Ísafold - 16.09.1916, Blaðsíða 1

Ísafold - 16.09.1916, Blaðsíða 1
Keraur út tvisvar í viku. Veröárg. í 5 kr., erlendis 7^/j kr. eða 2 dollar;borg- ist fyrir miðjan júlí erlendis fyrirfram. Lausasala 5 a. eint, SAFOLD Uppsögn (skrifl. ! bundin víð áramót, ; er óglld nema kom- In sé tll útgefanda fyrlr 1. oktbr. og só kaupandl skuld- laus vl5 blaðlð. ísafoldarprentsmiðja. Ritstjóri: Qlafur Djörnssan. Talsími nr. 455. XLIII. árg. Reykjavík, laugardaginn 16. september 1916. 70. tölublað Alþýöufál.bókasafii Tomplaraa. 8 kl. 7—B Æorgarstjóraskrifstofan opin virka daga 11— I) Bæjarfógotaskrifstofan opin v. d. 10—2 og l—í Bffijargjaldkerínn Lauíásv. 6 kl. 12—8 og i—1 íglandsbanki opinn 10—*. K.F.UAI. Lestrar- og skrifstofa 8 árd.—10 siðd. Alm. fundir fld. og sd. 8> si&d. Iiandakotskirkja. Gnosþj. B og 6 á helgam Iiandakotsspltali f. sjúkravitj. 11—1. Landsbankinn 10—'á. Bankastj. 10—12. . Ciandabókasafn 12—8 og 5—8. Útlán 1—B IiíUidsbímaoarfélagsskrifstofan opin frá. 12—2 tiondgféhiroir 10—2 og 6—6. Landsskialasafr'^ hvern virkan dag kl. 12—2 ;Landssiminn i pi ,n daglangt (S—8) virka daga helga daga 10 -!2 og 4—7. Iiistaaafnio opið hvein dag kl. 12—2 Náttúrugripasalm^ opið l'/s—2>/s a snnnnd. yóíthúsib opio virka d. B—7. sncnnd. 9—1. Samábyrgo Islands 12—2 og 4—8 StjórnarrábsskrifRtofurnar opnar 10—4 dagl. Talsimi Heykjavikur Pósth. 8 opínn 8—12. Tifilstabahælifi. Heimsrtknartimi 12—1 IVjóftmenjasafnib opib hvern dag 12—2 ¦•»»#*# # p#i» »»¦»»mm-m • • •.• Klæðaverzlun H. Andersen & Sön. Aðalstr. 16. Stofnsett 1888. Sími 32. þar ern fötin sanmnð flest þar eru fataefiiin bezt. Vrrrri1« ítww 1 mimini rrf*. Vandaðastar og ódyrastar Líkkistur seljuin við undirritaðir. ¦Kistur fyTirliggjandi af ýmsri gerö. Steingr. Guðmundss. Amtm.stíg 4. Tryggvi Arnason Njálsg. 9. Þingmenskuframboð fyrsta vetrardag. Næsta laugardag (23. sept.) er þrot- ínn framboðsfresturinn við kjördæma- kosningarnar fyrsta vetrardag (21. •okt). Þótt svo skamt sé eftir, mun þó ¦enn mjög óvíst um frambjóðendur í mörgum kjördæmum — o'g þær fréttir, sem ísafold flytur nú um framboð, eru þvi eigi neinar úrslita- fréttir, heldur sumar hverjar að eins fcygðar á lausafregnum. Hér í höfuðstaðnum er mælt, að Heimastjórnarmenn hafi í hyggju að iiafa þá borgarstjóra og bæjarfógeta á oddinum, en verkamenn Jörund Brynjólfsson barnakennara og Þor- •varð Þorvarðsson prentsmiðjustjóra. Af Sjálfstæðismanna hálfu verður Sveinn Björnsson væntanlega í kjöri. Ennfremur hefir flogið fyrir, að Lárus H. Bjarnason hugsaði til fram- boðs. 1 Gullbringu- og Kjósarsýslu verða auðvitað gömlu Þversum-mennirnir í boði. En óráðið um aðra. I Arnessýslu bjóða sig fram gömlu þingmennirnir, Einar ráðherra Arn- órsson og Sig. Sigurðsson. Tveir aðrir hafa og verið tilnefndir þar, Gestur bóndi á Hæli og Arni Jóns- son bóndi á Alviðru. í Rangárvallasýslu hefir eigi heyrzt «m