Ísafold - 05.07.1890, Blaðsíða 4

Ísafold - 05.07.1890, Blaðsíða 4
216 steins Jónssonar frá Holti í Garði, sem dó í Reykjavík hinn 22./. m., að tilkynna kröfur sínar og sanna þær fyrir undir- skrifuðum skiptaráðanda innan 6 mdnaða frá síðustu birtingu auglýsingar pessarar. Skrifstofu Kjósar- og Oullbringusýslu 3. júlí 1890. Franz Siemsen- Proclama. Eptir lögum 12. aprtl 1878 og o. br. 4. jan. 1S61 er hjer með skorað á alla þá, sem til skulda ielja í ddnar- og fje- lagsbúi Bjama Eirlkssonar, sem dó að Hraðastöðum í Mosfellssveit, ^ og eptir- lifandi ekkju hans Guðnýjar Ólafsdóltur, að tilkynna kröfur sínar og sanna pær fyrir undirrituðum skiptaráðanda innan 6 mánaða frá síðustu birtingu augljsingar pessarar. Skrifstofu Kjósar- og Gullbringusýslu 3. júlí 189O. Franz Siemsen. Proclama. þar sem bú ekkjunnar Guðrúnar As- bjarnardóttur í Króki á Kjalarnesi er tekið lil opinberrar skiptameðferðar, er hjer með samkvæmt lögum 12. aprll 1878 og o. br. 4. jan. 1861 skorað á alla þá, sem til skulda telja l tjeðu búi, að til- kynna krófur sínar og sanna pær fyrir undirrituðum skiptaráðanda innan 6 mán- .aða frá síðustu birtingu auglýsingar þessarar. Skifstofu Kjósar- og Gullbringusýslu 3. júlí 1890. Franz Siemsen- Hið íslenzka garðyrkjufjelag- Hinn lögboðni aðalfundur fjelagsins verður haldinn 21. júlí kl. 5 í leikfimishúsi barna- skólans, og verður þar skýrt frá efnahag og atgjörðum fjelagsíns. Reykjavík 4. júli 1890. Schierbeck p. t. formaður. í fjarveru biskupsms í þessum næsta mán- uði verður störfum gegnt á skrifstofu hans hvern virkan dag kl. 10—12 f. m. Eeykjavík 3. júlí 1890 lyrir hönd biskupsins Magnús Blöndal Jonsson. Jafnaðarreikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Eiðum frá 14. maí 1889 til 6. júní 1890. Tekjur. 1. Verð Eiðastóls......11000,00 2. Afgjald af jörðinni Eiðum með tilheyrandi hjáleigum, alls metið á 440 kr., þar af eru landskuldir af útjörðununum taldar í 7. tölul. 220,00 3. Húseign : íbúðarhús úr timbri, fjós, geymsluskúr með fl. . . 4011,00 4. Yms búslóð innan húss og utan 1543,78 5. Leifar : a. búsleifar .... 265,88 b. heyleifar .... 845,00 6. Ýms kennsluáhöld.....244,56 7. Fríður peningur alls metinn á . 5138,00 8. Skuldir sem búið á útistandandi 257,31 9. Styrkur iir landssjóði .... 1200,00 10. Vextir af jarðeldasjóðnum . . 884,00 11. Af styrknum til eflingar búnaði i Norður-Múlasýslu (kr. 360,00) fyrir 1889........180,00 12. .Búnaðarskólagjald Norður-Múla- sýslu 1889 .......129,97 13. Búnaðarskólagjald Suður-Múla- sýslu s. á........120,81 14. Tillag úr sýslusjóði Norður-Múla- sýslu s. á.........200,00 15. Tillag úr sýslusjóði Suður-Múla- sýslu s. á.........200,00 SamlagT¥6440,31 Gjöld. 1. Eptirstöðvar af landssjóðsláni,upp- haflega 17000 kr......14314,60 2. Eenta og afborgun þetta ár af Iandssjóðsláninu .....1020,00 3. Sktild við Eiðakirkju .... 1177,66 4. Laun skólastjóra.....1000,00 5. þóknun til annars kennara 1890 50,00 6. Verzlunarskuldir: a. við pöntunarfjel. Fljótsdalshr. 635,31 b. — Thostrupsverzl. á Seyðisfirði 117,01 c. — Johansensverzl. - ¦------ 31,51 7. Skuldir við ýmsa menn . . . 1377,34 8. Borgað af gjaldkera skólans sýslumanni E. Thorlacius á Seyðisfirði........353,66 9. Borguð ýms útgjöld fyrir skól- ann af sama....... 1914,78 10. Kúgildi jarðarinnar .... 432,00 Til jafnaðar færist hrein eign skólans........ 4016,44 Samlagt~2644Ö^3l Eiðum, 6. júní 1890. Jónas Eiríksson (skólastjóri). HAENONÍUM óskast til leigu strax. Ritstj. vis- ar á ltíigjanda. Sótrauður, stór hestur, skaflajámaður með klaufarhóf á öðrum framfæti, velgengur og vilj- ugur, hefur tapazt úr pössun á Laugarnesi h. 1. þ. m. þeir, sem hitta kynni hestinn eru beðnir um að skila honum sem fyrst til ritstjóra ísafold- ar. LEIÐ ARVÍSIR TIL LÍFSÁBYRQÐAB, fæst ókeypis hjá ritstjórunum og hjá dr. med. J. Jónas- sen sem einnig gefur þeim, sem vilja tryggja lif sitt allar nauðsynlegar upplýsingar. Lækningabók, nHjalp í viðlögumt og »Barn- fóstram fæst hjá höfundinum fyrir 3 kr 75 a, bókhlöðuverð: 4 kr. 50 a.). Bókbandsverkstofa ísafoldarprentsmiðju (Austurstræti 8) — bókbindari pór. B. porláksson — tekur bækur til bands og heptingar. Vandað band og með mjög vœgu verði. Skrifstofa fyrir almenning 10 Kirkjustræti 10 opin hvern rúmbelgan dag kl 4—5 e. h. Skósmiðaverkstæði og leðurverzlun ijörns Kristjánssonar'— er í VBSTURGÖTU nr. 4. Bókaverzl. ísafoldarprentsm. (Austurstræti. 