróapórisd., Sigríður Bjarnad., Bjarni Jónss. á Seljalandi, Sigr. Bjarnad., Helgi Jóhannss., Hervör Guðmdsd., Bjarni porstss. á Dvergast,, Helga Helgad., Sig. Jónss. Helga Einarsd., Rannv. Gunn- lógsd., Qlöf Ólafsd., Sveinbj. Sveinss., Kristín Einarsd., pórður Sveinbjörnss., Margr. Jónsd., Gísli Gíslas. á Saurum, Kristín Ólafsd. (á Svarthól), Guðrún Jónsd., Elín Jónsd., Gubui. Bjaniag., Guðrún Jónsd., pórður porst.s. Minni-Hattadal, Margr. Friðriksd., porst. Jóakímss., Guðrún og pórunn S. pórðardæt., Ólafur Káras., Gubm. Sveinss., Jón Jónss., Jónatan Jensson (Kroppstöbum), Jón Jónss., Astr. Einarsd., Ari Gubmds., Aubunn Her- mannss., Gubbj. ísleifsd., Jónfna Guðmdsd., Guðrún Jóhannesd., Guðm. Pálss., Hinríka Pálsd., Kristobert Árnas., Sigurður porsteinss. og Bjiirn Björnsson 1 kr. hvert; Guðm. Ein- arss. 70 a.; Bjóm R. og Svoinn A. Hjaltas., Engilbertína D. Hjaltad., Daniel J., Gunnl. og Friðgeir G. Gunnlögssynir, Guðm. Guð- mundss., Sigríður Margr. Guðmundsd., Jóh porst., Kristín Guðmundsd., Herdís pórðard., Salóme M. og Jónína G. pórarinsdætur, Sig- urborg Jóhannesd., Helga Gubmundsd., Friðr. Guðmdss., Bjarnv. Benidiktsd., Ingibj. Engil- bertsd., Lutia A. Einarsd., Helga Júnsd., Elísa- bet Gunnl.d., Arnbj. Guðm. Jóns., María p. Hermannsd., J. Bjarnas., B. Hjálmar Bjamas., Hjálm fríður og Helga Bjarnadætur, Sigr. Jónsd., G. Páll. Jónss., Jón irnas., Eufe- mía Benediktsd., Grúa Gunul.d., Friðgerður pórðard., Guðrún Gíslad., Jósef Snjólfs, Guðm. G. Guðmds., Arnfríður porkelsd., Magnína Sigr. og Ólavía M. Bjarnad., Margr. Sveinsd., Guðjón Jónss. og Bergur á Kambsnesi 50 a. hvert; Arnór pórðars. og Sigr. pórðard. 35 a. hvert; Guðrún Halld. 26 a.; Kristín pórðard., Ríkey H. S. Kristjánsd., Kristjana Sigurbard., Astr. Helgad., Magn. Gubmundsson ogBjaru- veig Guðmundsd. 2ö a. hvert. þAKKARÁVARP. — Fyrir forgöngu frú Sigríðar Ein- arsdóttur {Mngnússon) í Cambridge hefir þelta höfðingsfólk á Englandi lagt í tsamskotin handa fátœkum i Reyk/avík» (til að útvega peim vetr- arvinnu): Alfred Harris Esq. (Ostin llall, Tad- casúe, Yorkshire) . . Jb* 3.3.0 Jonathan Feckover, Esq. [Wis- beach)......- 2.2.0 Miss Vilhelmina Feckover (Wisbeach) . . . . . - 2.0.0 Samtals £ 7.5.0 eða rúmar 130 kr. — Fyrir petta veg- lyndi útlendra gbfugmenna leyfir for- stöðunefnd samskotanna sjer að votta hið innilegasta pakklœti. Fyrir hönd nefndarinnar, ÁSTKÍÐUR MSXSTBB. Auglýsingar. Islenzk írímerki eru kevpl við báu verði af Fr. Berthini í Nr', 19 í Heiluf-Trollesgade í Kaup- mannahöfn. jggr Ný, lagleg úlgáfa er nyprentuð af fíiflíusögum Balslevs hjá Einari þórð- arsyni. þær kosta 50 aura óinnbundn. $£* Nærsveitamenn geta vitjað ísafohiar í A p ó t e k i n u.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.