aðra frambjóðendur en gömlu bingmennina og ekki heldar í Vest- manneyjum um aðra en Karl sýslu- mann. í Vestur-Skaítafellssýslu býður Gísli Sveinsson lögmaður sig fram af Sjalfstaeðismanna hálfa og eru þar einnig tilnefnd 2 önnur þingmanns efni, Lirus bóndi í Kirkjubæjarklaustri og síra Magnús á Prestsbakka. í Austur-Skaftafellssýslu er mælt, að auk gamh þingmannsins, Þor- leifs Jónssonar, verði í boði sira Sig. Sigurðsson. I Suður-Múlasýslu mun Þórarinn Benediktsson bjóía sig fram, en hinn gamli þingmaðurinn, Guðm. Eggerz, kvað hafa sótt um ársieyfi frá embætti sinu vegna heilsubilun- ar, svo að hann er úr sögunni sem þingmannsefni. Því er fleygt, að Sig. Hjörleifsson og Biörn R. Stef ánsson hugsi og til framboðs. A Seyðisfirði mun óráðið um þingmannsefni. Talað um annað- hvort gamla þingmanninn, Karl Finn- bogason, eða síra Björn Þorláksson. í Norður-Miilasýslu kvað Jón að Hvanná vera búinn að bjóða sig fram og sömuleiðis Ingólfur iæknir Gíslason. I Suður-Þingeyjarsýslu er mælt, að Pétur Jónsson muni einn í kjöri, fen í norðursýslunni þeir Benedikt Sveinsson og Steingrímur Jónsson. í Eyfafjarðarsýslu kvað Jón Stef- ánsson ritstj. bjóða sig fram með Stefáni í Fagraskógi. Um fleiri fram- bjóðendur hefir ekki frézt. En fleygt er, að Kristján á Tjörnum muni kannske bjóða sig fram. I Skagafjarðarsýslu er mælt, að Olafur Briem og Magnús sýslumað- ut Guðmundsson muni verða í boði. Ófrétt, hvorr Jósef Björnsson hugsi til þingmensku. í Hdnavatnssýslu hafa verið til- nefnd 4 þingmannsefni, gömlu þing- mennirnir 2, og Ari Arnalds sýslumað- ur og Þór. Jónsson á Hjaltabakka. I Strandasýslu mun Magnús læknir Pétursson verða einn í boði. I Norður-Isafjarðarsýslu verða þeir Sig. Stefánsson í Vigur og Skúli S. Thoroddsen cand. jur. i boði. A ísafirði mun Magnús Torfason bæjarfógeti bjóða sig fram — og aðrir ekki. í Vestur-ísafjarðarsýslu hafa Matt- hías Óiafsson og síra Böðvar Bjarna- son þegar boðið sig fram. Þórður Ólafsson prófastur á Söndum kvað vera alveg viss, ef hann býður sig fram. En hann mun hafa kveinkað sér við það enn, ekki treyst sér heilsunnar vegna. I Barðastrandarsýslu munu þeir Hákon i Haga og Sigurður prófast- ur Jensson bjóða sig fram. I Dalasýslu er talað um 2 innan- héraðsmenn, auk Bjarna frá Vogi. Eru það þeir síra Asgeir Asgeirsson og Benedikt kaupfélagsstjóri Magn- ússon í Tjaldanesi. I Snæfellsnessýslu hefir frézt að Halldór Steinsson læknir muni hugsa til þingmensku og væntanlega líka gamli þingmaðnrinn, sira Sig. Gunn- arsson. I Mýrasýslu eru taldir 2 frambjóð- endur, Jóhann Eyólfsson, gamli þing- maðurinn,' og Pétur bóruli í Hjörs- í Borgarfjarðarsýslu hafa verið tilnefndir Jón Hannesson bóndi í Deildartungu og Bjarni á Geitabergi. Þær horfur munu helztar um flokkaskipun á þingi, að enginn flokkanna fái algerðan meirihluta í þingsæti. Kosninga-aðferðin fyrsta vetrardag. Sá er