8) hefir til sölu allar nýlegar íslenzkar bækur útgefnar hjer á landi. Forngripasafnið opið hvern mvd. og ld. kl. I—j Lmdsbankinn opinn hvern virkan dag kl. 13—2 Landsbókasafnið opið hvern rúmhelgan dag kl. 12__3 útlán md., mvd. og ld. kl. 2—3 Söfmmarsjóðurinn opinn I. mánud. f hverium mánuði kl. 5 — 6 Veðurathuganir i Keykjavik, eptir Dr. J. jónassen. Hiti (áCelsius) Júlí |ánóttu|um hád. Loptþyngdar- mælir(millimet.) fm. I em. Veðurátt. fm em, Mvd Fd. 3. Fsd. 4, Ld. 5, + 7 + 7 + 7 + 7 + 11 I 7t>!.Q + 11 76 + Ó + 10 j 767.1 I 7°7-' 7<>4.S 767.1 767.1 0 b O b V hvb O b O b O b Vh b Bezta veður undanfarna daga ; h. 4. var hjer vestan útnorðan veður, nokkuð hvass fyrri part dags, en ekki hjelzt það nema þann dag, daginn eptir komið logn. Ritstjóri Björn Jónason, cand. phil. Prentsmiðia ísafoldar. fyrir. að fleiri ræningjasögur mundi ekki koma þaðan manni til skemmtunar; því nú væri sagt, að búið væri loksins að handsama hinn alræmda stigamannaforingja Cola Marino og biði hann nú dauða síns. »Ekki nema það þó!«, mælti lávarðurinn; »það er enn verið að leita að honum, þorp- aranum þeim arna; hann hefir falið sig í Kalabríufjöllunum. Oeg man vel eptir honum, meira að segja heldur í betra lagi, og hefði ekki heppnistilviljun bjargað mjer, mundi þessi skáldlega skemmtun hafa kostað mig nefið og eyrun, og jeg hefði ef til vill fengið síðan rýting í gegnum mig á eptir í þokka- bót ; en mjer þykir nú slík skáldleg skemmtun heldur dýr«. Eins og gefur að skilja, bað jeg hann um að segja mjer söguna, sem hann hafði mínnzt á; kveykti hann þá í nýjum vindli og tók þannig til máls : »f>að eru nú tvö ár síðan jeg fór fyrstu íerð mína til ítalíu og kom jeg þá til Sal- erno og ætlaði að komast þaðan til Pæstum, sem er hinn yzti bær í Kalabríu, sem nokk- ur ferðamaður hefir þorað að koma til; ætl- aði jeg að sjá þær frægu musterisrústir, sem eru í þessum afargamla bæ. þ/ar eð liðsfor- inginn í Salerno hjelt að ekki mundi þurfa að óttast, að á mig yrði ráðizt, fór jeg til Eboli með járnbrautinni, þar sem brautin endar, og hafði sent hraðboð á undan mjer til að útvega vagn. I vagninum voru tveir klerkar eða andlegrar stjettar menn, og ung stúlka hafði tekið sjer far á undan mjer, Sá sem fyrir þeim var að sjá, var þreklegur vexti, andlitið var móleitt og stórskorið og ljek stöðugt bros um varirnar; barðastóran hatt hafði hann á höfði og undan honum gægðust svartir og stinnir hárbroddar út úr rökuðum kollinum; hann var brúnaþungur og hvasseygður, og var ekki laust við, að hann væri tileygður við og við, er hann gaut augunum. Hinn, sejn var eins búinn, var í þungu skapi, eins og hann væri nærri grát- andi. Reyndar var jeg ekki lengi að virða þá fyrir mjer, því jeg hugsaði satt að segja mest um stúlkuna, er var Ijómandi fögur, en nokkuð ótamin í orðum og látbragði, svo jeg gat naumast fengið af mjer að kalla hana signora. Æðri guðsmaðurinn Bagði mjer í óspurðum frjettum, að hann hjeti faðir Abramo og væri prestur nálægt Pæstum, og samferðamaður sinn, bróðir Ambrogio, væri súbdjákn í sama söfnuðinum; en unga stúlk- an hjeti Brigitta og væri systurdóttir sín og bústýra hjá sjer. Mjer þótti stúlkan svo undarleg og óvanaleg í framgöngu, að jeg tók að hafa skemmtun eða gaman af henni, og komumst við í fjörugasta sarntal, eins og við værum gamalkunningjar; gaf hún mjer öðru hverju broshýrt auga, eða skellihló að spurningum mínum og athugasemdum, en jeg tók að eins lauslega eptir því, að móðurbróð- ir hennar gaut reiðulega til hennar augunum. þegar við komum til Eboli, var vagninn þar fyrir, er jeg hafði útvegaó; var hann rúmgóður og beitt fyrir hann þremur múl- ösnum; en vagnstjórinn var sterklegur og ískyggilegur; langur hnífur hjekk við belti hans, og byssuhlaup lá upp með vagnsætinu. Faðir Abramo gekk þá til mín, hneigði sig auðmjúklega og bað mig að lofa sjer og báð- um samferðamönnum slnum að aka með mjer til Pæstum, því vagninn sinn hefði aldrei komið. Jeg taldi engin tormerki á því og

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.