munnrinn á kosningaaðferð- inni við kjördæmakosningar og allar aðrar kosningar hér á landi, að krossa- strikunin er ekki viðhöfð við þær, heldur stimplun fyrir framan nöfn þingmannaefna. Kjörseðillinn litur svona út: Nafn þingmannsefnis. Nafn þingmannsefnis. Og aðferðin að öðru leyti er þessi: Þegar kjósandi kemur inn í kjör- stjórnarherbergið, gengur hann að kjörborðinu og tekur við kjörseðlinutn samanbrotnum. Síðan gengur hann inn i kjörklef- ann — tekur stimpil, sem þar liggur á borðinu, yætir hann í bleksvampi, sem þar er lika og stimplar síðan ofan i hvíta auqað framan við nöfn þeirra þingmannaefna, er hann vill kjósa. Hann má ekki stimpla ofan í fleiri en 1 auga, þar sem kjósa á að eins einn þingmann, og ekki fleiri en 2 augu. þar sem kjósa á tvo þingmenn. Hann verður og vandlega að gæta þess, að stimpilblekið hylji auqun al- gerle^a, stimpla aftur, ef eigi tekst fyrsta sinni og ekki síður verður hann að gæta þess, að stimpilmerkið ná ekki út fyrir svarta borðann. Mestrar aðqazlu þarf samt við að þessu loknu. Hún liggur í því að perra nó^u vandlega stimpilblekið á kjörseðlinum með þerriblaði, sem liggur þar hjá, þerra svo vel að enqin klessa sjáist nokkursstaðar á seðl- inum. Þegar kjósandi er búinn að ganga frá seðlinum inni i kjörklefanum þ. e. 1. að stimpla yfir hvitu augun eða auugað, 2. að þerra stimpilblekið »f kjör- seðlinum, þá brýtur kaun seðilinn saman i sama brot og kjörstjórnin afhenti hann, gengur síðan út að atkvæðakassan- um í kjörstjórnarherberginu og sting- ur seðlinum sjilfur niður um rifuna á honum. Kjósendur, sem eigi treysta sér til að merkja seðilinn sjálfir vegna sjóndeyfðar eða annara líkamlegra vandkvæða mega velja ser einhvern úr kjörstjórn sér til hjálpar. Ef kjósandi einhver af vangá skyldi merkja seðil öðruvísi en hann ætlaði — þá getur hann afhent kjör- srjórn hann og fengið að kjósa aftur í lok kosningarathafnar. ' ' V. B. H. Pandaðar vörur. Ódýrar vörur. Léreft bl. og óbl. Tvisttan. Lakaléreft. Rekkjuvoðir. Kjólatau. Cheviot. Alklæði. Cachemire. Flauel, silki, nll og bóm. Gardinutau. Fatatau. Prjónavörur allsk. Begnkápur. Gólftoppi. Pappír og Ritföng. Sólaleðup og Skósmídavörup. ^srzíunin tS&jorn cXrisffánsson. \Tpi&\r f\\\ mmn vefður héreftir í húsi mínu Laugav. 2 l-vyUölVv/ll (áður Bergstaðastr. 3). Byrjar 1. vetrardag, endar 21. marz. Enginn skyldur að vera allan timann. Námsgr. flestar sömu og á öðrum framhaldsskólum; um þær geta nemendur valið. — Aherzla eiakum lögð á tungumálin, að tala þau og rita. Próf þarf ekki að taka, en námsvottorð fá þeir nemendur sem óska. Kenslugj. að eins 2j kr. fyrir allan tímann og minna fyrir skemmri tíma. Nemendum veitt móttaka hvenær sem er, ef rúm leyfir. Sendið umsóknir sem fyrst. Ásm. Gestsson, Laugav. 2, Reykjavík. Síjórn Landsbankans og sannsöglin. 3. Bankastjórnin hefir borið afar alvarlegar sákir á undirgef- inn starfsmann sinn, og hún hefir sumpart elcki getað gefið upplýsing- ar um þœr Tcœrur, en sumpart orðið að hverfa frá þeim og taka þœr með þögninni aftur. Rök þau, er hér til liggja, eru dessi: Þegar B. Kr. bannaði féhirði aðgang að skjölum bankans og bókum, spurðist stjórnarráðið fyrir með bréfi 27. apríl þ. á. um ástæður fyrir þessari kynlegu skipun. Þessu svaraði banka- atjórnin svo í bréfi 3. maí þ. á. °g hyggir þar nauðsyn nefnds banns einkum á því: 1. Að féhirðir sýni »s% ber- an að óvildarhug til bankastjórn- arinnar, ef ekki einnig til bankans sjálfs«. 2. Að féhirðir hafi tekið upp á því, »að hnysast i bcekur, bréf og skjöl bankanst. Þeir segja enn fremur svo: »Sú hnysni hans er þarflaus, en getur hins vegar haft hœttu í fðr með sér. Og vegna viðskiftamanna bankans, sem eiga heimtingu á} að skiftum þeirra við bankann sé haldib leyndum, álítum vér, að oss beri ekki að Idta neina hnysni, sem vér álítum grunsama, í bœkur bankans, bréf eða önnur skjöl, við gangast. Ef nokkur af starfsmönnum bankans, sem vér erum einráðir um, syndi sig í slíkri grunsamlegvi hnýsni, álítum vér það skyldu vora að taka í taum- ana, og vlsa f>eim manni burtu tafarlaust. Vér lítam svo á, að oss beri ekki að biða eftir því, að vér fdum óyggjandi vissu. og því síður fulla lagasönnun1) fyrir því, *) Leturbreyt. bankastj. að sá starfsmaður, sem um er að rœða, misbrúki þd vitueskju, sem hann afiar sér á þenna hdtt, brjóti þagnarskyldu sína eða stingi skjöl- um undir stól. ... Og atvik, sem gerst hefir í bankanum, hefir gert það að verkum, að vér höfum ásett oss að gœta allrar varúðar íþess- um efnum*. Hver óbrjálaður maður hlýtur að skilja framan tilvitnuð um- mæli bankastjórnarinnar sem ger- samlega ótvíræða aðdróttun til gjaldkera um það, að hann ljósti upp skiftum bankans til óvið- komandi manna og brjóti þar með þagnarskyldu sína, eða stingi undir stól skjölum bankans. Stjórnarráðið taldi því sjálf- sagt að krefja bankastjórnina frekari sagna, og leggur því enn fyrir hana fyrirspurnir í bréfi 5. maí þ. á. meðal annars um það a) hvort hun gruni fóhirði um uppljóstur, b) hvort bankastjórninni hafi bréfiega eða munnlega borist kær- ur um slíkt, e) á hverju grunur bankastj. sé bygður 0. s. fr. Bank&stjórnin svarar þá aftur með hréfi 15. maí þ. á. Um það, á hverju hún byggi staðhæfingu sína um óvildarhug féhirðis til bankastjórnar og ef til vill bank- ans sjálfs, gefur hún engar upp- lýsingar, skírskotar að eins al- ment til bréfs síns 3. maí og framkomu gjaldkera!! Ennfremur upplýsir banka- stjórnin, að atvik það, sem hún nefnir, og kent hafi henni var- færni, snerti ekki féhírði, svo að iienni sé kunnugt. Og nú virðist hún telja það *aukáatriði, sem sdrlítið upplýsi málið«, hvort bankastjórnin gruni féhirði um brot d þagnarskyldu, hvort bankastjóminni hafi borist

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.